Garanti- och reparationspolicy

Denna garanti gäller endast för köp som görs i Europa direkt på Michael Kors-butiker. För Michael Kors-produkter som köpts från en annan leverantör, vänligen gå tillbaka till den ursprungliga inköpsplatsen med ditt kvitto för att få hjälp.

HANDVÄSKOR, SMÅ LÄDERVAROR OCH TEKNIKTILLBEHÖR (EXKLUSIVE KLOCKOR)

Variationer i färg och struktur är högt värderade egenskaper hos vackert garvat läder. Med tiden får lädret en patina och kan även mörkna på grund av oljorna från din hud och direkt solljus, vilket ytterligare förstärker det naturliga utseendet på handväskan eller lädervaran. Se våra riktlinjer om produktvård ifall du vill ha mer information om hur du tar hand om din handväska eller lädervara.

Handväskor, små lädervaror och tekniktillbehör som köps i Europa omfattas av en tvåårig begränsad garanti från och med det ursprungliga inköpsdatumet (inköpsbevis krävs).

Om en handväska, en lädervara eller ett tekniktillbehör som inte uppfyller kraven ersätts får inte kunden tillbaka den ursprungliga artikeln.

Garantin är ett tillägg till, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Villkor och undantag

Garantin täcker inte skador som har uppstått på grund av färgöverföring, olyckor eller felanvändning, eller efter någon ändring, service eller reparation som har utförts av någon annan part än Michael Kors.

Observera att Michael Kors står för eventuella fraktkostnader i samband med att en defekt produkt skickas till oss.

Kontakta oss om du vill göra anspråk på garantin. Se kontaktuppgifterna här eller skicka ett e-postmeddelande till europe.customerservice@michaelkors.com.

BAGAGE

Bagage som köps i Europa omfattas, från ursprungligt kvittodatum, av en tvåårig begränsad garanti (inköpsbevis krävs). Om bagage som inte uppfyller kraven ersätts får inte kunden tillbaka den ursprungliga artikeln.

Garantin är ett tillägg till, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Villkor och undantag

Denna garanti täcker inte skador som orsakas av olyckor eller felaktig användning.

Observera att Michael Kors står för eventuella fraktkostnader i samband med att en defekt produkt skickas till oss.

Om du vill göra anspråk på garantin kan du kontakta kundtjänst.

SKOR

Skor som köps i Europa omfattas av en tvåårig (eller längre om så krävs enligt gällande lag) garanti mot defekter (inköpsbevis krävs). Om skor som inte uppfyller kraven ersätts får inte kunden tillbaka den ursprungliga artikeln.

Garantin är ett tillägg till, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Kontakta oss om du vill göra anspråk på garantin. Se kontaktuppgifterna här eller skicka ett e-postmeddelande till europe.customerservice@michaelkors.com.

KLOCKOR

Klockor som köps i Europa omfattas av en tvåårig (eller längre om så krävs enligt gällande lag) begränsad garanti (inköpsbevis krävs). Läs den fullständiga garantin på ditt språk i garantiboken som medföljer din klocka.

Garantin är ett tillägg till, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

  • Om ditt ärende gäller klockor som har köpts på fristående Michael Kors-butiker i Europa eller på officiella Michael Kors-webbplatser i Europa kontaktar du oss via uppgifterna som finns här eller via e-post till adressen europe.customerservice@michaelkors.com. Observera att Michael Kors står för eventuella fraktkostnader i samband med att en defekt produkt skickas till oss.
  • Om ditt ärende gäller klockor som har köpts hos en Michael Kors-återförsäljare återlämnar du produkten och kvittot på inköpsstället för att få hjälp av densamme.

GLASÖGONARTIKLAR

Glasögonartiklar som köps i Europa omfattas av en tvåårig (eller längre om så krävs enligt gällande lag) begränsad garanti (inköpsbevis krävs).

Garantin är ett tillägg till, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Kontakta oss om du vill göra anspråk på garantin. Se kontaktuppgifterna här eller skicka ett e-postmeddelande till europe.customerservice@michaelkors.com

SMYCKEN

Michael Kors smycken är gjorda av icke-ädelmetall i kombination med olika element, till exempel halvädelstenar och läder. Parfymera och sminka dig innan du tar på dig smycket. Rengör smycket genom att torka av det med en mjuk trasa. Skydda smycket från fukt eftersom det kan ge upphov till fläckar. Utsätt inte läder för vatten. Vi rekommenderar att smycket förvaras på en ren, torr plats.

Smycken som köps i Europa omfattas av en tvåårig (eller längre om så krävs enligt gällande lag) begränsad garanti (inköpsbevis krävs). Om det visar sig att smycket inte uppfyller avtalet ersätter vi artikeln med en likadan eller, beroende på kundens val, jämförbar produkt utan kostnad.

Garantin är ett tillägg till, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Kontakta oss om du vill göra anspråk på garantin. Se kontaktuppgifterna här eller skicka ett e-postmeddelande till europe.customerservice@michaelkors.com.

SILVERSMYCKEN

Michael Kors Sterling Silver Jewellery-garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter utöver vad som anges i konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till, rättigheter som gäller varor som inte uppfyller kraven. Michael Kors begränsade garanti ersätter inte, utan utökar, de rättigheter som tillhandahålls i konsumentlagstiftningen.

Dina silversmycken från Michael Kors garanteras av Fossil Group, Inc.* under en period på två (2) år från det ursprungliga inköpsdatumet, i varje enskilt fall under villkoren i denna garanti. Michael Kors Sterling Silver Jewellery-garantin omfattar material- och tillverkningsfel. En kopia av kvittot krävs som inköpsbevis.

Smycken som omfattas repareras (om så är möjligt) eller ersätts utan kostnad för delar och arbete om smyckets defekt kan bevisas bero på fel i material och utförande vid normal användning.

Vid utbyte kan Michael Kors inte garantera att du får samma silversmycke. Om ditt smycke inte är tillgängligt ersätts det med ett smycke av liknande värde och stil. Garantin för det ersatta silversmycket löper ut två (2) år från det datum när ersättningssmycket mottas.

STERLING SILVER JEWELLERY-GARANTIN OMFATTAR INTE:

  • Skador som, enligt Michael Kors bedömning, orsakas av felaktig användning, oförsiktighet, olyckor, olämplig användning, modifiering, reparationsförsök, försummelse, underlåtenhet att följa råden i häftet om skötsel eller på services.fossilgroup.com, normalt slitage och åldrande.
  • Produkter som inte köpts från en auktoriserad återförsäljare av Michael Kors (inklusive auktoriserade återförsäljare online), en Michael Kors-butik eller från Michael Kors officiella webbplats.

Skador som, enligt Michael Kors bedömning, orsakas av felaktig användning, oförsiktighet, olyckor, olämplig användning, modifiering, reparationsförsök, försummelse, underlåtenhet att följa råden i häftet om skötsel eller på services.fossilgroup.com, normalt slitage och åldrande.

Produkter som inte köpts från en auktoriserad återförsäljare av Michael Kors (inklusive auktoriserade återförsäljare online), en Michael Kors-butik eller från Michael Kors officiella webbplats.

Ovanstående garantier och gottgörelser är exklusiva och ersätter alla andra garantier och villkor – uttryckliga, underförstådda och lagstadgade – av alla de slag inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, riktighet, tillfredsställande kvalitet, anspråk och icke-överträdelse – Michael Kors avsäger sig uttryckligen alla. Michael kors ansvarar inte för oavsiktliga skador, följdskador, indirekta skador, särskilda skador eller straffskadestånd av något slag till följd av, eller i samband med, försäljning eller användning av den här produkten – oavsett avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt produktansvar eller annan doktrin, även om Michael Kors har informerats om risken för sådana skador och även om någon begränsad gottgörelse som anges häri inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte. Michael kors hela ansvar begränsas till utbyte, reparation eller återbetalning av inköpssumman – efter Michael Kors eget gottfinnande.

Vissa länder, stater och provinser tillåter inte undantag eller begränsning av underförstådda garantier eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar och undantag kan vara begränsade när det gäller dig. Om underförstådda garantier inte kan uteslutas i sin helhet begränsas de till perioden av den gällande skriftliga begränsade garantin. Den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som kan variera beroende på lokal lagstiftning. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

BEGÄRA REPARATION UNDER STERLING SIVER JEWELLERY-GARANTIN:

Om du vill begära arbete under garanti besöker du reparationswebbplatsen och följer instruktionerna för att skicka in ditt silversmycke, en kopia av inköpskvittot och en beskrivning av problemet till den auktoriserade internationella servicecentret närmast dig.

Skicka inte originalförpackningen. Den returneras inte till dig. Michael Kors rekommenderar starkt att du försäkrar paketet och ser till att skydda silversmycket ordentligt under transport. Michael Kors ansvarar inte för en produkt som förlorats eller skadats under transport.

Du måste tillhandahålla giltigt inköpsbevis för att ha rätt att utnyttja denna garanti.

Om du inte befinner dig i USA klickar du här för att se en lista över internationella servicecenter så att du kan kontakta det som är närmast dig.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

VARNING FÖR FÖRFALSKNINGAR

Michael Kors samarbetar med tullmyndigheter, lagupprätthållande myndigheter och formella representanter globalt i syfte att förhindra försäljning av falska Michael Kors-produkter, både online och offline. Undvik risken att köpa falska produkter genom att alltid handla direkt från Michael Kors officiella e-handelswebbplatser eller butiker och väl ansedda varuhus, specialbutiker eller e-handlare.

Rapportera förfalskningar via e-post till adressen BrandProtection@michaelkors.com

Michael Kors (Schweiz) GmbH

Senast uppdaterad: 2020-02-26