Taisyklės ir nuostatos

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA: 2021 10 25

Toliau nurodytos bendrosios sąlygos, taip pat:

 • mūsų nuostatos dėl mokėjimo informacijos (prieinamos čia);
 • mūsų prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos (prieinamos čia);
 • mūsų garantijos ir prekių taisymo sąlygos (prieinamos čia);
 • mūsų bendrosios sąlygos dėl dovanų kortelių (sudarančios nuostatų dėl mokėjimo informacijos dalį) (prieinamos čia);
 • mūsų privatumo politika / jūsų privatumo teisės (prieinamos čia); ir
 • mūsų slapukų naudojimo sąlygos (prieinamos čia)

(toliau – „sąlygos“)

yra taikomos: (i) jums naudojant svetainę michaelkors.eu (ar bet kurį jos padomenį) arba vieną iš kitų mūsų svetainių, programų ar paslaugų, iš kurių pasiekiamos šios sąlygos (kiekviena toliau atskirai vadinama „svetaine“, o kartu – „svetainėmis“); ir (ii) apsiperkant mūsų svetainėje. 

Šiose sąlygose „bendrovė“, „mes“ arba „mus“ reiškia „Michael Kors (Switzerland) GmbH limited“, įskaitant visame pasaulyje įsteigtas patronuojančias įmones, dukterines įmones ar susijusias įmones, kurių duomenys yra pateikti 1 skyrelyje. Įsigyjant prekes svetainėje michaelkors.eu, sandorio šalis yra nurodyta 1 skyrelyje. Naudojantis svetaine, sandorio šalis yra svetainės 1 skyrelyje nurodytas svetainės operatorius.

Šios bendrosios sąlygos kartais gali būti keičiamos vadovaujantis taikytinais įstatymais. Peržiūrėkite šias sąlygas kiekvieną kartą, kai ketinate su jomis sutikti arba apsipirkti.

Pateikdami užsakymą prekei įsigyti, pasiekdami arba naudodamiesi svetaine nurodote, kad sutinkate su šiomis sąlygomis, arba kitaip atlikdami tinkamą užsakymo operaciją svetainėje jūs pareiškiate įsipareigojimą laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalėsite įsigyti svetainėse jokių prekių, taip pat negalėsite pasiekti ar naudotis svetainėmis.

TURINYS:

 1. Informacija apie mus
 2. Mūsų nuosavybės teisės
 3. Ribota licencija
 4. Prekių ženklai
 5. Vartotojų paskyros
 6. Teikiama medžiaga
 7. Elgesio taisyklės
 8. Viešieji forumai
 9. Stebėjimo ir redagavimo teisė
 10. Užsakymai
 11. Klaidos kainodaroje ir kitos klaidos
 12. Prekių pristatymas ir priėmimas
 13. Garantija ir taisymas
 14. Užsakymų atšaukimas
 15. Kitos grąžinamos prekės
 16. Susiejimas su svetainėmis
 17. Trečiųjų šalių svetainės
 18. Akcijos
 19. Garantijų atsisakymas
 20. Atsakomybės apribojimas
 21. Nuostatos dėl jurisdikcijos
 22. Prieiga prie svetainių
 23. Taikytini teisės aktai ir kitos sąlygos
 24. Kontaktinė informacija

1. Informacija apie mus

Ši svetainė priklauso bendrovei „Michael Kors (Switzerland) GmbH“, via Cantonale 18, 6928 Manno, Šveicarija. Pristatant prekes į vieną iš toliau nurodytų šalių, „Michael Kors“ vietos įmonė, su kuria sudarote sandorį, yra nurodyta toliau esančioje lentelėje:

Šalis, į kurią pristatomos prekės

Vietos įmonės duomenys

Austrija

„Michael Kors (Austria) GmbH“, registruota numeriu FN 358640 m įmonių registre, tvarkomame Eizenštato apygardos teismo, veikiančio kaip Komercinių bylų teismas.

 

Designer Outlet Straße 1, Pavillion 406, 7111 Parndorf, Austrija.

Belgija

„Michael Kors Belgium BVBA“, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Belgijos įstatymus, PVM mokėtojo kodas BE 0840.690.882, Antverpeno juridinių asmenų registras, Tongereno skyrius

 

Zetellaan(E) 100B, 3630 Maasmechelen, Belgija.

Čekijos Respublika

„Michael Kors (Czech Republic) s.r.o.“, ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Čekijos Respublikos įstatymus, identifikacinis Nr. 291 44 060, registruota Prahos savivaldybės teismo tvarkomame Įmonių registre, C skyrius, įrašas Nr. 203667

 

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Čekijos Respublika

Danija

„Michael Kors (Denmark) Aps“, pagal Danijos įstatymus įsteigta bendrovė, registruota Danijos įmonių registre numeriu 35418008

 

c/o Bech-Brunn, Langelinie Allé 35, 2100 Kopenhaga, Danija

Suomija

„Michael Kors (Netherlands) B.V.“, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Nyderlandų įstatymus, registruota Prekybos rūmų Įmonių registre numeriu 53823370

 

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nyderlandai, FI30856811

Vengrija

„Michael Kors (Hungary)“, ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos Nr. Cg. 01-09-174241

 

Futó utca 35-37, 1082 Budapeštas, Vengrija

Latvija

„Michael Kors (Latvia)“ SIA, įmonės kodas 40103861138, buveinės adresas: Lielirbes iela 29, Ryga, LV-1046, Latvija

 

Lietuva

UAB „Michael Kors (Lithuania)“, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303704393

 

Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, Lietuva

Liuksemburgas

„Michael Kors (Luxembourg) Retail S.à r.l.“, privati ribotos atsakomybės bendrovė („société à responsabilité limitée“), įsteigta pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre numeriu B 201.068

 

21, rue de Louvigny, L-1946 Liuksemburgas

Nyderlandai

„Michael Kors (Netherlands) B.V.“, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Nyderlandų įstatymus, registruota Prekybos rūmų Įmonių registre numeriu 53823370

 

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlas, Nyderlandai

Norvegija

„Michael Kors (Netherlands) B.V.“, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Nyderlandų įstatymus, registruota Prekybos rūmų Įmonių registre numeriu 53823370

Org. nr.: NO 923 151 192 MVA

c/o PwC Tax Services AS, Postboks 748, Sentrum, NO-0106, Oslo, Norvegija

Lenkija

„Michael Kors (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, įtraukta į ūkio subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos apygardos teismo, Lenkijos įmonių registro XIII Komercinio skyriaus, KRS numeris 0000397075

 

ul. Woloska 12, 02-675 Varšuva, Lenkija

Portugalija

MICHAEL KORS (PORTUGAL) LDA, įregistruota Lisabonos juridinių asmenų registre numeriu 510443850

 

Av. Infante D. Henrique, 26 1149-096 Lisabona, Portugalija

 

Airijos Respublika

„Michael Kors Ireland Limited“, Airijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, įmonės kodas 524310

 

Unit 8, Level 1 Dundrum Town Centre, Sandyford Road, Dublin 16, Airijos Respublika

Rumunija

MICHAEL KORS (BUCHAREST STORE) S.R.L. – pagal Rumunijos įstatymus įsteigta bendrovė, registruota įmonių registre numeriu J40/4399/09.04.2015, kurios atskirasis registracijos nr. 34360004

169A Calea Floreasca Building A, 4th Floor, Office no. 2007, Register 09, Sector 1, Bucharest, Romania (Rumunija)

Švedija

„Michael Kors (Sweden) AB“, ribotos atsakomybės įmonė, registruota pagal Švedijos įstatymus, įmonės kodas 556928-9753

 

c/o Baker & McKenzie, P.O. Box 180, 10 123 Stokholmas

 

2. Mūsų nuosavybės teisės

Išskyrus jūsų teikiamą medžiagą (kaip apibrėžta 6 skyrelyje), mums ir mūsų licencijuotojams išskirtinai priklauso visos teisės (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisėmis) į svetaines, visą turinį (įskaitant be apribojimų visą garsą, nuotraukas, vaizdus, iliustracijas, atvaizdus, piešinius, transliacijas žiniatinkliu, RSS informacijos santraukas, tinklalaides, kitas paslaugas, grafiką, logotipus, žaidimus, grafinės sąsajos elementus, įtaisus, programėles, kitas platinamas programas, vaizdinius elementus, vaizdo įrašus, kopijas ir programinę įrangą), kodą, duomenis ir kitą jose esančią medžiagą (toliau kartu – „svetainių turinys“), svetainių bendrą vaizdą, dizainą ir organizavimą, svetainių turinio kompiliavimą ir organizavimą, įskaitant be apribojimų bet kokias autorių teises, prekių ženklų teises, patentų teises, duomenų bazių teises, neturtines teises, „sui generis“ teises ir kitas nuosavybės bei intelektinės nuosavybės teises. Jūsų naudojimasis svetaine nesuteikia jums nuosavybės teisės į svetainių turinį ar bet kurią svetainių dalį, taip pat nesuteikia jums jokios licencijos naudoti ar rodyti svetainių turinį ar bet kurią svetainių dalį, išskyrus šiose sąlygose aiškiai nurodytus atvejus.

3. Ribota licencija

Vadovaudamiesi šiomis sąlygomis, mes suteikiame jums neišimtinę, neperduodamą, ribotą licenciją pasiekti, peržiūrėti, naudoti ir rodyti svetaines bei svetainių turinį savo kompiuteryje ar kituose įrenginiuose su sąlyga, kad jūs visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Interneto svetainės ir svetainių turinys yra teikiamas tik jūsų asmeniniais, edukaciniais ir nekomerciniais tikslais. Be mūsų ar atitinkamo teisių turėtojo išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama kopijuoti, atgaminti, pakartotinai skelbti, eksploatuoti, atsisiųsti, įkelti, skelbti, perduoti, išvesti, platinti ar kitokiu būdu naudoti bet kokią svetainių ar svetainių turinio dalį (ar bet kokias mūsų svetainėje reklamuojamas ar parduodamas prekes), išskyrus atvejus, kai tai daroma tik ribotais asmeniniais, nekomerciniais ar edukaciniais tikslais, taikant visus kitus apribojimus, numatytus atitinkamuose įstatymuose.

4. Prekių ženklai

Prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai ir prekių pavadinimai, kurie yra rodomi svetainėse arba pateikiami kaip svetainių turinio dalis (įskaitant, bet neapsiribojant MICHAEL KORS, MICHAEL MICHAEL KORS ir MK MICHAEL KORS), yra bendrovės ir kitų asmenų registruoti ir neregistruoti prekių ženklai (toliau kartu vadinami „prekių ženklais“), kuriuos draudžiama naudoti be atitinkamo prekių ženklo savininko aiškaus leidimo. Jokia šios svetainės dalis negali būti suprantama kaip prekių ženklų, kurie yra rodomi svetainėse arba pateikiami kaip svetainių turinio dalis, naudojimo licencijos ar teisės suteikimas tiesiogiai ar netiesiogiai ar pagal „estoppel“ principą, neturint mūsų arba atitinkamo teisių turėtojo raštiško sutikimo.

5. Vartotojų paskyros

Siekiant naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, gali prireikti sukurti paskyrą ir pateikti asmeninės informacijos. Svetainės informacijos rinkimo ir naudojimo nuostatos yra nurodytos mūsų Privatumo politikoje ir Slapukų naudojimo sąlygose. Jūs sutinkate teikti tik teisingą, tikslią, naujausią ir išsamią informaciją. Jūs prisiimate atsakomybę už savo paskyros duomenų (įskaitant slaptažodžius) konfidencialumo užtikrinimą, taip pat prisiimate visą atsakomybę už visą informaciją ir visus veiksmus, atliekamus jūsų paskyroje. Mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti naudojimąsi jūsų paskyra, jei pagrįstai manytume, kad jūs pažeidėte šias sąlygas, arba apriboti jūsų prieigą prie svetainės arba jos dalies, vadovaudamiesi <22 skyrelyje> pateiktomis nuostatomis.

6. Teikiama medžiaga

Nebent mūsų konkrečiai būtų prašoma, mes nesistengiame ir nepageidaujame iš jūsų gauti jokios konfidencialios, slaptos ar nuosavybės teise priklausančios informacijos ar kitokios medžiagos. Mes nelaikysime konfidencialia, slapta ar privačia jokios informacijos, pasiūlymų, prašymų, kūrybinių darbų, vaizdų, nuotraukų, dokumentų, laiškų, parodomųjų versijų, idėjų, praktinių žinių, patarimų, sąvokų, metodų, sistemų, projektų, piešinių, atvaizdų, planų, būdų, komentarų, kritikos, ataskaitų, apžvalgų, vertinimų, pžvalgų, vertinimų, atsiliepimų ar kitokios medžiagos, pateikiamos arba perduodamos per svetainę bet kokiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant skyreliu „Kontaktinė informacija“ (toliau kartu – „teikiama medžiaga“), todėl mes galime naudotis tokia medžiaga bet kokiu būdu, atitinkančiu šias sąlygas ir mūsų Privatumo politiką.

Pateikdami, įkeldami, skelbdami arba siųsdami medžiagą į arba per mūsų svetaines, jūs:

 1. prisiimate atsakomybę ir patvirtinate, kad
  1. jūsų teikiama medžiaga priklauso jums ir nepriklauso kitam asmeniui; arba
  2. turite būtinas licencijas, teises, sutikimus ir leidimus naudoti tokią teikiamą medžiagą bei pateikiate ją svetainėse mums naudoti pagal šias sąlygas ir bet kokiais svetainėse aprašytais tikslais; ir
 2. vadovaudamiesi visais taikytinais teisės aktais, jūs suteikiate mums (ir mūsų partneriams) neapmokestinamą, neribotą, visuotiną, neišimtinę, perduodamą, perleidžiamą ir sublicencijuojamą teisę bei licenciją, kurios galiojimo laikotarpį reglamentuoja taikytini įstatymai, pagal kurią mes galime naudoti, kopijuoti, atgaminti, keisti, saugoti, pritaikyti, skelbti, versti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, atlikti, rodyti, kurti, naudoti, parduoti, eksportuoti arba įtraukti tokią teikiamą medžiagą (visą arba jos dalį) į kitus kūrinius (įskaitant, bet neapsiribojant svetainėmis), produktus ar paslaugas, naudodami bet kokias žinomas formas, medijas ar technologijas, arba į paslaugas, naudodami bet kokias žinomas arba ateityje atsirasiančias formas, medijas ar technologijas.

Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų teikiamą medžiagą. Jūs patvirtinate, kad jūsų teikiama medžiaga atitinka šias sąlygas, ir jūs sutinkate saugoti visus būtinus įrodomuosius dokumentus, taip pat mums pageidaujant pateikti tokius duomenis. 

7. Elgesio taisyklės

Lankydamiesi arba naudodamiesi svetainėmis, svetainės turiniu ir kitomis svetainėje prieinamomis funkcijomis (pvz., forumais), jūs:

 • nepažeisite jokių įstatymų, normų ar taisyklių;
 • nepažeisite svetainių saugumo, nesieksite ir nebandysite gauti neteisėtos prieigos prie svetainių, svetainių turinio, kompiuterių sistemų ar tinklų, prijungtų prie bet kurio serverio, susijusio su svetainėmis ar svetainių turiniu. Šios nuostatos pažeidimas gali būti laikomas nusikalstama veika. Tokiu atveju mes pranešime apie tokį elgesį teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiaudami su jomis atskleisime joms jūsų tapatybę;
 • neapsimesite kitu faktiniu ar išgalvotu asmeniu ar vienetu, įskaitant tuos, kurie yra susiję su svetainėmis ar bendrove, ir neiškreipsite savo santykių su bet kuriuo kitu asmeniu ar vienetu;
 • nepersekiosite, nepriekabiausite ir nekenksite jokiam kitam asmeniui;
 • neįterpsite savo ar trečiųjų šalių reklamos, prekių ženklų ar kitokio reklaminio turinio (įskaitant, bet neapsiribojant hipersaitais) į svetainių turinį ar jose teikiamas paslaugas, į bet kokią savo teikiamą medžiagą, kurią galėtumėte pateikti forumuose ar kitose svetainių vietose;
 • nenaudosite, neįkelsite, neskelbsite, nepublikuosite, neperduosite, neplatinsite, neatgaminsite ir jokiu kitu būdu nenaudosite bet kurios svetainių dalies ar svetainių turinio komerciniais ar reklamos tikslais (nebent tokios informacijos ar kitokios medžiagos teikėjas aiškiai sutiktų raštu), nesusisieksite su jokiu kitu svetainių vartotoju komerciniais ar reklamos tikslais, per savo veiklą svetainėse arba forume nesiūlysite pirkti ir nepardavinėsite jokių prekių ar paslaugų;
 • neperdirbsite, neredaguosite, netrinsite, nešalinsite, nerodysite iškraipydami, jokiu kitu būdu nekeisite svetainių turinio reikšmės, išvaizdos ar numatytos paskirties, įskaitant, bet neapsiribojant prekių ženklais, prekių pavadinimais, logotipais, paslaugų ženklais, reklaminiais devizais, kitu pagal nuosavybės teisę priklausančiu turiniu ar svetainėje esančiais pranešimais apie nuosavybės teises;
 • nedalyvausite el. pašto adresų ar kitos asmeninės informacijos aptikimo bei išgavimo iš ekranų ar duomenų bazių veikloje bei nesistengsite jos gauti kitais būdais, nesinaudosite jokiomis kitomis automatinėmis ar neleistinomis priemonėmis, skirtomis pasiekti, prisijungti ar registruotis svetainėse arba gauti vartotojų sąrašus ar kitą informaciją svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, esančia su svetainėmis susijusiuose serveriuose ar duomenų bazėse;
 • nesinaudosite svetaine ar jos funkcijomis taip, kad tai galėtų sugadinti, išjungti, perkrauti arba pakenkti interneto svetainei ar jos funkcijoms ar nutraukti jų veikimą, netrukdysite jokiai kitai šaliai naudotis svetainėmis, įskaitant, bet neapsiribojant nepageidaujamų masinių pranešimų, neleistinos reklamos ar komercinių pranešimų siuntimu ar serverių perpildymu užklausomis;
 • neardysite, neperdarysite, neiššifruosite, jokiu būdu nekeisite ir netrikdysite (taip pat nebandysite ir neskatinsite to daryti kitų asmenų ir jų nepalaikysite) svetainių, jose teikiamų paslaugų ar esančios programinės įrangos, kaip numatyta atitinkamuose įstatymuose;
 • nerodysite ir jokiu kitu būdu nepavaizduosite bet kurios trečiosios šalies svetainės arba turinio taip, kad galima būtų tai suprasti ar interpretuoti kaip mūsų pritarimą ar paramą trečiosios šalies svetainei, turiniui, informacijai ar kitokiai medžiagai, arba bet kokiu kitu būdu, kuriuo būtų pažeidžiamos tokių trečiųjų šalių svetainių bendrosios sąlygos;
 • neįkelsite, neskelbsite, neperduosite, neplatinsite ir jokiu kitu būdu nepublikuosite svetainėse arba per jas bet kokios informacijos, turinio ar medžiagos, kuri yra klaidinga (įskaitant pareiškimus ar medžiagas, kuriose yra klaidingų ar klaidinančių nuorodų dėl kilmės, patvirtinimų arba konstatuojamų faktų), apgaulinga, klaidinanti, neteisėta, grasinanti, užgauli, įžeidžianti, skleidžianti neapykantą rasiniu, etniniu ar kitokiu atžvilgiu, šmeižikiška, nešvanki, vulgari, agresyvi, pornografinė, niekinamoji, seksualinio pobūdžio ar nepadori, įskaitant be apribojimų bet kokią medžiagą, kuri skatina elgesį, laikytiną nusikalstama veika, užtraukia administracinę atsakomybę ar bet kokiu būdu pažeidžia vietos, valstijos, šalies arba tarptautinę teisę;
 • nesinaudosite svetainėmis ar svetainių turiniu jokiu būdu, kuriuo būtų plagijuojama ar būtų pažeidžiamos trečiųjų šalių teisės, įskaitant be apribojimų autoriaus teisę, prekių ženklą, komercinę paslaptį, konfidencialumą, sutartį, patentą, privatumo arba viešumo teisę ar kitas nuosavybės ar pagal įstatymus numatytas teises;
 • neįkelsite, neskelbsite, nepublikuosite, neplatinsite ir jokiu būdu neperduosite bet kokios informacijos ar medžiagos, kurioje yra virusų, šnipinėjimo programų ar kitų kenksmingų komponentų, arba kurioje yra bet kokių įdėtųjų nuorodų, reklamos, grandininių laiškų ar piramidinių schemų; ir
 • nesinaudosite svetainėmis ar paslaugomis (ar bet kokiu svetainių turiniu) arba jų dalimi tokiais tikslais, kurie yra draudžiami pagal taikytiną teisę ar reglamentus, ir neprisidėsite prie taikytinų įstatymų ar reglamentų pažeidimo.

8. Viešieji forumai

Svetainėse gali būti tam tikrų funkcijų, leidžiančių naudotojams bendrauti tarpusavyje arba su plačiąja visuomene (pvz., pranešimų ar bendravimo paslaugų, skelbimų lentų, pranešimų lentų, vertinimų ir apžvalgų, tinklaraščių ir kitų panašių forumų, sričių ir paslaugų) (toliau kartu – „forumai“). Forumų naudojimui taikytinos šios sąlygos. Atsižvelgiant į atvirą interneto pobūdį, jūs turite būti atsargūs ir selektyvūs, kalbant apie informaciją, kurią atskleidžiate forumuose ir svetainėse, ypač neturėtumėte atskleisti jokios slaptos, asmenį identifikuojančios, privačios ar konfidencialios informacijos. 7 skyrelyje pateiktos elgesio taisyklės visa apimtimi yra taikytinos forumams.

9. Stebėjimo ir redagavimo teisė

Mes galime (bet neprivalome) stebėti ir peržiūrėti viską, kas yra pateikiama svetainėse. Mes neremiame, nepalaikome, nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už tokias medžiagas. Vis dėlto, vadovaudamiesi Privatumo politika, mes galime atskleisti bet kokią informaciją ar medžiagą trečiosioms šalims, įskaitant atvejus, kai tai yra būtina pagal įstatymą ar reglamentą, gavę prašymą iš policijos, teismo arba vyriausybės. Mes galime redaguoti, atsisakyti skelbti arba pašalinti be išankstinio įspėjimo bet kokį turinį arba jo dalį, jei tai pažeidžia šias sąlygas ar taikytinus įstatymus arba mūsų nuomone yra smerktina. Naudodamiesi svetaine, jūs galite aptikti turinį, kuris gali atrodyti jums įžeidžiantis, nepadorus ar užgaulus. Mes neprisiimame atsakomybės už tokį turinį. Mes taip pat neprisiimame atsakomybės bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu už turinį ar jūsų arba kitų svetainės naudotojų skelbiamos informacijos tikslumą, išskyrus tuos atvejus, kai mes esame dėl to kalti.

10. Užsakymai

Jūs galite užsisakyti prekių svetainėje tik tuo atveju, jei jums yra bent 18 metų. Pateikę užsakymą, gausite el. laišką su patvirtinimu, kad mes gavome jūsų užsakymą, užsakymo numeriu ir informacija apie užsakytą (-as) prekę (-es) („užsakymo patvirtinimas“). Užsakymo patvirtinimas reiškia, kad mes gavome jūsų užsakymą, o ne tai, kad mes priėmėme jūsų užsakymą.

Tuo atveju, jei dėl pateisinamos priežasties mes atmestume ar kokiu nors būdu pakeistume jūsų užsakymą, mes susisieksime su jumis el. paštu ir (arba) adresu / telefono numeriu, nurodytu pateikiant užsakymą. Be to, mes galime apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikė prekybos agentai, perpardavėjai, platintojai ar bet kokia kita įgaliojimų neturinti šalis. Atmetus jūsų užsakymą, lėšos iš jūsų banko arba kredito kortelės nebus nurašomos, o tuo atveju, jei jūsų užsakyme nurodytas prekių kiekis būtų apribotas, mokėtina suma bus proporcingai sumažinta. Jei jūsų užsakymas bus atmestas, lėšos nuo banko sąskaitos ar kredito kortelės nebus nurašytos; jei jūsų užsakymo prekių kiekis yra mažesnis nei užsakėte, nuskaitoma suma bus atitinkamai sumažinta, išskyrus atvejį, jei užsisakote parduotuvėje per kurį nors mūsų pagalbinį užsakymų įrankį (tokiu atveju visa užsakymo suma bus nurašyta nuo banko sąskaitos ar kredito kortelės tuo metu, kai pateikiate užsakymą, ir tuo atveju, jei užsakymas arba kuri nors jo dalis būtų atmesti, grąžinsime į kortelę jums atitinkamą už atmestas prekes sumokėtą sumą).

 • 10.1 Patvirtinimas.

  Jūsų užsakymas yra priimtas tik tuomet, kai išsiųsime jums el. paštu laišką su patvirtinimu, kad prekės buvo išsiųstos („išsiuntimo patvirtinimas“) arba atsiimtos parduotuvėje („kliento sąskaita“). Todėl sutartis tarp mūsų bus sudaryta tik tada, kai mes pateiksime jums išsiuntimo patvirtinimą arba kliento sąskaitą. Sutartis sudaroma tik toms prekėms, kurios yra nurodytos išsiuntimo patvirtinime arba kliento sąskaitoje. Mes neprivalome teikti jokių kitų prekių, kurios galėjo būti nurodytos jūsų užsakyme, kol tokių prekių siuntimas nebus patvirtintas atskirame išsiuntimo patvirtinime arba kliento sąskaitoje.

 • 10.2 Kaina ir mokėjimas.

  Jūs sutinkate sumokėti visą kainą už pirkinius vadovaudamiesi mūsų Nuostatomis dėl mokėjimo informacijos. Šioje svetainėje priimamos mokėjimo už per svetaines pateiktus užsakymus rūšys, taip pat visa papildoma informacija, susijusi su tam tikrais mokėjimo būdais, nurodoma svetainės Nuostatuose dėl mokėjimo informacijos.

  „Klarna“ mokėjimai
  Bendradarbiaudami su Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden (Švedija), mes siūlome šiuos mokėjimo būdus. Mokėjimą reikia atlikti į „Klarna“.

  • • Mokėti vėliau: siūlomas mokėjimo laikotarpis yra 14, 21 arba 30 dienų nuo prekių pristatymo arba paslaugos suteikimo dienos. Visas rinkų, kuriose galima rinktis šį mokėjimo būdą, sąlygas rasite čia: Austrija, Belgija, Danija, , Suomija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija ir Švedija.
  • • Dalimis: su „Klarna“ finansinėmis paslaugomis už pirkinį galite mokėti lanksčiomis arba fiksuotomis mėnesinėmis įmokomis pagal sąlygas, nustatytas pardavimo metu. Įmokos turi būti sumokėtos iki kiekvieno mėnesio pabaigos po to, kai „Klarna“ jums pateikia atskirą mėnesinę sąskaitą. Daugiau informacijos apie mokėjimą dalimis, įskaitant sąlygas ir nuostatas bei Europos vartotojų kredito standartinę informaciją rinkoms, kurioms siūlomas šis mokėjimo būdas, rasite čia: Danija, Suomija, Airija, Norvegija, Portugalija ir Švedija.
  • • Tiesiogine bankininkyste: siūloma Austrijoje ir Belgijoje. Nuo Jūsų sąskaitos atitinkama suma bus nuskaityta tiesiogiai iškart po to, kai pateikiate užsakymą.
  • • Tiesioginiu debetu: siūloma Austrijoje ir Švedijoje. Nuo Jūsų sąskaitos atitinkama suma bus nuskaityta po to, kai prekės ar bilietai bus išsiųsti / bus prieinamos paslaugos arba, prenumetaros atveju, pagal numatytą tvarkaraštį. Apie datą (datas) būsite informuoti el. paštu.
 • Vėlesnio apmokėjimo, mokėjimo dalimis ir tiesioginiu debetu būdus galima rinktis tik po teigiamo kreditingumo įvertinimo. Šiam tiksluii užsakymo apdorojimo metu jūsų duomenis persiųsime „Klarna“ patikrinti jūsų adresą ir kreditingumą. Galime pasiūlyti jums mokėjimo būdus tiktai pagal kreditingumo patikrinimo rezultatus. Daugiau informacijos apie „Klarna“ ir naudojimosi paslaugomis sąlygas konkrečioje šalyje rasite svetainėje klarna.com. Jūsų asmeniniai duomenys yra apdorojami laikantis atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų ir pagal „Klarna“ pareiškimą apie privatumą.

  Į svetainėse nurodomą prekių kainą įskaičiuotas PVM (jei taikytina) pagal tą dieną, kurią pateikiate savo užsakymą svetainėje, pristatymo šalyje galiojantį tarifą. Į svetainėse nurodomą prekių kainą neįskaičiuotos siuntimo išlaidos, kurios svetainėse yra nurodytos atskirai. Apie jas pranešama jums prieš jūsų užsakymo patvirtinimą. Galutinė sandorio kaina, įskaitant visas išlaidas, nurodoma jūsų užsakymo suvestinėje prieš pateikiant užsakymą.

  Jei mokate kita nei jūsų banko sąskaitos valiuta, jūsų bankas gali taikyti mokestį už valiutos keitimą. Įvairiose šalyse galioja skirtingos kainos. Kainos svetainėse ir parduotuvėse gali skirtis.


 • 10.3 Prekių prieinamumas.

  Prekių prieinamumas svetainėje nėra užtikrinamas, nes pateikiant užsakymą turimas prekių kiekis gali būti nedidelis arba jos gali būti išparduotos. Jei produktas yra neprieinamas, mes galime atmesti jūsų užsakymą. Tokiu atveju, mes pranešime jums apie tai el. paštu ir (arba) adresu / telefono numeriu, nurodytu pateikiant užsakymą. Svetainėje rodomų prekių tam tikrose parduotuvėse gali nebūti ir atvirkščiai. Prekių kainos (įskaitant pardavimą) gali skirtis atsižvelgiant į svetainę, parduotuvę ar geografinį regioną. Svetainėje kainos yra nurodytos valiuta tos šalies, kurioje yra įsteigta jūsų sutarties šalis, kaip nurodyta 1 dalyje. Kainos galioja tik toje šalyje.

11. Klaidos kainodaroje

ir kitos klaidos. Mes dedame visas pastangas, kad mūsų gaminių spalvos ir funkcijos svetainėse būtų pavaizduotos kuo tiksliau. Vis dėlto rodinio tikslumui įtakos gali turėti jūsų elektroninio įrenginio techninės specifikacijos, ekranas ir nuostatos. Svetainėje rodomoje informacijoje kartais gali įsivelti spausdinimo ar vaizdo klaidų, netikslumų ar spragų, kurios gali būti susijusios su prekių aprašymais, kaina ar prieinamumu.

Prekių ir paslaugų kainos bei prieinamumas gali keistis bet kuriuo metu.

12. Prekių pristatymas ir priėmimas

Užsakymų patvirtinimo ir pranešimų apie pristatymą teikimo tikslais mes galime naudotis trečiųjų šalių įmonių paslaugomis. Užsakymams ir pristatymams vykdyti tokioms trečiosioms šalims gali būti reikalingas adresas ir telefono numeris. Telefono numeris trečiajai šaliai gali būti reikalingas tuo atveju, jei sunku nustatyti pristatymo adresą, siekiant pranešti jums apie planuojamą pristatymo laiką ar suteikti jums informacijos apie pristatymą. Pateikdami užsakymą ir aiškiai patvirtindami šias sąlygas, jūs sutinkate, kad tokia informacija gali būti atskleista trečiųjų šalių įmonėms minėtais užsakymų patvirtinimo ir pranešimų apie pristatymą teikimo tikslais tik vadovaujantis mūsų Privatumo politika. Šioje sąlygų dalyje „mes“ taip pat reiškia trečiųjų šalių įmones, kurių paslaugomis naudojamės užsakymų patvirtinimo ir pranešimų apie pristatymą teikimo tikslais.

Mes siūlome iki keturių prekių pristatymo būdų, kurie yra aprašyti mūsų Prekių siuntimo ir pristatymo nuostatose. Prekės pristatomos per 30 dienų nuo jūsų užsakymo patvirtinimo. Kad būtų patogiau, savo užsakymą galite sekti bet kuriuo metu puslapyje „Užsakymo būsena“. Norėdami sekti užsakymą, tiesiog įveskite savo el. pašto adresą ir užsakymo numerį. Jūs taip pat galite spustelėti sekimo nuorodą, esančią el. laiške su prekių išsiuntimo patvirtinimu / sąskaita faktūra. Be to, jūs galite kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių <24 skyrelyje> nurodytais būdais.

Dėl skirtingo prekių prieinamumo kelios vieno užsakymo prekės gali būti siunčiamos atskirai. Kiekviena siunta turės atskirą sekimo numerį, pagal kurį ją galima sekti puslapyje „Užsakymo būsena“, nurodant tą patį užsakymo numerį. Jei užsakymo prekės pristatomos keliomis siuntomis, siuntimo išlaidos (jei tokios nustatytos) bus nurodytos siuntoje, kuri bus išsiųsta pirma.

ATSIIMTI PARDUOTUVĖJE

Michaelkors.eu pasirinktas prekes galima įsigyti internetu ir atsiimti parduotuvėje. Parduotuvės pasiekiamumą galite patikrinti mūsų prekių puslapiuose pasirinkdami „Atsiėmimas parduotuvėje“. Jei esate svetainei suteikę leidimą nustatyti jūsų buvimo vietą, parodysime pasirinktos prekės pasiekiamumą netoliese esančiose parduotuvėse. Jei nesate svetainei suteikę leidimo nustatyti jūsų dabartinės vietos, netoliese esančias parduotuves galite rasti įvedę miestą ir pašto kodą.

Paprastai pateikus užsakymą prekės paruošiamos atsiimti per maždaug 3 val. Gausite el. laišką, įspėjantį, kad užsakymas paruoštas atsiimti. Jei norite atsiimti tą pačią dieną, būtinai pateikite užsakymą likus bent 3 val. iki parduotuvės uždarymo. Užsakymai, pateikti likus mažiau laiko iki darbo pabaigos arba jam pasibaigus, gali būti parengti atsiimti tik kitą dieną.

Atsiimant prekes reikia su savimi turėti ir parodyti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. Užsakymą turėsite apmokėti jį atsiimdami sutartoje parduotuvėje.

Užsakymai bus laikomi 6 dienas nuo tada, kai buvo pateikti, o vėliau atšaukiami.

Užsakyme gali būti ir tų prekių, kurios išsiunčiamos pristatymo adresu, ir tų, kurias galima atsiimti parduotuvėje. Vienam užsakymui leidžiama pasirinkti kelias atsiėmimo vietas, bet tik vieną pristatymo adresą.

Suasmenintų ar pagal kliento poreikius pritaikytų prekių su monogramomis ar graviūromis atsiimti parduotuvėje nebus galima.

PRISTATYMO APRIBOJIMAI

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu nesiunčiame svetainėje michaelkors.eu, parduotuvėje arba per parduotuvėje pagal pardavimų pagalbinį įrankį užsisakytų prekių adresais tose šalyse, kurios nėra išvardytos 1 skyrelyje. Jūs galite užsisakyti prekes, kurių nėra tose šalyse, tačiau užsakymas turi būti pristatomas adresu vienoje iš sąraše pateiktoje šalyje. Jei norite, kad įsigyta prekė būtų pristatyta į kitą šalį, į kurią mes šiuo metu siunčiame užsakymus per vieną iš mūsų kitų svetainių, užsisakykite savo prekę „Michael Kors“ svetainėje, kurioje nurodytas siuntimas į tą šalį.

13. Garantija ir taisymas

Svetainėse įsigytai (-oms) prekei (-ėms) gali būti taikomos mūsų Garantijos ir taisymo sąlygos. Tai yra papildomos garantijos, kurios neapriboja jūsų pagal įstatymus numatytų teisių.

14. Užsakymo atšaukimas / panaikinimo teisė / užsakymų grąžinimas

Jūs turite teisę per toliau nustatytą laikotarpį atšaukti / panaikinti savo užsakymą. Jei per šį laikotarpį jūs dėl kokios nors priežasties nuspręsite, kad nenorite prekės, galite pranešti apie savo sprendimą atšaukti užsakymą ir gauti kompensaciją.

Užsakymas negali būti atšauktas tuo atveju, jei:

 • prekės buvo pagamintos pagal jūsų nurodymus ar pritaikytos pagal jūsų poreikius,
 • veido kaukės,
 • užplombuotos prekės (pvz., kvepalai ar kosmetikos prekės), jei po pristatymo plomba buvo sugadinta,
 • atplėšta maudymosi kostiumėlio ar apatinio drabužio higienos juostelė.

Kai kurioms kitoms prekėms taip pat gali negalioti grąžinimo teisė.  Tokiu atveju prieš įsigyjant prekę tai bus aiškiai nurodyta jos puslapyje.

Jūs įgyjate teisę atšaukti / panaikinti užsakymą nuo tos dienos, kai pateikiate savo užsakymą svetainėje. Jūsų užsakymo atšaukimo / panaikinimo terminas yra nurodytas toliau pateiktoje lentelėje:

 

Jei užsakymą sudaro...

… atšaukimo / panaikinimo terminas yra

viena prekė (kuri nėra pristatoma dalimis skirtingomis dienomis).

30 dienų nuo dienos, kurią gavote prekę.

·       kelios prekės, pristatomos dalimis skirtingomis dienomis.

30 dienų nuo dienos, kurią gavote paskutinę užsakytąją prekę.

PRANEŠIMAS APIE PAGEIDAUJAMĄ UŽSAKYMO ATŠAUKIMĄ / PANAIKINIMĄ

Norėdami pasinaudoti savo teise atšaukti / panaikinti užsakymą, turite pranešti mums apie savo sprendimą. Jūs galite užpildyti <atšaukimo formą>. Taip pat galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo komandą el. paštu, paštu arba telefonu, kaip nurodyta 24 skyrelyje. Mes pranešime jums el. paštu, kad gavome jūsų atšaukimą. Kreipdamiesi į mus paštu arba el. paštu, nurodykite savo užsakymo numerį, kad galėtume jį identifikuoti.

Jei atšaukiate / panaikinate savo užsakymą, mes:

 1. kompensuosime jums už prekes sumokėtą sumą. Tačiau, atkreipkite dėmesį, kad pagal įstatymus mes galime sumažinti grąžinamą sumą atsižvelgdami į prekės vertės sumažėjimą, jei dėl jūsų prekės naudojimo nebūtų galima pardavinėti jos parduotuvėje, pvz., jei ji buvo naudojama ne vien siekiant nustatyti jos pobūdį, savybes ar funkcionavimą. Jei grąžinsime jums visą sumokėtą kainą, bet vėliau nustatysime, kad prekė buvo naudojama nepriimtinu būdu, jūs turėsite sumokėti mums atitinkamą sumą.
 2. padengsime jūsų patirtas pristatymo išlaidas. Tačiau, vadovaujantis įstatymais, tokia suma neviršys pigiausio mūsų siūlomo pristatymo būdo kainos (su sąlyga, kad tai yra įprastas ir visuotinai priimtinas pristatymo būdas).
 3. kuo greičiau kompensuosime visas atitinkamas jūsų išlaidas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties.
 4. Mes galime užlaikyti kompensacijos mokėjimą tol, kol gausime prekes arba jūsų patvirtinimą, kad išsiuntėte jas mums, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Jei prekė buvo pristatyta prieš jums nusprendžiant atšaukti savo užsakymą:

 1. jūs turite nedelsdami grąžinti ją mums ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte mums, kad norite atšaukti užsakymą. jūs galite nusiųsti ją atgal mums, naudodami iš anksto apmokėto siuntimo etiketę, grąžinti ją parduotuvėje arba įteikti ją mūsų įgaliotajam kurjeriui.
 2. jūs turėsite padengti išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu mums, nebent prekė turėtų defektų ar neatitiktų aprašymą. Jei prekės neįmanoma grąžinti paštu, manoma, kad naudojantis kurjerio, kuris pristatė prekę jums, paslaugomis šios išlaidos neturėtų viršyti už prekės pristatymą pritaikytos sumos.

UŽSAKYMŲ GRĄŽINIMAS

Svetainėje michaelkors.eu internetu arba per pardavimų pagalbinį įrankį parduotuvėje įsigytas prekes galite grąžinti arba pakeisti dviem būdais: paštu arba parduotuvėje. Grąžinant arba keičiant užsakymus paštu arba parduotuvėje, prekės turi būti mums grąžintos per 30 dienų nuo tos dienos, kada jos buvo jums pristatytos. Jei jūsų užsakymo prekės pristatomos atskirai, turite grąžinti jas per 30 dienų nuo tos dienos, kada buvo pristatyta paskutinė to užsakymo prekė.

Grąžinant arba keičiant prekes, būtina laikytis mūsų Prekių grąžinimo ir keitimo sąlygų.

1 būdas: paštu

Norėdami grąžinti arba pakeisti prekes paštu, laikykitės šių instrukcijų:
1. Nurodykite reikiamą informaciją grąžinimo formoje, kurią gavote kartu su savo siunta.
2. Saugiai supakuokite savo prekes, taip pat įsitikinkite, kad pridėjote visus grąžinimo formos lapus. Jei įmanoma, naudokite siuntos dėžutę ir medžiagas, gautas kartu su jums pristatytomis prekėmis.
3. Pritvirtinkite prie savo siuntos iš anksto apmokėto grąžinimo etiketę su nurodytu adresu.
4. Išsiųskite siuntą savo šalies pašto skyriuje.
5. Prekių grąžinimo procesas bus užbaigtas daugiausia per 21 darbo dienų. Kompensuojama suma bus grąžinta pirminio mokėjimo būdu. Norėdami pakeisti prekę, pateikite naują užsakymą internetu.
6. Dėl internetu pirktų prekių, kurias atsiimate parduotuvėje, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi adresu europe.customerservice@michaelkors.com, kad gautumėte iš anksto apmokėto grąžinimo etiketę.

Dėl prekių grąžinimo Rumunijoje susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba ir susitarkite dėl paėmimo.

Jūs esate atsakingi už tinkamą jūsų prekės supakavimą, paženklinimą ir išsiuntimą mums „Michael Kors“ sąskaita.  Išsaugokite pašto kvitą kaip įrodymą apie prekių išsiuntimą. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei prekėms grąžinti pasirinksite kitą kurjerį ar siuntimo paslaugą, o ne iš anksto apmokėto grąžinimo etiketę, jūs turėsite padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent būtų grąžinamos prekės su defektais ar neatitinkančios aprašymo.

Jei mums grąžinta prekė yra netinkamos būklės, mes galime išsiųsti ją atgal jums.

2 būdas: parduotuvėje
Svetainėje michaelkors.eu įsigytas prekes galite grąžinti arba pakeisti per mūsų pardavimų pagalbinį įrankį parduotuvėje bet kurioje „Michael Kors“ parduotuvėje (išskyrus išparduotuves, nedidelius prekybos taškus ir keleiviams skirtos mažmeninės prekybos vietas) šalyje, į kurią buvo pristatytas užsakymas. Grąžindami ar keisdami prekę, turite pateikti grąžinimo formą arba jūsų užsakymo išsiuntimą patvirtinantį el. laišką. Atkreipkite dėmesį, kad galimybė pakeisti prekę parduotuvėje priklausys nuo to, ar tam tikra prekė nėra išparduota. Atsižvelgiant į toliau pateiktas išimtis, suma už grąžintą (-as) prekę (-es) bus pervesta į jūsų sąskaitą tokiu pačiu būdu, kuris buvo pasirinktas atsiskaitymo metu. Jūs gausite el. laišką, patvirtinantį grąžinimo proceso užbaigimą.

Grąžinant parduotuvėje užsakymą, už kurį buvo atsiskaityta per „PayPal“, sumokėta suma gali būti pervesta tik į dovanų kortelę.

Jei už prekes atsiskaitote per „Klarna“, tokių prekių negalėsite grąžinti parduotuvėje. Jas galite grąžinti paštu.

Pirmiau pateikta grąžinimo parduotuvėje politika taip pat taikoma internetiniams užsakymams, kurie atsiimami parduotuvėje.

15. Kitos grąžinamos prekės

Jūs turite įstatymuose numatytą teisę grąžinti prekes, kurios turi defektų arba neatitinka aprašymo. Tokioms juridinėms teisėms neturės įtakos jūsų teisė atšaukti užsakymą, grąžinti prekę, teisė į kompensaciją ar bet kokios kitos sąlygos. Daugiau informacijos rasite mūsų garantijos ir prekių taisymo sąlygose.

DOVANOS GRĄŽINIMAS

Dovanas galima grąžinti paštu arba parduotuvėje, kaip nurodyta anksčiau, kartu pateikiant dovanos gavimo kvitą arba originalią grąžinimo formą. Atkreipkite dėmesį, kad grąžinant dovanas paštu, kompensuojama suma gali būti pervesta tik į pirminę sąskaitą tokiu pačiu būdu, kuriuo buvo gautas mokėjimas.  Todėl mes patariame grąžinti dovanas į „Michael Kors Lifestyle“ parduotuvę, kurioje mūsų partneriai padės jums pakeisti prekę, arba rinktis kreditą į „Michael Kors“ dovanų kortelę.

Jei norite pakeisti prekę paštu, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, kaip nurodyta 24 skyrelyje.

16. Susiejimas su svetainėmis

Išskyrus 7 skyrelyje numatytus atvejus, jūs galite sukurti nuorodas į mūsų svetainių pradžios puslapius su sąlyga, kad darote tai sąžiningai, nedarydami žalos ir nesiekdami pasinaudoti mūsų geru vardu. Jūs sutinkate, kad:

(a) sukūrus bet kurioje svetainėje nuorodą į mūsų svetainę, tokia nuoroda atsidarys naujame naršyklės lange ir bus susieta su mūsų svetainės pradžios puslapiu;

(b) nesukursite tiesioginės nuorodos į bet kokį mūsų svetainėse esantį vaizdą, pvz., naudodamiesi tiesioginio arba giluminio susiejimo būdais, taip, kad vaizdas būtų rodomas kitoje svetainėje; ir

(c) jokioje kitoje svetainėje nesukursite nuorodos į svetainę taip, kad svetainė ar bet kuris jos puslapis būtų „įrėmintas“, apsuptas ar užgožtas trečiųjų šalių turinio, medžiagų ar prekių ženklų.

Mes galime savo nuožiūra pareikalauti, kad būtų pašalinta bet kuri nuoroda į svetainę, mes taip pat galime panaikinti jūsų teisę į susiejimą su svetainėmis. 

17. Trečiųjų šalių svetainės

Jums gali būti suteikta galimybė sukurti nuorodas (įvairiais būdais, įskaitant hipersaitus, interaktyvius vaizdus ar žodžius, reklamines juostas ir grafinės sąsajos elementus) iš svetainių į trečiųjų šalių svetaines, programas ir paslaugas bei iš trečiųjų šalių svetainės į svetainę („susietosios svetainės“). Vadovaudamiesi visais taikytinais teisės aktais, jūs sutinkate, kad, išskyrus tuos atvejus, kai mes esame kalti, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokią informaciją, turinį, reklamą, prekes, paslaugas ar kitas medžiagas susietosiose svetainėse, ir kad nuorodos į susietąsias svetaines nebūtinai reiškia mūsų pritarimą, patvirtinimą ar tų svetainių rėmimą. Vadovaudamiesi visais taikytinais teisės aktais, išskyrus tuos atvejus, kai mes esame kalti, mes atsisakome bet kokios atsakomybės už virusus ar kenkėjiškus kodus, galinčius atsirasti susietosiose svetainėse, už bet kokios ten teikiamos informacijos tikslumą, už prekes ar paslaugas, siūlomas ar įsigyjamas tokiose susietosiose svetainėse. Jei jūs pasitikite bet kuria susietąja svetaine, jūs tai darote savo pačių rizika ir prisiimate visą atsakomybę už kylančius įsipareigojimus ir pasekmes.

18. Akcijos

Svetainėje gali vykti loterijos, konkursai ir kitos akcijos, kuriuose mums (o kartais kitiems subjektams) reikia siųsti tam tiktą medžiagą ar informaciją. Tokiose loterijose, konkursuose ar akcijose gali būti nustatomos atskiros taisyklės, nuostatos ir sąlygos, apie kurias pranešama prieš jums dalyvaujant. Jūs privalote perskaityti tokias taisykles, nuostatas ir sąlygas bei nustatyti, ar galite dalyvauti, užsiregistruoti ir jų laikytis.

19. Garantijų atsisakymas

Jūs privalote atsižvelgti į bet kokius prekei nustatytus saugos įspėjimus ir atsargumo priemones. Jei perskaitę saugumo įspėjimus jūs negalėsite naudoti prekės, privalote ją grąžinti vadovaudamiesi prekių grąžinimo ir keitimo sąlygomis. Vadovaudamiesi visais taikytinais įstatymais, mes neprisiimsime atsakomybės, jei jūs (i) nesilaikysite saugos įspėjimų, atsargumo priemonių ar kitų kartu su preke teikiamų instrukcijų, (ii) naudosite prekę aplaidžiai arba (iii) tyčia piktnaudžiausite preke.

Mūsų prekėms taikomos aiškiai nurodytos garantijos papildo, tačiau neturi įtakos jūsų įstatymuose numatytoms teisėms, susijusios su prekėmis, turinčiomis defektų ar neatitinkančių aprašymo. 

20. Atsakomybės apribojimas

Mes neatsisakome ir neapribojame savo atsakomybės toliau nurodytais atvejais:

 1. Mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų veiksmų ar neveikimo.
 2. Jei prieš sudarant sutartį pateikiame apgaulingų ar nesąžiningų pareiškimų.
 3. Jei neturime atitinkamų teisių parduoti jums prekių.
 4. Jei prekės neatitinka aprašymų, yra netinkamos kokybės ar netinka numatytai paskirčiai arba skiriasi nuo mūsų pateikto mėginio; arba
 5. Bet kokiu atveju gaminiui turint defektų, remiantis galiojančiais įstatymais.
 6. Sąmoningo nusižengimo ar didelio aplaidumo atveju.
 7. Pažeidus įsipareigojimus dėl viešosios tvarkos.

Jei mes nesilaikome pagal šias sąlygas prisiimtų įsipareigojimų, arba yra įrodoma, kad nevykdome jų dėl aplaidumo, mes prisiimsime atsakomybę už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl tokio pažeidimo, jei tai nustatys kompetentingos jurisdikcijos teismas.

Svetainės, taip pat svetainėse įsigyjamos prekės yra skirtos tik buitinės paskirties naudojimui ir asmeniniais tikslais.  Jūs sutinkate nesinaudoti svetaine ar gaminiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais (išskyrus pagal įstatymus leistinus atvejus), o mes neprisiimame atsakomybės jūsų atžvilgiu už negautą pelną, bet kokius nuostolius, verslo veiklos pertraukimą ar su verslu susijusių galimybių praradimą. 

21. Nuostatos dėl jurisdikcijos

Svetainė yra skirta lankytojams iš šalių, nurodytų 1 skyrelyje. Svetainė iš esmės yra tvarkoma ir valdoma mūsų biuruose Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Mes neteigiame, kad svetainėje esančios medžiagos yra tinkamos naudoti ar prieinamos kitose vietose nei šalys, nurodytos 1 skyrelyje. Svetainėje apsilankantys ar ją naudojantys žmonės iš kitų vietų yra atsakingi už bet kokių taikytinų vietinių įstatymų laikymąsi. Svetainės programinei įrangai papildomai taikomos Jungtinės Karalystės ir JAV eksporto kontrolės priemonės. Draudžiama atsisiųsti iš svetainės bet kokią programinę įrangą, bet kokiu būdu ją eksportuoti arba reeksportuoti (i) (piliečiui ar gyventojui) į bet kurią šalį, kuriai Jungtinė Karalystė ar Jungtinės Amerikos Valstijos taiko prekių embargą; arba (ii) bet kuriam subjektui, nurodytam JAV Iždo departamento specialiai paskirtųjų piliečių sąraše, JAV Komercijos departamento draudžiamų užsakymų lentelėje ar bet kokiame lygiaverčiame JK sąraše; arba (iii) bet kuriuo kitu būdu, pažeidžiančiu JAV ar JK teisės aktus. Atsisiųsdami arba naudodami tokią programinę įrangą, jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad jūs nesate tokioje šalyje, nesate jos pilietis ar gyventojas, taip pat nesate įtrauktas į tokį sąrašą.

22. Prieiga prie svetainių

Prieiga prie mūsų svetainių yra teikiama laikinai. Mes galime bet kuriuo metu nutraukti, pakeisti, sustabdyti ar apriboti jūsų prieigą ir (arba) bet kokią svetainių funkciją dėl bet kokios pagrįstos priežasties be išankstinio pranešimo ir neprisiimdami už tai atsakomybės (įskaitant atvejus, kai mes pagrįstai manome, kad jūs pažeidėte šias sąlygas ir negalite ištaisyti tokio pažeidimo, arba kai yra būtina atlikti svetainės priežiūros darbus). Jūs esate atsakingi už visas priemones, užtikrinančias jums prieigą prie mūsų svetainės.

23. Taikytini teisės aktai ir kitos sąlygos

Šioms sąlygoms, santykiams tarp jūsų ir mūsų, bet kokiam užsakymui, jūsų pateiktam svetainėje, bet kokiems sutartiniams ar nesutartiniams ginčams, kylantiems iš šių sąlygų ar bet kokio užsakymo arba kitaip susijusiems su šiomis sąlygomis, taikytini įstatymai tos šalies, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta, nepaisant jos teisės kolizijos nuostatų. Šalys susitaria, kad Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo−pardavimo sutarčių („CISG“) nėra taikytina. Visi ginčai, kylantys iš šių sąlygų, bus nagrinėjami ir sprendžiami atitinkame teisme toje šalyje, kurioje gyvenate. Ginčai taip pat gali būti pateikiami spręsti internetu Europos Komisijos ginčų elektroninio sprendimo platformoje adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Šios sąlygos galioja jums ir „Michael Kors“ subjektui, kaip nurodyta 1 skyrelyje. Joks kitas asmuo neturi teisės priversti vykdyti šias sąlygas. Mes galime perduoti ar perleisti visas savo teises ir įsipareigojimus, prisiimamus pagal šias sąlygas, arba jų dalį kitai organizacijai, be jūsų išankstinio sutikimo ir be išankstinio pranešimo tik tuo atveju, jei toks perdavimas neturi įtakos jūsų pagal šias sąlygas įgytoms teisėms ar prisiimtiems įsipareigojimams.

Mūsų nesugebėjimas ar delsimas pasinaudoti bet kokia teise ar vykdyti bet kurią šių sąlygų nuostatą nereiškia tokios teisės ar nuostatos atsisakymo arba to, kad jums nebereikia laikytis pagal šias sąlygas prisiimtų įsipareigojimų.

Mes galime siųsti jums pranešimus el. pašto adresu, kurį nurodėte mums pateikdami užsakymą, paštu arba skelbdami pranešimus svetainėje, kuriuos matysite įsigydami joje prekes. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius automatinius filtrus, kuriuos jūs arba jūsų interneto paslaugų teikėjas gali pritaikyti el. laiškams. Mes rekomenduojame įtraukti michaelkors.com URL į savo el. pašto adresų knygą, kad galėtumėte gauti mūsų el. pranešimus. Siųsdami pranešimus, mes visuomet laikysimės Privatumo politikoje.

Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas dėl bet kokios priežasties paskelbtų kurią nors iš šių sąlygų negaliojančia, visos kitos sąlygos tebegalios. 

Mes negalime prisiimti atsakomybės už šiose sąlygose numatytų įsipareigojimų nevykdymą arba vėlavimą juos vykdyti, jei tai įvyko dėl nenumatytų aplinkybių ar įvykių, kuriems mes neturėjome jokios įtakos. Jūs galite atšaukti užsakymą, kuriam įtakos turėjo mūsų nekontroliuojamas įvykis (įskaitant prekių nepristatymą), jei tai tęsiasi ilgiau nei [30] dienų. Jei norite atšaukti užsakymą, kreipkitės į mus, kaip nurodyta 24 skyrelyje. Jei nuspręsite atšaukti užsakymą, jūs turėsite grąžinti (mūsų sąskaita) bet kokias gautas prekes, o mes grąžinsime jums sumokėtą sumą, įskaitant pristatymo kainą.

Ginčų sprendimas internetu – tik ES gyvenantiems klientams

Europos Komisija teikia internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią rasite čia: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24 Kontaktinė informacija

Klausimus ar pastabas apie svetainę, šias sąlygas ar svetainėse įsigytas prekes siųskite adresu: europe.customerservice@michaelkors.com arba kitais būdais, nurodytais puslapyje Kontaktinė informacija.

Atšaukimo forma

Jūs turite teisę atšaukti užsakymą nenurodydami priežasties per trisdešimt (30) dienų nuo prekių gavimo dienos. Norėdami pasinaudoti atšaukimo teise, kreipkitės į mus el. pašto adresu mailto:europe.customerservice@michaelkors.com, skambindami puslapyje „Kontaktinė informacija“ nurodytu numeriu arba siųsdami užpildytą formą, kuri yra pateikiama toliau, paštu arba el. paštu.

Kam: NURODYKITE ADRESĄ / EL. PAŠTO ADRESĄ

Aš (mes) (*) pareiškiu (-iame), kad aš (mes) (*) pageidauju nutraukti savo (mūsų) (*) sutartį dėl toliau nurodytų prekių įsigijimo (*) / dėl toliau nurodytų paslaugų teikimo (*).Užsakymo data:

 

Gavimo data:

 

Užsakymo numeris**

 

El. laiškas gavus užsakymą **

 

Kliento (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Kliento (-ų) adresas

 

VVartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei pildomas popierinis šios formos variantas)

 

Data:

 

(*) Nereikalinga išbraukti
(**) Būtų naudinga, jei nurodytumėte, bet neprivaloma