Zásady pro záruku a opravy

Tato záruka se vztahuje pouze na nákupy uskutečněné v Evropě přímo u společnosti Michael Kors. Co se týče produktů Michael Kors zakoupených jinde, vraťte je na původním místě nákupu spolu se stvrzenkou a požádejte o asistenci.

RUKAVICE, DROBNÉ KOŽENÉ ZBOŽÍ A DOPLŇKY K ELEKTRONICE (MIMO HODINEK)

Rozdíly v barvě a struktuře jsou ceněnými vlastnostmi krásné vyčiněné kůže. Kůže může postupně získat patinu a také ztmavnout působením kožního mazu a přímého slunce, což ještě podtrhne přirozený vzhled vaší kabelky nebo drobného koženého výrobku. Další informace o tom, jak o kabelky a drobné kožené výrobky pečovat, naleznete v našich pokynech k péči o výrobky.

Na kabelky, drobné kožené zboží a příslušenství k elektronice zakoupené v Evropě se vztahuje omezená záruka dva roky od původního data obdržení zboží (je nutné předložit doklad o koupi).

V případě, že za nevyhovující kabelku, drobné kožené zboží nebo příslušenství k elektronice vydáme náhradu, nebude zákazníkovi původní výrobek vrácen.

Tato záruka je nad rámec vašich zákonných práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Podmínky a vyloučení

Záruka nepokrývá škody vyplývající z přenosu barviv, nehod nebo nesprávného používání či z jakýchkoli úprav, servisu nebo oprav, které provedla jiná strana než společnost Michael Kors.

Upozorňujeme, že jakékoli případné náklady související se zasláním vadného produktu k nám nese společnost Michael Kors.

Upozorňujeme, že jakékoli případné náklady související se zasláním vadného produktu k nám nese zákazník.

ZAVAZADLA

Na zavazadla zakoupená v Evropě se vztahuje dvouletá omezená záruka od data obdržení zboží (je nutné předložit doklad o koupi). V případě, že za nevyhovující zavazadlo vydáme náhradu, nebude zákazníkovi původní zavazadlo vráceno.

Tato záruka je nad rámec vašich zákonných práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Podmínky a výjimky

Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nehod nebo nesprávného použití.

Upozorňujeme, že jakékoli případné náklady související se zasláním vadného produktu k nám nese zákazník.

OBUV

Na obuv zakoupenou v Evropě se vztahuje dvouletá (nebo delší, pokud to vyžadují platné zákony) záruka na vady (je nutné předložit doklad o koupi). V případě, že za nevyhovující obuv vydáme náhradu, nebude zákazníkovi původní obuv vrácena.

Tato záruka je nad rámec vašich zákonných práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Chcete-li uplatnit reklamaci v rámci záruky na kabelky, drobné kožené zboží, doplňky k elektronice (kromě hodinek), zavazadla nebo obuv, obraťte se na zástupce zákaznického oddělení z našeho týmu.

HODINKY

Na hodinky zakoupené v Evropě se vztahuje dvouletá (nebo delší, pokud to vyžadují platné zákony) záruka (je nutné předložit doklad o koupi). Prostudujte si prosím úplné znění záruky v záruční příručce, kterou jste obdrželi spolu s hodinkami.

Tato záruka je nad rámec vašich zákonných práv, která jí nejsou nijak dotčena.

  • V případě hodinek zakoupených v samostatných obchodech Michael Kors v Evropě nebo prostřednictvím některé z oficiálních evropských webových stránek Michael Kors se obraťte na zástupce zákaznického oddělení z našeho týmu. Upozorňujeme, že jakékoli případné náklady související se zasláním vadného produktu k nám nese zákazník.
  • V případě hodinek zakoupených prostřednictvím obchodníka, který prodává zboží značky Michael Kors, navštivte s účtenkou místo nákupu a vaši žádost zpracuje daný obchodník.

Pro potřeby záruky a oprav kontaktujte našeho specialistu na hodinky a šperky zde.

BRÝLE

Na brýle zakoupené v Evropě se vztahuje dvouletá (nebo delší, pokud to vyžadují platné záruky) omezená záruka (je nutné předložit doklad o koupi).

Tato záruka je nad rámec vašich zákonných práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Chcete-li v rámci této záruky uplatnit reklamaci, obraťte se na zástupce zákaznického oddělení.

ŠPERKY

Šperky značky Michael Kors jsou vyráběny z jiných než drahých kovů v kombinaci s různými prvky včetně polodrahokamů a kůže. Parfém a kosmetiku aplikujte předtím, než si šperky nasadíte. Jednotlivé kusy šperků čistěte otřením měkkou tkaninou. Zabraňte styku šperků s vlhkostí, která může přispět ke vzniku skvrn. Kůži nevystavujte vodě. Doporučujeme vám uchovávat šperky na čistém a suchém místě.

Na šperky zakoupené v Evropě se vztahuje dvouletá (nebo delší, pokud to vyžadují platné záruky) omezená záruka (je nutné předložit doklad o koupi). Pokud se ukáže, že šperky neodpovídají uzavřené smlouvě, výrobek zdarma vyměníme za stejný nebo (pokud si to zákazník bude přát) podobný výrobek.

Tato záruka je nad rámec vašich zákonných práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Chcete-li v rámci této záruky uplatnit reklamaci, obraťte se na zástupce zákaznického oddělení.

Pro potřeby záruky a oprav kontaktujte našeho specialistu na hodinky a šperky zde.

ŠPERKY ZE STERLINGOVÉHO STŘÍBRA

Záruka na šperky ze sterlingového stříbra od společnosti Michael Kors je dobrovolná záruka od výrobce. Poskytuje práva lišící se od práv stanovených spotřebitelskými zákony, mezi něž mimo jiné patří práva související s nevyhovujícím zbožím. Výhody omezené záruky společnosti Michael Kors doplňují, nikoli nahrazují, práva stanovená spotřebitelskými zákony.

Na vaše šperky ze sterlingového stříbra od společnosti Michael Kors se vztahuje záruka společnosti Fossil Group, Inc.* po dobu dvou (2) let od původního data nákupu, a to vždy v souladu s podmínkami této záruky. Záruka na šperky ze sterlingového stříbra Michael Kors se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Jako doklad o nákupu je zapotřebí kopie účtenky.

Kryté kusy budou opraveny (pokud je to proveditelné) nebo vyměněny bez poplatků za součásti a za práci, pokud se při běžném používání ukáže, že je kus vadný z hlediska materiálu nebo zpracování.

V případě výměny společnost Michael Kors nemůže zaručit, že obdržíte stejný šperk ze sterlingového stříbra. Pokud váš produkt není k dispozici, bude nahrazen srovnatelným produktem stejné hodnoty a podobného stylu. Záruka na vyměněný šperk ze sterlingového stříbra končí dva (2) roky od data obdržení náhradního kusu.

ZÁRUKA NA ŠPERKY ZE STERLINGOVÉHO STŘÍBRA SE NEVZTAHUJE NA:

  • Poškození, které je podle názoru společnosti Michael Kors způsobeno nesprávným zacházením, nedostatečnou péčí, nehodami, nepatřičným použitím, úpravami, pokusy o opravu, nedbalostí, nedodržením pokynů uvedených v brožuře o následné péči nebo na stránkách services.fossilgroup.com, běžným opotřebením nebo stárnutím.
  • Produkty, které nebyly zakoupeny od autorizovaného prodejce Michael Kors (včetně autorizovaných online prodejců), v maloobchodní prodejně Michael Kors nebo z oficiálního webu Michael Kors.

Výše uvedené záruky a nápravná opatření jsou výlučné a nahrazují všechny ostatní výslovné, předpokládané nebo zákonné záruky a podmínky, pokud jde o jakoukoli záležitost, včetně záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti, uspokojivé kvality, názvu a nezasahování, které společnost Michael Kors výslovně odmítá. Společnost Michael Kors neodpovídá za škody nebo závazky náhodné, následné, nepřímé, mimořádné nebo odvetné povahy jakéhokoli druhu, které vzniknou v souvislosti s prodejem nebo používáním tohoto produktu, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti za produkt nebo jakékoli jiné teorii, a to i pokud byla společnost Michael Kors informována o možnosti takových škod, a dokonce i v případě uznání, že došlo k selhání základního účelu jakéhokoli omezeného prostředku nápravy uvedeného v tomto dokumentu. Celá odpovědnost společnosti Michael Kors je omezená na výměnu nebo nápravu dle zaplacené kupní ceny, a to pouze na základě rozhodnutí společnosti Michael Kors.

Některé země, státy nebo provincie nepovolují vyloučení nebo omezení předpokládaných záruk nebo omezení náhodných nebo následných škod. Z tohoto důvodu pro vás platnost výše uvedených omezení a výjimek může být omezena. Pokud nelze implicitní záruky v plném rozsahu vyloučit, budou omezeny na dobu platné písemné záruky. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva, přičemž v závislosti na místních zákonech můžete mít další práva. Vaše zákonná práva nejsou dotčena.

ŽÁDOST O ZÁRUČNÍ OPRAVU ŠPERKŮ ZE STERLINGOVÉHO STŘÍBRA:

Potřebujete-li nechat provést práce v rámci záruky, navštivte stránku oprav a podle pokynů zašlete své šperky ze sterlingového stříbra, kopii dokladu o prodeji a popis problému nejbližšímu autorizovanému mezinárodnímu servisnímu centru.

Neposílejte originální obaly, protože nebudou vráceny. Společnost Michael Kors důrazně doporučuje, abyste zásilku pro přepravu pojistili a šperky ze sterlingového stříbra jste pro přepravu přiměřeně chránili. Společnost Michael Kors nezodpovídá za ztrátu nebo poškození produktu během přepravy.

Abyste tuto záruku mohli využít, musíte předložit platný doklad o koupi.

Pokud se nenacházíte v USA, kliknutím sem si stáhněte seznam mezinárodních servisních středisek a kontaktujte to nejbližší.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

VAROVÁNÍ PŘED PADĚLKY

Společnost Michael Kors bere prosazování práv duševního vlastnictví vážně a náš tým ochrany značky bojuje proti neoprávněné výrobě a prodeji padělaných výrobků. Pokud se váš dotaz týká ověřování produktu, je nám líto, ale nejsme Vám schopni poskytnout pokyny k ověření produktu. Abyste předešli nebezpečí nákupu padělaných výrobků, doporučujeme nakupovat přímo na jedné z oficiálních prodejních webových stránek společnosti Michael Kors, v maloobchodních prodejnách Michael Kors nebo ve spolehlivých obchodních domech, u specializovaných prodejců nebo internetových prodejců, o kterých víte, že jsou spolehliví.

Pokud chcete oznámit padělaný výrobek, zašlete nám prosím e-mail na adresu BrandProtection@michaelkors.com

Michael Kors (Švýcarsko) GmbH

Naposledy aktualizováno: 24.5.2023