Villkor

SENAST UPPDATERAD: 2021-10-25

Följande villkor tillsammans med:

 • vår betalningspolicy (finns här) ;
 • vår retur- och bytespolicy (finns här) ;
 • vår garanti- och reparationspolicy (finns här) ;
 • våra villkor för presentkort (som del av betalningspolicyn) (finns här) ;
 • vår sekretesspolicy/dina sekretessrättigheter (finns här)
 • vår cookiepolicy (finns här)

(”Villkoren”)

reglerar: (i) din användning av michaelkors.eu (eller underdomäner därav) eller någon av våra andra webbplatser, applikationer eller andra tjänster där du ser dessa villkor (som häri individuellt och gemensamt benämns ”webbplatsen” respektive ”webbplatserna”) och (ii) alla inköp som du gör på webbplatsen.  

I dessa villkor avser ”företaget”, ”vi” och ”oss” Michael Kors (Schweiz) GmbH Limited tillsammans med dess moderbolag, dotterbolag och anknutna enheter över hela världen. Ytterligare information om oss finns i avsnitt 1 nedan. Din avtalspart för inköp av varor via michaelkors.eu anges i avsnitt 1 nedan. Din avtalspart för användning av webbplatsen är webbplatsoperatören som anges i avsnitt 1 nedan.

Förutom i den utsträckning som begränsas av gällande lag kan dessa villkor ändras från tid till annan. Läs alltid villkoren innan du accepterar dem och slutför ett köp.

Genom att beställa produkter på webbplatsen eller på annat sätt öppna eller använda webbplatsen, genom att klicka för att godkänna dessa villkor på webbplatsen eller genom att på annat sätt slutföra beställningar på en webbplats accepterar och godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren kan du inte köpa några produkter på, och får inte öppna eller använda, webbplatserna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

 1. Information om oss
 2. Våra ägarrättigheter
 3. Begränsad licens
 4. Varumärken
 5. Användarkonton
 6. Inskickat material
 7. Uppföranderegler
 8. Publika forum
 9. Rätt till övervakning och redaktionell kontroll
 10. Beställningar
 11. Prissättningsfel och andra fel
 12. Leverans och godkännande av produkter
 13. Garanti och reparationer
 14. Avbeställning
 15. Övriga returer
 16. Länkning till webbplatserna
 17. Tredjepartswebbplatser
 18. Kampanjer
 19. Garantifriskrivning
 20. Ansvarsbegränsning
 21. Rättsliga frågor
 22. Åtkomst till webbplatserna
 23. Reglerande lag och övrigt
 24. Kontakta oss

1. Information om oss.

Den här webbplatsen drivs av Michael Kors (Schweiz) GmbH, via Cantonale 18, 6928 Manno Switzerland. Följande tabell innehåller information om lokala Michael Kors-företag i de länder som vi levererar varor till:

Leveransland

Information om lokala företag

Österrike

Michael Kors (Österrike) GmbH – ett bolag med registreringsnumret FN 358640 m i det företagsregister som innehas av Landesgericht Eisenstadt i dess egenskap av handelsdomstol.

Designer Outlet Straße 1, Pavillion 406, 7111 Parndorf, Österrike

Belgien

Michael Kors Belgium BVBA – ett privat aktiebolag med momsregistreringsnumret BE 0840.690.882, RPR/RPM Antwerpen/Anvers, afd./dep. Tongeren/Tongres, som är organiserat och regleras i enlighet med lagstiftningen i Belgien.

Zetellaan(E) 100B, 3630 Maasmechelen, Belgien.

Tjeckien

Michael Kors (Tjeckien) s.r.o. – ett aktiebolag som är grundat och regleras i enlighet med lagstiftningen i Republiken Tjeckien, och som är registrerat med identifieringsnumret 291 44 060 i det handelsregister som innehas av stadsdomstolen i Prag, avd. C, registreringsnummer 203667.

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjeckien

Danmark

Michael Kors (Danmark) Aps – ett bolag som är bildat enligt lagstiftningen i Danmark, och som är registrerat i det danska handelsregistret med registreringsnumret 35418008.

c/o Bech-Brunn, Langelinie Allé 35, 2100 Köpenhamn, Danmark

Finland

Michael Kors (Nederländerna) B.V. – ett privat aktiebolag som är organiserat och regleras enligt lagstiftningen i Nederländerna, och som är registrerat i den nederländska handelskammarens handelsregister med numret 53823370.

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nederländerna, FI30856811

Ungern

Michael Kors (Hungary) – ett aktiebolag med registreringsnumret: Cg. 01-09-174241

Futó utca 35-37, 1082 Budapest, Ungern

Lettland

Michael Kors (Lettland) SIA – ett bolag med registreringsnumret 40103861138. Huvudkontor: Lielirbes iela 29, Riga, LV-1046, Lettland

 

Litauen

UAB Michael Kors (Litauen) – ett privat aktiebolag som är organiserat och regleras i enlighet med lagstiftningen i Republiken Litauen, med organisationsnumret 303704393.

Jogailos g.9, LT-01116 Vilnius, Litauen

Luxemburg

Michael Kors (Luxemburg) Retail S.à r.l. – ett privat aktiebolag (”société à responsabilité limitée”) som är registrerat enligt, lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg, i Luxemburgs handels- och bolagsregister med numret B 201.068.

21, rue de Louvigny, L-1946 Luxemburg

Nederländerna

Michael Kors (Nederländerna) B.V. – ett privat aktiebolag som är organiserat och regleras enligt lagstiftningen i Nederländerna, och som är registrerat i den nederländska handelskammarens handelsregister med numret 53823370.

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nederländerna

Norge

Michael Kors (Nederländerna) B.V. – ett privat aktiebolag som är organiserat och regleras enligt lagstiftningen i Nederländerna, och som är registrerat i den nederländska handelskammarens handelsregister med numret 53823370.

Org.nr: NO 923 151 192 MVA

c/o PwC Tax Services AS, Postboks 748, Sentrum, NO-0106, Oslo, Norge

Polen

Michael Kors (Polen) – ett aktiebolag som är registrerat i det register över affärsenheter som innehas av tingsrätten i huvudstaden Warszawa, handelsavdelning XIII i den nationella domstolens register, med KRS-numret 0000397075.

ul. Woloska 12, 02-675 Warszawa, Polen

Portugal

MICHAEL KORS (PORTUGAL) LDA – ett bolag som är registrerat i Lissabons handelsregister med numret 510443850.

Av. Infante D. Henrique, 26 1149-096 Lissabon, Portugal

 

Irland

Michael Kors Ireland Limited – ett privat aktiebolag som är registrerat i Irland med registreringsnumret 524310.

Unit 8, Level 1 Dundrum Town Centre, Sandyford Road, Dublin 16, Irland

Rumänien

MICHAEL KORS (BUCHAREST STORE) S.R.L., ett bolag som är bildat enligt lagstiftningen i Rumänien, är registrerat i handelsregistret under nummer J40/4399/09.04.2015 och har den enskilda registreringskoden 34360004

169A Calea Floreasca Building A, 4 tr, kontorsnr. 2007, Register 09, Sektor 1, Bukarest, Rumänien

Sverige

Michael Kors (Sverige) AB – ett aktiebolag som är registrerat enligt lagstiftningen i Sverige med registreringsnumret 556928-9753.

c/o Baker & McKenzie, P.O. Box 180, 10 123 Stockholm

2. Våra ägarrättigheter.

Förutom material som du skickar in (enligt definitionen i avsnitt 6 nedan) är det enbart och uteslutande vi och våra licensgivare som äger alla rättigheter, anspråk och intressen (inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt) till och för webbplatserna, allt innehåll (inklusive, men inte begränsat till alla ljud, fotografier, bilder, illustrationer, renderingar, teckningar, webbsändningar, RSS-flöden, poddsändningar, övriga tjänster, grafiska objekt, logotyper, spel, widgetar, gadgetar, appletar, övriga distribuerbara applikationer, övriga visuella effekter, videoklipp, avskrifter och programvaror), kod, data och annat material på dessa webbplatser (som häri gemensamt benämns ”webbplatsens innehåll”), webbplatsernas utseende, känsla, utformning och organisation samt kompilering och organisation av webbplatsens innehåll, inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, upphovsmannarätt, varumärkesrätt, patenträttigheter, databasrättigheter, ideell upphovsrätt, sui generis-rätt och andra immateriella rättigheter och ägarrättigheter. Din användning av webbplatsen ger dig inte ägarskap till eller rätt att förfoga över något webbplatsinnehåll eller någon annan del av webbplatsen, eller någon licens att använda eller visa sådant material med undantag för vad som uttryckligen tillåts här.

3. Begränsad licens.

Med förbehåll för dessa villkor ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad licens för att öppna, se, använda och visa webbplatserna och webbplatsernas innehåll på datorn och andra enheter, förutsatt att du till fullo följer dessa villkor. Webbplatserna och webbplatsinnehållet är endast till för personlig användning, användning i utbildningssyfte och icke-kommersiell användning. Ingen del av webbplatserna eller webbplatsinnehållet (eller några av våra produkter som marknadsförs eller säljs på webbplatsen) får kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, utnyttjas, laddas ned, laddas upp, skickas, överföras, modifieras, härledas, distribueras eller på något sätt användas utan föregående skriftligt medgivande från oss eller den tillämpliga rättighetsinnehavaren, med undantag för begränsad personlig användning, användning i utbildningssyfte och icke-kommersiell användning samt alla andra begränsningar som är tillåtna enligt gällande lag.

4. Varumärken.

Varumärkena, logotyperna, servicemärkena och varumärkesnamnen som visas på webbplatserna eller som del av webbplatsinnehållet (inklusive, men inte begränsat till MICHAEL KORS, MICHAEL MICHAEL KORS och MK MICHAEL KORS) är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör företaget och andra personer (som häri gemensamt benämns ”varumärkena”), och får inte användas utan föregående uttryckligt medgivande från tillämplig varumärkesägare. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som ett beviljande, vare sig uttryckligt, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på webbplatserna eller som del av webbplatsinnehållet utan skriftligt tillstånd från oss eller tillämplig tredje parts rättighetshållare.

5. Användarkonton.

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen är det möjligt att du behöver skapa ett konto och lämna dina personuppgifter. Policyerna för webbplatsens informationsinsamling och -användning anges i vår sekretesspolicy och cookiepolicy. Du samtycker till att endast ge korrekta, exakta, aktuella och fullständiga uppgifter. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för dina kontouppgifter (däribland lösenord) och du påtar dig allt ansvar för all information och alla aktiviteter som förekommer på ditt konto. Vi har rätt att avaktivera eller stänga ditt konto om vi har rimliga skäl att tro att du inte har följt dessa villkor, eller att begränsa din åtkomst till hela eller en del av webbplatsen i enlighet med <avsnitt 22>.

6. Inskickat material.

Såvida det inte specifikt begärs av oss önskar vi inte ta emot konfidentiell, hemlig eller proprietär information eller annat sådant material från dig. Information, anbud, förfrågningar, kreativa verk, bilder, fotografier, dokument, brev, demor, idéer, sakkunskap, förslag, koncept, metoder, system, formgivningar, teckningar, renderingar, planer, tekniker, kommentarer, kritik, rapporter, recensioner, omdömen, återkoppling och annat material av något slag som på något sätt delges eller överförs via webbplatserna – inklusive, men inte begränsat till via avsnittet ”Kontakta oss” (som häri gemensamt benämns ”inskickat material”) – behandlas inte som konfidentiellt, hemligt eller proprietärt och kan komma att användas av oss på de sätt som överensstämmer med dessa villkor och vår sekretesspolicy.

Genom att delge, ladda upp, posta eller skicka något som anges i avsnittet ovan till oss via webbplatserna (inskickat material)

 1. bekräftar och ansvarar du för att du antingen:
  1. äger det inskickade materialet, och att det således inte tillhör någon annan person
  2. har nödvändiga licenser, rättigheter, medgivanden och tillstånd att använda sådant inskickat material och skickar in det för vår användning i enlighet med dessa villkor och för något av de syften som möjligen beskrivs på webbplatserna, och
 2. i den utsträckning som lagen tillåter ger du oss (och våra anknutna enheter) en royaltyfri, obegränsad, världsomspännande, icke-exklusiv och fullständigt överlåtbar, tilldelningsbar och underlicensierad rätt och licens att, under den maximala längden som tillåts enligt gällande lagar, använda, kopiera, reproducera, modifiera, lagra, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera, presentera, visa, framställa, utnyttja, sälja, exportera och införliva sådant inskickat material (helt eller delvis) i andra verk (inklusive, men inte begränsat till webbplatserna), produkter och tjänster – i alla former, medier och tekniker som finns nu eller som utvecklas i framtiden.

Vi ansvarar inte för att bevara ditt inskickade material. Du bekräftar att ditt inskickade material uppfyller dessa villkor och samtycker till att behålla all nödvändig stöddokumentation – och att göra sådana uppgifter tillgängliga för oss på vår begäran.

7. Uppföranderegler.

När du har åtkomst till eller använder webbplatserna, webbplatsinnehållet och övriga funktioner på webbplatsen (såsom forumen) får du inte:

 • bryta mot någon lag, regel eller förordning
 • bryta mot webbplatsernas säkerhet eller skaffa eller försöka få obehörig åtkomst till webbplatserna, webbplatsinnehållet, datorsystemen eller nätverken som är anslutna till någon server som är associerad med webbplatserna eller webbplatsinnehållet. Om du bryter mot den här bestämmelsen begår du kanske ett brott. I sådant fall anmäler vi saken till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbetar med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem
 • personifiera någon person eller enhet (däribland någon med anknytning till webbplatserna eller företaget) oavsett om det är faktiskt eller fiktivt, eller förvränga din anknytning till någon annan person eller enhet
 • förfölja, trakassera eller skada någon annan person
 • infoga din egen eller tredje parts annonsering, profilering eller annat reklaminnehåll (inklusive, men inte begränsat till hyperlänkar) i webbplatsinnehållet eller tjänsterna på någon av webbplatserna eller i material som du skickar till något forum eller andra delar av webbplatserna
 • använda, ladda upp, posta, publicera, överföra, distribuera, reproducera eller på annat sätt utnyttja någon del av webbplatserna eller webbplatsinnehållet för kommersiella ändamål eller marknadsföringsändamål (annat än vad som uttryckligen tillåts i en undertecknad skrift från leverantören av sådan information eller annat material); kontakta andra användare av webbplatserna för kommersiella ändamål eller marknadsföringsändamål eller erbjuda dig att köpa eller sälja någon produkt eller tjänst genom aktiviteter på webbplatsen eller i ett forum
 • ändra, redigera, radera, ta bort, underlåta att visa eller på annat sätt ändra innebörden av, utseendet på eller syftet för webbplatsinnehållet – inklusive, med inte begränsat till varumärken, handelsnamn, logotyper, servicemärken, marknadsföringsslogans, annat proprietärt innehåll eller andra meddelanden om proprietära rättigheter som ingår i webbplatsinnehållet
 • ägna dig åt indexering av internet, skärmskrapning, databasskrapning, insamling av e-postadresser eller andra personuppgifter; på annat automatiskt eller obehörigt sätt komma åt, logga in eller registrera dig på webbplatserna eller skaffa listor över användare eller annan information via webbplatserna – inklusive, men inte begränsat till information som finns på någon server eller databas som är ansluten till webbplatserna
 • använda webbplatsen eller dess funktioner på något sätt som kan störa, skada, avaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller dess funktioner; störa andra parters användning och upplevelse av webbplatsen – inklusive, men inte begränsat till att skicka ut oombedda massmeddelanden, obehörigt reklaminnehåll eller kommersiell kommunikation eller att ”översvämma” servrar med begäranden
 • kringgå, bakåtkompilera, dekryptera eller på annat sätt ändra eller störa webbplatserna, dess tjänster eller programvaror (eller instigera, uppmuntra eller stödja andras försök att göra något av ovanstående) – utöver vad som tillåts enligt lag
 • gestalta eller på annat sätt skildra webbplatser eller innehåll från tredje part på något sätt som kan utgöra eller tolkas som stöd eller sponsring från oss av någon tredje parts webbplats, innehåll, information eller annat material, eller som på något sätt kan bryta mot villkoren för sådana tredje parters webbplatser
 • ladda upp, posta, överföra, distribuera eller på annat sätt publicera på eller via webbplatserna information, innehåll eller material som är falskt (inklusive uttalanden eller material som utgör eller innehåller falska eller vilseledande ursprungsbeteckningar, stöd eller sakförhållanden), bedrägligt, missvisande, olagligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, hatfullt, anstötligt gällande ras, etnicitet eller annat, kränkande, förolämpande, obscent, vulgärt, stötande, pornografiskt, profant, explicit sexuellt eller oanständigt – inklusive men inte begränsat till material som utgör, eller uppmuntrar till handlingar som kan utgöra, brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot kommunal, statlig, nationell eller internationell rätt
 • använda webbplatserna eller webbplatsinnehållet på något sätt som bryter mot, plagierar eller gör intrång på tredje parts rättigheter – inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, upphovsmannarätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess, avtal, patent, integritetsrätt, publiceringsrätt eller någon annan proprietär eller juridisk rättighet
 • ladda upp, posta, publicera, distribuera eller på annat sätt överföra information eller material som utgör eller innehåller virus, spionprogram eller andra skadliga komponenter, eller som innehåller inbäddade länkar, reklam, kedjebrev eller pyramidspel av något slag
 • helt eller delvis använda webbplatserna eller dess tjänster (eller något webbplatsinnehåll) för något syfte som är förbjudet enligt någon gällande lag eller förordning, eller för att underlätta överträdelser av någon gällande lag eller förordning.

8. Publika forum.

Webbplatserna kan innehålla vissa funktioner som gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra eller allmänheten (exempelvis meddelandetjänster, chattjänster, anslagstavlor, omdömen och recensioner, meddelandetavlor, bloggar och andra liknande forum, områden och tjänster) (som häri gemensamt benämns ”forumen”). Dessa villkor gäller för din användning av forumen. Med tanke på internets öppenhet ska du vara försiktig och selektiv gällande den information som du utlämnar i forumen och på webbplatserna. Det är särskilt viktigt att du inte utlämnar någon känslig, personligt identifierbar, proprietär eller konfidentiell information. Uppförandereglerna som anges i avsnitt 7 gäller till fullo på forumen.

9. Rätt till övervakning och redaktionell kontroll.

Vi kan (men har ingen skyldighet att) övervaka eller granska något som skickas till webbplatserna. Vi varken främjar, stöder, kontrollerar eller bär ansvar för sådant material. I enlighet med vår sekretesspolicy kan vi emellertid lämna ut information och material till tredje part, bland annat sådant som krävs för att följa lagar och förordningar samt tillmötesgå begäranden från polis, domstol och myndigheter. Vi kan helt eller delvis och utan föregående meddelande redigera, vägra att publicera och ta bort innehåll som bryter mot dessa villkor eller gällande lag, eller som vi efter eget gottfinnande anser vara anstötligt. Om du använder webbplatserna kan du utsättas för stötande, oanständigt och anstötligt innehåll. Vi ansvarar inte för sådant innehåll. Vi ansvarar inte för, eller är skadeståndsskyldiga gentemot tredje part, för det innehåll eller riktigheten hos det innehåll som läggs upp av dig eller någon annan användare av webbplatserna, utom när vi har fel.

10. Beställningar.

Du får endast beställa produkter på en webbplats om du är 18 år eller äldre. Efter slutförd beställning får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning och som innehåller ett referensnummer samt information om de produkter du har beställt (”beställningsbekräftelse”). Beställningsbekräftelsen är en bekräftelse på att vi har mottagit din beställning, inte på att din beställning har godkänts av oss.

Om vi nekar eller ändrar din beställning av en giltig anledning kontaktas du av oss via e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som du uppgav vid beställningstillfället. Dessutom kan vi begränsa eller förbjuda beställningar som enligt oss verkar ha lagts av försäljare, återförsäljare, distributörer eller annan obehörig part. Ditt bank- eller kreditkort debiteras inte om din beställning nekas. Om vi begränsar antalet artiklar i din beställning minskas beloppet som du debiteras i proportion till den minskningen, såvida du inte beställer via något av våra butiksspecifika säljverktyg. I så fall debiteras totalbeloppet för beställningen från ditt bank- eller kreditkort vid beställningstillfället, och om någon del av beställningen nekas återbetalas det aktuella beloppet för sådana artiklar till ditt kort.

 • 10.1 Bekräftelse.

  Din beställning räknas som godkänd av oss först när du får ett e-postmeddelande om att produkten har skickats (”leveransbekräftelse”) eller hämtats i butik (”kundfaktura”). Med andra ord ingås avtalet mellan oss först när vi skickar leveransbekräftelsen eller kundfakturan. Avtalet gäller endast de produkter vars leverans vi bekräftat i leveransbekräftelsen eller kundfakturan. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla eventuella andra produkter i beställningen förrän leveransen av sådana produkter har bekräftats i en separat leveransbekräftelse eller kundfaktura.

 • 10.2 Priser och betalning.

  Du samtycker till att betala hela kostnaden för ditt inköp i enlighet med vår Betalningspolicy. De betalningstyper som vi accepterar för beställningar som läggs på webbplatserna, och eventuell ytterligare information om vissa betalningstyper, anges i webbplatsernas betalningspolicy.

  Betalningar via Klarna
  I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning ska ske till Klarna.

  • • Betala senare: Betalningsperioden som erbjuds är 14, 21 eller 30 dagar från datumet då varorna skickas, eller då tjänsten blivit tillgänglig. Fullständiga villkor för de marknader där denna betalningsmetod erbjuds finns här: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Polen och Sverige.
  • • Dela upp: Med denna finansieringstjänst från Klarna kan du betala genom flexibla eller fasta månatliga delbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Delbetalning ska ske i slutet av varje månad när en separat månadsfaktura från Klarna har mottagits. Mer information om Dela upp, bl.a. villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, finns här för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig: Sverige, Norge, Danmark och Finland.
  • • Direktbetalning via bank: Tillgängligt i Österrike och Belgien. Ditt konto debiteras direkt när du lägger beställningen.
  • • Direktdebitering: Tillgängligt i Österrike och Sverige. Ditt konto debiteras efter datumet för leveransen eller tjänstetillgängligheten ​eller, om det gäller en prenumeration, i enlighet med angivna tidsramar​. Du meddelas om datumet eller datumen via e-post.
 • Betalningsmetoderna Betala sen, Dela upp och direktdebitering är endast tillgängliga vid en positiv kreditupplysning. För att Klarna ska kunna göra en adress- och kreditupplysning vidarebefordrar vi uppgifter om dig till Klarna under behandlingen och hanteringen av ditt köp. Vi kan endast erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillgängliga baserat på resultatet av kreditupplysningen. Allmän information om Klarna och användarvillkor efter land finns på klarna.com. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och informationen i Klarnas sekretesspolicy.

  Priserna på de produkter som anges på webbplatserna inkluderar moms (i förekommande fall) enligt den skattesats som gäller i landet som beställningen ska levereras till – på den dag som beställningen görs på webbplatsen. De angivna priserna exkluderar fraktkostnaden, vilken anges separat på webbplatserna. Du informeras om fraktkostnaden innan din beställning bekräftas. Totalbeloppet för beställningen, inklusive alla kostnader, ser du i en beställningssammanfattning innan du skickar beställningen.

  Om betalningen görs i en annan valuta än på ditt bankkonto kan din bank ta betalt för valutaomvandling. Prissättningen kan skilja sig åt mellan länder. Prissättningen kan skilja sig åt mellan webbplatserna och butikerna.


 • 10.3 Produkttillgänglighet.

  Produkttillgängligheten på webbplatsen garanteras inte eftersom en produkt kan vara slutsåld eller fåtalig när du beställer. Om produkten inte är tillgänglig kanske vi avvisar din beställning. I sådana fall meddelas du om det via e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som du uppgav vid beställningstillfället. Produkter som visas på webbplatsen kanske inte finns i vissa butiker, eller vice versa. Priset på en produkt (inklusive försäljning) kan variera mellan webbplatsen och butikerna och mellan olika geografiska områden. Priserna på webbplatsen anges i den valuta som används det land där din avtalspart, enligt definitionen i avsnitt 1, finns och gäller endast i det landet.

11. Prissättningsfel och andra fel.

Vi gör allt för att visa produkternas färger och egenskaper så korrekt som möjligt på webbplatserna. Din elektroniska enhets specifika tekniska specifikationer, skärm och inställningar kan emellertid påverka visningens noggrannhet. Informationen på webbplatsen kan från tid till annan innehålla typografiska eller visuella fel, felaktigheter och utelämnanden i samband med produktbeskrivningar, -prissättning och -tillgänglighet.

 Priser på och tillgänglighet av produkter och tjänster kan ändras när som helst.

12. Leverans och godkännande av produkter.

Vi kan använda oss av tredjepartsföretag som tillhandahåller beställningsbekräftelser och leveransmeddelanden. Dessa tredje parter kan kräva en adress och ett telefonnummer som del av beställnings- och leveransprocessen. Tredjepartsföretaget kan använda telefonnumret om leveransadressen är svår att hitta eller för att informera dig om en förväntad leveranstid eller uppdatering av din leverans. Genom att lägga en beställning och uttryckligen godkänna villkoren vid beställningstillfället samtycker du endast till att dessa uppgifter lämnas ut till sådana tredjepartsföretag för beställningsbekräftelser och leveransmeddelanden i enlighet med vår sekretesspolicy. I det här avsnittet av villkoren omfattar ”vi” även de tredjepartsföretag som tillhandahåller beställningsbekräftelser och leveransmeddelanden.

 Vi erbjuder upp till fyra fraktsätt för att leverera våra produkter, vilka beskrivs i vår frakt- och leveranspolicy. Produkterna levereras inom 30 dagar från det att vi bekräftar din beställning. Med hjälp av din e-postadress och ditt beställningsnummer kan du när som helst spåra din beställning online på sidan Beställningsstatus. Du kan även klicka på spårningslänken i e-postmeddelandet med beställningsbekräftelsen/kundfakturan eller kontakta kundtjänst (kontaktuppgifter finns i <avsnitt 24>.

 På grund av varierande varutillgång kan olika artiklar från en enda beställning skickas separat. Varje försändelse har ett unikt spårningsnummer och kan spåras på sidan Beställningsstatus under det aktuella beställningsnumret. För beställningar som levereras i flera paket inkluderas den totala fraktkostnaden (i förekommande fall) i det första paketet.

HÄMTA I BUTIK

Utvalda artiklar på michaelkors.eu går att köpa online och hämta i butik. Kontrollera tillgängligheten i butik på produktsidan genom att välja alternativet Hämta i butik. Om du har tillåtit att webbplatsen identifierar din plats visas information om den valda produktens tillgänglighet i butiker i närheten. Om du inte har tillåtit att webbplatsen identifierar din aktuella plats kan du ange ort och postnummer för att hitta butiker i närheten.

Normalt kan du hämta artiklarna inom ungefär tre timmar efter beställningen. Du får ett e-postmeddelande när beställningen går att hämta. Om du vill hämta en beställning samma dag måste du lägga den minst tre timmar innan butiken stänger. Beställningar som läggs nära eller efter butiksstängning går eventuellt inte att hämta förrän nästa arbetsdag.

Du måste uppvisa giltig fotolegitimation när du hämtar beställningen. Du betalar för beställningen när du hämtar den i den valda butiken.

Beställda artiklar läggs undan i sex dagar från och med beställningstidpunkten.

En beställning får innehålla både artiklar som levereras till en adress och artiklar som hämtas i butik. Flera platser för hämtning tillåts, men du får bara uppge en leveransadress per beställning.

Artiklar som anpassas personligt, exempelvis med monogram eller gravyr, går inte att hämta upp i butik.

LEVERANSBEGRÄNSNINGAR

Obs! Vi levererar inte beställningar som läggs på michaelkors.eu, eller i butik via det butiksspecifika säljverktyget, till länder som inte anges i avsnitt 1. Du kan beställa produkter från ett annat land än länderna som anges, men beställningen måste levereras till en adress i något av de angivna länderna. Om du vill köpa en produkt på en av våra andra webbplatser som ska levereras till ett annat av de länder som vi för närvarande levererar beställningar till ska du beställa produkten på den Michael Kors-webbplats som levererar till det landet.

13. Garanti och reparationer.

Produkter som du köper på webbplatserna kanske omfattas av vår garanti- och reparationspolicy. Dessa garantier erbjuds utöver och utan att begränsa dina lagstadgade rättigheter.

 

14. Avbeställning/ångerrätt/returer.

Du har laglig rätt att avbeställa/ångra en beställning under den tid som anges nedan. Om du av någon orsak under den aktuella perioden inte vill behålla en produkt kan du meddela oss om det och få en återbetalning.

Avbeställningsrätten gäller inte:

 • produkter som har specialtillverkats eller anpassats för dig
 • ansiktsmasker
 • förseglade produkter (som parfymer och skönhetsprodukter) om förseglingen har brutits efter att du mottagit dem
 • badkläder eller underkläder om plomberingen har avlägsnats.

Även vissa andra produkter kan vara undantagna från avbeställningsrätten. Om ett sådant undantag gäller anges detta tydligt på produktsidan som du ser innan du genomför köpet.

Rätten att avbeställa/ångra en beställning gäller från det datum du lägger beställningen på webbplatsen. Tidsfristen för att avbeställa/ångra en beställning anges i följande tabell.

 

Om du beställer ...

... avslutas avbeställnings-/ångerperioden

en enda produkt (som inte levereras i delleveranser på olika dagar).

30 dagar efter den dag du mottar produkten

flera produkter som levereras på olika dagar

30 dagar efter den dag du mottar den sista produkten i beställningen.

SÅ HÄR MEDDELAR DU OSS OM ATT DU VILL AVBESTÄLLA/UTNYTTJA DIN ÅNGERRÄTT

Om du vill utnyttja din avbeställnings-/ångerrätt måste du meddela oss om ditt beslut. Det gör du genom att fylla i <ångerblanketten> eller genom att kontakta kundtjänst via e-post, post eller telefon (kontaktuppgifter finns i avsnitt 24). När vi mottar ditt meddelande om avbeställning får du en e-postbekräftelse. Om du kontaktar oss via e-post eller post måste du uppge ditt beställningsnummer så att vi kan identifiera din beställning.

Om du utnyttjar din avbeställnings-/ångerrätt:

 1. återbetalar vi summan som du har betalat för produkterna. Enligt lag får vi emellertid i förekommande fall göra ett avdrag som återspeglar minskningen av varans värde om orsaken till värdeminskningen är att du har hanterat varan på ett sätt som inte skulle tillåtas i en butik, till exempel annat än för att undersöka dess egenskaper och funktion. Om vi återbetalar summan som du betalat för varan innan vi har inspekterat den, och sedan upptäcker att du hanterat den på ett oacceptabelt sätt, måste du betala tillbaka ett lämpligt belopp
 2. återbetalar vi eventuell fraktkostnad – i enlighet med gällande lag återbetalar vi emellertid endast kostnaden för frakt med det billigaste fraktsättet som erbjuds (förutsatt att detta är en vanlig och allmänt acceptabel metod).
 3. får du återbetalningen så snart som möjligt, och under inga omständigheter senare än 14 dagar efter att du meddelat oss om avbeställningen.
 4. är det möjligt att vi väntar med att återbetala beloppet till dig tills vi har mottagit produkterna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som inträffar först.

Om du redan har mottagit en produkt när du vill göra en avbeställning:

 1. måste du skicka tillbaka den till oss utan onödigt dröjsmål, och under inga omständigheter senare än 30 dagar efter att du meddelat oss om avbeställningen. Du kan skicka tillbaka produkten med etiketten för förbetald retur, återlämna den i butik eller överlämna den till ett behörigt transportföretag
 2. får du stå för returkostnaden, såvida inte produkten är defekt eller felaktigt beskriven. Om inte produkten kan returneras per post uppskattar vi att kostnaden för att returnera den med det transportföretag som levererade den till dig inte överstiger fraktkostnaden som vi debiterat dig.

RETURNERA BESTÄLLNINGAR

Varor som köps online på michaelkors.eu eller i butik via det butiksspecifika säljverktyget kan returneras eller bytas på två sätt: per post och i butik. Alla returer och byten måste, vare sig de sker per post eller i butik, returneras inom 30 dagar från den dag då du mottar leveransen av varorna. Om beställningen skickas i flera delleveranser gäller de 30 dagarna från den dag då du mottar den sista leveransen för den beställningen.

Returer och byten måste göras enligt riktlinjerna i vår retur- och bytespolicy.

Alternativ 1: per post
Följ dessa anvisningar om du vill returnera eller byta artiklar per post:

 • 1. Fyll i nödvändig information på returformuläret som medföljer paketet.
 • 2. Paketera varorna ordentligt och kom ihåg att skicka med returformuläret. Använd helst originalkartongen och -förpackningsmaterialet.
 • 3. Sätt fast adresslappen för förbetald retur på paketet.
 • 4. Posta returpaketet på ett postkontor i det land dit varorna levererades.
 • 5. Returen behandlas inom högst 21 arbetsdagar. Beloppet för returnerade artiklar återbetalas enligt ursprunglig betalningsmetod. Vid byte behöver du lägga en ny beställning online.
 • 6. För varor som har köpts online och hämtats i butik ber vi dig kontakta Kundtjänst på europe.customerservice@michaelkors.com för att få en förbetald returetikett.

För returer i Rumänien kan du kontakta kundtjänst och ordna med hämtning.

Du ansvarar för att paketera och märka produkten på ett ordentligt sätt, och för att sedan skicka den till oss på Michael Kors bekostnad. Behåll inlämningsbeviset som du får som säkerhet för försändelsen. Obs! Om du skickar tillbaka returpaketet med ett annat postbud eller en annan frakttjänst, och alltså inte använder adresslappen för förbetald retur, är det du som står för returkostnaden – såvida det inte handlar om en produkt som är defekt eller inte överensstämmer med beskrivningen.

Om en artikel returneras till oss i olämpligt skick kanske vi skickar tillbaka den till dig.

Alternativ 2: i butik
Du får returnera och byta artiklar som köps på 23michaelkors.eu, 3i butik via vårt butiksspecifika säljverktyg, och i Michael Kors-butiker (utom i outletbutiker, resebutiker och icke fristående butiker (MK-försäljningsställen som ingår i större butiker)) i det land dit beställningen har levererats. Vid returen eller bytet måste returformuläret eller e-postmeddelandet om att beställningen skickats bifogas/visas upp. Bytesmöjligheten i butik beror på lagerstatusen i just den butiken. Med undantag för vad som anges nedan återbetalas summan för återlämnade artiklar till ditt konto i samma betalningsform som betalningen mottogs. Du får ett e-postmeddelande när din retur har behandlats.

Beställningar som betalats med PayPal och återlämnas i butik kan endast återbetalas till presentkort.

Köp som görs via Klarna kan inte returneras till butik. De kan endast returneras per post.

Ovanstående returpolicy gäller även för beställningar som köpts online och hämtats i butik.

15. Övriga returer.

Du har juridiska rättigheter när det gäller defekta eller felaktigt beskrivna produkter. Dessa juridiska rättigheter påverkas inte av din avbeställnings-, retur- eller återbetalningsrätt. Mer information finns i vår garanti- och bytespolicy..

RETURNERA EN GÅVA

Gåvor returneras per post eller i butik, enligt ovan, tillsammans med presentkvittot eller det ursprungliga returformuläret. För gåvor som returneras per post kan återbetalningen endast ske till det ursprungliga kontot i samma betalningsform som det mottogs. Därför rekommenderar vi att du lämnar tillbaka gåvor i en Michael Kors Lifestyle-butik, där våra medarbetare kan hjälpa dig att byta artikeln eller ge dig ett tillgodohavande på ett Michael Kors-presentkort.

Om du vill byta en artikel per post kontaktar du kundtjänst (kontaktuppgifter finns i avsnitt 24).

16. Länkning till webbplatserna.

Med undantag för vad som anges i avsnitt 7 får du länka till webbplatsernas startsidor om du gör det på ett sätt som är rimligt och inte skadar eller utnyttjar vårt anseende. Du samtycker till att:

 • (a) länkar från andra webbplatser till webbplatsen ska öppnas i ett nytt webbläsarfönster och ska länka till webbplatsens startsida
 • (b) inte länka direkt till en bild på webbplatserna (till exempel genom inlinelänkning och djuplänkning) eller göra så att bilden visas på en annan webbplats
 • (c) inte länka från en annan webbplats till någon av våra webbplatser på ett sätt som gör att dess sidor ramas in, omges eller döljs av innehåll, material eller profilering från tredje part.

Vi kan på eget gottfinnande kräva att en länk till webbplatsen tas bort, och återkalla din rätt att länka till webbplatserna.

17. Tredjepartswebbplatser.

Du kan eventuellt länka (genom olika metoder – bland annat hyperlänkar, klickbara bilder eller ord, banderoller och widgetar) från webbplatserna till tredjepartswebbplatser, -program och -tjänster, och tredjepartswebbplatser kan länka till webbplatsen (”länkade webbplatser”). I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att vi, med undantag för när vi har fel, inte tar ansvar för information, innehåll, annonsering, produkter, tjänster eller annat material på länkade webbplatser, och att länkar till länkade webbplatser inte nödvändigtvis innebär att vi stöder, godkänner eller sponsrar dem. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag frånsäger vi oss allt ansvar för virus och skadlig kod som kan uppträda på länkade webbplatser, riktigheten för information som ges på sådana och varor och tjänster som köps på respektive tillhandahålls av sådana länkade webbplatser. Om du förlitar dig på en länkad webbplats gör du det på egen risk och påtar dig allt ansvar och alla konsekvenser.

18. Kampanjer.

Webbplatsen kan innehålla lotterier, tävlingar och andra kampanjer som kräver att du skickar material eller information till oss (och ibland till andra). Sådana lotterier, tävlingar och kampanjer kan regleras av en separat uppsättning regler, policyer och villkor som du informeras om innan du deltar. Det är ditt ansvar att läsa sådana regler, policyer och villkor för att avgöra om du kan delta, registrera dig och samtycka.

19. Garantifriskrivning.

Du ansvarar för att följa de säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder som medföljer produkten. Om du inte känner dig bekväm med att använda produkten efter att ha läst säkerhetsanvisningarna måste du returnera produkten enligt ovanstående retur- och bytespolicy. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ansvarar vi inte för om du (i) inte följer de säkerhetsanvisningar, försiktighetsåtgärder eller andra anvisningar som medföljer produkten, (ii) använder produkten på ett vårdslöst sätt eller (iii) avsiktligen använder produkten på ett felaktigt sätt.

De uttryckliga garantier som erbjuds med våra produkter är utöver, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter när det gäller defekta eller felaktigt beskrivna produkter. 

20. Ansvarsbegränsning.

Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar för:

 1. dödsfall eller personskador som orsakats av våra handlingar eller försummelser
 2. bedrägerier eller bedrägliga avtalsförklaringar från vår sida
 3. situationer där vi inte har rätt att sälja produkterna till dig
 4. produkter som inte motsvarar beskrivningen, inte är av tillfredsställande kvalitet, inte passar för avsett ändamål eller inte motsvarar ett varuprov som vi har tillhandahållit; eller något förhållande avseende defekta produkter enligt gällande lag
 5. avsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet.
 6. åsidosättande av skyldigheter som följer av allmän ordning.

Om inte vi uppfyller våra skyldigheter enligt dessa villkor eller bevisligen är försumliga med avseende på desamma står vi för eventuella skadestånd som tilldelas av en behörig domstol för förutsebara konsekvenser som du drabbas av på grund av vår försumlighet.

Webbplatserna och produkter som köps på webbplatserna är endast för privat bruk. Du samtycker till att inte använda webbplatserna eller produkterna för kommersiella ändamål, affärsändamål eller återförsäljningsändamål (med undantag för vad som tillåts enligt lag). Vi har inget ansvar gentemot dig för utebliven vinst, ekonomisk skada, affärsavbrott eller förlorade affärsmöjligheter 

21. Rättsliga frågor.

Webbplatsen är avsedd för besökare i de länder som anges i avsnitt 1. Vi kontrollerar och driver webbplatsen från våra kontor i Storbritannien och USA. Vi garanterar inte att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser än i de länder som anges i avsnitt 1. Personer som öppnar eller använder webbplatsen på andra platser ansvarar för att gällande lokala lagar följs. Programvara på webbplatsen omfattas även av Storbritanniens och USA:s exportkontroller. Ingen programvara på webbplatsen får laddas ned, exporteras eller återexporteras (i) till (eller till en medborgare eller någon bosatt person i) något land till vilket Storbritannien eller USA har förbjudit varor; (ii) till någon på USA:s finansdepartements svarta lista över Specially Designated Nationals (SDN), till någon på USA:s handelsdepartements Table of Deny Orders, till någon på likvärdiga listor som upprätthålls av den brittiska regeringen eller (iii) till någon som på annat sätt strider mot amerikansk eller brittisk lag. Genom att ladda ned eller använda sådan programvara garanterar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av eller är medborgare eller bosatt i något sådant land eller finns med på någon sådan lista.

22. Åtkomst till webbplatserna.

Åtkomst till våra webbplatser ges på tillfällig basis. Vi kan avsluta, ändra, upphäva, begränsa eller avbryta din åtkomst till och/eller funktionen för någon del av webbplatserna när som helst, av vilken rimlig anledning som helst och utan föregående meddelande och ansvar (bland annat om vi rimligen tror att du bryter mot dessa villkor på ett sätt som inte kan avhjälpas eller om vi behöver utföra underhåll på webbplatsen). Du ansvarar för att ordna allt som krävs för att ha tillgång till våra webbplatser.

23. Reglerande lag och övrigt.

Dessa villkor och förhållandet mellan dig, oss och beställningar som du lägger på webbplatserna samt eventuella avtalsenliga eller icke-avtalsenliga tvister som uppstår till följd av dessa villkor, beställningar eller på annat sätt i samband med dessa villkor regleras av lagarna i landet du är bosatt i, utan hänsyn till landets bestämmelser om lagkonflikter. Parterna är överens om att Convention on Contracts for the International Sale of Goods (”CISG”) inte gäller. Tvister som uppstår till följd av villkoren ska inledas och prövas i en lämplig domstol i landet du är bosatt i. Tvister kan även lösas via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Dessa villkor gäller mellan dig och Michael Kors-företaget enligt vad som anges i avsnitt 1. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av villkoren. Vi kan helt eller delvis överlåta eller delegera våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation utan ditt föregående samtycke och utan föregående meddelande till dig, men endast om överlåtelsen inte påverkar dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Misslyckande eller dröjsmål från vår sida avseende att utnyttja eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra något avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse eller innebära att du inte längre behöver uppfylla dina skyldigheter enligt dessa villkor.

Du kan få meddelanden av oss via e-post till den e-postadress som du uppger vid beställningstillfället, på en papperskopia eller genom att vi lägger upp dem på webbplatsen när du köper en produkt på webbplatsen. Vi ansvarar inte för någon automatisk filtrering som du eller din internetleverantör eventuellt tillämpar på e-postmeddelanden. För att vara säker på att du får e-postmeddelanden från oss rekommenderar vi att du lägger till michaelkors.com-webbadresser i din e-postadressbok. När vi skickar meddelanden till dig följer vi alltid vår sekretesspolicy.

Om en bestämmelse i dessa villkor av någon anledning befinns vara ogiltig av en behörig domstol ska övriga bestämmelser i villkoren förbli fullt gällande. 

Vi ansvarar inte för underlåtenhet att utföra, eller försenat utförande av, våra skyldigheter enligt dessa villkor om anledningen är en force majeure-händelse eller en händelse som är utöver vår rimliga kontroll. Du får avbeställa en beställning som påverkas av en händelse som är utöver vår rimliga kontroll (inklusive utebliven leverans) om denna fortgår längre än [30] dagar. Kontakta oss om du vill göra en avbeställning (kontaktuppgifter finns i avsnitt 24). Om du väljer att göra en avbeställning måste du skicka tillbaka de eventuella produkter som du redan har mottagit (på egen bekostnad), varpå vi återbetalar beloppet som du har betalat inklusive eventuell fraktkostnad.

Tvistlösning online – Endast för kunder bosatta inom EU

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online hittar du här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Kontakta oss.

Skicka frågor eller kommentarer om webbplatsen, dessa villkor eller produkter som du har köpt på webbplatserna till: europe.customerservice@michaelkors.com eller använd kontaktuppgifterna som anges på sidan Kontakta oss

ÅNGERBLANKETT

Du har rätt att göra en avbeställning utan att uppge orsak inom trettio (30) dagar från det datum då produkterna mottogs. Om du vill utnyttja din ångerrätt skickar du ett e-postmeddelande till oss på europe.customerservice@michaelkors.com, ringer oss (kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss) eller skickar in ett ifyllt exemplar av blanketten nedan via e-post eller post.

Till: INFOGA ADRESS/E-POSTADRESS

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) drar mig/oss (*) ur försäljningskontrakt för följande varor (*)/för att erhålla följande tjänst (*).

Beställd den

Mottagen den

Beställningsnummer**

E-postadress på beställning**

Namn på konsument(er)

Adress till konsument(er)

Underskrift av konsument(er) (endast om blanketten skickas i pappersform)

Datum:

(*) Ta bort vid behov
(**) Det underlättar om du tillhandahåller denna information, men det är inte obligatoriskt