Všeobecné obchodní podmínky

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 25. 10. 2021

Následující všeobecné obchodní podmínky společně s níže uvedenými dokumenty:

 • informace k platbám (k dispozici zde),
 • zásady pro vrácení a výměnu zboží (k dispozici zde),
 • zásady pro záruku a opravy (k dispozici zde),
 • všeobecné podmínky použití dárkových karet (jako součást informací k platbám) (k dispozici zde),
 • zásady ochrany osobních údajů / vaše práva na ochranu osobních údajů (k dispozici zde), and
 • a zásady používání souborů cookie (k dispozici zde)

(dále jen „podmínky“)

upravují: (i) vaše používání webu michaelkors.eu (nebo kterékoli jeho subdomény) nebo některé z našich dalších webových stránek, aplikací nebo jiných služeb, jejichž prostřednictvím jste zobrazili tyto podmínky (dále každá zvlášť jako „web“ a společně jako „weby“) a (ii) všechny nákupy, které prostřednictvím webu provedete.

V těchto podmínkách označují výrazy „společnost“ a „my“ společnost s ručením omezeným Michael Kors (Switzerland) GmbH společně s její mateřskou společností a dceřinými a přidruženými společnostmi po celém světě. Další podrobnosti o nás najdete v článku 1. Váš smluvní partner při nákupu zboží prostřednictvím webu michaelkors.eu je uveden v článku 1 níže. Váš smluvní partner pro používání webu je provozovatel webu uvedený v článku 1 níže.

S výjimkou omezení uložených platnými zákony se tyto všeobecné obchodní podmínky mohou průběžně měnit, proto si je před udělením souhlasu s nimi a dokončením nákupu vždy znovu prostudujte.

Pokud odešlete objednávku jakéhokoli výrobku nebo jinak zobrazíte nebo použijete web a kliknutím vyjádříte souhlas s těmito podmínkami na našem webu nebo jakkoli jinak dokončíte příslušný proces objednávky na webu, přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemůžete si prostřednictvím webů zakoupit žádné výrobky a nesmíte weby zobrazovat ani používat.

OBSAH

 1. O nás
 2. Naše vlastnická práva
 3. Omezená licence
 4. Ochranné známky
 5. Uživatelské účty
 6. Zaslané materiály
 7. Pravidla chování
 8. Veřejná fóra
 9. Právo na monitorování a redakční kontrolu
 10. Objednávky
 11. Chyby cen a další chyby
 12. Doručení a převzetí produktů
 13. Záruka a opravy
 14. Zrušení objednávky
 15. Vrácení z jiných důvodů
 16. Sdílení odkazů na weby
 17. Webové stránky třetích stran
 18. Propagační akce
 19. Vyloučení záruk
 20. Omezení odpovědnosti
 21. Otázky jurisdikce
 22. Přístup na weby
 23. Rozhodné právo a různé
 24. Kontaktujte nás

1. O nás

Tento web provozuje společnost Michael Kors (Switzerland) GmbH, via Cantonale 18, 6928 Manno, Švýcarsko. Místní subjekt Michael Kors, který je vaším smluvním partnerem při zasílání zboží do jedné z níže uvedených zemí, je uveden v následující tabulce:

Země doručení zboží

Informace o místních subjektech

Rakousko

Společnost Michael Kors (Austria) GmbH, zapsaná pod číslem FN 358640 m v obchodním rejstříku vedeném zemským soudem Eisenstadt v rámci jeho působnosti jako obchodního soudu

Designer Outlet, Straße 1, Pavillion 406, 7111 Parndorf, Rakousko

Belgie

Michael Kors Belgium BVBA, soukromá společnost založená a provozovaná podle belgického práva pod daňovým identifikačním číslem společnosti BE 0840.690.882 RLP Antverpy, sekce Tongeren

Zetellaan(E) 100B, 3630 Maasmechelen, Belgie

Česká republika

Michael Kors (Czech Republic) s.r.o., společnost s ručením omezeným založená a provozovaná podle práva České republiky, IČO 291 44 060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203667

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Dánsko

Michael Kors (Denmark) Aps, společnost založená podle dánského práva a zapsaná v dánském obchodním rejstříku pod registračním číslem společnosti 35418008

c/o Bech-Brunn, Langelinie Allé 35, 2100 Kodaň, Dánsko

Finsko

Michael Kors (Netherlands) B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená a provozovaná podle nizozemských zákonů a zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nizozemsko, FI30856811

Maďarsko

Michael Kors (Hungary), společnost s ručením omezeným s registračním číslem Cg. 01-09-174241

Futó utca 35-37, 1082 Budapešť, Maďarsko

Lotyšsko

Michael Kors (Latvia) SIA, registrační číslo 40103861138, sídlo: Lielirbes iela 29, Riga, LV-1046, Lotyšsko

Litva

UAB Michael Kors (Lithuania), soukromá společnost s ručením omezeným založená a provozovaná podle práva Litevské republiky, kód právnické osoby 303704393

Jogailos g.9, LT-01116 Vilnius, Litva

Lucembursko

Michael Kors (Luxembourg) Retail S.à r.l., soukromá společnost s ručením omezeným („société à responsabilité limitée“) založená podle práva Velkovévodství lucemburského a zapsaná v Lucemburském rejstříku živností a společností pod číslem B 201.068

21, rue de Louvigny, L-1946 Lucemburk

Nizozemsko

Michael Kors (Netherlands) B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená a provozovaná podle nizozemských zákonů a zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 5382370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nizozemsko

Norsko

Michael Kors (Netherlands) B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená a provozovaná podle nizozemských zákonů a zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 53823370

Č. org.: NO 923 151 192 MVA

c/o PwC Tax Services AS, P.O. Box 748, Sentrum, NO-0106, Oslo, Norsko

Polsko

Michael Kors (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, společnost zapsaná do rejstříku podnikatelských subjektů vedeného oblastním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XIII. obchodní divize rejstříku národního soudu, pod č. KRS 0000397075

ul. Woloska 12, 02-675 Varšava, Polsko

Portugalsko

MICHAEL KORS (PORTUGAL) LDA, společnost registrovaná na obchodním rejstříkovém úřadě v Lisabonu pod jedinečným číslem 510443850

Av. Infante D. Henrique, 26 1149-096 Lisabon, Portugalsko

Irská republika

Michael Kors Ireland Limited, soukromá společnost s ručením omezeným zapsaná v Irsku pod registračním číslem 524310

Unit 8, Level 1 Dundrum Town Centre, Sandyford Road, Dublin 16, Irská republika

Rumunsko

MICHAEL KORS (BUCHAREST STORE) S. R. L., společnost založená podle rumunského práva, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem J40/4399/09.04.2015 a mající jediný registrační kód č. 34360004

169A Calea Floreasca budova A, 4. patro, kancelář č. 2007, rejstřík 09, sektor 1, Bukurešť, Rumunsko

Švédsko

Michael Kors (Sweden) AB, společnost s ručením omezeným založená podle švédského práva, reg. č. 556928-9753

c/o Baker & McKenzie, P.O. Box 180, 10 123 Stockholm

2. Naše vlastnická práva

S výjimkou zaslaných materiálů (viz definice v článku 6 níže) jsme my a naši poskytovatelé licencí výlučnými vlastníky všech práv, nároků a zájmů týkajících se našich webů, veškerého obsahu (včetně všech zvuků, fotografií, obrázků, ilustrací, zpodobnění, kreseb, webcastů, informačních kanálů RSS, podcastů, jiných služeb, grafiky, log, her, widgetů, miniaplikací, apletů, jiných distribuovatelných aplikací, jiných vizuálních materiálů, videa, textů a softwaru), kódů, dat a dalších materiálů na webech (dále společně jako „obsah webu“), vzhledu a chování, designu a uspořádání webů a kompilace a uspořádání obsahu webů včetně všech autorských práv, práv k ochranným známkám, patentových práv, práv k databázím, osobnostních práv, práv sui generis a dalších práv k duševnímu vlastnictví a vlastnických práv v tomto ohledu. Používání webu z vaší strany vám nedává vlastnické právo ani nárok na jakýkoli obsah webu nebo jakoukoli jinou část webu, ani tím nezískáváte žádnou licenci k jeho použití nebo zobrazení s výjimkou rozsahu, v jakém to tento dokument výslovně povoluje.

3. Omezená licence

S výhradou ustanovení těchto podmínek vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci k získání přístupu, prohlížení, použití a zobrazení webů a obsahu webů na počítači nebo jiném zařízení za podmínky, že budete dodržovat tyto podmínky v celém jejich rozsahu. Weby a obsah webů jsou určeny výhradně k vašemu osobnímu, vzdělávacímu a nekomerčnímu použití. Žádná část webů nebo obsahu webů (ani žádného z našich výrobků propagovaných nebo prodávaných na webu) nesmí být kopírována, reprodukována, opětovně zveřejněna, využita, stažena, nahrána, zveřejněna jako příspěvek, přenesena, upravena, odvozena, šířena nebo jakýmkoli způsobem použita bez předchozího písemného souhlasu nás nebo příslušného majitele práv, s výjimkou omezeného použití k osobním, nekomerčním nebo vzdělávacím účelům a případných dalších omezení povolených platnými zákony.

4. Ochranné známky

Ochranné známky, loga, známky služeb a obchodní názvy zobrazené na webech nebo jako součást obsahu webů (tj. například MICHAEL KORS, MICHAEL MICHAEL KORS a MK MICHAEL KORS) jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami společnosti a dalších osob (dále společně jako „ochranné známky“) a nesmí být použity bez výslovného povolení majitele příslušné ochranné známky. Nic, co je obsaženo na webu, nesmí být vykládáno jako udělení, ať už výslovné, implicitní, na základě právní překážky (estoppel), nebo jinak, jakékoli licence nebo práva k použití jakékoli ochranné známky zobrazené na webech nebo jako součást obsahu webů bez písemného povolení nás nebo třetí strany, která příslušná práva vlastní.

5. Uživatelské účty

Použití některých funkcí na webu může vyžadovat vytvoření účtu a odeslání osobních údajů. Zásady ohledně shromažďování a používání údajů na webu jsou shrnuty v našich zásadách ochrany osobních údajůzásadách používání souborů cookie. Souhlasíte s tím, že budete poskytovat pouze pravdivé, správné, aktuální a úplné údaje. Za udržení přístupových údajů k účtu (včetně případných hesel) v tajnosti nesete odpovědnost vy sami a přijímáte také veškerou odpovědnost za všechny údaje a všechny aktivity, které proběhnou z vašeho účtu. Pokud máme důvod se domnívat, že nedodržujete tyto podmínky, máme právo pozastavit nebo ukončit platnost vašeho účtu nebo vám omezit přístup na celý web nebo jeho část v souladu s  <článkem 22> .

6. Zaslané materiály

Pokud to od nás není výslovně požadováno, nežádáme ani si nepřejeme od vás obdržet žádné důvěrné nebo tajné informace nebo informace, na které se vztahují autorská práva. Žádné informace, návrhy, žádosti, kreativní tvorbu, obrázky, fotografie, dokumenty, dopisy, ukázkové verze, nápady, know-how, podněty, koncepty, metody, systémy, designy, nákresy, zpodobnění, plány, techniky, komentáře, kritiky, zprávy, recenze, hodnocení, zpětnou vazbu ani jiné materiály zaslané nebo předané prostřednictvím webu jakýmkoli způsobem včetně zaslání prostřednictvím části Kontaktujte nás (dále společně jako „zaslané materiály“) nebudeme považovat za důvěrné, tajné nebo podléhající vlastnickým právům a můžeme s nimi nakládat a používat je jakýmkoli způsobem, který neodporuje těmto podmínkám a našim zásadám ochrany osobních údajů.

Pokud zašlete, nahrajete, zveřejníte nebo odešlete zaslané materiály na stránky nebo jejich prostřednictvím:

 1. potvrzujete a nesete odpovědnost za to, že
  1. vámi zaslané materiály buď vlastníte vy a nepatří žádné jiné osobě, nebo
  2. že máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení k použití takových zaslaných materiálů a zasíláte je na stránkách pro naše použití v souladu s těmito podmínkami a jakýmkoli účely, které jsou případně na stránkách popsané, a dále
 2. v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem udělujete nám (a našim přidruženým společnostem) bezplatné, neomezené, celosvětové, nevýhradní a plně přenosné, převoditelné a dále licencovatelné právo a licenci na maximální možnou dobu povolenou platnými zákony k tomu, abychom mohli takové zaslané materiály (jako celek nebo jejich část) používat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, uchovávat, adaptovat, publikovat, překládat, vytvářet z nich odvozená díla, šířit, provádět, vystavovat, vytvářet, prodávat, vyvážet nebo začlenit do jiných děl (včetně stránek), výrobků a služeb, a to v jakékoli podobě, médiu nebo technologii, které jsou nyní známy nebo které budou v budoucnu vyvinuty.

Není naší povinností uchovávat jakékoli zaslané materiály, které nám poskytnete. Potvrzujete, že vámi zaslané materiály jsou v souladu s těmito podmínkami a souhlasíte s tím, že si uložíte veškerou nezbytnou podpůrnou dokumentaci a že nám tyto záznamy na naši žádost poskytnete.

7. Pravidla chování

Souhlasíte s tím, že při zobrazování nebo používání webů, obsahu webů a různých jiných funkcí dostupných na webech (jako jsou například fóra) nebudete:

 • porušovat žádné zákony, pravidla ani předpisy;
 • narušovat bezpečnost stránek, ani získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup ke stránkám, obsahu stránek, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakémukoli serveru přidruženému ke stránkám nebo obsahu stránek. Porušením tohoto ustanovení se můžete dopustit trestného činu. V podobných případech jakékoli takové chování oznámíme příslušným policejním orgánům a budeme s nimi spolupracovat na tom, abychom jim mohli sdělit vaši totožnost;
 • vydávat se za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, ať už skutečný nebo fiktivní, včetně kohokoli ze stránek nebo ze společnosti, nebo vzbuzovat klamný dojem o svém spojení s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem;
 • nebezpečně pronásledovat (tzv. stalking), obtěžovat nebo poškozovat jiné osoby;
 • vkládat reklamy, značky nebo jiný propagační obsah (včetně hypertextových odkazů), ať už váš, nebo třetích stran, do jakéhokoli obsahu stránek nebo služeb na kterékoli stránce nebo do jakýchkoli zaslaných materiálů, které případně odešlete na fórum nebo do jiné oblasti stránek;
 • používat, nahrávat, zveřejňovat jako příspěvek, publikovat, šířit, reprodukovat ani žádným způsobem využívat žádnou část stránek ani žádný obsah stránek k žádnému komerčnímu nebo propagačnímu účelu (pokud k tomu nemáte výslovné, písemné a podepsané svolení od poskytovatele takových informací nebo jiných materiálů), ani kontaktovat žádné jiné uživatele stránek za komerčními nebo propagačními účely, ani nabízet koupi či prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb prostřednictvím svých aktivit na stránkách nebo na fóru;
 • měnit, upravovat, odstraňovat, odebírat, nezobrazovat ani jinak měnit význam, vzhled nebo účel žádného obsahu stránky včetně jakýchkoli ochranných známek, obchodních názvů, log, známek služeb, propagačních sloganů ani žádného jiného obsahu chráněného vlastnickými právy nebo oznámení o vlastnických právech, která jsou součástí obsahu stránek nebo s ním souvisí;
 • provozovat prohledávací moduly („crawler“) nebo automatizované získávání dat z obrazovky nebo databáze („scraping“), získávat e-mailové adresy nebo jiné osobní údaje („harvesting“), ani žádným jiným automatizovaným nebo neoprávněným způsobem získávat přístup, přihlašovat se nebo se registrovat na stránkách, ani prostřednictvím stránek získávat seznamy uživatelů nebo jiné informace, včetně jakýchkoli informací uložených na serverech nebo v databázích, které jsou ke stránkám připojeny;
 • používat stránku nebo její funkce jakýmkoli způsobem, který by mohl stránku nebo tyto funkce přerušit, poškodit, zablokovat, přetížit nebo narušit nebo který by mohl narušovat použití a požitek z těchto stránek pro jinou stranu, včetně odesílání hromadných nevyžádaných zpráv nebo neoprávněných reklam nebo komerčních sdělení nebo „zaplavení“ serverů žádostmi;
 • obcházet, zpětně analyzovat, dešifrovat nebo jinak měnit nebo narušovat (nebo se o to pokoušet, případně podněcovat nebo podporovat pokus někoho jiného o kteroukoli z předcházejících činností) stránky nebo jejich služby nebo jakýkoli software na stránkách s výjimkou rozsahu, v jakém to povoluje zákon;
 • líčit nebo jinak zobrazovat jakékoli stránky nebo obsah třetí strany způsobem, který by představoval nebo který by mohl být vykládán tak, že podporujeme nebo sponzorujeme jakékoli weby, obsah, informace nebo jiné materiály některé třetí strany, nebo jakýmkoli způsobem, který by porušoval smluvní podmínky takovýchto webů třetích stran;
 • nahrávat, zveřejňovat jako příspěvek, přenášet, šířit nebo jinak publikovat na stránkách nebo jejich prostřednictvím jakékoli informace, obsah nebo materiály, které jsou nepravdivé (včetně prohlášení nebo materiálů, které představují nebo obsahují nepravdivé nebo zavádějící označení původu, podpory nebo skutkového stavu), podvodné, zavádějící, nezákonné, výhrůžné, nekorektní, obtěžující, nenávistné, nežádoucí z rasového, etnického nebo jiného hlediska, pomlouvačné, nactiutrhačné, obscénní, vulgární, urážlivé, pornografické, hanlivé, sexuálně explicitní nebo neslušné, včetně jakýchkoli materiálů, které představují (nebo které podporují chování, které by představovalo) trestný čin, zakládalo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo jakékoli místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony;
 • používat stránky nebo obsah stránek k jakémukoli jinému účelu ani jakýmkoli jiným způsobem, porušovat, dopouštět se plagiátu nebo jinak narušovat práva třetích stran včetně všech autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, důvěrných informací, smluv, patentů, práv na soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo jakýchkoli jiných vlastnických nebo zákonných práv;
 • nahrávat, zveřejňovat jako příspěvek, publikovat, šířit nebo jinak přenášet jakékoli informace nebo materiály, které představují nebo obsahují virus, spyware nebo jinou škodlivou součást, nebo které obsahují vložené odkazy, reklamu, řetězové dopisy nebo pyramidová schémata jakéhokoli druhu
 • nebo používat stránky nebo jejich služby (nebo jakýkoli obsah stránek), ať už jako celek nebo jejich část, k jakémukoli účelu, který zakazuje jakýkoli platný zákon nebo předpis, nebo za účelem usnadnění porušení jakéhokoli platného zákona nebo předpisu.

8. Veřejná fóra

Weby mohou obsahovat určité funkce, které uživatelům umožňují komunikovat mezi sebou navzájem nebo s širokou veřejností (například služby zasílání zpráv, chatovací služby, nástěnky, vývěsky zpráv, hodnocení a recenze, blogy a další podobná fóra, oblasti a služby) (dále společně jako „fóra“). Tyto podmínky se vztahují na používání fór z vaší strany. Vzhledem k otevřené povaze internetu byste měli být opatrní a pečlivě zvažovat, které informace na fórech a na webech zveřejníte, a zejména byste neměli zveřejňovat žádné citlivé údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétní osobu, nebo informace, na které se vztahují vlastnická práva nebo které jsou důvěrné. Na fóra se také vztahují pravidla chování stanovená v článku 7 v celém svém rozsahu.

9. Právo na monitorování a redakční kontrolu

Můžeme (ale nejsme povinni) monitorovat nebo revidovat vše, co je na weby odesláno. Tyto materiály nesponzorujeme, nepodporujeme, neřídíme ani za ně neneseme odpovědnost. V souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů ale můžeme jakékoli informace nebo materiály poskytnout třetím stranám, mimo jiné z důvodu dodržení zákona či předpisu nebo splnění policejního, soudního nebo vládního požadavku, pokud je to potřeba. Můžeme upravit, odmítnout zveřejnit nebo bez oznámení odebrat jakýkoli obsah (celý nebo jeho část), který porušuje tyto podmínky nebo platné zákony nebo který je podle našeho vlastního uvážení nežádoucí. Použitím těchto webů se můžete vystavit obsahu, který může být urážlivý, neslušný nebo pro vás nežádoucí, a my za takovýto obsah neneseme žádnou odpovědnost. Neneseme odpovědnost vůči žádné třetí straně za žádný obsah nebo správnost obsahu, který vy nebo kterýkoli jiný uživatel zveřejníte na webech jako příspěvek, s výjimkou situací, kdy se jedná o naše zavinění.

10. Objednávky

Výrobky z našich webů si můžete objednat pouze tehdy, pokud je vám alespoň 18 let. Po zadání objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že jsme vaši objednávku obdrželi, který bude obsahovat referenční číslo objednávky a podrobné informace o objednaných výrobcích (dále jako „potvrzení objednávky“). Potvrzením objednávky potvrzujeme, že jsme vaši objednávku obdrželi, neznamená to ale, že jsme ji přijali.

V případě, že vaši objednávku zamítneme nebo ji z platného důvodu jinak změníme, budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailové a/nebo fakturační adresy nebo telefonního čísla, které jste poskytli při zadávání objednávky. Kromě toho můžeme omezit nebo zakázat objednávky, u nichž se podle našeho vlastního uvážení zdá, že je odeslali zprostředkovatelé, prodejci, distributoři nebo jakákoli jiná neoprávněná strana. Pokud vaši objednávku zamítneme, nebude vám z platební nebo kreditní karty účtovaná částka stržena, a pokud snížíme množství zboží v objednávce, bude vám účtovaná částka přiměřeně snížena, kromě případů, kdy odešlete objednávku prostřednictvím našeho nákupního pomocníka (v tom případě vám bude z platební nebo kreditní karty stržena celá částka a pokud dojde k zamítnutí jakékoli části vaší objednávky, bude odpovídající částka za zamítnuté zboží na vaši kartu vrácena).

 • 10.1 Potvrzení.

  Vaše nabídka je z naší strany akceptována v okamžiku, kdy vám zašleme e-mail s potvrzením, že výrobek byl odeslán (dále jako „potvrzení o odeslání“) nebo vyzvednut v obchodě („faktura zákazníka“). Smlouva mezi námi tedy vznikne až v okamžiku, kdy odešleme potvrzení o odeslání nebo fakturu zákazníka. Smlouva se bude vztahovat pouze na ty výrobky, jejichž odeslání jsme potvrdili prostřednictvím potvrzení o odeslání nebo faktury zákazníka. Nemáme povinnost dodat vám žádné další výrobky, které případně byly součástí vaší objednávky, dokud nepotvrdíme odeslání těchto výrobků v dalším potvrzení o odeslání nebo ve faktuře zákazníka.


 • 10.2 Cena a platba.

  Souhlasíte s tím, že zaplatíte plnou cenu za svůj nákup v souladu s informacemi k platbám. Způsoby plateb přijímané u objednávek zadaných na našich webech a případné další podrobnosti ke konkrétním způsobům plateb jsou uvedeny v informacích k platbám na těchto webech.

  Platby se společností Klarna
  Ve spolupráci se společností Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko vám nabízíme následující platební metody. Platba se připisuje společnosti Klarna.

  • • Pozdější platba: K dispozici je platební lhůta 14, 21 nebo 30 dní od odeslání zboží či data zpřístupnění služby. Zde najdete plné smluvní podmínky pro trhy, kde je tato platební metoda dostupná: : Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Norsko, Rakousko a Švédsko.
  • • Rozdělení platby: Se službou financování od společnosti Klarna můžete nákup zaplatit ve flexibilních nebo fixních měsíčních splátkách podle podmínek uvedených při placení. Splátka je splatná na konci každého měsíce po odeslání samostatné měsíční faktury společností Klarna. Další informace týkající se rozdělení platby včetně smluvních podmínek a standardních informací o evropských spotřebitelských úvěrech pro trhy, kde je tato platební metoda dostupná, najdete zde: Dánsko, Finsko, Irsko, Norsko, Portugalsko a Švédsko.
  • • Přímé bankovnictví: K dispozici v Rakousku a Belgii. Z vašeho účtu bude stržena platba ihned po zadání objednávky.
  • • Bezhotovostní platba: K dispozici v Rakousku a Švédsku. Z vašeho účtu bude stržena daná částka po odeslání zboží či vstupenek nebo k datu dostupnosti služby ​nebo v případě předplatného v souladu s oznámeným časovým harmonogramem​. O datech budete informováni e-mailem.
 • Platební metody Pozdější platba, Rozdělení platby a Bezhotovostní platba jsou k dispozici pouze v případě kladného vyhodnocení kreditního rizika. Za tímto účelem předáváme během procesu objednávky a zpracování vašeho nákupu vaše data na kontrolu adresy a kreditu společnosti Klarna. Dostupné platební metody vám můžeme nabízet pouze na základě vyhodnocení kreditního rizika. Obecné informace o společnosti Klarna a podmínky užívání pro dané země najdete na webu klarna.com. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony na ochranu dat a informacemi v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna.

  Cena výrobků odpovídá ceně, která je průběžně zveřejňována na webech, a zahrnuje DPH (pokud se DPH na výrobek vztahuje) v sazbě podle země doručení platné v den, kdy objednávku na webu zadáte. Ceny výrobků uvedené na webech nezahrnují poštovné, které je na webech uvedeno zvlášť a jehož výše vám bude oznámena před potvrzením objednávky. Konečnou cenu celé transakce včetně všech jednotlivých položek uvidíte ve shrnutí své objednávky dříve, než ji odešlete.

  Pokud platíte v jiné měně, než v jaké je veden váš účet, může si vaše banka účtovat poplatek za převod měny. Ceny se mohou lišit podle země. Ceny se mohou lišit podle webových stránek a obchodů.


 • 10.3 Dostupnost výrobků.

  Dostupnost výrobků na webu není zaručena, protože ve chvíli, kdy zadáte objednávku, může být skladem jen omezené množství nebo může být výrobek vyprodán. Pokud výrobek není dostupný, můžeme vaši objednávku zamítnout. V takovém případě vám to sdělíme prostřednictvím e-mailové a/nebo fakturační adresy nebo telefonního čísla, které jste uvedli při zadávání objednávky. Výrobky zobrazené na webu nemusí být k dispozici v některých prodejnách a naopak. Cena za výrobek (včetně slev) se může na webu a v prodejnách lišit nebo může být různá v různých oblastech. Ceny zobrazené na webu jsou uvedeny v měně země, kde sídlí váš smluvní partner, jak je uvedeno v článku 1, a jsou platné a účinné pouze v této zemi.

11. Chyby cen a další chyby

Vynakládáme veškeré úsilí na to, abychom barvy a prvky svých výrobků na webech zobrazili co nejvěrněji. Věrnost zobrazení mohou nicméně ovlivnit konkrétní technické specifikace, zobrazení a nastavení vašeho elektronického zařízení. Informace na webech mohou příležitostně obsahovat typografické nebo vizuální chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, co se týče popisu produktů, cen nebo dostupnosti.

Cena a dostupnost výrobků a služeb se může kdykoli změnit.

12. Doručení a převzetí produktů

Pro potvrzení objednávek a oznámení o doručení můžeme používat externí společnosti. Tyto externí společnosti (které jsou třetími stranami) mohou v rámci procesu objednání a doručení vyžadovat adresu a telefonní číslo, přičemž telefonní číslo může externí společnost použít, pokud se jí nedaří dohledat adresu doručení a také aby vám oznámila očekávaný čas doručení nebo aktuální informace o vaší dodávce. Odesláním objednávky a současným výslovným souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s tím, že tyto údaje předáme těmto externím společnostem pro uvedené účely potvrzení objednávky a oznámení o doručení, a to výhradně v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. V tomto článku podmínek zahrnuje výraz „my“ také externí společnosti, které používáme k potvrzení objednávek a oznámení o doručení.

Nabízíme až čtyři možnosti doručení výrobků, které jsou popsány v našich zásadách pro dopravu a doručení. Výrobky budou dodány do 30 dní ode dne, kdy potvrdíme vaši objednávku. Pro vaše pohodlí je možné stav objednávky kdykoli sledovat online. Pro sledování objednávky stačí na příslušné adrese jednoduše zadat svou e-mailovou adresu a číslo objednávky. Další možností je kliknout na odkaz pro sledování, který najdete v e-mailu s potvrzením o odeslání nebo se zákaznickou fakturou. Můžete také kontaktovat pracovníka zákaznického oddělení pomocí kontaktních údajů v <článku 24>.

Vzhledem k proměnlivé dostupnosti zboží je možné, že více položek z jedné objednávky bude odesláno jednotlivě. Každá zásilka má potom své vlastní sledovací číslo a u všech můžete sledovat stav objednávky online pod stejným číslem objednávky. U objednávek dodaných ve více zásilkách bude celkové dopravné (pokud je účtováno) vyúčtováno pouze u zásilky, která bude odeslána jako první.

VYZVEDNUTÍ NA PRODEJNĚ

Vybrané položky na webu michaelkors.eu jsou k dispozici ke koupi online a vyzvednutí na prodejně. Dostupnost na prodejně můžete zkontrolovat na stránkách našich produktů výběrem možnosti „Vyzvednutí na prodejně“. Pokud jste webu umožnili určit vaši polohu, zobrazíme dostupnost vašeho výběru produktů v prodejnách v okolí. Pokud jste webu neumožnili určit vaši aktuální polohu, můžete prodejny v okolí vyhledat zadáním města a PSČ.

Vaše položky budou obvykle připraveny k vyzvednutí přibližně do 3 hodin od podání objednávky. Až bude vaše objednávka připravena k vyzvednutí, obdržíte e-mail s upozorněním. Pokud si objednávku chcete vyzvednout ještě ten samý den, podejte ji nejpozději 3 hodiny před zavřením prodejny. Objednávky podané blízko nebo po této době nemusí být možné vyzvednout až do následujícího pracovního dne.

Při vyzvednutí musíte předložit platný průkaz totožnosti s fotografií. Objednávka vám bude zaúčtována v okamžiku, kdy ji vyzvednete na zvolené prodejně.

Objednávky budou připraveny k vyzvednutí po dobu 6 dní od okamžiku, kdy byly podány. Po této době budou zrušeny.

Objednávky mohou obsahovat jak položky zasílané na adresu, tak i položky určené k vyzvednutí na prodejně. Na jednu objednávku je povoleno vyzvednutí na více prodejnách, ale pouze jedna dodací adresa.

Položky, které byly personalizovány nebo přizpůsobeny pomocí monogramu nebo gravírování, nebude možné převzít na prodejně.

OMEZENÍ DODÁVEK

Upozorňujeme, že objednávky zadané na webu michaelkors.eu nebo na prodejně prostřednictvím nákupního pomocníka neodesíláme na adresy mimo země uvedené v článku 1. Objednávku zboží můžete zadat, i když se nacházíte mimo tyto země, ale adresa doručení této objednávky musí být v jedné ze zemí na seznamu. Pokud byste rádi zakoupili výrobek a nechali jej doručit do jiné země, do které aktuálně odesíláme objednávky prostřednictvím některého ze svých dalších webů, objednejte si prosím výrobek prostřednictvím příslušného webu Michael Kors, který je určen k zasílání do dané země.

13. Záruka a opravy

Na výrobky, které jste zakoupili prostřednictvím našich stránek, se mohou vztahovat naše zásady pro záruku a opravy. Tyto záruky jsou nabízeny nad rámec vašich zákonných práv, která jimi nejsou nijak dotčena.

14. Zrušení objednávky, právo na odstoupení, vracení objednávek

Máte zákonné právo objednávku během níže uvedené doby zrušit (odstoupit od smlouvy). Pokud se během tohoto stanoveného období rozhodnete, že si z jakéhokoli důvodu nepřejete výrobek ponechat, můžete nám oznámit své rozhodnutí objednávku zrušit a získat peníze zpět.

Toto právo na zrušení objednávky neplatí v následujících případech:

 • u výrobků, které byly vyrobeny nebo upraveny podle vašich požadavků;
 • u obličejových masek;
 • u výrobků s pečetí (například u parfémů nebo kosmetiky), kde byla pečeť po doručení zásilky porušena;
 • u plavek nebo spodního prádla, kde byl odstraněn hygienický proužek.

Z práva na zrušení objednávky mohou být vyloučeny také některé další výrobky. Pokud tomu tak je, bude tato skutečnost na internetu u výrobku jasně uvedena předtím, než provedete nákup.

Vaše právo na zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) vzniká dnem, kdy objednávku na stránce zadáte. Lhůta pro zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) je uvedena v tabulce níže:

Pokud objednáváte …

… končí lhůta pro zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy)

jediný výrobek (který není doručen po částech v různé dny),

po 30 dnech ode dne, kdy výrobek obdržíte.

více výrobků, které jsou doručeny v různé dny,

po 30 dnech ode dne, kdy obdržíte poslední z jednotlivých výrobků, které jste si objednali.

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

Pokud chcete uplatnit své právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy), musíte nás o svém rozhodnutí informovat. Můžete vyplnit , případně můžete kontaktovat tým našeho zákaznického oddělení e-mailem, poštou nebo telefonicky pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 24. Zašleme vám e-mail, v němž potvrdíme, že jsme vaše oznámení o zrušení obdrželi. Pokud nás budete kontaktovat písemně, ať už e-mailem nebo poštou, uveďte prosím číslo objednávky, abychom ji mohli dohledat.

Pokud vám bude výrobek doručen dříve, než se rozhodnete objednávku zrušit:

 1. vrátíme vám částku, kterou jste za zboží zaplatili. Rádi bychom ale upozornili, že máme zákonné právo snížit vrácenou částku o hodnotu, o kterou se případně snížila hodnota zboží, pokud bylo toto snížení způsobeno vaší manipulací se zbožím způsobem, který by vám nebyl na prodejně umožněn, například jinak než za účelem zjištění povahy zboží, jeho vlastností nebo funkcí. Pokud vám zaplacenou částku vrátíme předtím, než máme možnost zboží prověřit, a později zjistíme, že s ním bylo nepřijatelným způsobem manipulováno, musíte nám příslušnou částku zaplatit.
 2. vrátíme vám případné náklady na dopravu, které jste uhradili, ale v souladu se zákonem bude maximální vrácená částka ve výši nákladů na dopravu nejlevnějším způsobem dopravy, který nabízíme (za předpokladu, že se jedná o běžný a všeobecně přijatelný způsob).
 3. vrátíme vám případné částky, na které máte nárok, co nejdříve, a v každém případě nejpozději do 14 dní po dni, v kterém nás informujete o svém rozhodnutí odstoupit od dané smlouvy.
 4. vrácenou částku můžeme zadržet do doby, než obdržíme výrobky zpět nebo než nám poskytnete doklad o tom, že jste je odeslali zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Pokud vám bude výrobek doručen dříve, než se rozhodnete objednávku zrušit:

 1. musíte nám jej vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě ne později než 30 dní ode dne, kdy nám oznámíte své rozhodnutí objednávku zrušit. Objednávku nám můžete zaslat zpět pomocí předplaceného štítku, vrátit ji na prodejně nebo ji předat našemu autorizovanému dopravci.
 2. ponesete náklady na vrácení výrobku naší společnosti vy, pokud není výrobek vadný nebo neodpovídá popisu. Pokud se jedná o výrobek, který není možné vrátit poštou, a použijete stejného dopravce, který vám výrobek doručil, neměly by podle našeho odhadu náklady na dopravu překročit částku, kterou jsme vám za dopravu vyúčtovali, pokud použijete stejného dopravce.

VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY

Při vracení nebo výměně zboží zakoupeného online přímo na webu michaelkors.eu nebo na prodejně prostřednictvím našeho nákupního pomocníka máte dvě možnosti: můžete zboží zaslat poštou nebo vrátit na prodejně. Vrácení nebo výměnu, ať už poštou nebo na prodejně, musíte provést do 30 dní ode dne, kdy jste objednávku obdrželi. Pokud je vaše objednávka odeslána ve více zásilkách, máte 30 dní ode dne, kdy jste obdrželi poslední zásilku dané objednávky.

Vrácení a výměna zboží musí probíhat podle pokynů uvedených v Zásadách pro vrácení a výměnu zboží.

První možnost: Poštou
Pokud chcete provést vrácení nebo výměnu zboží poštou, postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyplňte požadované údaje do formuláře pro vrácení, který jste obdrželi spolu s balíčkem.
2. Zboží bezpečně zabalte a zkontrolujte, že jste přiložili všechny strany formuláře pro vrácení. Snažte se prosím použít původní přepravní krabici a balení.
3. Na balíček s vraceným zbožím nalepte předplacený štítek s předvyplněnou adresou.
4. Odešlete balíček s vraceným zbožím z pobočky pošty v zemi, kam bylo zboží zasláno.
5. Vrácení zboží bude vyřízeno do 21 pracovních dnů. Částka za zboží vám bude vrácena prostřednictvím původního způsobu platby. V případě výměny zboží zadejte online novou objednávku.
6. V případě položek, které byly zakoupeny online a vyzvednuty na prodejně, kontaktujte zákaznický servis na adrese europe.customerservice@michaelkors.com pro získání předplaceného štítku pro vrácení.

V případě vracení zboží v Rumunsku kontaktujte zákaznické oddělení za účelem zajištění vyzvednutí.

Je vaší odpovědností zboží, které nám na náklady společnosti Michael Kors vracíte, řádně zabalit, označit a odeslat. Pro lepší zabezpečení zásilky si uschovejte doklad o odeslání. Upozorňujeme, že pokud si pro vrácení zboží vyberete jiného dopravce nebo jinou přepravní službu namísto toho, abyste použili předplacené štítky pro vrácení, ponesete náklady na vrácení zboží vy, s výjimkou případů, kdy se jedná o vadné výrobky nebo výrobky, které neodpovídají popisu.

V případě, že nám bude zboží vráceno v nevyhovujícím stavu, může se stát, že vám ho budeme nuceni vrátit.

Druhá možnost: Na prodejně
Zboží zakoupené na webu michaelkors.eu nebo na prodejně prostřednictvím našeho nákupního pomocníka můžete vrátit nebo vyměnit v jakékoli prodejně Michael Kors v zemi, kam je objednávka zasílána (s výjimkou outletů, oddělení, která nejsou samostatnými prodejnami, a maloobchodních prodejen pro cestující). Při vrácení nebo výměně musíte předložit formulář pro vrácení nebo potvrzení o odeslání zásilky. Upozorňujeme, že výměny na prodejnách jsou omezeny na zboží, které je v dané prodejně k dispozici. Až na níže uvedené výjimky vám bude částka za vrácené zboží vrácena zpět na účet prostřednictvím stejného způsobu platby, jakým byla přijata. Obdržíte e-mail s potvrzením, že vrácení bylo řádně dokončeno.

Částky za jakékoli objednávky zaplacené prostřednictvím účtu PayPal, které vracíte na prodejně, je možné vrátit pouze na dárkovou kartu. Nákupy provedené prostřednictvím společnosti Klarna nelze vrátit na prodejně. Vrácení je v tomto případě možné pouze poštou.

Výše uvedené zásady vracení zboží na prodejnách platí také pro objednávky, které byly zakoupeny online a vyzvednuty na prodejně.

15. Vrácení z jiných důvodů

Máte zákonná práva ohledně výrobků, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Tato zákonná práva nejsou dotčena vaším právem na zrušení, vrácení zboží a obdržení zaplacené částky zpět ani žádným jiným ustanovením těchto podmínek. Další podrobnosti najdete v našich zásadách pro záruku a vrácení.

VRÁCENÍ DÁRKU

Dárky je možné vrátit poštou nebo na prodejně, jak je popsáno výše, a je potřeba k nim doložit stvrzenku o dárku nebo originál formuláře pro vrácení. Upozorňujeme, že pokud dárek vracíte poštou, je možné částku vrátit pouze na původní účet stejným způsobem, jakým byla přijata. Proto doporučujeme dárky vracet na prodejnách Michael Kors Lifestyle, kde vám naši pracovníci budou moci poradit s výměnou zboží nebo vám částku vrátit v podobě dárkové karty Michael Kors.

Pokud potřebujete provést výměnu poštou, obraťte se na zákaznické oddělení pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 24.

16. Sdílení odkazů na weby

S výjimkou ustanovení v článku 7 můžete odkazovat na domovskou adresu našich stránek za předpokladu, že tak činíte přiměřeným způsobem, který nepoškozuje nebo nezneužívá naši pověst. Souhlasíte s tím, že:

(a) pokud vytvoříte odkaz z jakékoli jiné webové stránky na naši stránku, otevře se takový odkaz v novém okně prohlížeče a bude odkazovat na domovskou adresu stránky;

(b) nemáte povolení odkazovat přímo na jakýkoli obrázek hostovaný na stránkách, například pomocí zapuštěných („in-line“) nebo přímých („deep“) odkazů, včetně takového odkazování, které by zobrazilo daný obrázek na jiné webové stránce;

(c) a nesmíte odkazovat na stránku z žádného jiného webu způsobem, který by způsobil, že naše stránky nebo některá z jejich sekcí je „zarámovaná“, obklopená nebo zastřená obsahem, materiály nebo značkami třetích stran.

Můžeme na základě vlastního uvážení požadovat, aby byl jakýkoli odkaz na naši stránku zrušen, a můžeme odvolat vaše právo vytvářet odkazy na naše stránky.

17. Webové stránky třetích stran

Můžete být schopni vytvářet odkazy (prostřednictvím různých možností včetně textových odkazů, klikatelných obrázků nebo slov, bannerů a widgetů) z našich webů na webové stránky, aplikace a služby třetích stran a webové stránky třetích stran mohou obsahovat odkazy na naši stránku (dále jako „odkazované weby“). V největším možném rozsahu povoleném platnými zákony souhlasíte s tím, že s výjimkou případů, kdy se jedná o naše zavinění, neneseme žádnou odpovědnost za žádné informace, obsah, reklamy, výrobky, služby ani jiné materiály na žádných odkazovaných webech a že odkazy na odkazované weby nemusí nutně představovat jejich podporu, schvalování nebo sponzorování z naší strany. V největším možném rozsahu povoleném platnými zákony, s výjimkou případů, kdy se jedná o naše zavinění, se zříkáme veškeré odpovědnosti za všechny viry nebo škodlivé kódy, které se mohou na odkazovaných webech objevit, za správnost informací, které poskytují, i za zboží nebo služby, které tyto odkazované weby nabízí nebo které jsou jejich prostřednictvím zakoupeny. Pokud se spolehnete na kterýkoli z odkazovaných webů, činíte tak na vlastní nebezpečí a přebíráte veškerou odpovědnost a důsledky, které z toho vyplývají.

18. Propagační akce

Náš web může obsahovat hry, soutěže nebo jiné propagační akce, které od vás vyžadují, abyste nám (případně jiným stranám) zaslali materiály nebo informace. Takové hry, soutěže nebo propagační akce se mohou řídit zvláštními pravidly, zásadami a podmínkami, které vám budou oznámeny předtím, než se zapojíte. Je vaší povinností si taková pravidla, zásady a podmínky přečíst a zjistit, zda se můžete účastnit, registrovat a podřídit se pravidlům.

19. Vyloučení záruk.

Jste zodpovědní za dodržení všech bezpečnostních upozornění a opatření, která obdržíte spolu s výrobkem. Pokud se po přečtení bezpečnostních upozornění rozhodnete, že výrobek raději nechcete používat, musíte jej vrátit v souladu se zásadami pro vrácení a výměnu. V největším možném rozsahu povoleném platnými zákony neneseme odpovědnost za (i) to, že nebudete dodržovat bezpečnostní upozornění, opatření nebo jakékoli jiné pokyny dodané spolu s výrobkem, (ii) vaši nedbalost při používání výrobku a (iii) úmyslné nesprávné použití výrobku.

Výslovné záruky nabízené k našim výrobkům jsou nad rámec vašich zákonných práv ve vztahu k výrobkům, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu, a tato zákonná práva nejsou těmito výslovnými zárukami nijak dotčena.

20. Omezení odpovědnosti

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme svou odpovědnost za:

 1. úmrtí nebo poranění osoby způsobené naším konáním nebo opomenutím;
 2. podvod nebo podvodná předsmluvní prohlášení, která učiníme;
 3. situace, kdy nemáme příslušná práva k tomu, abychom vám výrobky prodali;
 4. jakékoli výrobky, které neodpovídají popisu, jakékoli výrobky, které nedosahují uspokojivé kvality nebo nejsou vhodné pro daný účel nebo které neodpovídají vzorku, který jsme poskytli, za vadné výrobky v jakémkoli ohledu podle platného zákona, za úmyslné nesprávné počínání nebo hrubou nedbalost nebo za porušení povinností vyplývajících z veřejného pořádku.

Pokud nedodržíme své závazky stanovené v těchto podmínkách nebo se prokáže, že své závazky podle těchto podmínek plníme nedbale, poneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte a která je předvídatelným následkem tohoto porušení podle rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce.

Stránky a jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím stránek jsou nabízeny pouze k domácímu a soukromému použití. Souhlasíte s tím, že nebudete stránky nebo výrobky používat k žádným komerčním ani obchodním účelům nebo za účelem dalšího prodeje (s výjimkou situací, kdy je to povoleno zákonem), a nemáme vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku, obchodní ztrátu, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.

21. Otázky jurisdikce

Web je určen návštěvníkům, kteří se nacházejí v zemích uvedených v článku 1. Web zpravidla řídíme a provozujeme ze svých kanceláří ve Velké Británii a USA. Neprohlašujeme, že materiály na webu jsou vhodné nebo k dispozici pro použití v jiných oblastech než v zemích uvedených v článku 1. Lidé, kteří web zobrazují nebo používají z jiných oblastí, jsou povinni dodržovat všechny platné místní zákony. Software ze stránky také dále podléhá vývozním kontrolám Velké Británie a USA. Žádný software ze stránky není možné stáhnout nebo jinak vyvézt nebo opakovaně vyvézt (i) do země (nebo občanu nebo obyvateli země), na které Velká Británie nebo USA uvalily embargo na zboží nebo (ii) komukoli na seznamu zvlášť označených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) ministerstva financí USA nebo seznamu osob, s nimiž je zakázáno obchodovat (Table of Deny Orders) ministerstva obchodu USA, a jakéhokoli obdobného seznamu vedeného britskou vládou nebo (iii) jakýmkoli způsobem, který porušuje americké nebo britské zákony. Stažením nebo používáním jakéhokoli takového softwaru prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani na žádném takovém seznamu ani nejste pod jejich kontrolou ani nejste jejich občanem nebo obyvatelem.

22. Přístup na weby

Přístup k našim webům je poskytován na dočasném základě. Provoz jakéhokoli aspektu webů a/nebo váš přístup k němu můžeme kdykoli ukončit, změnit, pozastavit, omezit nebo přerušit, a to z jakéhokoli přiměřeného důvodu bez předchozího upozornění nebo aniž by nám tím vznikla jakákoli odpovědnost (včetně situace, kdy máme důvod se domnívat, že porušujete tyto podmínky a nejste schopni takové porušení napravit, nebo když potřebujeme provést údržbu webu). Je vaší povinností provést všechna nezbytná opatření k tomu, abyste měli přístup k našim stránkám.

23. Rozhodné právo a různé

Tyto podmínky a vztah mezi vámi a námi, jakákoli objednávka, kterou na stránkách zadáte, a jakékoli smluvní nebo jiné spory vzniklé na základě těchto podmínek, jakékoli objednávky nebo jiné akce v souvislosti s těmito podmínkami se řídí zákony země, jejímiž obyvateli jste, bez ohledu na její ustanovení o kolizi právních norem. Strany souhlasí, že Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se neuplatní. Jakýkoli spor vzniklý na základě těchto podmínek bude přednesen a projednán u příslušného soudu v zemi, jejímž jste obyvatelem. Spory mohou být také předneseny k rozhodnutí na internetu prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online (Online Dispute Resolution) na následující adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Tyto podmínky se uzavírají mezi vámi a subjektem Michael Kors označeným v článku 1. Žádná jiná osoba nemá právo vynucovat žádné z ustanovení těchto podmínek. Svá práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek můžeme převést nebo přenést (jako celek nebo jejich část) na jinou organizaci, bez vašeho předchozího souhlasu a bez předběžného upozornění, ale pouze v případě, že tímto převodem nebudou dotčena vaše práva nebo povinnosti podle těchto podmínek.

Pokud nebudeme uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek nebo dojde ke zdržení takového uplatnění nebo vymáhání, neznamená to, že se takových práv nebo ustanovení vzdáváme nebo že už nadále nemusíte své povinnosti vyplývající z těchto podmínek dodržovat.

Můžeme vám poskytnout oznámení zasláním na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili při objednávání, zasláním tištěné verze nebo zveřejněním takového oznámení na stránce, když si zakoupíte výrobek prostřednictvím stránky. Neneseme odpovědnost za případné automatické filtrování, které vy nebo váš poskytovatel sítě uplatňujete na e-mailová oznámení. Doporučujeme vám, abyste si přidali adresy URL michaelkors.com do adresáře: získáte tak větší jistotu, že e-mailová oznámení od nás obdržíte. Při poskytování oznámení se vždy budeme řídit zásadami ochrany osobních údajů..

Pokud soud příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu shledá jakékoli ustanovení těchto podmínek neplatným, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek plně platná a účinná.

Neneseme odpovědnost za žádné neplnění nebo opoždění plnění kteréhokoli ze svých závazků podle těchto podmínek, které je způsobeno zásahem vyšší moci nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu. Objednávku dotčenou událostí mimo naši přiměřenou kontrolu (včetně nedodání), která trvá déle než [30] dní, můžete zrušit. Pokud si přejete zrušit objednávku, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů v článku 24. Pokud se rozhodnete pro zrušení, bude potřeba, abyste vrátili (na naše náklady) jakékoli příslušné výrobky, které jste už obdrželi, a my vám vrátíme zaplacenou částku včetně případného dopravného.

Řešení stížností online — pouze pro zákazníky s trvalým pobytem v EU

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení stížností, která je přístupná zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Kontaktujte nás

Otázky nebo komentáře týkající se našeho webu, těchto podmínek nebo jakýchkoli výrobků, které jste prostřednictvím našeho webu zakoupili, směřujte na adresu: europe.customerservice@michaelkors.com nebo použijte kontaktní údaje uvedené na našem webu v sekci Kontaktujte nás.

Formulář pro zrušení

Máte právo na zrušení bez udání důvodu do třiceti (30) dnů od data, kdy výrobky obdržíte. Pokud chcete právo na zrušení uplatnit, můžete nám napsat e-mail na adresu europe.customerservice@michaelkors.com, zavolat nám pomocí kontaktních údajů uvedených na internetu v sekci Kontaktujte nás, nebo vyplnit níže uvedený formulář a poslat nám jej poštou.

To: ZADEJTE ADRESU / E-MAILOVOU ADRESU

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme (*) odstoupení od mé/naší (*) kupní smlouvy následujícího zboží (*) / smlouvy na poskytnutí následující služby(*).

Datum objednání

Datum obdržení

Číslo objednávky **

E-mail u objednávky **

Jméno zákazníka nebo zákazníků

Adresa zákazníka nebo zákazníků

Podpis zákazníka nebo zákazníků (pouze u tištěné verze formuláře)

Datum:

(*) Nehodící se smažte.
(**) Tento údaj nám pomůže, ale není povinný.