Garantijas un remonta politika

Šī garantija attiecas tikai uz pirkumiem, kas Eiropā veikti tieši no Michael Kors. Michael Kors preces, kas iegādātas citur, atgrieziet sākotnējā iegādes vietā, izmantojot iegādes čeku.

ROKASSOMAS, NELIELI ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI, TEHNOLOĢIJU AKSESUĀRI (IZŅEMOT ROKASPULKSTEŅUS)

Toņu un tekstūru dažādība ir augsti vērtētas skaistu krāsotas ādas izstrādājumu īpašības. Laika gaitā ādas izstrādājums iegūst patinu, un tā krāsa saskarē ar jūsu ādu un tiešas saules gaismas iedarbībā var palikt tumšāka, vēl vairāk padarot jūsu rokassomas vai nelielā ādas izstrādājuma izskatu vēl dabiskāku. Lai iepazītos ar plašāku informāciju par jūsu rokassomas vai nelielā ādas izstrādājuma apkopi, lūdzu, skatiet mūsu Norādes par produktu apkopi.

Eiropā uz rokassomām, nelieliem ādas izstrādājumiem un tehnoloģiju aksesuāriem attiecas divu gadu garantija, ko piemēro no izstrādājuma sākotnējās saņemšanas dienas (ir jāuzrāda pirkuma apliecinājums).

Neatbilstošās rokassomas, ādas izstrādājuma vai tehnoloģiju aksesuāra apmaiņas gadījumā sākotnējais izstrādājums klientam netiek atgriezts.

Garantija papildina un neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

Nosacījumi un izņēmumi

Garantija nesedz kaitējumu, kas radies, krāsvielai nonākot uz citām virsmām, kā arī negadījumu un nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī kaitējumu, kuru radījušas izmaiņas, apkope vai remonts, ko ir veikusi jebkura cita puse, nevis Michael Kors .

Ņemiet vērā, ka klients ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar defektīvās preces nosūtīšanu mums.

BAGĀŽA

Uz Eiropā pirktām ceļojuma somām attiecas divu gadu ierobežota garantija no iegādes čeka datuma (jāuzrāda pirkuma apliecinājums). Neatbilstošās ceļojuma somas apmaiņas gadījumā sākotnējā prece klientam netiek atgriezta.

Garantija papildina un neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

Nosacījumi un izņēmumi

Šī garantija nesedz zaudējumus, kas radušies negadījumu vai nepareizas lietošanas dēļ.

Ņemiet vērā, ka klients ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar defektīvās preces nosūtīšanu mums.

APAVI

Uz Eiropā pirktiem apaviem attiecas divu gadu (vai ilgāka, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti) garantija (jāuzrāda pirkuma veikšanas apliecinājums). Neatbilstošo apavu apmaiņas gadījumā sākotnējā prece klientam netiks atgriezta.

Garantija papildina un neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

Lai iesniegtu garantijas prasību saistībā ar rokassomām, nelieliem ādas izstrādājumiem, tehnoloģiju aksesuāriem (izņemot pulksteņus), bagāžu un apaviem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandas pārstāvi.

ROKASPULKSTEŅI

Uz Eiropā iegādātiem pulksteņiem attiecas divu gadu (vai ilgāka, ja tas paredzēts attiecīgajos tiesību aktos) garantija (jāuzrāda pirkuma veikšanas apliecinājums). Izsmeļošus garantijas nosacījumus, lūdzu, skatiet savam pulkstenim pievienotajā garantijas brošūrā.

Garantija papildina un neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

  • Saistībā ar pulksteņiem, kas iegādāti atsevišķos Michael Kors veikalos Eiropā vai oficiālajās Michael Kors tīmekļa vietnēs Eiropā, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandas pārstāvi. Ņemiet vērā, ka klients ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar defektīvās preces nosūtīšanu mums.
  • Tirdzniecības uzņēmumos pirktu rokas pulksteņu gadījumā, lūdzu, vērsieties pirkuma veikšanas vietā, ņemot līdzi pirkuma čeku, un tirdzniecības uzņēmums jums varēs palīdzēt.

Lai saņemtu garantijas vai remonta pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu pulksteņu un juvelierizstrādājumu speciālistu šeit.

BRILLES

Uz Eiropā pirktām brillēm attiecas divu gadu (vai ilgāka, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti) garantija (jāuzrāda pirkuma veikšanas apliecinājums).

Garantija papildina un neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

Lai iesniegtu prasību saskaņā ar šo garantiju, lūdzu, sazinieties ar mūsu eKlientu apkalpošanaskomandas pārstāvi.

ROTAS

Michael Kors rotaslietas tiek izgatavotas no materiāliem, kas nav dārgmetāli, izmantojot arī dažādus citus elementus, tostarp pusdārgakmeņus un ādu. Uzklājiet kosmētiku un smaržas pirms rotu uzlikšanas. Tīriet rotaslietas, noslaukot tās ar mīkstu drānu. Sargājiet no mitruma iedarbības, jo tas var veicināt apsūbējuma rašanos. Sargājiet ādas elementus no ūdens. Rotaslietas ieteicams uzglabāt tīrā un sausā vietā.

Uz Eiropā pirktām rotām attiecas divu gadu (vai ilgāka, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti) garantija (jāuzrāda pirkuma veikšanas apliecinājums). Ja rotas neatbilst līgumam, mēs tās bez maksas apmainīsimt pret tādu pašu vai līdzīgu preci (pēc klienta izvēles).

Garantija papildina un neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

Lai iesniegtu prasību saskaņā ar šo garantiju, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandas pārstāvi.

Lai saņemtu garantijas vai remonta pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu pulksteņu un juvelierizstrādājumu speciālistu šeit.

SUDRABA JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI

Michael Kors sudraba juvelierizstrādājumu garantija ir ražotāja brīvprātīga garantija. Tā nodrošina tiesības, kas ir atšķirīgas no tiesībām, kuras paredz patērētāju tiesību aizsardzības akti, tostarp (bet ne tikai) tiesības, kas attiecas uz neatbilstīgām precēm. Michael Kors ierobežotās garantijas sniegtie ieguvumi papildina patērētāju tiesību aizsardzības aktos noteiktās tiesības, bet neaizstāj tās.

Jūsu Michael Kors sudraba juvelierizstrādājumu garantiju piedāvā Fossil Group, Inc. *, un tā tiek piedāvāta 2 (divus) gadus no sākotnējā pirkuma datuma, kā arī saskaņā ar šīs garantijas noteikumiem. Michael Kors sudraba juvelierizstrādājumu garantija attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem. Pirkuma pierādīšanai ir vajadzīga kvīts kopija

Garantijā ietvertās preces tiks salabotas (ja iespējams) vai nomainītas, neprasot samaksu par darbu un elementiem, ja parastās lietošanas laikā precei parādās materiālu vai ražošanas defekts.

Nomaiņas gadījumā Michael Kors nevar garantēt, ka saņemsit to pašu sudraba juvelierizstrādājumu. Ja jūsu juvelierizstrādājums nav pieejams, tiks nodrošināta līdzīga stila rotaslieta par tādu pašu vērtību. Samainītā sudraba juvelierizstrādājuma garantija beidzas pēc 2 (diviem) gadiem, skaitot no dienas, kad tiek saņemta maiņas prece.

SUDRABA JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU GARANTIJA:

  • nesedz bojājumus, kas pēc Michael Kors ieskatiem radušies nepareizas un bezrūpīgas apiešanās, negadījuma, neatbilstošas izmantošanas, izmaiņu, remonta mēģinājumu, nolaidības, to padomu neievērošanas, kas sniegti jūsu preces kopšanas bukletā vai vietnē services.fossilgroup.com, kā arī normāla nolietojuma vai novecošanās dēļ;
  • neatteicas uz produktiem, kas nav iegādāti no pilnvarota Michael Kors mazumtirgotāja (ieskaitot pilnvarotus tiešsaistes mazumtirgotājus), Michael Kors mazumtirdzniecības veikalā vai oficiālajā Michael Kors vietnē.

Iepriekšminētās garantijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir ekskluzīvi un tiek piedāvāti visu citu garantiju un noteikumu vietā, kas ir tieši, netieši vai paredzēti tiesību aktos attiecībā uz jebkuru jautājumu, tostarp (bet ne tikai) garantijām par derīgumu pārdošanai, piemērotību noteiktam mērķim, precizitāti, pieņemamu kvalitāti, nosaukumu un nepārkāpšanu, no kurām Michael Kors nepārprotami atsakās. Michael Kors nav atbildīgs par jebkāda veida nejaušu, izrietošu, netiešu, īpašu vai soda kompensāciju vai saistībām, kas rodas šī produkta pārdošanas vai lietošanas dēļ vai saistībā ar to, neatkarīgi no tā, vai šāda kompensācija vai saistības pamatojas uz līgumu, deliktu (ieskaitot nolaidību), stingru atbildību par produktu vai kādu citu teoriju pat tad, ja uzņēmumam Michael Kors ir paziņots par šādas kompensācijas iespējamību un ja tiek uzskatīts, ka jebkurš šeit norādītais ierobežotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis nav sasniedzis tā pamata mērķi. Michael Kors atbildība aprobežojas ar preces aizstāšanu vai labošanu par preci samaksātās summas apjomā pēc Michael Kors ieskatiem.

Dažās valstīs, štatos vai provincēs nav atļauts izslēgt vai ierobežot netiešās garantijas vai arī ierobežot netiešo vai izrietošo kompensāciju, lai iepriekš minētie ierobežojumi un izņēmumi varētu tikt ierobežoti attiecībā uz jums. Kad netiešās garantijas nav iespējams pilnībā izslēgt, tās ir spēkā ne ilgāk kā piemērojamā rakstveida garantija. Šī garantija piešķir jums noteiktas juridiskas tiesības, un atkarībā no vietējiem tiesību aktiem jums var būt citas tiesības. Jūsu tiesību aktos paredzētās tiesības nemainās.

SUDRABA JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU GARANTIJAS REMONTA PIEPRASĪŠANA:

Ja jums ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzu, apmeklējiet remonta vietni un sekojiet norādījumiem, lai uz jums tuvāko pilnvaroto starptautisko centru nosūtītu sudraba juvelierizstrādājumus, pārdošanas čeka kopiju un problēmas aprakstu.

Nesūtiet oriģinālo iesaiņojumu, jo tas netiks atgriezts. Michael Kors uzstājīgi iesaka apdrošināt savu sūtījumu un pienācīgi aizsargāt sudraba juvelierizstrādājumus sūtīšanas laikā. Michael Kors nav atbildīgs par sūtīšanas laikā nozaudētu vai sabojātu preci.

Lai varētu izmantot šīs garantijas priekšrocības, jums ir jāiesniedz derīgs pirkuma apliecinājums.

Ja neatrodaties ASV, lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai saņemtu starptautisko pakalpojumu centru sarakstu, un sazinieties ar tuvāko šādu centru.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080, ASV

BRĪDINĀJUMS PAR VILTOTĀM PRECĒM

Michael Kors ar lielu rūpību attiecas pret mūsu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un mūsu zīmola aizsardzības komanda aktīvi strādā, lai apkarotu viltotu produktu ražošanu un pārdošanu. Ja jūsu jautājums ir saistīts ar preču īstumu, diemžēl, nevaram sniegt norādes par to, kā pārbaudīt vai pārliecināties par preču autentiskumu. Lai izvairītos no viltotu preču iegādes, mēs iesakām iegādāties preces tieši mūsu oficiālajās Michael Kors tīmekļa vietnēs, Michael Kors mazumtirdzniecības veikalos vai uzticamos iepirkšanās centros, kā arī specializētos tiešsaistes un bezsaistes veikalos.

Lai ziņotu par viltotām precēm, lūdzu, rakstiet uz BrandProtection@michaelkors.com

MICHAEL KORS (ŠVEICE) GMBH

Pēdējais atjauninājums: 24.5.2023