Vilkår og betingelser

SIST OPPDATERT:  25.10.2021

Følgende vilkår sammen med:

 • våre retningslinjer for betalingsinformasjon (tilgjengelig her);
 • våre retningslinjer for retur og bytte (tilgjengelig her);
 • våre retningslinjer for garanti og reparasjon (tilgjengelig her);
 • våre vilkår for gavekort (som en del av retningslinjene for betalingsinformasjon)(tilgjengelig her);
 • våre personvernregler og dine personvernrettigheter (tilgjengelig her); and
 • våre retningslinjer for informasjonskapsler (tilgjengelig her)

(vilkårene)

styrer (i) din bruk av michaelkors.eu (eller et underdomene av dette), eller en av våre andre nettsider, programmer eller andre tjenester der du får tilgang til disse vilkårene (samlet kalt «nettside»), og (ii) kjøp du gjør på nettsiden. 

I disse vilkårene betyr «selskapet», «vi» eller «oss» Michael Kors (Sveits) GmbH limited sammen med morselskapet, datterselskap og tilknyttede enheter over hele verden, og flere opplysninger om oss finner du avsnitt 1 nedenfor. Din kontraktspartner for kjøp av varer via michaelkors.eu er identifisert i avsnitt 1 nedenfor. Din kontraktspartner for bruk av nettsiden er sideoperatøren som er identifisert i avsnitt 1 nedenfor.

Unntatt i den grad disse vilkårene begrenses av gjeldende lov, kan de endres fra tid til annen. Du bør derfor lese gjennom dem før du godtar dem og foretar et kjøp.


Når du bestiller et produkt eller på annen måte besøker eller bruker nettsiden og klikker på at du godtar disse vilkårene på nettsiden, eller på annen måte fullfører den gjeldende bestillingstransaksjonen, godtar og samtykker du i at du er bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, vil du ikke kunne kjøpe produkter gjennom nettsidene, og du må ikke besøke eller bruke nettsidene.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

 1. Informasjon om oss
 2. Vår eiendomsrett
 3. Begrenset lisens
 4. Varemerker
 5. Brukerkontoe.r
 6. Innsendt materiale
 7. Regler for oppførsel
 8. Offentlige fora
 9. Rett til å overvåke og redaksjonell kontroll
 10. Bestillinger
 11. Priser og andre feil
 12. Levering og mottak av produkter
 13. Garanti og reparasjoner
 14. Kansellering av bestilling
 15. Andre returer
 16. Kobling til nettsidene
 17. Tredjeparters nettsider
 18. Kampanjer
 19. Ansvarsfraskrivelse
 20. Ansvarsbegrensning
 21. Rettslige problemstillinger
 22. Tilgang til nettsidene
 23. Gjeldende lov og diverse
 24. Kontakt oss

1. Informasjon om oss.

Denne nettsiden drives av Michael Kors (Sveits) GmbH, via Cantonale 18, 6928 Manno Sveits. For alle varer som leveres til ditt land som er nevnt nedenfor, er den lokale Michael Kors-enheten som du har inngått avtale med, angitt i diagrammet nedenfor:

Land der varene leveres

Opplysninger om lokal enhet

Østerrike

Michael Kors (Østerrike) GmbH, registrert under FN 358640 m i foretaksregisteret ved den regionale domstolen i Eisenstadt, som fungerer som handelsdomstol.

Designer Outlet Straße 1, Pavillion 406, 7111 Parndorf, Østerrike.

Belgia

Michael Kors Belgium BVBA, et privat aksjeselskap som er organisert under og underlagt belgisk lovgivning, med foretaksnummer VAT BE 0840.690.882 RLP Antwerp, avdeling Tongeren

Zetellaan(E) 100B, 3630 Maasmechelen, Belgia.

Tsjekkia

Michael Kors (Tsjekkia) s.r.o., et aksjeselskap som er etablert under og underlagt tsjekkisk lovgivning, med foretaksnummer 291 44 060, registrert i foretaksregisteret som administreres av byretten i Praha, seksjon C, arkivnummer. 203667

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Tsjekkia

Danmark

Michael Kors (Danmark) Aps, et selskap dannet under dansk lovgivning, registrert i det danske foretaksregisteret med nummer 35418008

c/o Bech-Brunn, Langelinie Allé 35, 2100 København, Danmark

Finland

Michael Kors (Netherlands) B.V. et privat selskap med begrenset ansvar som er organisert under og underlagt nederlandsk lovgivning og registrert i handelskammerets handelsregister med nummer 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nederland, FI30856811

Ungarn

Michael Kors (Ungarn) et aksjeselskap med registreringsnummer Cg. 01-09-174241

Futó utca 35-37, 1082 Budapest, Ungarn

Latvia

Michael Kors (Latvia) SIA, registreringsnummer 40103861138, juridisk adresse: Lielirbes iela 29, Riga, LV-1046, Latvia

Litauen

UAB Michael Kors (Litauen), et privat aksjeselskap som er organisert under og underlagt litauisk lovgivning, juridisk enhetskode 303704393

Jogailos g.9, LT-01116 Vilnius, Litauen

Luxembourg

Michael Kors (Luxemburg) Retail S.à r.l., et privat aksjeselskap (société à responsabilité limitée) dannet under luxemburgsk lovgivning, registrert i foretaksregisteret i Luxemburg med nummer B 201.068

21, rue de Louvigny, L-1946 Luxemburg

Nederland

Michael Kors (Nederland) B.V. et privat selskap med begrenset ansvar som er organisert under og underlagt nederlandsk lovgivning og registrert i handelskammerets handelsregister med nummer 53823370

John Hicksstraat 1, 5928SJ Venlo, Nederland

Norge

Michael Kors (Netherlands) B.V. et privat selskap med begrenset ansvar som er organisert under og underlagt nederlandsk lovgivning og registrert i handelskammerets handelsregister med nummer 53823370

Org.nr: NO 923 151 192 MVA

c/o PwC Tax Services AS, Postboks 748, Sentrum, NO-0106, Oslo, Norge

Polen

Michael Kors (Polen) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ble registrert i foretaksregisteret som administreres av tingretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XIII handelsavdelingen i det nasjonale domstolsregisteret, under KRS-nummer 0000397075

ul. Woloska 12, 02-675 Warszawa, Polen

Portugal

MICHAEL KORS (PORTUGAL) LDA, registrert i foretaksregisteret i Lisboa med nummer 510443850

Av. Infante D. Henrique, 26 1149-096 Lisboa, Portugal

 

Irland

Michael Kors Ireland Limited, et privat selskap begrenset registrert i Irland, registreringsnummer 524310

Unit 8, Level 1 Dundrum Town Centre, Sandyford Road, Dublin 16, Irland

Romania

MICHAEL KORS (BUCHURESTI-BUTIKKEN) S.R.L. er et selskap dannet under rumensk lovgivning, registrert i handelsregisteret med nr. J40/4399/09.04.2015 og registreringsnr. 34360004

169A Calea Floreasca, bygning A, femte etasje, kontornr. 2007, register 09, Sektor 1, Bucuresti, Romania

Sverige

Michael Kors (Sverige) AB, et selskap med begrenset ansvar, stiftet under svensk lovgivning, registreringsnummer 556928-9753

c/o Baker & McKenzie, P.O. Box 180, 10 123 Stockholm

2. Vår eiendomsrett.

Med unntak av materiale du sender inn (som definert i avsnitt 6 nedenfor), eier vi og våre lisensgivere fullt og helt alle rettigheter, hjemler og interesser (blant annet opphavsrett) i og til nettsidene, alt innholdet (slik som all lyd, alle fotografier, bilder, illustrasjoner, gjengivelser, tegninger, nettkastinger, RSS-innmatinger, podkastinger, andre tjenester, grafikk, logoer, spill, miniprogrammer, appleter, andre distribuerbare programmer, annet visuelt innhold, video og programvare), kode, data og annet materiale på denne (kollektivt kalt «innhold på nettsiden»), utseendet, designen og organiseringen av nettsidene, og kompileringen og organiseringen av innholdet på nettsiden, slik som opphavsrett, forfatterens rettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter, databaserettigheter, moralske rettigheter, sui generis-rettigheter samt andre immaterielle rettigheter og eiendomsrettigheter i denne. Din bruk av nettsiden gir deg ikke rett til eierskap eller hjemmel til eller i innhold på nettsiden eller annen del av nettsiden, og du får heller ingen rett til å bruke eller vise dette unntatt når det er uttrykkelig tillatt her.

3. Begrenset lisens.

Under disse vilkårene gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å besøke, se, bruke og vise nettsidene og innholdet på nettsidene på datamaskinen eller andre enheter, forutsatt at du overholder disse vilkårene helt og fullt. Nettsidene og innholdet på nettsidene er kun til din personlige, pedagogiske og ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsidene og innholdet på nettsidene (eller noen av våre produkter som markedsføres eller selges på nettsiden) kan kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, utnyttes, lastes ned, lastes opp, legges ut, overføres, endres, avledes, utnyttes, distribueres eller brukes på noen som helst måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss eller fra den relevante rettighetshaveren, unntatt til begrenset personlig, ikke-kommersiell eller pedagogisk bruk og eventuelle andre begrensninger som tillates av gjeldende lov.

4. Varemerker.

Varemerker, logoer, tjenestemerker og handelsnavn som vises på nettsidene eller som en del av innholdet på nettsidene (herunder MICHAEL KORS, MICHAEL MICHAEL KORS, og MK MICHAEL KORS) er registrerte og uregistrerte varemerker for selskapet og andre personer (kollektivt kalt varemerker), og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse av den aktuelle eieren av varemerket. Ingen ting på nettsiden skal forstås som om det gir uttrykkelig, underforstått, passivt eller på annen måte lisens eller rett til å bruke varemerkene som vises på nettsidene eller som del av innholdet på nettsidene uten skriftlig tillatelse fra oss eller den relevante tredjeparts rettighetshaveren.

5. Brukerkontoer.

Hvis du vil bruke enkelte funksjoner på nettsiden, kan det være nødvendig å opprette en konto og sende inn personopplysninger. Retningslinjene for nettsidens innsamling og bruk av informasjon er fastsatt i våre personvernregler og retningslinjer for informasjonskapsler. Du samtykker i å oppgi bare sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon. Du er ansvarlig for å holde kontoopplysningene dine konfidensielle (herunder eventuelle passord), og du påtar deg alt ansvar for all informasjon og alle aktiviteter som finner sted under din konto. Vi har rett til å suspendere eller si opp kontoene din hvis vi har rimelig grunn til å tro at du ikke har overholdt disse vilkårene eller til å begrense din tilgang til hele eller deler av nettsiden i henhold til <avsnitt 22>.

6. Innsendt materiale.

Med mindre vi anmoder spesielt om det, verken ber vi om eller ønsker å motta konfidensiell, hemmelig eller proprietær informasjon eller annet materiale fra deg. Vi vil ikke behandle informasjon, forslag, forespørsler, åndsverk, bilder, fotografier, dokumenter, brev, demoer, ideer, kunnskap, forslag, konsepter, metoder, systemer, designer, tegninger, gjengivelser, planer, teknikker, kommentarer, kritikk, rapporter, , anmeldelser, rangeringer, tilbakemelding eller annet materiale som er innsendt eller overført gjennom nettsiden på noen måte, inkludert gjennom avsnittet «Kontakt oss» (kollektivt kalt «innsendt materiale») som konfidensielt, hemmelig eller proprietært, og vi kan bruke det på en hvilken som helst måte som er i samsvar med disse vilkårene og våre personvernregler.

Ved å sende inn, laste opp, legge ut eller sende innsendt materiale til, på eller gjennom nettsidene

 1. bekrefter du og er ansvarlig for at enten
  1. er det du som eier det innsendte materialet, og det tilhører ingen annen, eller
  2. at du har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene og tillatelsene til å bruke slikt innsendt materiale og sende det til nettsidene for vår bruk, i henhold til disse vilkårene og i samsvar med formålene som er beskrevet på nettsidene, og
 2. i den utstrekning loven tillater det, gir du oss (og våre partnere) en royalty-fri, ubegrenset, verdensomspennende, ikke-eksklusiv og fullt overførbar rett og lisens som kan overdras og viderelisensieres, så lenge som gjeldende lov tillater det, til å bruke, kopiere, reprodusere, endre, lagre, tilpasse, offentliggjøre, oversette, skape avledede verk fra, distribuere, fremføre, vise, lage, utnytte, selge, eksportere eller innlemme slikt innsendt materiale (i sin helhet eller delvis) i andre verk (herunder nettsidene), produkter eller tjenester, i enhver form, medium eller kjent teknologi som nå er kjent eller eller utvikles senere.

Vi er ikke ansvarlige for å vedlikeholde av materialet du sender inn. Du bekrefter at materialet du sender inn, overholder disse vilkårene, og du godtar å holde all nødvendig dokumentasjon tilgjengelige for oss på forespørsel.

7. Regler for oppførsel.

Når du besøker eller bruker nettsidene, innholdet på nettsidene og de ulike funksjonene som er tilgjengelige på nettsiden (for eksempel forumene), må du ikke

 • bryte lover eller forskrifter,
 • bryte nettsidenes sikkerhet eller skaffe deg eller forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til nettsidene, innholdet på nettsidene, datasystemer eller nettverk koblet til servere som er tilknyttet nettsidene eller innholdet på nettsidene. Ved å bryte denne bestemmelsen kan du begå en straffbar handling. I slike tilfeller vil vi anmelde enhver slik atferd til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi din identitet til dem,
 • utgi deg for å være en person eller enhet, enten virkelig eller oppdiktet, herunder enhver person fra nettsidene eller selskapet, og gi et falskt bilde av din tilknytning til enhver annen person eller enhet;
 • forfølge, sjikanere eller skade en annen person;
 • sette inn din egen eller en tredjeparts reklame, merkevare eller annet salgsfremmende innhold (herunder, men ikke begrenset til, hyperkoblinger) i noe av nettsidens innhold eller tjenester på en hvilken som helst nettside, eller i noe av ditt innsendte materiale som du kan sende til et hvilket som helst forum eller andre deler av nettsiden;
 • bruke, laste opp, legge ut, publisere, overføre, distribuere, reprodusere, eller utnytte en del av nettstedene eller innhold på nettsidene til kommersielle eller salgsfremmende formål (med unntak av det som er uttrykkelig tillatt, skriftlig og signert, av leverandøren av slik informasjon eller annet materiale), eller kontakte andre brukere av nettsidene for kommersielle eller salgsfremmende formål, eller tilby å kjøpe eller selge produkter eller tjenester gjennom aktivitetene dine på nettsidene eller i et forum,
 • endre, redigere, slette, fjerne, la være å vise, endre betydningen eller utseendet til eller gjenbruke innholdet på nettsiden, herunder alle varemerker, merkenavn, salgsfremmende slagord eller annet proprietært innhold eller merknader om eiendomsrett som er inkludert i denne,
 • samle inn nettdata, skjermbilder, databaseinformasjon eller e-postadresser eller annen personlig informasjon, eller automatisk eller uautorisert få tilgang til, logge seg på eller registrere seg på nettsidene, eller tilegne seg lister over brukere eller annen informasjon gjennom sidene, herunder all informasjon som befinner seg på servere eller databaser tilknyttet nettsidene,
 • bruke nettsiden eller dens funksjoner på en måte som kan avbryte, skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nettsiden eller dens funksjoner eller forstyrre en annen parts bruk og glede av nettsidene, herunder foreta masseutsendelser av uønskede meldinger, uautorisert reklame eller markedskommunikasjon, eller oversvømme servere med forespørsler,
 • omgå, foreta omvendt utvikling av, dekryptere eller på annen måte endre eller forstyrre (eller forsøke, oppfordre eller hjelpe andre å forsøke å gjøre det ovennevnte) nettsidene eller tjenestene på disse eller programvare på nettsidene utover det som er tillatt ved lov,
 • formulere eller på annen måte fremstille eventuelle tredjeparts nettsider eller innhold på en slik måte at det ville utgjøre eller kunne tolkes som at vi anbefaler eller sponser en tredjeparts nettside, innhold, informasjon eller annet materiale, eller på en måte som bryter vilkårene på slike tredjeparts nettsider,
 • laste opp, legge ut, overføre, distribuere eller på annen måte publisere, på eller via nettsidene, informasjon, innhold eller materiale som er usant (inkludert uttalelser eller materiale som utgjør eller inneholder falske eller misvisende indikasjoner på opprinnelse, anbefalinger eller faktaopplysninger), bedragersk, villedende, ulovlig, truende, fornærmende, sjikanerende, hatefullt, rasistisk, etnisk diskriminerende eller på annen måte støtende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgært, støtende, pornografisk, blasfemisk, seksuelt eksplisitt eller uanstendig , herunder materiale som utgjør eller oppfordrer til opptreden som ville utgjøre en straffbar handling, gir opphav til erstatningsansvar eller på annen måte bryter lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover,
 • bruke nettsidene eller innholdet på nettsiden til å bryte, plagiere eller krenke tredjeparters rettigheter, herunder opphavsrett, forfatterrettigheter, varemerke, forretningshemmeligheter, konfidensialitet, kontrakt, patent, personvernrettigheter eller publiseringsrettigheter, eller annen eiendomsrett eller juridisk rett,
 • laste opp, legge ut, publisere, distribuere eller annen måte overføre informasjon eller materiale som utgjør eller inneholder et virus, spionprogramvare eller andre skadelige komponenter, eller som inneholder innebygde koblinger, reklame, kjedebrev eller pyramidespill av noe slag, eller
 • bruke nettsidene eller tjenestene på disse (eller innhold på nettsiden), i sin helhet eller delvis, til ethvert formål som er forbudt ved gjeldende lov eller forskrift, eller til å fremme brudd på gjeldende lov eller forskrift.

8. Offentlige fora.

Nettsidene kan inneholde visse funksjoner som lar brukerne kommunisere med hverandre eller med allmennheten (f.eks. meldingstjenester, nettprattjenester, oppslagstavler, diskusjonsfora, rangeringer og anmeldelser, blogger og andre, lignende fora, områder og tjenester) (kollektivt kalt foraene). Disse vilkårene gjelder din bruk av foraene. På grunn av Internettets åpenhet bør du være forsiktig og selektiv med hensyn til den informasjonen du oppgir i foraene og på nettsidene, og du må spesielt ikke oppgi sensitiv, personlig identifiserbar, proprietær eller konfidensiell informasjon. Reglene for oppførsel i avsnitt 7 gjelder foraene i sin helhet.

9. Rett til overvåking og redaksjonell kontroll.

Vi kan (men er ikke forpliktet til å) overvåke eller gjennomgå alt som sendes inn til nettsidene. Vi verken sponser, godkjenner, kontrollerer eller har ansvar for slikt materiale. Imidlertid kan vi i henhold til våre personvernregler oppgi all informasjon eller alt materiale til tredjeparter, herunder slikt det er nødvendig for å oppfylle lover, forskrifter eller anmodninger fra politi, domstoler eller myndigheter. Vi kan redigere, nekte å publisere eller fjerne uten varsel ethvert innhold, i sin helhet eller delvis, som bryter disse vilkårene eller gjeldende lov, som etter vårt skjønn er upassende. Hvis du bruker nettsidene, kan du bli utsatt for innhold som kan være støtende, usømmelig eller upassende for deg, og vi har ikke ansvar for slikt innhold. Vi vil ikke være ansvarlige for eller erstatningsansvarlige overfor en tredjepart for innhold eller nøyaktigheten av innhold som du eller andre brukere av nettsidene legger ut, unntatt der hvor det er vår feil.

10. Bestillinger.

Du kan kun bestille varer fra en nettside hvis du er 18 år gammel eller eldre. Etter at du har bestilt, vil du motta en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen. E-posten inneholder et referansenummer og informasjon om produktene du har bestilt. Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt bestillingen din, og betyr ikke at vi har akseptert bestillingen.

Hvis vi avviser bestillingen din, eller gjør en endring i den av en gyldig grunn, kommer vi til å kontakte deg på e-posten og/eller leveringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble lagt inn. Vi kan også komme til å begrense eller kansellere bestillinger som, etter vårt skjønn, ser ut til å være lagt inn av selgere, forhandlere, distributører eller en annen uautorisert part. Banken eller kredittkortet ditt vil ikke bli belastet hvis bestillingen avvises, og beløpet du belastes med, vil bli proporsjonalt redusert dersom vi begrenser antall varer i bestillingen, unntatt når du legger inn en bestilling via et av våre butikkassisterte salgsverktøy (I så fall blir det totale beløpet for bestillingen belastet til banken eller kredittkortet du brukte da du la inn bestillingen. Hvis en del av bestillingen din avvises, mottar du en refusjon på kortet til summen av de avviste varene).

 • 10.1 Bekreftelse.

  Vi aksepterer først tilbudet ditt når vi sender deg en e-post som bekrefter at produktet er sendt («Leveringsbekreftelse») eller hentet i butikken («Kundefaktura») Derfor blir det først inngått kontrakt mellom oss når vi sender deg leveringsbekreftelsen eller kundefaktura. Kontrakten gjelder kun produktene vi har bekreftet at er sendt i leveringsbekreftelseneller kundefakturaen. Vi er ikke forpliktet til å levere andre produkter som kan ha vært en del av bestillingen, før levering av slike produkter er bekreftet i en egen leveringsbekreftelseeller kundefaktura.

 • 10.2 Pris og betaling.

  Du godtar å betale prisen i sin helhet for kjøpet i henhold til retningslinjene for betalingsinformasjon. Betalingsformene vi godtar på bestillinger på nettsidene samt eventuelle andre opplysninger med hensyn til visse betalingsformer, er beskrevet i nettsidenes retningslinjer for betalingsinformasjon.

  Klarna-betaling
  I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige tilbyr vi deg følgende betalingsløsninger. Betaling gjøres til Klarna.

  • • Betal senere: Betalingsperioden som tilbys, er 14, 21 eller 30 dager fra forsendelsen av varene eller tilgjengelighetsdatoen for tjenesten. Du finner fullstendige vilkår og betingelser for markedene der denne betalingsløsningen er tilgjengelig, her: Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Norge, Polen, Sverige og Østerrike.
  • • Del det opp: Med betalingstjenesten fra Klarna kan du betale i fleksible eller faste månedlige avdrag i henhold til betingelsene som står oppført i kassen. Avdragene må betales innen slutten av hver måned etter at en separat månedlig faktura har blitt sendt fra Klarna. Du finner mer informasjon om Del det opp, inkludert vilkår og betingelser og standard europeisk forbrukerkredittinformasjon her for markedene der denne betalingsløsningen er tilgjengelig, her: Danmark, Finland, Irland, Norge, Portugal og Sverige.
  • • Direkte bankoverføring: Tilgjengelig i Østerrike og Belgia. Kontoen din blir belastet rett etter at du har lagt inn en bestilling.
  • • Direct Debit: Tilgjengelig i Østerrike og Sverige. Kontoen din belastes etter forsendelsen av varene eller billettene/tilgjengelighetsdatoen for tjenesten ​eller i tilfelle et abonnement i henhold til det kommuniserte tidsskjemae​t. Du blir varslet om datoene på e-post.
 • Betalingsløsningene Betal senere, Del det opp og Direct Debit er kun tilgjengelige dersom du har en positiv kredittvurdering. Derfor sender vi opplysninger om deg til Klarna i løpet av bestillingsprosessen og behandlingen av kjøpet ditt, slik at de kan foreta en adresse- og kredittvurdering av deg. Vi kan kun tilby deg de tilgjengelige betalingsløsningene basert på resultatet av kredittvurderingen. Du finner generell informasjon om Klarna og brukervilkårene for hvert land på klarna.com. De personlige opplysningene dine behandles i henhold til gjeldende databeskyttelseslover og i henhold til informasjonen i Klarnas personvernerklæring.

  Prisen på produktene vil være som oppgitt på nettsidene fra tid til annen og inkludere MVA (hvis aktuelt) i leveringslandet den dagen du legger inn bestillingen på nettsiden. De oppgitte prisene ekskluderer fraktkostnader, som oppgis separat på nettsidene, og du får beskjed om dem før bestillingen bekreftes. Den endelige prisen for transaksjonen, inkludert alle kostnader, vil imidlertid bli oppgitt i bestillingssammendraget før du legger inn bestillingen.

  Dersom du betaler i en annen valuta til bankkontoen din, kan banken belaste deg for valutaomregning. Prisene kan variere fra land til land. Prisene kan variere mellom nettsider og butikker.


 • 10.3 Produkttilgjengelighet.

  Det er ikke garantert at produktene er tilgjengelige på nettsiden, ettersom det kan være få produkter igjen, eller de kan være utsolgt når du bestiller. Hvis et produkt ikke er tilgjengelig, kan vi avvise bestillingen din. I slike tilfeller vil vi gi deg beskjed ved hjelp av e-postadressen, fakturaadressen eller telefonnummeret du oppgav da du bestilte. Det kan hende at produkter som vises på nettsidene, ikke er tilgjengelige i visse butikker, eller omvendt. Prisen på et produkt (inkludert salg) kan variere mellom nettsiden og butikker og i ulike geografiske områder. Prisene som vises på nettsiden, er oppgitt i valutaen i landet som kontraktsparten, som definert i avsnitt 1, befinner seg i, og er gyldig og gjeldende kun i dette landet.

11. Priser og andre feil.

Vi har gjort vårt beste for å vise fargene og egenskapene til produktene så nøyaktig som mulig på nettsidene. Imidlertid kan de tekniske spesifikasjonene, skjermen og innstillingene på den elektroniske enheten din påvirke nøyaktigheten av visningen. Av og til kan informasjon på nettsiden inneholde typografiske eller visuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser eller tilgjengelighet

Priser og tilgjengelighet av produkter og tjenester kan endres når som helst.

12. Levering og mottak av produkter:

Vi kan bruke tredjepartsselskaper til bestillingsbekreftelser og leveringsvarsler. Disse tredjepartnene kan kreve en adresse og et telefonnummer som en del av bestillingen og leveringsprosessen, og tredjepartsselskapet kan bruke telefonnummeret dersom det er vanskelig å finne leveringsadressen samt for å varsle deg om en uventet leveringstid eller oppdatering for leveransen. Når du legger inn en bestilling og uttrykkelig godtar disse vilkårene på dette tidspunktet, godtar du at denne informasjonen oppgis til slike tredjepartsselskaper kun for bestillingsbekreftelse og leveringsvarsel i henhold til våre personvernregler. I dette avsnittet i vilkårene omfatter vi» også tredjepartsselskapene vi bruker til bestillingsbekreftelser og leveringsvarsler.

Vi gir opptil fire alternativer for levering av produkter som beskrevet i våre retningslinjer for forsendelse og levering. Produktene vil bli levert innen 30 dager fra vi bekrefter bestillingen. For enkelhets skyld kan du spore bestillingen på Internett når som helst på nettsiden for bestillingsstatus. Bare skriv inn e-postadressen din og bestillingsnummeret for å spore bestillingen. Du kan også klikke på sporingskoblingen i bestillingsbekreftelsen. Du kan også kontakte kundeservice ved hjelp av kontaktopplysningene i <avsnitt 24>.

Fordi varer ikke alltid er på lager, kan flere varer i samme bestilling bli sendt separat. Hver forsendelse vil ha sitt eget sporingsnummer, og kan spores på bestillingsstatussiden under samme bestillingsnummer. Når det gjelder bestillinger med flere pakker, vil pakken som blir sendt først, belastes for den totale fraktkostnaden (hvis aktuelt).

HENT I BUTIKK

Utvalgte varer på michaelkors.eu kan kjøpes på nett og hentes i en butikk. Du kan sjekke butikkens tilgjengelighet på produktsidene våre ved å velge alternativet Hente i butikk. Hvis du har tillatt nettstedet å identifisere posisjonen din, viser vi tilgjengeligheten av produktvalget i butikker i nærheten. Hvis du ikke har tillatt nettstedet å identifisere din nåværende posisjon, kan du angi by og postnummer for å finne butikker i nærheten.

Vanligvis vil varene dine være klare for henting innen ca. 3 timer etter at du har bestilt varene. Du vil motta en e-post som varsler deg når bestillingen er klar for henting. Hvis du vil hente varen samme dag, må du legge inn bestillingen din minst tre timer før butikken stenger. Bestillinger i nærheten av eller etter dette vinduet er kanskje ikke tilgjengelige for henting før neste virkedag.

Gyldig bilde-ID må utvises når du henter varene. Du blir belastet for bestillingen når du henter den i den utvalgte butikken.

Bestillinger blir holdt av i seks dager fra den ble registrert før den blir kansellert.

Bestillinger kan inneholde både varer som skal fraktes til en adresse og varer som skal hentes i en butikk. Flere hentesteder er tillatt, men bare én fraktadresse sted er tillatt per bestilling.

Varer som har blitt personifisert eller tilpasset med monogram eller gravering kan ikke hentes i butikk.

LEVERINGSBEGRENSNINGER

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke sender bestillinger som er gjort på michaelkors.eu eller via det butikkassisterte salgsverktøyet, til adresser utenfor landene som er nevnt i avsnitt 1. Du kan bestille produkter utenfor disse landene, men denne bestillingen må leveres til en adresse i et land på listen. Hvis du ønsker å kjøpe et produkt som skal leveres i et annet land som vi foreløpig sender bestillinger til via en av våre andre nettsider, kan du bestille produktet gjennom Michael Kors-nettsiden som er satt opp til å sende til det aktuelle landet.

13. Garanti og reparasjon.

Produktene du har kjøpt fra nettsidene, kan være dekket av våre retningslinjer for garanti og reparasjon. Disse garantiene tilbys i tillegg til og uten å begrense de lovbestemte rettighetene dine.

14. Angrerett/avbestillingsrett/retur av bestillinger.

Du har en lovfestet rett til å kansellere eller avbestille en bestilling i løpet av perioden som er angitt nedenfor. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å beholde et produkt i den gjeldende perioden, kan du gi oss beskjed om at du ønsker å kansellere bestillingen og få pengene tilbake.

Angreretten gjelder ikke for følgende:

 • produkter som er laget etter dine spesifikasjoner eller er personlig tilpasset,
 • munnbind,
 • forseglede produkter (f.eks. parfyme eller skjønnhetsprodukter) der forseglingen er brutt etter at de er levert til deg.
 • badetøy eller undertøy der forseglingen er fjernet.

Visse andre produkter kan også være unntatt fra angreretten.  Hvis dette gjelder, vil det være tydelig oppgitt på produktsiden før du kjøper.

Din rett til å angre eller avbestille en bestilling begynner fra den datoen du foretar bestillingen på nettsiden. Fristen for å angre eller avbestille er oppgitt i tabellen nedenfor:

Hvis bestillingen gjelder...

... utløper avbestillingsfristen

ett enkelt produkt (som ikke leveres i flere forsendelser på forskjellige dager).

innen utløpet av 30 dager etter den dagen du mottar produktet.

flere produkter som leveres på forskjellige dager.

innen utløpet av 30 dager etter den dagen du mottar det siste produktet du bestilte.

BESKJED OM AVBESTILLING

Hvis du vil benytte deg av retten til å avbestille, må du informere oss om dette. Du kan fylle ut <angreskjemaet>. Du kan også kontakte kundeservice via e-post, post eller telefon ved hjelp av opplysningene i avsnitt 24. Vi vil sende deg en e-post for å bekrefte at vi har mottatt avbestillingen. Hvis du sender oss e-post eller skriver til oss, ber vi deg ta med bestillingsnummeret slik at vi kan identifisere bestillingen.

Hvis du avbestiller, vil vi:

 1. refundere beløpet du betalte for produktene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi har lovens tillatelse til å redusere refusjonsbeløpet for å gjenspeile eventuell reduksjon i varenes verdi dersom dette er et resultat av at du har håndtert dem på en måte som ikke ville vært tillatt i en butikk, for eksempel på en annen måte enn for å bestemme varenesegenskaper og funksjon. Hvis vi refunderer kjøpesummen før vi har hatt mulighet til å inspisere varene, og senere finner ut at du har håndtert dem på en uakseptabel måte, må du betale oss et passende beløp.
 2. refundere eventuelle leveringskostnader du har betalt, i henhold til loven vil maksimalt refusjonsbeløp være kostnadene ved den minst kostbare leveringsmåten vi tilbyr (forutsatt at dette er en vanlig og generelt akseptable metode).
 3. tilbakebetale deg så snart som mulig, og ikke senere enn 14 dager etter at du har informert oss om at du ønsker å trekke deg fra denne kontrakten.
 4. Vi kan holde tilbakebetalingen tilbake til vi har mottatt produktene i retur eller du har fremlagt dokumentasjon på at produktene er sendt tilbake, avhengig av hva som skjer først.

Hvis et produkt er levert til deg før du velger å angre bestillingen,

 1. må du returnere det til oss uten ugrunnet opphold, og i alle fall ikke senere enn 30 dager etter dagen da du gav oss beskjed om at du ønsker å kansellere bestillingen. Du kan enten sende det tilbake ved å bruke den forhåndsbetalte etiketten, returnere det til oss i butikk eller levere det til vår autoriserte transportør.
 2. med mindre produktet er defekt eller ikke som beskrevet, vil du være ansvarlig for kostnaden for å returnere produktene til oss. Hvis produktet ikke kan returneres per post, beregner vi at dersom du bruker transportøren som leverte produktet til deg, skulle disse kostnadene overstige beløpet vi fakturerte deg for levering.

RETUR AV BESTILLINGER

Du har to alternativer for å returnere/bytte varer du har kjøpt på Internett på michaelkors.eu eller i butikk via det butikkassisterte salgsverktøyet: per post eller i butikk. All retur og bytte, enten per post eller i butikk, må skje innen 30 dager fra den dagen du mottok leveransen. Hvis bestillingen sendes i flere leveranser, har du 30 dager fra den dagen du mottar den siste leveransen fra denne bestillingen.

Retur og bytte må skje i samsvar med våre retningslinjer for retur og bytte.

Alternativ 1: Med posten

Følg disse instruksjonene hvis du vil returnere eller bytte per post:

1. Fyll ut nødvendig informasjon i returskjemaet som følger med pakken.

2. Pakk varene godt, pass på å ta med alle sidene i returskjemaet. Prøv å bruke den opprinnelige forsendelsesesken og materialene.

3. Fest den ferdig adresserte og forhåndsbetalte returetiketten på returpakken.

4. Lever returpakken på et postkontor i landet der varene dine ble levert.

5. Returen din vil bli behandlet innen maks 21 virkedager. Dersom du har bedt om å bytte varen, vil varen bli refundert til den opprinnelige betalingsmetoden. For å bytte, foreta en ny nettbestilling.

6. For varer som ble kjøpt på nett eller hentet i en butikk, kontakter du Kundeservice på europe.customerservice@michaelkors.com for å få en forhåndsbetalt returetikett.

Du er ansvarlig for å emballere, merke og sende produktet riktig til oss for Michael Kors' regning.  Ta vare på postkvitteringen som en garanti for forsendelsen. Vær oppmerksom på at dersom du velger en annen transportør eller leveringstjeneste til å returnere varen i stedet for å bruke den forhåndsbetalte returetiketten, vil du være ansvarlig for returkostnadene med mindre det dreier seg om et defekt produkt, eller et produkt som ikke svarer til beskrivelsen.

Dersom en vare returneres til oss i uegnet tilstand, kan det hende vi må sende den tilbake til deg.

Alternativ 2: I butikk
Du kan returnere/bytte varer som er kjøpt på michaelkors.eu eller i butikk via det butikkassisterte salgsverktøyet, i alle Michael Kors-butikker (bortsett fra fabrikkutsalg, rabattbutikker eller reisebutikker) i det landet der bestillingen ble gjort. Du må fremlegge returskjemaet eller ordrebekreftelsen på e-post når du skal returnere/bytte. Vi gjør oppmerksom på at bytte i butikk avhenger av at varen er på lager i butikken. Bortsett fra unntakene nedenfor vil de returnerte varene bli refundert i samme betalingsform som ble mottatt. Du vil motta en e-post som bekrefter at returen er ferdigbehandlet.

Bestillinger betalt med PayPal som returneres i butikk for refusjon, kan kun refunderes som gavekort.

Kjøp som har blitt gjort med Klarna, kan ikke returneres til butikken. De kan kun returneres per post.

De overnevnte retningslinjene for retur i butikk gjelder også for bestillinger som ble kjøpt på nett og hentet i en butikk.

15. Andre returer.

Du har juridiske rettigheter i forhold til produkter som er defekte eller ikke svarer til beskrivelsen. Disse juridiske rettighetene påvirkes ikke av din rett til å avbestille, returnere og få pengene tilbake, eller noe annet i disse vilkårene. Se våre retningslinjer for garanti og reparasjon hvis du vil vite mer.

RETUR AV GAVE

Gaver kan returneres per post eller i butikk, som forklart ovenfor, når en gavekvittering eller det originale returskjemaet medfølger. Når det gjelder gaver som returneres per post, gjør vi oppmerksom på at refusjon bare kan behandles mot den opprinnelige kontoen i samme betalingsform som den som ble mottatt.  Vi anbefaler derfor at du returnerer gaver i en Michael Kors Lifestyle-butikk, der våre medarbeidere kan hjelpe deg å bytte varen eller gi deg kreditt i form av et gavekort fra Michael Kors.

Hvis du trenger å bytte per post, ber vi deg kontakte kundeservice ved hjelp av opplysningene i avsnitt 24.

16. Kobling til nettsidene.

Med unntak av det som er beskrevet i avsnitt 7, kan du opprette koblinger til hjemmesidene til nettsidene forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og ikke skader eller utnytter vårt omdømme. Du godtar at:

(a) dersom du inkluderer en kobling fra en annen nettside til nettsiden, skal denne koblingen åpnes i et nytt nettleservindu, og den skal koble seg til nettsidens hjemmeside,

(b) du ikke har tillatelse til å koble deg direkte til bilder på nettsidene, for eksempel ved å bruke innebygde koblinger eller dypkobling, for eksempel for å få bildet til å vises på en annen nettside, og

(c) du kan ikke opprette kobling fra en annen nettside til en nettside på en slik måte at siden eller noen av dens sider blir rammet inn, omgitt eller tildekket av tredjeparts innhold, materiale eller merke.

Vi kan etter eget skjønn kreve at enhver kobling til et nettsted blir fjernet, og vi kan oppheve din rett til å koble til nettsidene.

17. Tredjeparts nettsider.

Du kan opprette koblinger (ved hjelp av ulike metoder, blant annet hyperkoblinger, klikkbare bilder eller ord, bannere og miniprogrammer) fra nettsidene til tredjeparts nettsider, programmer og tjenester, og på tredjeparts nettsider kan det opprettes koblinger til nettsiden. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, godtar du at med mindre det er vår feil, har vi intet ansvar for informasjon, innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på koblede nettsider, og at koblinger til koblede nettsider ikke nødvendigvis betyr at vi anbefaler, godkjenner eller sponser disse. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov og med mindre det er vår feil, frasier vi oss ethvert ansvar for eventuelle virus eller skadelig kode som kan forekomme på koblede nettsider, for nøyaktigheten av informasjonen de leverer og for eventuelle varer eller tjenester som leveres av eller er kjøpt fra slike koblede nettsider. Hvis du stoler på en koblet nettside, gjør du det på egen risiko, og påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følge av dette.

18. Kampanjer.

Nettsiden kan inneholde lotterier, konkurranser eller andre kampanjer som krever at du sender materiale eller informasjon til oss (og noen ganger andre). Slike lotterier, konkurranser eller kampanjer kan være underlagt andre regler, retningslinjer og vilkår, som du vil få beskjed om før du deltar.. Det er ditt ansvar å lese disse reglene, retningslinjene og vilkårene for å avgjøre om du kan delta, registrere deg og følge dem.

19. Ansvarsfraskrivelse

Du er ansvarlig for å følge alle sikkerhetsadvarsler og forholdsregler som følger med produktet. Hvis du ikke er trygg på å bruke produktet etter å ha lest sikkerhetsadvarslene, må du returnere produktet i henhold til retningslinjer for retur og bytte ovenfor. I den grad gjeldende lov tillater det, er vi ikke ansvarlige for (i) at du ikke følger sikkerhetsadvarsler, forholdsregler eller andre instrukser som følger med produktet, (ii) at du bruker produktet uaktsomt, eller (iii) at du med hensikt bruker produktet feil.

De uttrykkelige garantiene som gis med våre produkter, kommer i tillegg til, og påvirker ikke, dine juridiske rettigheter med hensyn til produkter som er defekte eller ikke svarer til beskrivelsen. 

20. Ansvarsbegrensning.

Vi utelukker eller begrenser ikke vårt ansvar på noen måte for:

 1. Dødsfall eller personskade forårsaket av våre handlinger eller unnlatelser,
 2. Svindel eller falske prekontraktuelle uttalelser fra oss,
 3. situasjoner der vi ikke har rettigheter til å selge produktene til deg,
 4. alle produkter som ikke svarer til beskrivelsen, alle produkter som ikke er av tilfredsstillende kvalitet eller egnet til formålet, eller ikke samsvarer med en prøve vi har levert, eller et produkt som anses som defekt under gjeldende lov,
 5. Forsett eller grov uaktsomhet,
 6. Brudd på forpliktelser med hensyn til offentlig orden,

Dersom vi ikke overholder våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller det er bevist at vi har opptrådt uaktsomt med hensyn til våre forpliktelser ifølge disse vilkårene, vil vi være ansvarlige for alle tap og skader du måtte bli påført som er påregnelige konsekvenser av dette bruddet, og dette er fastslått av en kompetent domstol.

Nettsidene og alle produkter som er kjøpt gjennom nettsidene, er kun gjort tilgjengelige for innenlands og privat bruk.  Du godtar at du ikke skal bruke nettsidene og produktene til kommersielle eller forretningsmessige formål eller videresalg (unntatt der loven tillater det), og vi har ikke ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av omsetning, avbrudd i virksomheten eller tap av forretningsmuligheter. 

21. Rettslige problemstillinger.

Nettsiden er beregnet på besøkende som befinner seg i land som er nevnt i avsnitt 1. Vi kontrollerer og driver nettsiden vår vanligvis fra våre kontorer i Storbritannia og USA. Vi påstår ikke at materialet på nettsiden er egnet eller tilgjengelig på andre steder enn i landene som er nevnt i avsnitt 1. Alle som besøker eller bruker siden fra andre steder, er ansvarlige for å overholde alle gjeldende lokale lover. Videre er programvare fra nettsiden underlagt britisk og amerikansk eksportkontroll. Ingen programvare fra nettsiden kan lastes ned eller på annen måte eksporteres eller gjeneksporteres (i) til (eller til en borger av eller person som er bosatt i) land der Storbritannia eller USA har eksportforbud, eller (ii) til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte borgere, eller det amerikanske handelsdepartmentets oversikt over bestillingsforbud, alle tilsvarende lister som vedlikeholdes av den britiske regjering, eller (iii) som på annen måte bryter amerikansk eller britisk lovgivning. Hvis du laster ned eller bruker slik programvare, bekrefter og garanterer du at du ikke befinner deg i, er kontrollert av eller er borger av eller bosatt i et slikt land eller er på en slik liste.

22. Tilgang til nettsidene.

Tilgang til nettsidene våre gis på midlertidig basis. Vi kan si opp, endre, midlertidig innstille, begrense eller avslutte din tilgang til eller driften av alle deler av nettsidene når som helst, av enhver rimelig grunn, uten varsel eller ansvar (blant annet dersom vi har grunn til å tro at du bryter disse vilkårene og ikke kan rette opp bruddet, eller hvis vi må utføre vedlikehold på nettsiden). Du er ansvarlig for å gjøre alt som er nødvendig for at du skal ha tilgang til nettsidene våre.

23. Gjeldende lov og diverse.

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og oss og eventuelle bestillinger du har foretatt på nettsidene, og eventuelle kontraktsmessige og ikke-kontraktsmessige tvister som måtte oppstå ut fra disse vilkårene, alle bestillinger og annet i forbindelse med disse vilkårene, skal være underlagt lovgivningen i landet der du er bosatt, uten hensyn til konflikt mellom lovbestemmelsene. Partene er enige om at konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) ikke skal gjelde. Eventuelle tvister som oppstår under disse vilkårene, skal tas opp og behandles i relevant domstol i det landet der du er bosatt. Tvister kan også sendes inn for å løses via Internett til EU-kommisjonens nettbaserte tvisteløsningsplattform på følgende adresse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Disse vilkårene er mellom deg og foretaket Michael Kors som angitt i del 1. Ingen andre personer skal ha rett til å håndheve disse vilkårene. Vi kan kun overføre eller delegere våre rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene helt eller delvis til en annen organisasjon, uten ditt samtykke og uten foregående varsel, hvis denne overføringen ikke påvirker dine rettigheter eller plikter under disse vilkårene.

Dersom vi ikke utøver eller håndhever eventuelle rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene, eller vi venter med å gjøre dette, skal det ikke innebære en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser, eller bety at du ikke lenger må overholde forpliktelsene dine under disse vilkårene.

Vi kan varsle deg på e-post til e-postadressen du har oppgitt til oss da du bestilte, i brev eller legge ut en melding på nettsiden når du kjøper et produkt på nettsiden. Vi er ikke ansvarlige for automatisk filtrering som du eller nettverksleverandøren din bruker på e-postmeldinger. Vi anbefaler at du legger nettadressene til michaelkors.com inn i adresseboken i e-postprogrammet ditt for å sikre at du får e-postmeldinger fra oss. Når vi sender meldinger til deg, vil vi til enhver tid overholde personvernreglene.

Dersom en kompetent domstol finner at noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige, skal de andre bestemmelsene i vilkårene fortsatt ha full gyldighet. 

Vi skal ikke holdes ansvarlige for manglende oppfyllelse, eller forsinkelse i oppfyllelsen av våre forpliktelser under disse vilkårene som skyldes force majeure eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll. Du kan kansellere en bestilling som blir påvirket av en hendelse utenfor vår rimelige kontroll (herunder manglende levering) som har pågått i mer enn [30] dager. Hvis du vil angre, ber vi deg kontakte oss ved hjelp av opplysningene i avsnitt 24. Hvis du velger å angre, må du returnere relevante produkter du allerede har mottatt, (på vår bekostning), og vil gi vi deg pengene tilbake, inkludert eventuelle leveringskostnader.

Nettbasert tvisteløsning - Kun for kunder bosatt i EU

EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert tvisteløsningsplattform som du kan få tilgang til her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Kontakt oss.

Vi ber deg rette spørsmål eller kommentarer om nettsiden, disse vilkårene eller produkter du har kjøpt via nettsidene, til: europe.customerservice@michaelkors.com eller via opplysningene på Kontakt oss-siden.

Angreskjema

Du har rett til å angre uten å oppgi grunn innen tretti (30) dager fra den dagen du mottar produktene. Hvis du vil benytte deg av angreretten, kan du sende oss en e-post på mailto:europe.customerservice@michaelkors.com, ringe oss ved hjelp av opplysningene på Kontakt oss-siden, eller sende inn skjemaet nedenfor i utfylt stand på e-post eller i posten.

Til: SETT INN ADRESSE/E-POSTADRESSE

Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) trekker meg/oss fra (*) salgskontrakten for følgende varer (*)/for levering av følgende tjeneste (*).

Bestilt den

Mottatt den

Bestillingsnummer **

E-postadresse på bestillingen **

Kundenes navn

Kundenes adresse

Kundenes underskrift (bare hvis dette skjemaet er skrevet ut på papir)

Dato:

(*) Stryk det som ikke passer
(**) Det er til hjelp hvis du har dette, men det er ikke obligatorisk