Vilkår og betingelser

SIDST OPDATERET: 25.10.2021

Følgende vilkår og betingelser sammen med:

 • vores politik om betalingsoplysninger (tilgængelig her);
 • vores politik om returnering og ombytning (tilgængelig her);
 • vores politik om garanti og reparation (tilgængelig her);
 • vores vilkår og betingelser for gavekort (som del af politikken om betalingsoplysninger)(tilgængelig her);
 • vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger (tilgængelig her); og
 • vores cookies-politik (tilgængelig her)

("betingelserne")

regulerer: (i) din brug af michaelkors.eu (eller eventuelle underdomæner) eller et andet af vores websteder, applikationer eller andre tjenester, hvorfra du tager adgang til disse betingelser (hver for sig benævnt et "websted", samlet "webstederne") og (ii) eventuelle køb, som du foretager fra webstedet.

I disse betingelser betyder “virksomhed,” “vi” eller “os” Michael Kors (Switzerland) GmbH limited sammen med moderselskab og associerede virksomheder verden over, og yderligere oplysninger om os er angivet i afsnit 1 nedenfor. Din kontrahent for køb af varerne via michaelkors.eu er angivet i afsnit 1 nedenfor. Din kontrahent for brug af webstedet er webstedets udbyder som angivet i afsnit 1 nedenfor.

Bortset fra i det omfang, som gældende ret tillader, kan disse vilkår og betingelser ændre sig fra tid til anden. De bedes derfor gennemlæses hver gang inden accept og køb.

Når du afgiver en ordre på et produkt eller på anden vis får adgang til eller bruger webstedet og klikker på for at accepterer disse vilkår og betingelser, eller på anden måde gennemfører transaktionsprocessen på et websted, accepterer og indvilliger du i disse vilkår og betingelser. Såfremt du ikke indvilliger i disse vilkår og betingelser, kan du ikke købe produkter på webstederne, og du må ikke tage adgang til eller bruge webstederne.

INDHOLDSFORTEGNELSE (klik på et element nedenfor for at komme direkte til det relevante afsnit):

 1. Oplysninger om os
 2. Vores ejendomsret
 3. Begrænset licens
 4. Varemærker
 5. Brugerkonti
 6. Indsendt materiale
 7. Adfærdsregler
 8. Offentlige fora
 9. Ret til overvågning og redaktionel styring
 10. Ordrer
 11. Fejl i priser og andre fejl
 12. Levering og modtagelse af produkter
 13. Garanti og reparationer
 14. Annullering af ordren
 15. Andre returneringer
 16. Linking til webstederne
 17. Tredjepartswebsteder
 18. Kampagner
 19. Garantifralæggelser
 20. Ansvarsbegrænsning
 21. Domsmyndigheder
 22. Adgang til websteder
 23. Anvendelig ret og diverse
 24. Kontakt os

1. Oplysninger om os

Dette websted drives af Michael Kors (Switzerland) GmbH, via Cantonale 18, 6928 Manno Switzerland. For alle varer, der leveres til dit land som angivet nedenfor, gælder nedenstående skema for den lokale Michael Kors-enhed, som du har indgået kontrakt med:

Leveringsland for varer

Oplysninger om lokal forretningsenhed

Østrig

Michael Kors (Austria) GmbH, registreret under FN 358640 m med selskabsregisteret, der forvaltes af den regionale domstol i Eisenstadt i sin egenskab af handelsret.

Designer Outlet Straße 1, Pavillion 406, 7111 Parndorf, Østrig.

Belgien

Michael Kors Belgium BVBA, et aktieselskab med begrænset ansvar, der er organiseret og eksisterende under belgisk lovgivning med selskabsnummer VAT BE 0840.690.882 RLP Antwerp, section TongerenZetellaan(E) 100B, 3630 Maasmechelen, Belgien.

Tjekkiet

Michael Kors (Czech Republic) s.r.o., et aktieselskab med begrænset ansvar, der er etableret og er eksisterende i henhold til Tjekkiets love, og som har id-nr. 291 44 060 og er registreret i erhvervsregistret, som føres af byretten i Prag, afdeling C, nr. 203667

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic

Danmark

Michael Kors (Denmark) ApS, en virksomhed, der er oprettet i henhold til Danmarks love, registreret i det danske virksomhedsregister under 35418008

c/o Bech-Brunn, Langelinie Allé 35, 2100 København, Danmark

Finland

Michael Kors (Netherlands) B.V., et anpartsselskab med begrænset ansvar, som er organiseret og eksisterende i henhold til Nederlandenes love og registreret i Hollands handelskammers erhvervsregister med nummer 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Holland, FI30856811

Ungarn

Michael Kors (Hungary), et aktieselskab med begrænset ansvar med registreringsnummer: CG. 01-09-174241

Futó utca 35-37, 1082 Budapest, Hungary

Letland

Michael Kors (Latvia) SIA, registreringsnr. 40103861138, juridisk adresse: Lielirbes iela 29, Riga, LV-1046, Latvia

Litauen

UAB Michael Kors (Lithuania), et ikke-børsnoteret aktieselskab med begrænset ansvar, der er organiseret og eksisterende under Letlands love med registreringsnummer 303704393

Jogailos g.9, LT-01116 Vilnius, Lithuania

Luxembourg

Michael Kors (Luxembourg) Retail S.à r.l., et ikke-børsnoteret aktieselskab med begrænset ansvar ("société à responsabilité limitée"), som er indregistreret i henhold til Luxembourgs love og registreret i Luxembourg Trade and Companies Register med nummeret B 201.068

21, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg

Holland

Michael Kors (Netherlands) B.V., et anpartsselskab med begrænset ansvar, som er organiseret og eksisterende i henhold til Nederlandenes love og registreret i Hollands handelskammers erhvervsregister med nummer 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Netherlands

Norge

Michael Kors (Netherlands) B.V., et anpartsselskab med begrænset ansvar, som er organiseret og eksisterende i henhold til Nederlandenes love og registreret i Hollands handelskammers erhvervsregister med nummer 53823370

Org.nr: NO 923 151 192 MVA

c/o PwC Tax Services AS, Postboks 748, Sentrum, NO-0106, Oslo, Norway

Polen

Michael Kors (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, registreret i erhvervsregistret, som føres af byretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XIII erhvervsafdeling af den nationale domstols register, med KRS-nr. 0000397075

ul. Woloska 12, 02-675 Warszawa, Poland

Portugal

MICHAEL KORS (PORTUGAL) LDA, registreret hos Lissabons erhvervsregisterkontor med nr. 510443850

Av. Infante D. Henrique, 26 1149-096 Lissabon, Portugal

Irland

Michael Kors Ireland Limited, et anpartsselskab, som er registreret i Irland, registreringsnummer 524310

Unit 8, Level 1 Dundrum Town Centre, Sandyford Road, Dublin 16, Republic of Ireland

Rumænien

MICHAEL KORS (BUCHAREST-BUTIKKEN) S.R.L., en virksomhed, der er stiftet i henhold til rumænsk lovgivning, registreret hos Handelsregistret med nr. J40/4399/09.04.2015 og med det unikke registreringskodenummer 34360004

169A Calea Floreasca Building A, 4. sal, Kontor nr. 2007, Register 09, Sektor 1, Bukarest, Rumænien

Sverige

Michael Kors (Sweden) AB, en virksomhed med begrænset ansvar, indregistreret i henhold til Sveriges love, reg. nr. 556928-9753

c/o Baker & McKenzie, P.O. Box 180, 10 123 Stockholm

2. Vores ejendomsret

Bortset fra de indsendte materialer (som defineret i afsnit 6 nedenfor) har vi og vores licensgivere eneretten til alle rettigheder, adkomst og interesse (herunder, uden begrænsning, copyright) i og til webstederne, alt indhold (herunder, men ikke begrænset til, al lyd, alle fotografier, billeder, illustrationer, gengivelser, tegninger, webcasts, RSS feeds, podcasts, andre tjenester, al grafik, alle logoer, spil, widgets, gadgets, applets, andre applikationer til distribution, andre visuelle fremstillinger, video, kopi og software, kode, data og andre materialer (samlet benævnt "sideindhold"), fremtoning, design og organisering af webstederne, kompilering og organisering af sideindholdet, herunder, men ikke begrænset til, copyright, forfatterrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, databaserettigheder, ideelle rettigheder, sui generis-rettigheder og andre immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder. Din brug af webstedet giver dig ikke ejendomsret eller adkomst for, i eller til sideindhold eller nogen andel del af webstedet, ej heller får du licens til at bruge og vise samme, medmindre der udtrykkeligt gives tilladelse dertil heri.

3. Begrænset licens

Med forbehold for disse betingelser giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at tage adgang til, se, bruge and vise webstederne og sideindhold på din computer og andre enheder, forudsat at du fuldt ud overholder disse betingelser. Webstederne og sideindholdet er alene til din personlige, oplysende og ikke-kommercielle brug. Ingen del af webstederne eller sideindholdet (eller af de produkter, der reklameres for eller sælges på webstedet), må kopieres, gengives, genudgives, udnyttes, downloades, uploades, slås op, overføres, ændres, udledes, udnyttes, distribueres eller anvendes på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra os eller den gældende rettighedshaver bortset fra begrænsede personlige, ikke-kommercielle eller oplysende formål og øvrige formål, som er tilladt ved gældende ret.

4. Varemærker

Varemærker, logo, servicemærker og handelsnavne, som vises på webstederne eller som del af sideindholdet (herunder uden begrænsning MICHAEL KORS, MICHAEL MICHAEL KORS og MK MICHAEL KORS) er virksomhedens og andre personers registrerede og ikke-registrerede varemærker (samlet benævnt “varemærkerne”) og må ikke anvendes, medmindre indehaveren af det relevante varemærke har givet udtrykkelig tilladelse dertil. Intet, som er indeholdt på dette websted, skal tolkes som at give, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, gennem berettiget antagelse eller på anden vis, licens eller ret til at bruge et varemærke, som vises på webstederne eller som del af sideindholdet, uden skriftlig tilladelse fra os eller fra indehaveren af de relevante tredjepartsrettigheder.

5. Brugerkonti

Brug af visse funktioner på webstedet kan forudsætte, at der oprettes en konto og afgives personlige oplysninger. Webstedets politikker for indsamling og brug af oplysninger er angivet i vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og Cookie-politik. Du indvilliger i at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden for dine kontooplysninger (herunder eventuelle adgangskoder), og du påtager dig alt ansvar for alle oplysninger og alle aktiviteter, som finder sted på din konto. Vi har ret til at ophæve eller opsige din konto, hvis vi med rimelig grund mener, at du har undladt at overholde disse betingelser, eller til at begrænse din adgang til hele eller en del af webstedet i overensstemmelse med <afsnit 22>.

6. Indsendte materialer

Medmindre du specifikt har bedt os derom, vil vi hverken bede om, ej heller ønsker vi at modtage fortrolige, hemmelige eller private oplysninger fra dig. Vi behandler ikke oplysninger, tilbud, anmodninger, kunstneriske værker, billeder, fotografier, dokumenter, breve, demoversioner, idéer, knowhow, forslag, koncepter, metoder, systemer, designs, tegninger, gengivelser, planer, teknikker, kommentarer, kritik, rapporter, anmeldelser, bedømmelser feedback eller andre materialer, som er indsendt eller overført gennem webstedet, herunder, men ikke begrænset til, gennem afsnittet "Kontakt os" (samlet bennævnt "indsendte materialer") som fortrolige, hemmelige eller private og kan af os anvendes på en hvilken som helst måde, som er i overensstemmelse med disse betingelser og vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Ved at indsende, uploade, slå op eller sende indsendte materialer til, på eller gennem webstederne, vil du:

 1. bekræfte og være ansvarlig for, at enten
  1. dine indsendte materialer ejes af dig og ikke tilhører en anden person, eller
  2. at du har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at bruge sådanne indsendte materialer og indsende dem til webstederne til vores brug i overensstemmelse med disse betingelser og til alle formål, som er beskrevet på webstederne, og
 2. i det videst mulige omfang, som loven tillader, give os (og vores associerede selskaber) en royaltyfri, ubegrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og fuldt overdragelig rettighed og licens, som kan tildeles og viderelicenseres, for den maksimale varighed, som gældende ret tillader, til at bruge, kopiere, gengive, ændre, opbevare, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, udføre, vise, lave, udnytte, sælge, eksportere eller indarbejde sådanne indsendte materialer (helt eller delvist) i andre værker (herunder uden begrænsning webstederne), produkter eller tjenester i nogen form, i noget medie eller gennem teknologi, som nu er kendt, eller tjenester i nogen form, i noget medie eller gennem teknologi, som nu er kendt eller udvikles senere.

Vi er ikke ansvarlige for at bevare indsendte materialer, som du stiller til rådighed. Du bekræfter, at dine indsendte materialer overholder disse betingelser, og du indvilliger i at beholde al nødvendig dokumentation til understøttelse og at gøre sådanne optegnelser tilgængelige for os ved forespørgsel.

7. Adfærdsregler

Når du tager adgang til eller bruger webstederne, sideindholdet og de forskellige funktioner, som er tilgængelige på webstedet (for eksempel fora), må du ikke:

 • overtræde nogen lov, regel eller bestemmelse;
 • krænke webstedernes sikkerhed eller opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til webstederne, sideindholdet, computersystemer eller netværk, som er forbundet til en server, der er knyttet til webstederne eller sideindholdet. Overtrædes denne bestemmelse, kan du begå en strafbar handling. I så tilfælde anmelder vi en sådan adfærd til den relevante retshåndhævende myndighed, og vi samarbejder med myndighederne ved at oplyse dem om din identitet;
 • udgive dig for at være en person eller en virksomhed, det være sig en reel eller opdigtet, herunder nogen fra webstederne eller virksomheden, ej heller give en forkert fremstilling af din tilknytning til en anden person eller virksomhed;
 • forfølge, chikanere eller skade et andet individ;
 • indsætte din egen eller tredjeparts reklamemæssige indhold, brandingindhold eller andet kampagnemæssige indhold (herunder, uden begrænsning, hyperlinks) på sideindholdet eller tjenester på et websted, ej heller i dine indsendte materialer, som du kan indsende til et forum eller andre områder af webstederne;
 • bruge, uploade, slå op, udgive, overføre, distribuere, gengive eller på nogen måde udnytte nogen del af webstederne eller noget sideindhold til kommercielle formål eller til kampagneformål (andet end hvad formidleren af sådanne oplysninger eller materialer udtrykkeligt giver tilladelse til på skrift og i underskrevet form) eller kontakte nogen anden bruger af webstederne til kommercielle formål eller til kampagneformål eller tilbyde at købe eller sælge et produkt eller en tjeneste gennem dine aktiviteter på webstederne eller i et forum;
 • ændre, redigere, slette, fjerne, undlade at vise eller på anden vis lave om på betydningen eller udseendet af eller omdefinere sideindhold, herunder, uden begrænsning, varemærker, handelsnavne, logoer, servicemærker, kampagneslogans eller andet beskyttet indhold eller ejendomsrettighedsmeddelelser, som er omfattet deri eller derpå;
 • beskæftige sig med spidering, "screen scraping", "database scraping", indsamling af e-mailadresser eller andre personlige oplysninger eller andre automatiske eller uautoriserede metoder til at tage adgang til, logge ind eller registrere sig på webstederne eller skaffe lister over brugere eller andre oplysninger gennem webstederne, herunder, uden begrænsning, oplysninger, som befinder sig på en server eller database, der er forbundet med webstederne;
 • bruge webstedet eller dets funktioner på en måde, som kan afbryde, beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet eller sådanne funktioner eller forstyrre en anden parts brug eller anvendelse af webstederne, herunder, uden begrænsning, sende uopfordrede massemeddelelser eller ikke godkendt reklamemæssig eller kommerciel kommunikation eller oversvømme servere med henvendelser;
 • omgå, foretage reverse engineering, dekryptere eller på anden vis ændre eller forstyrre (eller forsøge, tilskynde til eller støtte en andens forsøg på at gøre samme) webstederne eller deres tjenester eller software på webstederne ud over det omfang, som loven tillader;
 • frame eller på anden vis fremstille tredjepartswebsteder eller indhold på nogen måde, som ville udgøre eller kunne tolkes som vores godkendelse eller sponsorering af et tredjepartswebsted, indhold, oplysninger eller andre materialer eller på nogen måde, som ville misligholde vilkårene og betingelserne for sådanne tredjepartswebsteder;
 • uploade, slå op, overføre eller på anden vis udgive til, på eller gennem webstederne oplysninger, indhold eller materialer, som er urigtige (herunder udsagn eller materialer, som udgør eller indeholder urigtige eller vildledende tilkendegivelser af oprindelse, godkendelser eller konstateringer), svigagtige, vildledende, ulovlige, truende, grove, chikanerende, hadefulde, racemæssige, etniske eller på anden vis stødende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, frastødende, pornografiske, profane, seksuelt åbenlyse eller uanstændige, herunder, uden begrænsning, materiale, som udgør eller tilskynder til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden vis overtræde lokal, statslig, national eller international ret.
 • anvende webstederne eller sideindhold til eller på anden vis overtræde, plagiere eller krænke tredjeparters rettigheder, herunder, uden begrænsning, copyright, forfatterrettigheder, varemærke, forretningshemmeligheder, fortrolighed, kontrakt, patent, ret til beskyttelse af personlige oplysninger eller publikationsret eller nogen anden ejendomsret eller juridisk ret;
 • uploade, slå op, udgive, distribuere eller på anden vis overføre oplysninger eller materiale, som udgør eller indeholder en virus, spyware eller anden skadelig komponent, eller som indeholder indlejrede links, reklame, kædebreve eller pyramidespil af nogen art; eller
 • anvende webstederne eller deres tjenester (eller sideindhold), helt eller delvist, til noget formål, som er forbudt ved gældende ret eller bestemmelse eller muliggøre overtrædelse af gældende ret eller bestemmelse.

8. Offentlige fora

Webstederne kan indeholde visse funktioner, som tillader brugerne at kommunikere med hinanden eller offentligheden (for eksempel beskedtjenester, chattjenester, opslagstavler, bedømmelser og anmeldelser, blogge og lignende fora, områder eller tjenester) (samlet "foraene"). Disse betingelser gælder din brug af foraene. Grundet internettets åbne beskaffenhed bør du være forsigtig og selektiv vedrørende oplysninger, som du offentliggør i foraene og på webstederne. I særdeleshed bør du ikke offentliggøre følsomme, personidentificerbare, private eller fortrolige oplysninger. Adfærdsreglerne, som er angivet i afsnit 7, er fuldt ud gældende for foraene.

9. Ret til overvågning og redaktionel styring

Vi kan (men er ikke forpligtet til at) overvåge eller gennemgå alt, der indsendes til webstederne. Vi hverken sponsorerer, godkender, kontrollerer eller bærer noget ansvar for sådant materiale. Under forbehold af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan vi dog videregive oplysninger eller materiale til tredjeparter, herunder som det måtte være nødvendigt for at efterkomme en lov, bestemmelse, politiet, retslig anmodning eller regeringsanmodning. Vi kan redigere, nægte at slå op eller fjerne indhold, helt eller delvist, som efter vores eget skøn er stødende. Brug af webstederne kan udsætte dig for indhold, som kan virke stødende eller uanstændigt på dig, og vi er ikke ansvarlige for sådant indhold. Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige over for tredjeparter for indholdet eller nøjagtigheden af indhold, som du eller en anden bruger af webstederne har slået op, undtagen hvor vi har skylden.

10. Ordrer

Du kan kun bestille produkter fra et websted, hvis du er 18 år eller ældre. Når du har afgivet en ordre, vil du modtage en e-mail fra os, som anerkender, at vi har modtaget din ordre, og som indeholder et ordrereferencenummer og oplysninger om det produkt/de produkter, som du har bestilt ("ordrebekræftelse"). Ordrebekræftelsen er en anerkendelse af, at vi har modtaget din ordre, og betyder ikke, at vi har accepteret ordren.

I tilfælde af, at vi afviser eller på anden vis og af nødvendige årsager foretager en ændring i din ordre, kontakter vi dig vha. den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, som du oplyste, da du afgav ordren. I tillæg hertil forbeholder vi os retten til at reducere eller stoppe ordrer, der alene efter vort skøn afgives af forhandlere, grossister, distributører eller anden uautoriseret part.Beløbet fratrækkes ikke din bankkonto eller kreditkort, hvis din ordre afvises, og i tilfælde af reduktion af din ordre reduceres beløbet tilsvarende, med undtagelse af ordrer foretaget gennem vores salgsværktøjer for butikker (i et sådant tilfælde vil det samlede beløb for din ordre blive fratrukket din bankkonto eller dit kreditkort ved tidspunktet for ordren, og i tilfælde af en afvisning af en hvilken som helst del af din ordre refunderes det pågældende beløb til din konto).

 • 10.1 Bekræftelse.

  Dit tilbud accepteres først, når vi sender dig en e-mail, der bekræfter, at produktet er blevet afsendt ("forsendelsesbekræftelse") eller afhentet i butik (“kundefaktura”). Kontrakten mellem os oprettes derfor først, når vi sender dig forsendelsesbekræftelsen eller kundefakturaen. Kontrakten vedrører alene de produkter, hvis afsendelse vi har bekræftet i forsendelsesbekræftelsen eller kundefakturaen. Vi er ikke forpligtet til at levere andre produkter, som kan have været en del af din ordre, indtil afsendelsen af sådanne produkter er blevet bekræftet i en særskilt forsendelsesbekræftelse eller kundefaktura.

 • 10.2 Pris og betaling.

  Du accepterer at betale den fulde pris for dine køb i overensstemmelse med Politikken for betalingsoplysninger. De betalingstyper, som vi accepterer på alle websteder, samt yderligere oplysninger om visse betalingstyper, er angivet i webstedernes Politik for betalingsoplysninger.

  Betalinger med Klarna
  I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig følgende betalingsmetoder. Betaling skal ske til Klarna.

  • • Pay Later: Betalingsperioden er 14, 21 eller 30 dage fra forsendelse af varer eller tilgængelighedsdato for tjenesten. Du finder de fuldstændige vilkår og betingelser for de markeder, hvor denne betalingsmetode er tilgængelig, her: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge, Polen or Sverige.
  • • Med finansieringstjenesten fra Klarna kan du betale dit køb med fleksible eller faste månedlige afdrag i henhold til betingelserne i betalingsaftalen. Betaling af afdrag skal ske i slutningen af hver måned, når Klarna har sendt en separat månedsfaktura. Yderligere oplysninger om Pay Over Time, herunder vilkår og betingelser og standardoplysninger om forbrugerkredit i Europa, finder du her for de markeder, hvor denne betalingsmetode er tilgængelig: Danmark, Finland, Irland, Norge, Portugal og Sverige.
  • • Direct banking: Tilgængelig i Østrig og Belgien. Din konto debiteres direkte, når du har afgivet din bestilling.
  • • Direct Debit: Tilgængelig i Østrig og Sverige. Din konto debiteres efter forsendelse af varer eller billetter/tilgængelighedsdato for tjenesten ​eller i tilfælde af et abonnement i overensstemmelse med den meddelte tidspla​n. Du får oplyst datoerne via e-mail.
 • Betalingsmetoderne Pay Later, Slice It og Direct Debit er kun tilgængelige i tilfælde af en positiv kreditvurdering. Til dette formål sender vi dine data til Klarna med henblik på adresse- og kreditkontrol i forbindelse med behandling af ordren og håndteringen af dit køb. Vi kan kun tilbyde dig de tilgængelige betalingsmetoder baseret på resultatet af kreditkontrollen. Generelle oplysninger om Klarna og brugervilkår for de enkelte lande findes på klarna.com. Dine personlige data behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og oplysningerne i Klarnas erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Prisen for produkterne vil være som angivet på webstederne fra tid til anden og er inklusive moms (hvor det er relevant) til den sats, der gælder i leveringslandet på den dag, hvor du afgiver din ordre på webstedet. De angivne priser for produkter på webstederne er eksklusive forsendelsesgebyrer, som angives separat på webstederne, og du får underretning derom, inden du bekræfter din ordre. Du kan dog se den endelige pris for transaktionen, inklusive alle omkostninger i købsoversigten, før du afgiver din ordre.

  Betaler du i en anden valuta til din bankkonto, kan din bank opkræve gebyr for valutakonvertering. Priserne kan variere mellem lande. Priserne kan variere mellem websteder og butikker.


 • 10.3 Produktets tilgængelighed.

  Produktets tilgængelighed på webstedet er ikke garanteret, idet der er risiko for, at der ikke er mange produkter på lager, eller at produktet er udsolgt, når du afgiver en ordre. Hvis et produkt ikke er tilgængeligt, kan vi afvise din orde. I et sådant tilfælde vil vi give dig meddelelse derom via den e-mail og/eller den faktureringsadresse/det telefonnummer, som du oplyste, da du afgav din ordre. Produkter, der vises på webstedet, er muligvis ikke tilgængelige i visse butikker, og omvendt. Priserne for et produkt (herunder udsalg) kan variere mellem websteder og butikker eller mellem geografiske placeringer. Priserne, der vises på webstedet, angives i valutaen for det land, hvor din kontrahent, som angivet i afsnit 1, er lokaliseret, og er alene gyldig og gældende i det pågældende land.

11. Fejl i priser og andre fejl

Vi har gjort vores yderste for at vise farverne og egenskaberne for vores produkter på webstederne så nøjagtigt som muligt. De særlige tekniske specifikationer, visninger og indstillinger på din elektroniske enhed kan dog påvirke visningens nøjagtighed. Fra tid til anden kan oplysningerne på webstedet indeholde typografiske eller visuelle fejl, unøjagtigheder eller undladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser og tilgængelighed.

Priser og tilgængelighed for produkter og tjenester kan når som helst ændres.

12. Levering og modtagelse af produkter

Vi kan anvende tredjepartsvirksomheder til ordrebekræftelse og leveringsmeddelelser. Disse tredjeparter kan kræve en adresse og et telefonnummer som del af ordre- og leveringsprocessen, og telefonnummeret kan blive anvendt af tredjepartsvirksomheden i tilfælde af vanskeligheder med at lokalisere leveringsadressen og for at underrette dig om en forventet leveringstid eller opdatering til din levering. Ved at afgive en ordre og udtrykkeligt acceptere disse betingelser på et sådant tidspunkt giver du samtykke til videregivelse af disse oplysninger til sådanne tredjepartsvirksomheder alene med henblik på ordrebekræftelse og leveringsmeddelelser i overensstemmelse med vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. I dette afsnit af betingelserne omfatter "vi" også de tredjepartsvirksomheder, som vi bruger til ordrebekræftelse og leveringsmeddelelser.

Vi tilbyder op til fire muligheder for levering af produkter som beskrevet i vores Politik for forsendelse og levering. Produkterne bliver leveret inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor vi bekræfter ordren. Du kan når som helst spore din orde online med vores ordrestatusside. Du skal blot angive din e-mailadresse og ordrenummer for at spore din ordre. Du kan også klikke på sporingslinket i din e-mail med forsendelsesbekræftelsen/kundefakturaen. Du kan også kontakte kundeservice via kontaktoplysningerne i <afsnit 24>.

På grund af skiftende varetilgængeligheder kan flere varer i én ordre blive afsendt separat. Hver forsendelse har sit eget sporingsnummer og kan spores på siden Ordrestatus under det samme ordrenummer. For ordrer med flere pakker vil den først afsendte pakke påføres de samlede forsendelsesomkostninger (hvis relevant).

AFHENT I BUTIK

Udvalgte varer på michaelkors.eu kan købes online og afhentes i butik. Du kan tjekke tilgængeligheden i butik på vores produktsider ved at vælge indstillingen "Afhent i butik". Hvis du har givet webstedet tilladelse til at identificere din placering, viser vi tilgængeligheden af dit produktvalg i butikker i nærheden. Hvis du ikke har givet webstedet tilladelse til at identificere din placering, kan du indtaste en by og et postnummer for at finde butikker i nærheden.

Dine varer vil typisk være klar til afhentning inden for tre timer fra afgivelsen af ordren. Du får en mail, når ordren er klar til afhentning. For afhentning samme dag skal du afgive din ordre mindst tre timer inden butikkens lukketid. Ordrer, der afgives tæt på eller efter dette vindue, kan muligvis først afhentes næste hverdag.

Du skal medbringe og fremvise gyldigt foto-id ved afhentning. Du vil blive debiteret for ordren, når du afhenter den i den angivne butik.

Ordrer vil blive opbevaret i seks dage fra ordreafgivelsen, inden de annulleres.

Ordrer kan indeholde både varer, der skal sendes til en adresse, og varer, der afhentes i en butik. Flere afhentningssteder er tilladt, men kun én "send til"-placering er tilladt pr. ordre.

Specialfremstillede varer med monogrammer eller indgravering kan ikke afhentes i butik.

BEGRÆNSNINGER I LEVERING

Bemærk, at vi på nuværende tidspunkt ikke sender ordrer, der er afgivet på michaelkors.eu eller i butikken ved hjælp af salgsværktøjet, til adresser uden for de lande, der er angivet afsnit 1. Du kan afgive en ordre på produkter i lande uden for de angivne, men ordren skal være til levering på en adresse blandt de angivne lande. Såfremt du ønsker at købe et produkt til levering i et andet land, hvortil vi på nuværende tidspunkt afsender ordrer via en af vores andre websteder, bedes du bestille dit produkt gennem det Michael Kors-websted, som er oprettet til at sende til det pågældende land.

13. Garanti og reparationer

Det produkt/de produkter, som du har købt fra webstederne, kan dækkes af vores Politik om garanti og reparation. Disse garantier tilbydes som tillæg til og uden begrænsning for dine lovbestemte rettigheder.

14. Annullering af ordren/ret til tilbagetrækning/returnering af ordrer

Du har en juridisk ret til at annullere/tilbagetrække en ordre i den nedenfor angivne periode. Såfremt du i den pågældende periode af en grund ikke ønsker at beholde et produkt, kan du give os besked om din beslutning om at annullere ordren og modtage en tilbagebetaling.

Retten til at annullere en ordre gælder ikke i følgende tilfælde:

 • produkter, som er lavet i henhold til dine specifikationer, eller som er specialfremstillet,
 • ansigtsmasker,
 • forseglede produkter (dufte eller skønhedspleje), hvor seglet er blevet brudt efter levering til dig.
 • badetøj eller undertøj, hvor hygiejneindlægget er blevet fjernet.

Visse andre produkter kan også være undtaget fra din ret til at annullere. Er dette tilfældet, vil det være tydeligt angivet på produktsiden, inden købet foretages.

Din ret til at annullere/tilbagetrække en ordre begynder på den dato, hvor du afgiver din ordre på webstedet. Fristen for annullering/tilbagetrækning af ordren er som angivet i tabellen nedenfor:

Hvis ordren er på …

… slutter annulleringen/tilbagetrækningen

et enkelt produkt (som ikke leveres i delleveringer på forskellige dage).

ved udgangen af 30 dage efter den dag, hvor du modtager produktet.

flere produkter, som leveres på forskellige dage.

ved udgangen af 30 dage efter den dag, hvor du modtager det sidste af de særskilte produkter, som du har bestilt.

UNDERRETNING OM ØNSKET OM ANNULLERING/TILBAGETRÆKNING

For at gøre brug af din ret til at annullere/tilbagetrække din ordre skal du meddele os om din beslutning om at annullere. Du kan udfylde Annulleringsblanketten. Du kan også kontakte kundeservice via e-mail, post eller telefon. Kontaktoplysningerne er angivet i afsnit 24. Vi sender dig en e-mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din annullering. Hvis du e-mailer os eller skriver til os, bedes du oplyse dit ordrenummer, så vi kan finde frem til ordren.

Hvis du annullerer/trækker din ordre tilbage, vil vi

 1. refundere den pris, du har betalt for produkterne. Bemærk, at loven tillader os at reducere tilbagebetalingen, så den afspejler en eventuel reducering i varernes værdi, såfremt dette skyldes din håndtering af dem på en måde, som ikke ville være tilladt i en butik, for eksempel på en måde, som ikke har haft til formål at fastsætte varernes beskaffenhed, deres karakteristika eller deres funktionalitet. Hvis vi refunderer den betalte pris, inden vi kan undersøge varerne, og senere opdager, at du har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal du betale os et passende beløb.
 2. refundere eventuelle leveringsomkostninger, som du har betalt, dog - som tilladt ved lov - højest leveringsomkostninger svarende til den billigste leveringsmetode, som vi tilbyder (forudsat, at dette er en almindelig og generelt acceptabel metode).
 3. udbetale eventuelle tilbagebetalinger, som er dig skyldige, så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvorpå vi blev underrettet om din beslutning om at trække dig tilbage fra kontrakten.
 4. Vi kan tilbageholde godtgørelse, indtil vi har modtaget produkterne retur, eller indtil du har bevist, at du har sendt produkterne retur, afhængigt af, hvad der indtræffer først.

Hvis et produkt er blevet leveret til dig, før du beslutter at annullere ordren:

 1. skal du returnere det til os uden ugrundet ophold og under ingen omstændigheder senere end 30 dage efter den dato, hvorpå du underrettede os om, at du ønsker at annullere ordren. Du kan enten sende produktet tilbage ved at bruge den forudbetalte mærkat, returnere det til os i butikken eller give det til en godkendt kurér.
 2. vil du være ansvarlig for omkostningerne forbundet med at sende produktet tilbage til os, medmindre produktet er defekt eller ikke er som beskrevet. Hvis produktet ikke kan returneres via post, vurderer vi, at såfremt du benytter den kurér, som leverede produktet til dig, bør omkostningerne ikke overstige det beløb, som vi opkrævede dig for levering.

RETURNERING AF ORDRER

Du har to muligheder for at returnere/ombytte varer, som er købt online på michaelkors.eu eller i butikken ved hjælp af salgsværktøjet: pr. post eller i butikken. Alle returnerede varer og al ombytning, det være sig pr. post eller i butikken, skal returneres inden 30 dage fra den dato, hvor du modtog din levering. Såfremt ordren afsendes i flere leverancer, har du 30 dage fra den dato, hvor du modtog den sidste levering til den pågældende ordre.

Returneringer og ombytninger skal foretages inden for retningslinjerne i vores Politik om returnering og ombytning.

Mulighed 1: Pr. post
For at returnere eller ombytte pr. post bedes du følge disse anvisninger:
1. Udfyld de påkrævede oplysninger på den returneringsblanket, som fulgte med pakken.
2. Pak varerne forsvarligt, og sørg for, at alle sider af returneringsblanketten medsendes. Brug om muligt den originale forsendelseskasse og de originale materialer.
3. Sæt den adresserede og forudbetalte returneringsmærkat på returpakken.
4. Send returpakken fra et posthus i leveringslandet.
5. Din returnering vil blive behandlet inden for maks. 21 hverdage. Refundering af varen vil ske til den oprindelige betalingsmetode. Foretag en ny ordre online, hvis du vil have varen ombyttet.
6. For varer, der er købt online og afhentet i butik, bedes du kontakte kundeservice på europe.customerservice@michaelkors.com for at få en forudbetalt returlabel.

For returneringer i Rumænien bedes du kontakte Kundeservice for at aftale afhentning.

Du er ansvarlig for forsvarligt at pakke, påsætte mærkat og afsende dit produkt til os på Michael Kors' regning. Du bedes beholde din kvittering for forsendelse som bevis for, at varerne er sendt. Bemærk, at såfremt du vælger en anden kurér eller forsendelsestjeneste til at returnere din vare i stedet for den forudbetalte returneringsblanket, undtagen i tilfælde af et produkt, som er defekt eller ikke er som beskrevet, er du ansvarlig for returneringsomkostningerne.

I tilfælde af, at en vare returneres til os i upassende stand, kan vi være nødsaget til at sende den tilbage til dig.

Mulighed 2: I butikken
Du kan returnere/ombytte varer, som er købt på michaelkors.eu eller i butikken ved hjælp af salgsværktøjet, i en hvilken som helst Michael Kors-butik (dog ikke outlets, rabatbutikker eller rejsedetailbutikker), som befinder sig i leveringslandet for din ordre. Du skal forevise din returneringsblanket eller din forsendelses-e-mail på tidspunktet for returneringen/ombytningen. Bemærk, at ombytning i butikker er under forbehold af, at varen er på lager i den pågældende butik. Under forbehold af nedenstående undtagelser vil krediteringen for din returnerede vare/dine returnerede varer blive refunderet til din konto med samme betalingsform, som den blev modtaget. Du vil modtage en e-mail, der bekræfter, at returneringsprocessen er færdiggjort.

Ordrer, der er betalt med PayPal, og som returneres i en butik, kan kun refunderes med et gavekort.

Køb foretaget via Klarna kan ikke returneres til butikken. De kan kun returneres med posten.

Ovenstående returneringspolitikker gælder også for ordrer, der blev købt online og afhentet i en butik.

15. Andre returneringer

Du har juridiske rettigheder i forhold til produkter, som er defekte eller ikke er som beskrevet. Disse juridiske rettigheder påvirker ikke din ret til at annullering, returnering, tilbagebetaling eller andet i disse betingelser. Se vores Politik for garanti og reparation for yderligere oplysninger.

RETURNERING AF EN GAVE

Gaver kan returneres via post eller i butikken som angivet ovenfor, såfremt en kvittering eller den originale returneringsblanket medfølger. For gaver, der returneres via post, kan tilbagebetalingen kun behandles for den originale konto med samme betalingsmetode, som den blev modtaget i. Vi anbefaler derfor, at gaver returneres til en Michael Kors Lifestyle-butik, hvor vores medarbejdere kan hjælpe dig med at bytte gaven eller give dig en kreditering i form af et Michael Kors-gavekort.

Såfremt du ønsker en ombytning via post, bedes du kontakte kundeservice gennem de oplysninger, som er angivet i afsnit 24.

16. Linking til webstederne

Med undtagelse af bestemmelserne i afsnit 7 kan du linke til webstedernes hjemmesider forudsat, at du gør det på en måde, som er fair og ikke beskadiger eller udnytter vores omdømme. Du accepterer, at:

(a) såfremt du indsætter et link fra et andet websted til webstedet, skal linket åbne i et nyt browservindue og skal linke til webstedets hjemmeside;

(b) du ikke har tilladelse til at linke direkte til et billede, som hostes på webstederne, for eksempel ved at bruge en "in-line"- eller "deep linking"-linkingmetode, herunder at forårsage, at billedet vises på et andet websted; og

(c) du ikke må linke fra et andet websted til et websted på en måde, som gør, at webstedet eller tilhørende sider bliver "framed", omgivet af eller gjort uklart af tredjepartsindhold, -materialer eller -branding.

Vi kan efter eget skøn insistere på, at et link til et websted ophører, og vi kan tilbagekalde din ret til at linke til webstederne.

17. Tredjepartswebsteder

Du kan muligvis linke (gennem forskellige metoder, herunder hyperlinks, klikbare billeder eller ord, bannere og widgets) fra webstederne til tredjepartswebsteder, -applikationer og -tjenester, og tredjepartswebsteder kan linke til webstedet ("linkede websteder"). I det videst mulige omfang, gældende ret tillader, indvilliger du i, at - undtagen i tilfælde, hvor vi har skylden - vi ikke har noget ansvar for oplysninger, indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andre materialer på linkede websteder, og at links til linkede websteder ikke nødvendigvis udgør vores støtte, godkendelse eller sponsorering deraf. I det videst muligt omfang, gældende ret tillader, undtagen i tilfælde, hvor vi har skylden, fraskriver vi os ethvert ansvar for vira eller ondsindet kode, som kan findes på linkede websteder, for nøjagtigheden af de oplysninger, som de fremskaffer, og for varer og tjenester, som stilles til rådighed eller købes fra sådanne linkede websteder. Såfremt du stoler på et linket websted, er dette for din egen risiko, og du påtager dig alt deraf følgende ansvar og alle deraf følgende konsekvenser.

18. Kampagner

Webstedet kan indeholde lotterier, konkurrencer eller andre kampagner, som kræver, at du indender materialer eller oplysninger til os (og sommetider til andre). Sådanne lotterier, konkurrencer og kampagner kan reguleres af særskilte regler, politikker og betingelser, som du vil blive underrettet om, inden du deltager. Det er dit ansvar at læse sådanne regler, politikker og vilkår for at afgøre, om du kan deltage, registrere og indvillige.

19. Garantifralæggelse

Du er ansvarlig for at overholde eventuelle sikkerhedsadvarsler og -foranstaltninger, som følger med produktet. Såfremt du ikke er tryg ved at bruge produktet, når du har læst sikkerhedsadvarslerne, skal du returnere produktet i overensstemmelse med ovenstående Politik for returneringer og ombytning. I det videst mulige omfang, loven tillader, er vi ikke ansvarlige for (i) din undladelse af at overholde sikkerhedsadvarsler, sikkerhedsforanstaltninger eller eventuelt andre instruktioner, der følger med produktet, (ii) din skødesløse brug af produktet eller (iii) dit forsætlige misbrug af produktet.

De udtrykkelige garantier, som tilbydes med vores produkter, er i tillæg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheder i forbindelse med produkter, som er defekte eller ikke er som beskrevet.

20. Ansvarsbegrænsning

Vi fraskriver os eller begrænser på ingen måde ansvaret for:

 1. dødsfald eller personskade, som forårsages gennem vores handlinger eller undladelser;
 2. svig eller svigagtige udsagn, som vi har fremsat før kontraktens oprettelse;
 3. situationer, hvor vi ikke har de relevante rettigheder til at sælge produkter til dig;
 4. produkter, som ikke svarer til deres beskrivelse, produkter, som ikke er af tilfredsstillende kvalitet, som ikke er formålsegnede eller som ikke svarer til en prøve, som vi har stillet til rådighed; eller sammenhæng med defekte produkter i henhold til gældende ret;
 5. grov uagtsomhed eller grov forsømmelighed;
 6. misligholdelse af forpligtelser fra almindelige retsprincipper;

Såfremt vi undlader at overholde vores forpligtelser i disse betingelser, eller såfremt det bevises, at vi er forsømmelige hvad angår vores forpligtelser i henhold til disse betingelser, er vi ansvarlige for eventuelt tab eller skade, som du pådrager dig, og som er påregneligt som konsekvens af misligholdelsen, som tildeles af en kompetent domstol.

Webstederne og produkter, der købes gennem webstederne, stilles til rådighed alene til husholdningsbrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge webstederne eller produkterne til kommercielle formål, erhvervsformål eller videresalg (andet end hvad loven tillader), og vi bærer intet ansvar over for dig hvad angår driftstab, omsætningstab, driftsafbrydelse eller mistede forretningsmuligheder.

21. Domsmyndighed

Webstedet er tiltænkt besøgende i de lande, som er angivet i afsnit 1. Vi kontrollerer og driver generelt siden fra vores kontorer i England og USA. Vi garanterer ikke, at materialer på webstedet er passende eller tilgængelige til brug på beliggenheder, som ikke befinder sig i de lande, der er angivet i afsnit 1. Personer, som tager adgang til eller bruger webstedet fra andre beliggenheder, er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. Software fra webstedet er endvidere underlagt Englands og USA's eksportkontrol. Ingen software fra webstedet må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til (eller til en statsborger eller beboer i) et land, hvortil England eller USA har udstedt forbud mod handel; eller (ii) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste handelspartnere eller en tilsvarende liste, som er udarbejdet af den engelske regering; eller (iii) på anden måde, som overtræder amerikansk eller engelsk ret. Når du downloader eller bruger sådan software, erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er underlagt eller er statsborger eller beboer i et sådant land eller er på en sådan liste.

22. Adgang til webstederne

Adgang til vores websteder gives på midlertidig basis. Vi kan til hver en tid opsige, ændre, afbryde, begrænse eller standse din adgang til og/eller driften af ethvert aspekt inden for webstederne, uanset grund og uden varsel eller ansvar (herunder såfremt vi med rimelig grund finder, at du misligholder disse betingelser og ikke kan udbedre en sådan misligholdelse, eller såfremt vi skal udføre vedligeholdelse på webstedet). Du er ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at du kan have adgang til vores websteder.

23. Anvendelig ret og diverse

Disse betingelser og forholdet mellem dig og os og en eventuel ordre, som du måtte have afgivet på vores websteder, og enhver kontraktlig tvist eller en tvist uden for kontraktforhold, som skyldes disse betingelser, en ordre eller som på anden vis står i forbindelse med disse betingelse, reguleres af lovene i det land, hvori du er beboer, uden hensyn til bestemmelser vedrørende lovkonflikt. Parterne accepterer, at konventionen om aftaler om internationale køb ("CISG") ikke gælder. Enhver tvist i henhold til betingelserne skal indledes og behandles i den relevante domstol i det land, hvor du er bosiddende. Tvister kan også indgives til onlineafgørelse på Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse på følgende adresse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Disse betingelser er mellem dig og den Michael Kors-enhed, som er angivet i afsnit 1. Ingen anden person har ret til at gennemtvinge dens betingelser. Vi kan overdrage og uddelegere vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser, helt eller delvist, til en anden organisation uden dit forudgående samtykke og uden forudgående varsel til dig, dog alene såfremt denne overdragelse ikke berører dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Undlader vi eller udsætter vi at udøve eller gennemtvinge en rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, udgør dette ikke en fraskrivelse af en sådan ret eller bestemmelse og betyder ej heller, at du ikke længere skal overholde dine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Vi kan give dig underretning pr. e-mail til den e-mailadresse, som du gav os på tidspunktet for din bestilling, i trykt kopi eller ved at slå en sådan underretning op på webstedet, når du køber et produkt gennem webstedet. Vi er ikke ansvarlige for automatiske filtre, som du eller din netværksudbyder anvender til e-mails. Vi anbefaler, at du tilføjer URL-adresser fra michaelkors.com til din e-mailadressebog for at hjælpe med at sikre, at du modtager e-mails fra os. Når vi sender underretninger til dig, vil vi altid overholde Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis en kompetent domstol af en grund finder, at en bestemmelse i disse betingelser er ugyldig, vil de andre bestemmelser i betingelserne stadig have fuld gyldighed.

Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige for undladt udførelse eller for forsinkelse i udførelsen af forpligtelser i henhold til disse betingelser, når dette skyldes en force majeure-handling eller -begivenhed, som ligger ud over vores rimelige kontrol. Du kan annullere en ordre, som berøres af en begivenhed, som ligger ud over vores rimelige kontrol (herunder manglende levering), såfremt denne har varet i mere end [30] dage. Ønsker du at annullere en ordre, bedes du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 24. Hvis du vælger at annullere, skal du returnere (for vores regning) de pågældende produkter, som du allerede har modtaget, og vi refunderer den pris, du har betalt, herunder eventuelle leveringsgebyrer.

Online tvistbilæggelse – kun for kunder bosiddende i EU

Europa-Kommissionen tilbyder en online tvistbilæggelsesplatform, som du kan få adgang til her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Kontakt os

Du bedes stille spørgsmål eller give kommentarer til webstedet, nærværende betingelser eller produkter, som du har købt gennem webstederne, til: europe.customerservice@michaelkors.com eller gennem de oplysninger, som er anført på vores side Kontakt os.

Afbestillingsblanket

Du har ret til at annullere uden at give grund inden for 30 (tredive) dage fra den dato, hvorpå produkterne modtages. For at gøre brug af denne ret til annullering kan du e-maile os på mailto:europe.customerservice@michaelkors.com, ringe til os ved at bruge de oplysninger, der er angivet på siden Kontakt os, eller ved at e-maile eller sende nedstående blanket i udfyldt form.

Til: INDSÆT ADRESSE/E-MAILADRESSE

Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) trækker mig/os tilbage fra min/vores salgskontrakt vedrørende følgende varer (*)/vedrørende levering af følgende tjeneste (*).

Bestilt d.

Modtaget d.

Ordrenr. **

E-mail på ordre **

Navn på forbruger(e)

Adresse på forbruger(e)

Forbrugers/forbrugeres underskrift (kun såfremt denne blanket meddeles på papir)

Dato:

(*) Slet i nødvendigt omfang
(**) Nyttigt, såfremt du kan angive dette, ikke påkrævet