Regulamin

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 25.10.2021

Następujące warunki plus:

 • Polityka dotycząca informacji o płatnościach (dostępna tutaj);
 • Polityka dotycząca zwrotów i wymiany (dostępna tutaj);
 • Polityka dotycząca gwarancji i napraw (dostępna tutaj);
 • Warunki korzystania z karty podarunkowej (będące częścią Polityki dotyczącej informacji o płatnościach; dostępne tutaj);
 • Polityka prywatności/Państwa prawo do ochrony prywatności (dostępna tutaj) oraz
 • Polityka dotycząca plików cookie (dostępna tutaj)

(„Warunki”)

regulują: (i) korzystanie ze strony michaelkors.eu (i ich wszelkich subdomen) lub jednej z naszych stron internetowych, aplikacji lub innych usług, z których korzystają Państwo na mocy niniejszych Warunków (każda określana jako „Strona internetowa” oraz zbiorczo „Strony internetowe”) oraz (ii) wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Strony internetowej. 

W niniejszych Warunkach termin „Spółka”, „my” lub „nas” oznacza spółkę Michael Kors (Switzerland) GmbH limited wraz ze spółką macierzystą i podmiotami zależnymi lub stowarzyszonymi na całym świecie. Dalsze informacje o naszej spółce dostępne są w poniższej Sekcji 1. Strona umowy w kontekście Państwa zakupów na michaelkors.eu została określona w Sekcji 1 poniżej. Stroną umowy w kontekście korzystania ze Strony internetowej jest Operator strony określony w Sekcji 1 poniżej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsze Warunki mogą okresowo podlegać zmianom, prosimy więc o zapoznawanie się z nimi zawsze przed dokonaniem zakupu.

Składając zamówienie na dowolny produkt lub w inny sposób uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony internetowej oraz klikając opcję akceptacji niniejszych Warunków na Stronie internetowej, lub w inny sposób dokonując transakcji zamówienia na Stronie internetowej, zgadzają się Państwo przestrzegać ich postanowień. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki, nie będzie możliwe kupowanie jakichkolwiek produktów za pośrednictwem Stron internetowych ani uzyskiwanie dostępu i korzystanie ze Stron internetowych.

SPIS TREŚCI (kliknij dowolny z poniższych elementów, aby przejść bezpośrednio do danej sekcji):

 1. Informacje o firmie
 2. Nasze prawa własności
 3. Ograniczona licencja
 4. Znaki towarowe
 5. Konta użytkowników
 6. Przesłane materiały
 7. Zasady postępowania
 8. Fora publiczne
 9. Prawo do monitorowania i kontroli redakcyjnej
 10. Zamówienia
 11. Błędy dotyczące cen i innych informacji
 12. Dostawa i odbiór produktów
 13. Gwarancja i naprawy
 14. Anulowanie zamówienia
 15. Inne zwroty
 16. Odnośniki do Stron internetowych
 17. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych
 18. Promocje
 19. Wyłączenia gwarancji
 20. Ograniczenie odpowiedzialności
 21. Kwestie jurysdykcji
 22. Dostęp do Stron internetowych
 23. Prawo właściwe i pozostałe postanowienia
 24. Kontakt

1. Informacje o firmie.

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez spółkę Michael Kors (Switzerland) GmbH, via Cantonale 18, 6928 Manno Szwajcaria. W przypadku wszystkich towarów dostarczanych do Państwa kraju z poniższej listy lokalny podmiot firmy Michael Kors, z którym zawierają Państwo umowę, jest wyszczególniony w poniższej tabeli:

Kraj dostawy towarów

Dane lokalnego podmiotu

Austria

Michael Kors (Austria) GmbH, zarejestrowana pod numerem FN 358640 m, w rejestrze spółek prowadzonym przez sąd regionalny w Eisenstadt, działający jako sąd gospodarczy

Designer Outlet Straße 1, Pavillion 406, 7111 Parndorf, Austria

Belgia

Michael Kors Belgium BVBA, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona oraz działająca zgodnie z prawem belgijskim pod numerem firmowym VAT BE 0840.690.882 RLP Antwerp, sekcja Tongeren

Zetellaan(E) 100B, 3630 Maasmechelen, Belgia

Czechy

Michael Kors (Czech Republic) s.r.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona oraz działająca zgodnie z prawem obowiązującym w Czechach, o numerze identyfikacyjnym 291 44 060, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez sąd miejski w Pradze, oddział C, numer wpisu 203667

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praga 1, Czechy

Dania

Michael Kors (Denmark) Aps, spółka utworzona na mocy prawa duńskiego, zarejestrowana w duńskim rejestrze handlowym pod numerem 35418008

c/o Bech-Brunn, Langelinie Allé 35, 2100 Kopenhaga, Dania

Finlandia

Michael Kors (Netherlands) B.V. spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością założona i działająca zgodnie z prawem holenderskim oraz zarejestrowana z rejestrze Izby Handlowej pod numerem 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Holandia, FI30856811

Węgry

Michael Kors (Hungary), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o identyfikatorze działalności gospodarczej Cg. 01-09-174241

Futó utca 35-37, 1082 Budapeszt Węgry

Łotwa

Michael Kors (Latvia) SIA, numer rejestracyjny 40103861138, adres prawny: Lielirbes iela 29, Ryga, LV-1046, Łotwa

 

Litwa

UAB Michael Kors (Lithuania), prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona oraz działająca zgodnie z prawem litewskim, kod podmiotu prawnego 303704393

Jogailos g.9, LT-01116 Wilno, Litwa

Luksemburg

Michael Kors (Luxembourg) Retail S.à r.l., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialności („société à responsabilité limitée”) założona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga pod numerem B 201.068

21, rue de Louvigny, L-1946 Luksemburg

Holandia

Michael Kors (Netherlands) B.V. prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona i działająca zgodnie z prawem holenderskim oraz zarejestrowana z rejestrze Izby Handlowej pod numerem 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Holandia

Norwegia

Michael Kors (Netherlands) B.V. spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością założona i działająca zgodnie z prawem holenderskim oraz zarejestrowana z rejestrze Izby Handlowej pod numerem 53823370

Numer organizacyjny firmy: NO 923 151 192 MVA

na adres PwC Tax Services AS, Postboks 748, Sentrum, NO-0106, Oslo, Norwegia

Polska

Michael Kors (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397075

ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, Polska

Portugalia

MICHAEL KORS (PORTUGAL) LDA, zarejestrowana w Rejestrze działalności handlowej w Lizbonie pod numerem 510443850

Av. Infante D. Henrique, 26 1149-096 Lizbona, Portugalia

Irlandia

Michael Kors Ireland Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Irlandii pod numerem 524310

Unit 8, Level 1 Dundrum Town Centre, Sandyford Road, Dublin 16, Irlandia

Rumunia

MICHAEL KORS (BUCHAREST STORE) S.R.L., spółka utworzona zgodnie z prawem rumuńskim, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem J40/4399/09.04.2015 i mająca indywidualny numer ewidencyjny 34360004

169A Calea Floreasca Building A, 4th Floor, Office no. 2007, Register 09, Sector 1, Bucharest, Rumunia

Szwecja

Michael Kors (Sweden) AB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na podstawie prawa szwedzkiego, numer rejestracyjny 556928-9753

c/o Baker & McKenzie, P.O. Box 180, 10 123 Sztokholm, Szwecja

2. Nasze prawa własności.

Z wyjątkiem Przesłanych materiałów (określonych poniżej, w Sekcji 6), zarówno my, jak i nasi licencjodawcy mamy udziały w wymienionych poniżej pozycjach oraz wyłączne prawa i tytuły (w tym między innymi prawa autorskie) do wszelkich Stron internetowych, wszelkich treści (w tym między innymi wszelkich treści audio, fotografii, obrazów, ilustracji, wizualizacji, rysunków, webcastów, kanałów RSS, podcastów, innych usług, grafik, logo, gier, widgetów, gadgetów, apletów, innych rozpowszechnianych aplikacji, innych treści ilustracyjnych, wideo, kopii oraz oprogramowania), kodu, danych oraz innych materiałów w nich zawartych (zbiorczo „Treści strony”), wyglądu i działania, projektu oraz organizacji Stron internetowych oraz kompilacji i organizacji Treści strony, w tym między innymi wszelkie prawa do kopiowania, prawa autorskie, prawa do znaków handlowych, prawa patentowe, prawa do baz danych, prawa moralne, prawa sui generis oraz inne przysługujące prawa własności intelektualnej i prawa autorskie. Korzystanie przez Państwa ze Strony internetowej nie powoduje przyznania prawa własności ani tytułu do którejkolwiek Treści strony lub części Strony internetowej i nie powoduje przyznania licencji do korzystania z nich ani do ich wyświetlania, o ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie.

3. Ograniczona licencja.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków udzielamy Państwu niewyłącznej, ograniczonej licencji bez możliwości przenoszenia na uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, korzystanie oraz wyświetlanie Stron internetowych oraz Treści strony na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, o ile będą Państwo w pełni przestrzegać niniejszych Warunków. Strony internetowe oraz Treści strony są przeznaczone do Państwa użytku wyłącznie w celach osobistych, edukacyjnych oraz niehandlowych. Żadna z części Stron internetowych lub Treści strony (lub którekolwiek z naszych produktów reklamowanych lub sprzedawanych na naszej Stronie internetowej) nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, wykorzystywana, pobierana, przesyłana, publikowana, przekazywana, modyfikowana, pozyskiwana, wykorzystywana, rozpowszechniana ani używana w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody lub zgody posiadacza praw, z wyjątkiem ograniczonego użytku w celach osobistych, niehandlowych lub edukacyjnych oraz wszelkich innych ograniczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Znaki towarowe.

Znaki towarowe, logo, znaki usługowe oraz nazwy handlowe wyświetlane na Stronach internetowych lub w ramach Treści strony (w tym między innymi MICHAEL KORS, MICHAEL MICHAEL KORS oraz MK MICHAEL KORS) są zarejestrowanymi oraz niezarejestrowanymi znakami towarowymi Spółki oraz innych osób (zbiorczo „Znaki towarowe”) i nie mogą być wykorzystywane, o ile nie zostanie na to wyrażona wyraźna zgoda właściciela danego Znaku towarowego. Żaden z elementów Strony internetowej nie powinien być interpretowany jako udzielenie w sposób wyraźny lub dorozumiany, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania Znaków towarowych wyświetlanych na Stronach internetowych lub w ramach Treści Strony, bez pisemnego zezwolenia z naszej strony lub ze strony zewnętrznego posiadacza praw.

5. Konta użytkowników.  

Korzystanie z określonych funkcji Strony internetowej może wymagać utworzenia konta oraz przesyłania danych osobowych. Polityki dotyczące gromadzenia i wykorzystywania informacji zdobytych za pomocą Strony są wyszczególnione w naszej Polityce prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie. Zobowiązują się Państwo do podawania wyłącznie prawdziwych, dokładnych, aktualnych oraz pełnych informacji. Państwa obowiązkiem jest utrzymanie poufności danych dotyczących konta (w tym haseł). Przyjmują Państwo wszelką odpowiedzialność za wszystkie informacje oraz działania mające miejsce w ramach Państwa konta. Nasza Spółka ma prawo zawiesić lub zamknąć Państwa konto, jeśli pojawią się uzasadnione podejrzenia, że nie przestrzegają Państwo postanowień niniejszych Warunków. Ponadto możemy ograniczyć Państwa dostęp do całości lub części Strony internetowej zgodnie z <Sekcją 22>.

6. Przesłane materiały.

O ile nie będzie to od nas wyraźnie wymagane, nie będziemy zabiegać ani prosić Państwa o przekazanie jakichkolwiek informacji poufnych, tajnych lub zastrzeżonych ani innych materiałów. Nie będziemy traktować żadnych informacji, propozycji, próśb, prac twórczych, zdjęć, fotografii, dokumentów, listów, produktów demo, pomysłów, wiedzy praktycznej, sugestii, koncepcji, metod, systemów, projektów, rysunków, wizualizacji, planów, technik, komentarzy, krytyki, raportów, recenzji, ocen, opinii zwrotnych lub innych materiałów przesłanych lub przekazanych za pośrednictwem Strony internetowej w dowolny sposób, w tym między innymi za pomocą sekcji „Kontakt”, (zbiorczo „Przesłane materiały”) jako informacji poufnych, tajnych lub zastrzeżonych i mogą być one wykorzystywane w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami przedstawionymi w naszej Polityce prywatności.

Przesyłając, umieszczając, publikując lub wysyłając Przesłane materiały na Strony internetowe (lub w ich ramach bądź za ich pośrednictwem):

 1. potwierdzają Państwo oraz są odpowiedzialni za następujące kwestie:
  1. Przesłane materiały są Państwa własnością i nie należą do innej osoby lub
  2. mają Państwo niezbędne licencje, prawa, zgody oraz pozwolenia na używanie tego rodzaju Przesłanych materiałów i przesyłają je na Strony internetowe na nasz użytek zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz w dowolnym celu, który może zostać wyszczególniony na Stronach internetowych, oraz
 2. w pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa udzielają nam Państwo (oraz naszym podmiotom stowarzyszonym) bezpłatnego, nieograniczonego, ogólnoświatowego, niewyłącznego, uwzględniającego możliwość całkowitego przeniesienia, podlegającego cesji i sublicencjonowaniu oraz obejmującemu maksymalny dozwolony okres prawa do użytkowania, kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, przechowywania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, dystrybuowania, wykonywania, wyświetlania, tworzenia, wykorzystywania, sprzedawania, eksportowania i włączenia tego rodzaju Przesłanych materiałów (w całości lub częściowo) do innych prac (w tym między innymi dodania do Stron internetowych), produktów lub usług, w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub znanej technologii lub usług, w dowolnej dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub w technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utrzymywanie jakichkolwiek Przesłanych materiałów. Potwierdzają Państwo, że wszelkie Przesłane materiały są zgodne z niniejszymi Warunkami, i zgadzają się zachować wszelką niezbędną dokumentację pomocniczą, jak również udostępnić tego rodzaju rejestry na naszą prośbę.

7. Zasady postępowania.

Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania ze Stron internetowych, Treści strony oraz innych dostępnych na Stronie internetowej funkcji (takich jak fora internetowe) nie będą Państwo:

 • naruszać jakichkolwiek praw, zasad i przepisów;
 • naruszać bezpieczeństwa Stron internetowych ani uzyskiwać nieautoruzowanego dostępu do Stron internetowych, Treści strony, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera powiązanego ze Stronami internetowymi lub Treścią strony, ani podejmować takich prób; Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo. W takim przypadku będziemy zgłaszać wszelkie tego rodzaju zachowania odpowiednim organom ścigania, którym udostępnimy Państwa tożsamość;
 • podawać się za jakiekolwiek osoby lub podmioty, zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne, w tym za jakiekolwiek osoby powiązane ze Stronami internetowymi lub Spółką, ani przekazywać informacji mogących sugerować Państwa powiązanie z inną osobą lub podmiotem;
 • prześladować, nękać lub krzywdzić inną osobę;
 • wstawiać własne lub należące do podmiotów zewnętrznych treści reklamowe, promujące markę lub inne treści promocyjne (w tym między innymi hiperłącza) w ramach jakichkolwiek Treści strony lub usług dostępnych na dowolnej ze Stron internetowych, lub w ramach dowolnych Przesłanych materiałów, które mogą Państwo przesłać na dowolne fora lub inne obszary Stron internetowych;
 • korzystać, przesyłać, zamieszczać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać którekolwiek części Stron internetowych lub Treści strony w jakichkolwiek celach handlowych lub promocyjnych (innych niż wyraźnie dozwolone w dokumencie podpisanym przez dostawcę tego rodzaju informacji i innych materiałów) ani kontaktować się z innymi użytkownikami Stron internetowych w celach handlowych lub promocyjnych lub oferować kupno bądź sprzedaż jakichkolwiek produktów lub usług w ramach aktywności na Stronach internetowych lub Forum;
 • zmieniać, edytować, kasować, usuwać, nie przedstawiać, w inny sposób zmieniać znaczenie lub wygląd, zmieniać cel jakiejkolwiek Treści strony, w tym między innymi jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo, znaków usługowych, promocyjnych sloganów lub innej treści zastrzeżonej bądź informacji o prawach własności zawartych w nich lub na nich;
 • angażować się w spidering, „screen scraping”, „database scraping”, pozyskiwanie adresów e-mail lub innych danych osobowych, ani w inne automatyczne lub nieautoryzowane środki uzyskiwania dostępu, logowania lub rejestrowania się na Stronach internetowych, ani uzyskiwanie listy użytkowników lub innych informacji na temat Stron internetowych, w tym między innymi informacji przechowywanych na naszych serwerach lub w bazach danych podłączonych do Stron internetowych;
 • korzystać ze Strony internetowej lub jej funkcji w jakikolwiek sposób, który może zakłócać, uszkadzać, wyłączać lub upośledzać działanie Strony internetowej lub jej funkcji, ani naruszać prawa jakiejkolwiek osoby do spokojnego korzystania ze Stron internetowych, w tym między innymi wysyłać niezamówionych wiadomości lub nieautoryzowanych reklam bądź komunikatów handlowych i „zasypywać” serwery poleceniami;
 • obchodzić, dokonywać inżynierii wstecznej, odszyfrowywać lub w inny sposób zmieniać bądź ingerować (lub dokonywać takich prób, zachęcać inne osoby do podejmowania tego rodzaju prób) w działanie Stron internetowych lub jej usługi bądź jakiekolwiek oprogramowanie wykorzystywane przez Strony internetowe poza zakresem dozwolonym przez przepisy prawa;
 • tworzyć lub w inny sposób przedstawiać wszelkie zewnętrzne strony lub treści w sposób, który może być interpretowany jako poparcie lub sponsorowanie przez nas zewnętrznej strony, treści, informacji lub innych materiałów w dowolny sposób, który stanowiłby naruszenie warunków jakichkolwiek zewnętrznych stron;
 • przesyłać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować na Stronach internetowych (bądź w ich ramach lub za ich pośrednictwem) wszelkich informacji, treści lub materiałów, które są fałszywe (w tym oświadczenia lub materiały, które stanowią lub zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd sugestie dotyczące pochodzenia, poparcia lub stwierdzenia faktów), stanowią próbę oszustwa, wprowadzają w błąd, są niezgodne z prawem, stanowią zagrożenie, naruszenie, napastowanie, są pełne nienawiści, nawołują do dyskryminacji na tle rasowym bądź etnicznym lub w jakikolwiek inny sposób budzą zastrzeżenia, naruszą prywatność, są obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, mają charakter pornograficzny, profanacyjny, a także wszelkich innych materiałów, które stanowią lub zachęcają do zachowania stanowiącego przestępstwo, pociągają ze sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają lokalne, stanowe, państwowe lub międzynarodowe przepisy prawa;
 • korzystać ze Stron internetowych lub Treści strony w jakikolwiek inny sposób naruszający, plagiatujący lub łamiący prawa podmiotów zewnętrznych, w tym między innymi prawa autorskie, prawo autora, znaki towarowe, tajemnice handlowe, poufność, umowy, patenty, prawo do prywatności, prawa publiczne lub innego rodzaju prawa zastrzeżone lub uprawnienia;
 • przesyłać, zamieszczać, publikować, rozpowszechniać lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek informacje lub materiały będące wirusem, oprogramowaniem szpiegowskim lub innego rodzaju złośliwym elementem lub zawierające je w sobie bądź zawierające osadzone łącza, reklamy, łańcuszki lub różnego rodzaju systemy typu piramida; ani
 • korzystać ze Stron internetowych lub ich usług (lub dowolnych Treści strony) w całości lub częściowo w jakimkolwiek celu zakazanym przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje bądź z myślą o naruszeniu obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

8. Fora publiczne.

Na Stronach internetowych dostępne są funkcje umożliwiające użytkownikom komunikację ze sobą lub ze społecznością — takie jak usługi wysyłania wiadomości, czaty, tablice ogłoszeń, tablice wiadomości, opinie i oceny, blogi oraz inne podobne fora, obszary oraz usługi (łącznie zwane „Forami”). Niniejsze Warunki dotyczą korzystania z tego rodzaju Forów. Biorąc pod uwagę otwarty charakter Internetu, należy zachować dużą ostrożność i starannie dobierać informacje ujawniane na Forach lub na Stronach internetowych. W szczególności nie należy ujawniać żadnych danych wrażliwych, umożliwiających identyfikację, zastrzeżonych lub poufnych. Zasady postępowania wyszczególnione w sekcji 7 mają pełne zastosowanie do Forów.

9. Prawo do monitorowania i kontroli redakcyjnej.

Możemy (ale nie mamy takiego obowiązku) monitorować lub przeglądać wszelkie treści przesyłane na Strony internetowe. Nie sponsorujemy, nie popieramy i nie kontrolujemy tego rodzaju materiałów. Co więcej, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Jednak zgodnie z naszą Polityką prywatności możemy ujawniać wszelkie informacje lub materiały podmiotom zewnętrznym, w tym w celu spełnienia wymogów wszelkich przepisów prawa, regulacji, wniosków policji, sądu lub organów rządowych. Możemy edytować lub usunąć bez powiadomienia wszelkie treści, w całości lub ich części, lub odmówić ich publikacji, jeśli naruszają one postanowienia niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa bądź są, wedle naszego własnego uznania, niedopuszczalne. Korzystając ze Stron internetowych, mogą Państwo napotkać treści, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne, my zaś nie ponosimy odpowiedzialności za tego rodzaju treści. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani odpowiadać przed podmiotami zewnętrznymi za treści lub dokładność treści publikowanych przez Państwa lub innych użytkowników Stron internetowych, chyba że wina leży po naszej stronie.

10. Zamówienia.

Zamówienia produktów na naszej Stronie internetowej mogą składać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy zamówienie, i numerem referencyjnym zamówienia oraz szczegółami zamówionych produktów („potwierdzenie zamówienia”). Potwierdzenie zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania przez nas zamówienia, ale nie oznacza, że zamówienie zostało przez nas przyjęte do realizacji.

Jeśli odrzucimy lub zmienimy zamówienie z uzasadnionego powodu, skontaktujemy się za pomocą adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego / numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Ponadto możemy ograniczyć lub uniemożliwić składanie zamówień, wedle własnego uznania, jeśli będziemy podejrzewać, że są składane przez dealerów, sprzedawców, dystrybutorów lub inne nieupoważnione podmioty. Jeśli zamówienie zostanie odrzucone, nie obciążymy Państwa konta bankowego ani karty kredytowej. Jeśli ograniczmy liczbę artykułów w Państwa zamówieniu, pobrana kwota zostanie proporcjonalnie pomniejszona, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie zostanie złożone za pomocą sklepowego kiosku interaktywnego (wówczas całkowita kwota zamówienia zostanie pobrana z Państwa konta bankowego lub karty kredytowej w momencie złożenia zamówienia; w razie odrzucenia przez nas części zamówienia otrzymają Państwo zwrot wartości odrzuconych towarów na kartę kredytową).

 • 10.1 Potwierdzenie.

  Zaakceptowanie Państwa oferty nastąpi dopiero w momencie przesłania przez nas wiadomości e-mail potwierdzającej wysłanie produktu („Potwierdzenie wysyłki”) lub odbioru w sklepie („Faktura klienta”). Umowa pomiędzy nami zostanie zawarta dopiero po przesłaniu Potwierdzenia wysyłki lub Faktury klienta. Umowa będzie dotyczyć jedynie tych produktów, których dostawa została potwierdzona w Potwierdzeniu wysyłki lub na Fakturze klienta. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek innych produktów, które mogły stanowić część Państwa zamówienia aż do czasu, kiedy wysyłka takich produktów zostanie potwierdzona w osobnym Potwierdzeniu wysyłki lub na osobnej Fakturze klienta.

 • 10.2 Cena oraz płatność.
  Zgadzają się Państwo dokonać pełnej płatności za dokonany zakup zgodnie Polityką dotyczącą informacji o płatnościach. Metody płatności akceptowane na Stronach internetowych oraz dodatkowe informacje dotyczące niektórych rodzajów płatności są wyszczególnione na Stronie internetowej, w Polityce dotyczącej informacji o płatnościach.

  Płatności Klarna
  W ramach współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy poniższe metody płatności. Płatności są dokonywane za pośrednictwem firmy Klarna.

  • • Zapłać później: oferowany okres płatności wynosi 14, 21 lub 30 dni od wysyłki towaru lub daty udostępnienia usługi. Pełna treść warunków użytkowania dla rynków, w przypadku których dostępna jest ta metoda płatności, znajduje się tutaj: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia, Polska i Szwecja.
  • • Raty: dzięki usłudze finansowej firmy Klarna możesz płacić za zakupy za pomocą elastycznych lub stałych rat, zgodnie z warunkami określonymi podczas finalizowania transakcji. Ratę należy wpłacić na koniec każdego miesiąca po przesłaniu przez firmę Klarna osobnej miesięcznej faktury. Więcej informacji na temat warunków dotyczących rat dla rynków, w przypadku których dostępna jest ta metoda płatności, oraz standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego można znaleźć tutaj: Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia i Szwecja.
  • • Bankowość bezpośrednia: dostępna w Austrii i Belgii. Twoje konto zostanie obciążone bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • • Polecenie zapłaty: dostępne w Austrii i Szwecji. Twój rachunek zostanie obciążony po wysłaniu towarów lub biletów / dacie udostępnienia usługi​, a w przypadku subskrypcji – zgodnie z podanym termine​m. Informacje o terminie otrzymasz pocztą elektroniczną.
 • Metody płatności Zapłać później, Raty i polecenie zapłaty są dostępne tylko w przypadku pozytywnej oceny kredytowej. W związku z tym podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania zakupu przesyłamy Twoje dane firmie Klarna w celu weryfikacji adresu i zdolności kredytowej. Dostępne metody płatności możemy oferować tylko na podstawie wyniku weryfikacji zdolności kredytowej. Ogólne informacje o firmie Klarna i warunki użytkowania dla poszczególnych krajów można znaleźć na klarna.com. Twoje dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i polityką prywatności Klarna.

  Ceny Produktów podane na Stronie internetowej zawierają (w stosownych przypadkach) podatek VAT według stawki obowiązującej w kraju dostawy w dniu składania zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej. Ceny podane na Stronie internetowej nie zawierają kosztów wysyłki, które są podawane osobno i o których zostaną Państwo informowani przed potwierdzeniem zamówienia. Jednak ostateczna cena zamówienia, w tym wszelkie koszty wysyłki, zostanie przedstawiona w podsumowaniu widocznym przed złożeniem zamówienia.

  W przypadku płatności na konto bankowe w innej walucie Państwa bank może pobierać opłatę za wymianę waluty. Ceny mogą się różnić w zależności od kraju. Ceny mogą się różnić w zależności od strony internetowej oraz sklepów.


 • 10.3 Dostępność produktów.

  Nie można zagwarantować dostępności produktów na Stronie internetowej, ponieważ liczba produktów dostępnych w naszym magazynie może być zbyt mała w momencie składania zamówienia. W takim przypadku skontaktujemy się z Państwem za pomocą adresu e-mail i/lub lub adresu rozliczeniowego / numeru telefonu podanego podczas składania zamówienia. Produkty wyświetlane na Stronie internetowej mogą nie być dostępne w niektórych sklepach i vice versa. Ceny produktu (w tym w przypadku wyprzedaży) mogą się różnić w zależności od Strony internetowej i sklepów lub lokalizacji geograficznych. Ceny wyświetlane na Stronie internetowej są podawane w walucie kraju, w którym ma siedzibę strona Państwa umowy, jak to określono w sekcji 1, i obowiązują wyłącznie na terenie danego kraju.

11. Błędy dotyczące cen i innych informacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory oraz funkcje naszych produktów na Stronach internetowych. Jednak na poprawność wyświetlania może mieć wpływ określona specyfikacja techniczna, wyświetlacz oraz ustawienia Państwa urządzenia elektronicznego. Od czasu do czasu może się zdarzyć, że informacje zawarte na Stronie internetowej mogą zawierać błędy typograficzne lub graficzne, nieścisłości lub ominięcia, które mogą dotyczyć opisu, ceny oraz dostępności produktu.

Ceny i dostępność produktów oraz usług mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.

12. Dostawa i odbiór produktów.

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm w celu potwierdzenia zamówienia oraz w celu informowania o dostawie. Podmioty te mogą wymagać podania adresu oraz numeru telefonu w ramach procesu zamówienia i dostawy, a numer telefonu może być wykorzystywany przez firmy zewnętrzne w przypadku trudności ze zlokalizowaniem adresu dostawy oraz w celu powiadomienia o spodziewanym czasie dostawy lub aktualizowania zamówienia. Składając zamówienie oraz wyrażając zgodę na obowiązujące w danym czasie Warunki, zgadzają się Państwo na ujawnianie tego rodzaju informacji firmom zewnętrznym w celu potwierdzenia zamówienia i informowania o zamówieniu zgodnie z naszą Polityką prywatności. W tej Sekcji niniejszych Warunków „my”obejmuje również firmy zewnętrzne, które świadczą nam usługi w zakresie potwierdzenia zamówień i informowania o nich.

Dostępne są cztery opcje dostawy naszych produktów, zgodnie z opisem przedstawionym w naszej Polityce dotyczącej wysyłki i dostawy. Produkty zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Swoje zamówienie mogą Państwo w dowolnym czasie śledzić przez Internet na stronie Status zamówienia. Aby to zrobić, wystarczy podać adres e-mail i numer zamówienia. Można również kliknąć odnośnik śledzenia dostępny w Potwierdzeniu zamówienia / wiadomości e-mail z fakturą dla klienta. Można się również skontaktować z przedstawicielem zespołu ds. obsługi klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych w <Sekcji 24>.

Ze względu na zmiany w zakresie dostępności produktów niektóre towary należące do jednego zamówienia mogą być wysłane osobno. Każda wysyłka będzie mieć własny numer śledzenia. Będzie ją można śledzić na stronie Status zamówienia za pomocą tego samego numeru zamówienia. W przypadku zamówień obejmujących kilka paczek koszty przesyłki (jeśli występują) zostaną doliczone do pierwszej przesyłki.

ODBIERZ W SKLEPIE

Wybrane produkty na stronie michaelkors.eu można kupić online i odebrać w sklepie. Dostępność produktu w sklepie mogą Państwo sprawdzić na stronie produktu, wybierając opcję „Odbierz w sklepie”. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie witrynie informacji o lokalizacji, przedstawimy Państwu dostępność wybranych produktów w pobliskich sklepach. Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na udostępnianie witrynie informacji o lokalizacji, aby znaleźć pobliskie sklepy, należy wpisać nazwę miasta i kod pocztowy.

Zazwyczaj Państwa produkty będą gotowe do odbioru w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia. Gdy zamówienie będzie gotowe do odbioru, wyślemy Państwu wiadomość e-mail z powiadomieniem. Aby odebrać zamówienie tego samego dnia, trzeba je złożyć co najmniej 3 godziny przed zamknięciem sklepu. Zamówienia złożone po tym terminie lub tuż przed nim mogą być dostępne do odbioru dopiero następnego dnia roboczego.

W momencie odbioru należy okazać sprzedawcy ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Opłata za zamówienie zostanie pobrana w momencie odbioru w wybranym sklepie.

Zamówienie będzie czekać na odbiór przez 6 dni od daty złożenia. Po tym czasie zostanie anulowane.

Zamówienia mogą zawierać zarówno produkty, które mają zostać dostarczone na konkretny adres, jak i produkty do odbioru w sklepie. W jednym zamówieniu można podać kilka miejsc odbioru, ale tylko jeden adres wysyłki.

Produkty spersonalizowane za pomocą monogramów lub grawerowania nie są dostępne do odbioru w sklepie.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE DOSTAWY

Należy pamiętać, że nie wysyłamy zamówień złożonych na stronie michaelkors.eu lub w sklepowym kiosku interaktywnym, na adresy w krajach wyszczególnionych w Sekcji 1. Można złożyć zamówienia w kraju spoza listy, ale adres dostawy musi się znajdować w jednym z krajów wymienionych na liście. Jeśli chcieliby Państwo kupić produkt z dostawą do innego kraju, do którego obecnie wysyłamy zamówienia za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, prosimy o zamówienie produktu za pośrednictwem strony internetowej Michael Kors obsługującej wysyłki do tego kraju.

13. Gwarancja i naprawy.

Produkty zakupione za pośrednictwem naszych Stron internetowych mogą być objęte postanowieniami naszej Polityki dotyczącej gwarancji i napraw. Takie gwarancje stanowią uzupełnienie ustawowych praw i w żaden sposób ich nie ograniczają.

14. Anulowanie zamówienia / prawo do wycofania / zwrot zamówień.

Mają Państwo prawo do anulowania/wycofania zamówienia w okresie wyszczególnionym poniżej. Jeśli w trakcie tego okresu zechcą Państwo zwrócić produkt z jakiegokolwiek powodu, należy poinformować nas o anulowaniu zamówienia, co umożliwi uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Prawo do anulowania zamówienia nie ma zastosowania w przypadku:

 • produktów wykonanych na specjalne zamówienie lub spersonalizowanych;
 • maski na twarz;
 • produktów zabezpieczonych (takich jak perfumy lub produkty kosmetyczne), jeśli zabezpieczenie zostało usunięte po otrzymaniu dostawy;
 • kostiumów kąpielowych lub bielizny, jeśli usunięta została ochrona higieniczna.

Prawo do anulowania zamówienia może nie obejmować również innych produktów. Jeśli będzie to miało zastosowanie, fakt ten zostanie wyraźnie podany na stronie przed zakupem produktu.

Państwa prawo do anulowania/wycofania zamówienia rozpoczyna się od dnia złożenia zamówienia na Stronie internetowej. Termin anulowania/wycofania zamówienia jest wyszczególniony w tabeli poniżej:

W przypadku zamówienia...

...okres anulowania/wycofania zamówienia kończy się

pojedynczego produktu (który nie jest dostarczany w osobnych paczkach w różnych dniach)

po upływie 30 dni od daty otrzymania produktu

wielu produktów, które są dostarczane w osobnych paczkach

po upływie 30 dni od daty otrzymania ostatniego wysyłanego osobno zamówionego produktu

INFORMOWANIE O ANULOWANIU/WYCOFANIU

Aby skorzystać z prawa do anulowania/wycofania zamówienia, należy poinformować nas o zamiarze anulowania. Należy wypełnić <Formularz anulowania>. Można się również skontaktować z naszym zespołem ds. obsługi klienta pocztą e-mail, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, korzystając z danych podanych w <Sekcji 24>. Prześlemy Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania informacji o anulowaniu. W przypadku wiadomości e-mail lub przesyłki pocztą tradycyjną należy podać numer zamówienia. Ułatwi to nam jego identyfikację.

Jeśli chcą Państwo dokonać anulować/wycofać zamówienie:

 1. Zwrócimy wpłaconą kwotę za zakup produktów. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem możemy pomniejszyć zwracaną kwotę w celu uwzględnienia zmniejszenia wartości towarów w wyniku używania ich przez Państwa w sposób, który nie jest dozwolony w sklepie, na przykład niezgodny z przeznaczeniem towarów lub charakterystyką ich działania. Jeśli dokonamy zwrotu pieniędzy, zanim będziemy mieli możliwość zbadania towarów, a w późniejszym czasie odkryjemy ich niedopuszczalne użytkowanie, będą Państwo zobowiązani do zwrotu odpowiedniej kwoty.
 2. Zwrócimy wszelkie koszty dostawy, które zostały przez Państwa opłacone, przy czym zgodnie z przepisami prawa maksymalny zwrot kosztu dostawy będzie obejmował najmniej kosztowną dostępną metodę dostawy (o ile jest to typowa oraz powszechnie akceptowalna metoda).
 3. Należnego zwrotu dokonamy w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o wycofaniu się przez Państwa z zawartej umowy.
 4. Możemy odmówić zwrotu kosztów do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Państwa potwierdzenia wysłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jeśli produkt został do Państwa dostarczony, zanim zdecydowali się Państwo anulować zamówienie:

 1. Należy go niezwłocznie zwrócić do nas, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty poinformowania nas o zamiarze anulowania zamówienia. Produkt można odesłać, korzystając z opłaconej z góry etykiety zwrotnej, zwrócić do sklepu lub przekazać autoryzowanej firmie kurierskiej.
 2. O ile produkt nie jest wadliwy lub niezgodny z opisem, poniosą Państwo koszty zwrotu produktów. Jeśli produktów nie można zwrócić pocztą, szacujemy, że w przypadku skorzystania z usług kuriera, który dostarczył produkt od nas, koszt zwrotu nie przekroczy sumy, którą naliczyliśmy Państwu przy wysyłce.

ZWRACANIE ZAMÓWIEŃ

Istnieją dwie możliwości zwrotu/wymiany towarów zakupionych przez Internet bezpośrednio na stronie michaelkors.eu lub w sklepowym kiosku interaktywnym: pocztą lub w sklepie. Wszystkie zwroty i wymiany towarów dostarczanych pocztą lub odbieranych w sklepie mogą być zwracane w ciągu 30 dni od dnia odbioru lub dostawy. W przypadku wysyłki zamówienia w kilku paczkach mają Państwo 30 dni od daty odbioru ostatniej przesyłki zamawianego towaru.

Wszystkie zwroty i wymiany muszą zostać dokonane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w naszej Polityce dotyczącej zwrotów i wymiany.

Opcja 1: Zwrot lub wymiana pocztą
Aby dokonać zwrotu lub wymiany za pomocą poczty, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

  1. Wypełnij informacje wymagane w formularzu zwrotu dołączonym do przesyłki.
  2. Zapakuj towar w bezpieczny sposób, upewnij się, że dołączone zostały wszystkie strony formularza zwrotu. Postaraj się użyć oryginalnych materiałów i opakowań transportowych.
  3. Dołącz zaadresowaną i opłaconą z góry etykietę zwrotną do swojego paczki zwrotnej
  4. Wyślij swoją paczkę zwrotną w kraju dostawy.
  5. Zwrot zostanie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych. Środki za artykuł zostaną zwrócone w oparciu o pierwotną metodę płatności. W przypadku wymiany należy złożyć nowe zamówienie online.
  6. W przypadku przedmiotów zakupionych online i odebranych w sklepie należy skontaktować się z działu obsługi klienta pod adresem europe.customerservice@michaelkors.com w celu otrzymania opłaconej etykiety zwrotnej.

W przypadku zwrotów w Rumunii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu zorganizowania odbioru.

Do Państwa obowiązków należy właściwe zapakowanie, oznakowanie oraz wysyłka produktu na koszt spółki Michael Kors. Prosimy o zachowanie potwierdzenia nadania w ramach zabezpieczenia swojej przesyłki. Prosimy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z przedpłaconych etykiet zwrotu i wybrania innego kuriera lub usługi wysyłkowej do obsługi zwrotu artykułu (z wyjątkiem produktu wadliwego lub niezgodnego z opisem) koszty zwrotu ponosi klient.

Jeśli artykuł zostanie zwrócony w nieodpowiednim stanie, możemy go odesłać do Państwa.

Opcja 2: Zwrot lub wymiana w sklepie
Zwrotu lub wymiany artykułów zakupionych na michaelkors.eu lub w sklepowym kiosku interaktywnym można dokonać w dowolnym sklepie Michael Kors (z wyjątkiem outletów, sklepów koncesyjnych lub detalicznych) zlokalizowanym w kraju składania zamówienia. Należy przedstawić swój formularz zwrotu lub wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki w czasie zwrotu lub wymiany. Prosimy pamiętać, że zwroty w sklepie są uzależnione od dostępności towaru w danym sklepie. Z wyjątkiem poniższych zastrzeżeń pieniądze za zwracane towary zostaną przesłane na Państwa konto z zastosowaniem tej samej formy płatności, której użyto do dokonania płatności. Otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą zakończenie procesu zwrotu

W przypadku zwrotu produktu z myślą o zwrocie pieniędzy środki za zamówienia, które zostały opłacone za pomocą usługi PayPal i zwrócone do sklepu, będą zwracane jedynie na kartę podarunkową.

Zakupów dokonanych za pośrednictwem firmy Klarna nie można zwrócić do sklepu. Można je zwracać tylko drogą pocztową.

Powyższe zasady zwrotu w sklepie dotyczą także zamówień złożonych online i odebranych w sklepie.

15. Inne zwroty.

Przysługują Państwu prawa w przypadku produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Tego rodzaju prawa nie wpływają na Państwa prawo do anulowania zamówienia, zwrotu produktów i otrzymania zwrotu środków ani na inne postanowienia niniejszych Warunków. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą gwarancji i napraw w celu uzyskania dodatkowych informacji.

ZWRACANIE PREZENTÓW

Prezenty można zwracać pocztą lub w sklepie, jak zostało wyszczególnione powyżej, oraz należy dołączyć potwierdzenie otrzymania prezentu lub oryginalny formularz zwrotu. W przypadku prezentów zwracanych pocztą, prosimy pamiętać, że zwroty są możliwe jedynie w ramach oryginalnego konta w tej samej formie, w jaki dokonano płatności. W związku z tym zaleca się zwracanie prezentów do sklepu Michael Kors Lifestyle, gdzie nasi współpracownicy zajmą się wymianą towaru lub udostępnieniu środków na karcie podarunkowej Michael Kors.

Jeśli chcą Państwo dokonać zwrotu pocztą, prosimy o kontakt z obsługą klienta (dane podano w <Sekcji 24>).

16. Odnośniki do Stron internetowych.

Z wyjątkiem warunków określonych w Sekcji 7 mogą Państwo umieszczać odnośniki do strony głównej Stron internetowych, o ile będzie to miało uczciwy charakter i nie będzie powodować szkód ani nadużywać naszej reputacji. Akceptują Państwo następujące postanowienia:

(a) jeśli dodadzą Państwo odnośnik z jakiejkolwiek innej strony do Strony internetowej, taki odnośnik będzie otwierany w nowym oknie przeglądarki oraz będzie przekierowywać do strony głównej Strony internetowej;

(b) nie są Państwo uprawnieni do wstawiania bezpośredniego łącza do jakiegokolwiek obrazu udostępnianego na Stronach internetowych, np. za pomocą metod linkowania szeregowego lub głębokiego, skutkującego m.in. wyświetlaniem obrazu na innej stronie internetowej; oraz

(c) nie mogą Państwo umieszczać na innych stronach internetowych odnośników umożliwiających przechodzenie do Strony internetowej w jakikolwiek sposób, który powodowałby, że dana Strona lub jej podstrony stałyby się elementem otoczonym lub przysłoniętym przez jakąkolwiek treść, materiały lub oznakowanie marki należące do stron podmiotów trzecich.

Możemy, wedle własnego uznania, zażądać usunięcia odnośnika do Strony internetowej i anulować Państwa prawo do umieszczenia odnośników do Stron internetowych.

17. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych.

Mogą Państwo umieszczać odnośniki (za pomocą różnych metod, w tym hiperłączy, ilustracji, słów, banerów lub widżetów , które można kliknąć) ze Stron internetowych na strony internetowe, do aplikacji oraz usług podmiotów zewnętrznych, a podmioty zewnętrzne mogą umieszczać odnośniki do Strony internetowej („Powiązane strony”). W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zgadzają się Państwo, że — z wyłączeniem sytuacji, w których wina leży po naszej stronie — nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści, reklamy, produkty, usługi oraz inne materiały na którejkolwiek z Powiązanych stron i że odnośniki do Powiązanych stron nie muszą oznaczać aprobaty, poparcia lub sponsoringu z naszej strony. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa — z wyłączeniem sytuacji, w których wina leży po naszej stronie — zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wirusy lub złośliwe kody, które mogą się pojawiać na Powiązanych stronach, prawdziwość informacji podawanych na Powiązanych stronach oraz za wszelkie towary lub usługi udostępniane lub sprzedawane za pośrednictwem Powiązanych stron. Jeśli będą Państwo polegać na jakiejkolwiek z Powiązanych stron, robią to Państwo na własne ryzyko oraz przyjmują wszelkie związane z tym konsekwencje i całą odpowiedzialność.

18. Promocje. 

Na Stronie internetowej dostępne mogą być loterie, konkursy oraz inne promocje wymagające przesłania do nas (a czasem do innych podmiotów) materiałów lub informacji. Tego rodzaju loterie, konkursy lub promocje mogą być regulowane przez osobny zestaw zasad, polityk i warunków, o których zostaną Państwo powiadomieni przed podjęciem decyzji o uczestnictwie. Państwa obowiązkiem jest zapoznanie się z tego rodzaju zasadami, politykami i warunkami w celu określenia, czy mogą Państwo wziąć udział, zarejestrować się oraz spełnić wymogi.

19. Wyłączenia gwarancji.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa oraz środków ostrożności dotyczących produktu. Jeśli po przeczytaniu ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa będą mieli Państwo obawy co do używania Produktu, należy zwrócić produkt zgodnie z powyższą Polityką dotyczącą zwrotów i wymiany. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za (i) nieprzestrzeganie przez Państwa ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa, środków ostrożności lub innych instrukcji dołączonych do produktu, (ii) zaniedbania podczas korzystania z produktu lub (b) celowego niewłaściwego użytkowania produktu.

Wyraźne określone gwarancje na nasze produkty stanowią uzupełnienie Państwa praw dotyczących Produktów, które okażą się wadliwe lub niezgodne z opisem, i w żaden sposób nie ograniczają tych praw.

20. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym przypadku nie ograniczamy naszej odpowiedzialności z tytułu:

 1. śmierci lub szkody niemajątkowej spowodowanej przez nasze działanie lub jego zaniechanie;
 2. fałszywych lub oszukańczych oświadczeń z naszej strony przed zawarciem umowy;
 3. sytuacji, gdy nie mamy właściwych uprawnień do sprzedaży Produktów;
 4. wszystkich produktów, które nie są zgodne z opisem, wszelkich produktów, których jakość nie jest zadowalająca, nie są dostosowane do potrzeb lub nie są zgodne z przedstawioną przez nas próbką; lub wszelkich przypadków wadliwych Produktów w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 5. umyślnego bądź rażącego niedbalstwa;
 6. naruszenia obowiązków wynikających z porządku publicznego.

Jeśli nie spełnimy naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub zostanie udowodnione, że zaniedbaliśmy nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, będziemy odpowiedzialni wobec Państwa za wszelkie poniesione w wyniku takiego naruszenia obowiązków straty lub szkody, za które sąd właściwej jurysdykcji przyznał odszkodowanie.

Strony internetowe oraz wszelkie produkty zakupione za pośrednictwem Stron internetowych są dostępne wyłącznie do użytku krajowego oraz prywatnego. Zobowiązują się Państwo nie korzystać ze Stron internetowych lub Produktów w celach komercyjnych i biznesowych ani z myślą o ponownej sprzedaży (z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych przez prawo), zaś my nie ponosimy wobec Państwa żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zysków lub strat biznesowych, przerw w działalności lub utraty okazji biznesowych.

21. Kwestie jurysdykcji.

Strona internetowa jest przeznaczona dla odwiedzających z krajów wyszczególnionych w sekcji 1. Zasadniczo kontrolujemy Stronę internetową i zarządzamy nią z naszych biur w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Nie deklarujemy, że materiały zawarte na Stronie internetowej są właściwe lub mogą być używane w lokalizacjach innych niż w krajach wyszczególnionych w sekcji 1. Osoby, które uzyskują dostęp do lub korzystają ze Strony internetowej z innych lokalizacji, są odpowiedzialne za przestrzeganie odpowiednich przepisów lokalnego prawa. Ponadto oprogramowane dostępne na stronie jest przedmiotem kontroli eksportu przez Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone. Żadne oprogramowanie ze Strony internetowej nie może być pobierane ani eksportowane lub ponownie eksportowane w inny sposób (i) do kraju (lub jego obywatela albo mieszkańca), względem którego Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone nałożyły embargo na sprzedaż towarów, ani (ii) do osób znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami (ang. Specially Designated Nationals) prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w tabeli zakazu realizacji zamówień (ang. Table of Denial Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych bądź odpowiedników tych list prowadzonych przez rząd brytyjski lub (iii) które w jakikolwiek sposób naruszają amerykańskie lub brytyjskie przepisy prawa. Pobranie i korzystanie z tego rodzaju oprogramowania jest równoznaczne z zadeklarowaniem i zagwarantowaniem tego, że nie znajdują się Państwo w żadnym z takich krajów, nie podlegają ich prawodawstwu, nie są ich obywatelem ani mieszkańcem i nie znajdują się na wymienionych listach.

22. Dostęp do Stron internetowych.

Dostęp do naszych Stron internetowych ma charakter tymczasowy. Możemy zakończyć, zmienić, zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp i/lub działanie dowolnych elementów Stron internetowych w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez konieczności powiadamiania lub ponoszenia odpowiedzialności (np. gdy mamy uzasadnione podejrzenia, że naruszają Państwo postanowienia niniejszych Warunków i nie są w stanie wyeliminować tego rodzaju naruszeń lub musimy przeprowadzić działania konserwacyjne na Stronie internetowej). Państwa obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności w celu uzyskania dostępu do Stron internetowych.

23. Prawo właściwe i pozostałe postanowienia.

Niniejsze Warunki oraz relacje pomiędzy nami a Państwem, zamówienia złożone na Stronach internetowych oraz wszelkie spory związane lub niezwiązane z umową, a dotyczące niniejszych Warunków, zamówień lub w dowolny sposób powiązane z niniejszymi Warunkami będą regulowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju Państwa zamieszkania, bez uwzględniania norm kolizyjnych. Strony zgadzają się, że nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą kierowane do sądu właściwego w kraju Państwa zamieszkania i rozpatrywane przez niego. Spory mogą być kierowane do rozpatrzenia online na platformie internetowego rozstrzygania sporów przez Komisji Europejską pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach między Państwem a spółką Michael Kors, jak wskazano w sekcji 1. Żadna inna osoba nie ma jakichkolwiek praw do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych postanowień. Możemy przekazać lub przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków w całości lub częściowo na rzecz innej organizacji, bez Państwa uprzedniej zgody i bez powiadomienia tylko wtedy, gdy tego rodzaju przekazanie nie ma wpływu na Państwa prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków.

Niewyegzekwowanie lub opóźnienie w wyegzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tego rodzaju praw lub postanowień i nie będzie oznaczać, że nie muszą Państwo przestrzegać zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

Mogą Państwo otrzymywać od nas powiadomienia w formie wiadomości e-mail na adres podany w momencie rejestracji, w formie papierowej lub jako ogłoszenie na Stronie internetowej widoczne podczas dokonywania zakupu produktu za pośrednictwem Strony internetowej. Nasza spółka ne ponosi odpowiedzialności za automatyczne filtrowanie powiadomień przesyłanych pocztą e-mail dokonywane przez operatora sieci. Zachęcamy do dodania adresu URL witryny michaelkors.com do książki adresowej, aby zagwarantować sobie otrzymywanie od nas powiadomień pocztą e-mail. Dostarczanie powiadomień będzie zawsze podlegać postanowieniom Polityki prywatności.

Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez odpowiedni sąd, pozostałe postanowienia Warunków będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli ich powodem jest działanie siły wyższej lub działanie będące poza naszą kontrolą. Możecie Państwo anulować zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzenia będącego poza naszą kontrolą (w tym brak dostawy), trwającego dłużej niż [30] dni. Aby zrezygnować, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w <Sekcji 24>. Jeśli zechcą Państwo zrezygnować, konieczne będzie zwrócenie (na nasz koszt) wszelkich otrzymanych już produktów. Zwrócimy wpłacone przez Państwa środki, obejmujące także koszt dostawy.

Internetowe rozstrzyganie sporów – tylko dla klientów zamieszkałych w Unii Europejskiej

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Kontakt.

Pytania lub komentarze dotyczące Strony internetowej, niniejszych Warunków lub wszelkich produktów zakupionych za pośrednictwem Strony internetowej prosimy kierować na adres: europe.customerservice@michaelkors.com lub za pośrednictwem innych form kontaktu określonych na stronie Kontakt.

Formularz rezygnacji

Mają Państwo prawo do rezygnacji bez podawania przyczyny w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania produktów. Aby skorzystać z Prawa do rezygnacji, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres europe.customerservice@michaelkors.com, lub zadzwonić korzystając z danych podanych na stronie, lub napisać wiadomość e-mail, albo wysłać wypełniony formularz znajdujący się poniżej.

Do: WSTAW ADRES/ADRESY E-MAIL

Niniejszym informuję/informujemy(*), że odstępuję/odstępujemy(*) od mojej/naszej(*) umowy o sprzedaży poniższych towarów(*) / o świadczeniu poniższych usług(*).

Zamówione dnia

Otrzymano dnia

Zamówienia numer **

Adres e-mail przypisany do zamówienia **

Imiona i nazwiska konsumentów

Adresy konsumentów

Podpisy konsumentów (jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Zachęcamy do podania tych informacji, ale nie jest to obowiązkowe.