Retningslinjer for garanti og reparasjon

HÅNDVESKER, SMÅ LÆRVARER OG TEKNISK TILBEHØR (UNNTATT KLOKKER)

Variasjoner i farge og struktur er blant de høyt verdsatte egenskapene til vakkert, garvet lær. Over tid vil læret utvikle en patina og kan også mørkne på grunn av olje fra huden din og direkte sollys, noe som videre forskjønner det naturlige utseendet på vesken eller den mindre lærvaren. Se våre retningslinjer for produktvedlikehold for ytterligere informasjon om hvordan du tar vare på din veske eller dine små lærvarer.

Håndvesker, små lærvarer og teknisk tilbehør som er kjøpt i Europa, er beskyttet med en toårig begrenset garanti fra den dagen du opprinnelig mottok varen (krever kjøpsbevis).

Hvis håndvesken, den mindre lærvaren eller teknisk tilbehør viser seg å ikke være i samsvar med avtalen før det er gått to år fra leveringsdatoen (eller en lengre periode der det er påkrevd av gjeldende lov), reparerer eller erstatter vi varen kostnadsfritt med samme eller (dersom kunden velger det) et sammenlignbart produkt. Hvis en håndveske, en mindre lærvare eller teknisk tilbehør som ikke samsvarer, erstattes, vil originalen ikke bli returnert til kunden.

Hvis vi ikke kan erstatte eller reparere produktet, har du rett til å returnere produktet og si opp avtalen, hvilket medfører at du refunderes beløpet du betalte.

Denne garantien kommer i tillegg til, og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

Betingelser og unntak

Garantien dekker ikke skader som oppstår ved fargeoverføring, ulykker eller feilbruk, eller eventuelle endringer, tjenester eller reparasjoner utført av annen part enn Michael Kors.

Vær oppmerksom på at Michael Kors er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å sende det defekte produktet til oss for reparasjon eller utskifting. 

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene du finner her eller send e-post europe.customerservice@michaelkors.com

Vår kundeservice er tilgjengelig fkl. 10–21 CET mandag til fredag og kl. 10–19 CET på lørdag og søndag.

FOTTØY

Fottøy kjøpt i Europa er beskyttet mot feil og mangler med en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) garanti (krever kjøpsbevis). Hvis fottøyet viser seg å ikke være i samsvar med avtalen innen to år (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) etter at du mottok produktet, vil vi reparere eller erstatte varen kostnadsfritt med samme eller et sammenlignbart produkt. Hvis fottøy som ikke samsvarer erstattes, returneres ikke originale gjenstander til kunden.

Hvis vi ikke kan erstatte eller reparere produktet, har du rett til å returnere produktet og si opp avtalen, hvilket medfører at du refunderes det beløpet du betalte.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene oppgitt her eller send en e-post til europe.customerservice@michaelkors.com

Vår kundeservice er tilgjengelig kl. 10–21 CET mandag til fredag og kl. 10–19 CET på lørdag og søndag.

KLOKKER

Klokker kjøpt i Europa er beskyttet av en toårig (eller lengre periode der er påkrevd ved gjeldende lov) garanti (krever kjøpsbevis). Klokken vil bli reparert eller erstattet kostnadsfritt hvis den viser seg ikke å være i samsvar med avtalen. Vennligst se den fullstendige ordlyden i garantien, som du finner i garantiheftet som følger med klokken din.

Hvis vi ikke kan erstatte eller reparere produktet, har du rett til å returnere produktet og si opp avtalen, hvilket medfører at du refunderes det beløpet du betalte.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

  • Vedrørende klokker kjøpt hos frittstående Michael Kors-butikker i Europa eller gjennom offisielle Michael Kors- nettsteder i Europa, vennligst kontakt oss via opplysningene du finner her eller send en e-post til europe.customerservice@michaelkors.com. Vår kundeservice er tilgjengelig kl. 10–21 CET mandag til fredag og kl. 10–19 CET på lørdag og søndag.. Vær oppmerksom på at Michael Kors er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å sende det defekte produktet til oss for reparasjon eller utskifting.
  • Vedrørende klokker kjøpt gjennom en Michael Kors-forhandler, vennligst returner produktet til kjøpsstedet sammen med kvitteringen din, og forhandleren vil kunne hjelpe deg.
BRILLER

Briller kjøpt i Europa er beskyttet av en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) begrenset garanti (krever kjøpsbevis).

Hvis brillene viser seg å ikke være i samsvar med avtalen, vil vi reparere eller erstatte dem kostnadsfritt.

Hvis Michael Kors ikke kan erstatte eller reparere produktet, har du rett til å returnere produktet og si opp avtalen, hvilket medfører at du refunderes det beløpet du betalte.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene oppgitt her eller send en e-post til europe.customerservice@michaelkors.com

Vår kundeservice er tilgjengelig kl. 10–21 CET mandag til fredag og kl. 10–19 CET på lørdag og søndag.

SMYKKER

Michael Kors-smykker er laget av ikke-edle metaller kombinert med ulike elementer, inkludert halvedelstener og lær. Påfør parfyme og kosmetikk før du tar på deg smykker. For å rengjøre smykket, tørk med en myk klut. Hold smykkene unna fuktighet, da dette kan føre til misfarging. Ikke utsett lær for vann. Vi anbefaler at du lagrer smykker på et rent og tørt sted.

Smykker kjøpt i Europa er beskyttet av en toårig (eller lengre periode der det er påkrevd ved gjeldende lov) begrenset garanti (krever kjøpsbevis). Hvis smykkene viser seg ikke å være i samsvar med avtalen, vil vi erstatte varen med samme eller (dersom kunden velger det) et sammenlignbart produkt, kostnadsfritt.

Hvis Michael Kors ikke kan erstatte eller reparere produktet, har du rett til å returnere produktet og si opp avtalen, hvilket medfører at du refunderes det beløpet du betalte.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.

For å gjøre krav på denne garantien, vennligst kontakt oss via opplysningene oppgitthereller send en e-post europe.customerservice@michaelkors.com

Vårt kundeserviceteam er tilgjengelig fra kl. 10.00 til 21.00 CET mandag-lørdag og kl. 10.00 til 18.00 CET på søndager.

Advarsel om forfalskninger

Michael Kors arbeider med tollmyndigheter, politi og juridiske representanter globalt i et forsøk på å forhindre salg av forfalskede Michael Kors-produkter, både på nett og offline. For å unngå å kjøpe falske produkter, er det best å handle direkte kun fra offisielle Michael Kors-nettbutikker, en Michael Kors-butikk eller et anerkjent varehus, spesialforhandler eller nettforhandler som du vet er til å stole på.

For å rapportere forfalskninger, vennligst send e-post til BrandProtection@michaelkors.com

Michael Kors (Switzerland) GmbH

Sist oppdatert: 11.07.17