Retningslinjer for garanti og reparasjon

Denne garantien gjelder bare kjøp direkte fra Michael Kors i Europa. For Michael Kors-produkter som er kjøpt fra en annen leverandør, kan du vise frem kvitteringen hos det opprinnelige kjøpsstedet.

HÅNDVESKER, SMÅ LÆRVARER OG TEKNISK TILBEHØR (UNNTATT KLOKKER)

Variasjoner i farge og struktur er blant de høyt verdsatte egenskapene til vakkert, garvet lær. Over tid vil læret utvikle en patina og kan også mørkne på grunn av olje fra huden din og direkte sollys, noe som videre forskjønner det naturlige utseendet på vesken eller den mindre lærvaren. Se våre retningslinjer for produktvedlikehold for ytterligere informasjon om hvordan du tar vare på din veske eller dine små lærvarer.

Håndvesker, små lærvarer og teknisk tilbehør som er kjøpt i Europa, er beskyttet med en toårig begrenset garanti fra den dagen du opprinnelig mottok varen (krever kjøpsbevis).

Hvis en håndveske, en mindre lærvare eller teknisk tilbehør som ikke samsvarer, erstattes, vil originalen ikke bli returnert til kunden.

Denne garantien kommer i tillegg til, og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

Betingelser og unntak

Garantien dekker ikke skader som oppstår ved fargeoverføring, ulykker eller feilbruk, eller eventuelle endringer, tjenester eller reparasjoner utført av annen part enn Michael Kors.

Vær oppmerksom på at Michael Kors er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å sende det defekte produktet til oss.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene du finner her eller send e-post europe.customerservice@michaelkors.com.

BAGASJE

Bagasje som er kjøpt i Europa, er beskyttet fra den opprinnelige mottaksdatoen med en toårig begrenset garanti (krever kjøpsbevis). Hvis bagasjen som ikke samsvarer, erstattes, returneres ikke den originale varen til kunden.

Denne garantien kommer i tillegg til, og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

Betingelser og unntak

Denne garantien dekker ikke skader som følge av ulykker eller feil bruk.

Vær oppmerksom på at Michael Kors er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å sende det defekte produktet til oss.

Hvis du vil fremme krav under denne garantien, kan du kontakte en av kundeservicemedarbeiderne våre.

FOTTØY

Fottøy kjøpt i Europa er beskyttet mot feil og mangler med en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) garanti (krever kjøpsbevis). Hvis fottøy som ikke samsvarer, erstattes, returneres ikke originale gjenstander til kunden.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene oppgitt her eller send en e-post til europe.customerservice@michaelkors.com.

KLOKKER

Klokker kjøpt i Europa er beskyttet av en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) garanti (krever kjøpsbevis). Se den fullstendige ordlyden i garantien, som du finner i garantiheftet som følger med klokken din.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

  • Vedrørende klokker kjøpt hos frittstående Michael Kors-butikker i Europa eller gjennom offisielle Michael Kors- nettsteder i Europa, vennligst kontakt oss via opplysningene du finner her eller send en e-post til europe.customerservice@michaelkors.com. Vær oppmerksom på at Michael Kors er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å sende det defekte produktet til oss for reparasjon eller utskifting.
  • Vedrørende klokker kjøpt gjennom en Michael Kors-forhandler, vennligst returner produktet til kjøpsstedet sammen med kvitteringen din, og forhandleren vil kunne hjelpe deg.

BRILLER

Briller kjøpt i Europa er beskyttet av en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) begrenset garanti (krever kjøpsbevis).

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene oppgitt her eller send en e-post til europe.customerservice@michaelkors.com.

SMYKKER

Michael Kors-smykker er laget av ikke-edle metaller kombinert med ulike elementer, inkludert halvedelstener og lær. Påfør parfyme og kosmetikk før du tar på deg smykker. For å rengjøre smykket, tørk med en myk klut. Hold smykkene unna fuktighet, da dette kan føre til misfarging. Ikke utsett lær for vann. Vi anbefaler at du lagrer smykker på et rent og tørt sted.

Smykker kjøpt i Europa er beskyttet av en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) begrenset garanti (krever kjøpsbevis). Hvis smykkene viser seg ikke å være i samsvar med avtalen, vil vi erstatte varen med samme eller (dersom kunden velger det) et sammenlignbart produkt, kostnadsfritt.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene oppgitthereller send en e-post europe.customerservice@michaelkors.com.

STERLINGSØLVSMYKKE

Michael Kors' garanti for sterlingsølvsmykker er en frivillig produksjonsgaranti. Det gir deg rettigheter utenom rettighetene gitt av forbrukerlovgivningen, inkludert, men ikke begrenset til, de som gjelder for ikke-samsvarende varer. Michael Kors' begrensede garantifordeler kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene som gis av forbrukerlovgivningen.

Sterlingsølvsmykket ditt fra Michael Kors er under garanti fra Fossil Group, Inc. * i en periode på to (2) år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, i alle tilfeller i henhold til betingelsene i denne garantien. Michael Kors' garanti for sterlingsølvsmykker dekker materialer og produksjonsfeil. Det kreves kopi av kvitteringen som bevis på kjøp.

Artikler som dekkes, blir reparert (om mulig) eller erstattet uten komponent- og arbeidskostnader hvis artikkelen viser seg å ha skadet materiale eller utførelse ved normal bruk.

Ved erstatning kan ikke Michael Kors garantere at du mottar samme sterlingsølvsmykke. Hvis artikkelen ikke er tilgjengelig, blir den erstattet av en sammenlignbar artikkel med samme verdi og lignende stil. Garantien for den erstattede sterlingsølvsmykkeartikkelen utgår to (2) år fra datoen erstatningsartikkelen mottas.

GARANTI PÅ STERLINGSØLVSMYKKE DEKKER IKKE:

  • Skader som etter Michael Kors' mening følger av feil håndtering, manglende vedlikehold, ulykker, upassende bruk, modifisering, forsøk på reparasjon, uaktsomhet, å ikke følge rådene som medfølger i etterbehandlingsheftet eller på services.fossilgroup.com, naturlig slitasje eller bruk over tid.
  • Produkter som ikke har blitt kjøpt fra en autorisert Michael Kors-forhandler (inkludert autoriserte nettbutikker), Michael Kors-butikk eller Michael Kors' offisielle nettsted.

De ovennevnte garantiene og rettsmidlene er eksklusive og erstatter alle andre garantier, vilkår – uttrykkelige, underforståtte eller lovfestede – uansett hva det gjelder, inkludert, og uten begrensning, garantier for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet, tilfredsstillende kvalitet, hjemmel og ikke-krenkelse, og alt fraskrives uttrykkelig av Michael Kors. Michael Kors skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader, følgeskader, indirekte, særskilte eller straffbare skader eller forpliktelser av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med salg eller bruk av dette produktet, enten det er basert på kontrakt, erstatningsrettslige forhold (inkludert uaktsomhet), strengt produktansvar eller annen teori, selv i tilfeller der Michael Kors har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv i tilfeller der et begrenset rettsmiddel som er spesifisert her, anses å ha mislyktes med det grunnleggende formålet. Hele Michael Kors' ansvar skal begrenses til erstatning eller reparasjon til innbetalt kjøpesum, etter Michael Kors' valg alene.

Noen land, stater eller provinser tillater ikke utelukkelse eller begrensing av underforståtte garantier eller begrensing av tilfeldige skader eller følgeskader, så gyldigheten til de ovennevnte begrensningene og unntakene kan være begrenset for deg. Når underforståtte garantier ikke kan utelukkes i sin helhet, er de begrenset til varigheten av den gjeldende skriftlige garantien. Denne garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som varierer avhengig av lokal lovgivning. De lovpålagte rettighetene dine påvirkes ikke.

BE OM GARANTIREPARASJON AV STERLINGSØLVSMYKKER:

Hvis du skulle trenge reparasjon under garantien, kan du besøke reparasjonsnettstedet og følge instruksjonene for å sende inn sterlingsølvsmykket ditt, en kopi av salgskvitteringen og en beskrivelse av problemet til det nærmeste autoriserte internasjonale servicesenteret.

Ikke send originalemballasjen da den ikke blir returnert. Michael Kors anbefaler på det sterkeste at du forsikrer pakken og beskytter sterlingsølvsmykkene tilstrekkelig under forsendelsen. Michael Kors er ikke ansvarlig for produkter som går tapt eller skades under forsendelsen.

Du må fremvise et gyldig kjøpsbevis for å være berettiget til å dra nytte av denne garantien.

Hvis du ikke bor i USA, kan du klikke her for å se en liste over internasjonale servicesentre og kontakte servicesenteret som er nærmest deg.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080, USA

Advarsel om forfalskninger

Michael Kors arbeider med tollmyndigheter, politi og juridiske representanter globalt i et forsøk på å forhindre salg av forfalskede Michael Kors-produkter, både på nett og offline. For å unngå å kjøpe falske produkter, er det best å handle direkte kun fra offisielle Michael Kors-nettbutikker, en Michael Kors-butikk eller et anerkjent varehus, spesialforhandler eller nettforhandler som du vet er til å stole på.

For å rapportere forfalskninger, vennligst send e-post til BrandProtection@michaelkors.com

Michael Kors (Switzerland) GmbH

Sist oppdatert: 26.02.2020