Politik om garanti og reparation

Denne garanti gælder kun for køb foretaget i Europa direkte med Michael Kors. For at få hjælp til Michael Kors-produkter, der er købt fra en anden kilde, skal du vende tilbage til det oprindelige købssted med din kvittering.

HÅNDTASKER, SMÅ LÆDERVARER OG TECH-ACCESSORIES (URE UNDTAGET)

Afvigelser i farve og tekstur er værdsatte egenskaber for smukt, garvet læder. Med tiden vil læderet opnå en patina og kan også blive mørkere på grund af olier fra din hud og direkte sollys, hvilket yderligere forskønner det naturlige look for din håndtaske eller lille lædervare. Se vores retningslinjer for produktpleje for yderligere oplysninger om pleje af din håndtaske eller lille lædervare.

Håndtasker, små lædervarer og tech-accessories, som er købt i Europa, er beskyttede fra den oprindelige modtagelsesdato af en to-årig begrænset garanti (købsbevis er påkrævet).

Hvis en mangelfuld håndtaske, lille lædervare eller tech-accessory udskiftes, bliver den oprindelige vare ikke sendt tilbage til kunden.

Garantien er i tillæg til og berører ikke dine juridiske rettigheder.

Betingelser og undtagelser

Garantien dækker ikke skader, som skyldes farveoverførsel, ulykker eller misbrug eller ændring, vedligehold eller reparation, som er udført af en anden part end Michael Kors.

Bemærk, at kunden er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med forsendelse af det defekte produkt til os.

BAGAGE

Kufferter, som er købt i Europa, er omfattet af en to-årig begrænset garanti (købsbevis er påkrævet). Hvis en mangelfuld kuffert udskiftes, bliver den oprindelige vare ikke sendt tilbage til kunden.

Garantien er i tillæg til og berører ikke dine juridiske rettigheder.

Betingelser og undtagelser

Denne garanti dækker ikke skader, der opstår som følge af ulykker eller forkert brug.

Bemærk, at kunden er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med forsendelse af det defekte produkt til os.

SKO

Sko, som er købt i Europa, er beskyttet mod mangler af en to-årig (eller længere periode, når gældende ret påkræver det) garanti (købsbevis er påkrævet). Hvis mangelfulde sko udskiftes, bliver den oprindelige vare ikke sendt tilbage til kunden.

Garantien er i tillæg til og berører ikke dine juridiske rettigheder.

Hvis du vil fremsætte et krav under denne garanti i forbindelse med håndtasker, små lædervarer, tech-accessories (undtagen ure) bagage og fodtøj, bedes du kontakte vores kundeserviceteams medarbejdere.

URE

Ure, som er købt i Europa, er beskyttet af en to-årig (eller længere periode, hvor gældende ret påkræver det) garanti (købsbevis er påkrævet). Se den fulde garanti i garantibogen, der følger med dit ur.

Garantien er i tillæg til og berører ikke dine juridiske rettigheder.

  • For ure, som er købt i enkeltstående Michael Kors-butikker i Europa eller gennem officielle Michael Kors-websteder i Europa, bedes du kontakte vores kundeserviceteams medarbejdere. Bemærk, at kunden er ansvarlig for alle omkostninger forbundet med forsendelse af det defekte produkt til os.
  • For ure, som er købt gennem en Michael Kors-forhandler, bedes du returnere uret til købsstedet med din kvittering, og forhandleren kan hjælpe dig.

For garanti- eller reparationsservice bedes du kontakte vores specialist i ure og smykker her.

BRILLER

Briller, som er købt i Europa, er beskyttet af en to-årig (eller længere periode, hvor gældende ret påkræver det) begrænset garanti (købsbevis er påkrævet).

Garantien er i tillæg til og berører ikke dine juridiske rettigheder.

For at gøre et krav gældende under denne garanti bedes du kontakte vores kundeserviceteams medarbejdere.

SMYKKER

Smykker fra Michael Kors er lavet af ikke-ædle metaller sammen med forskellige elementer, herunder halvædelsten og læder. Påfør parfume og kosmetik, inden du tager smykkerne på. Hvert smykke rengøres ved at tørre det med en blød klud. Hold smykkerne væk fra fugt, da dette kan forårsage misfarvning. Læder må ikke komme i berøring med vand. Vi anbefaler, at dine smykker opbevares et rent, tørt sted.

Smykker, som er købt i Europa, er beskyttet af en to-årig (eller længere periode, hvor gældende ret påkræver det) begrænset garanti (købsbevis er påkrævet). Hvis smykkerne viser sig ikke at være i overensstemmelse med aftalen, udskifter vi dem med det samme eller (efter kundens valg) med et tilsvarende produkt uden beregning.

Garantien er i tillæg til og berører ikke dine juridiske rettigheder.

For at gøre et krav gældende under denne garanti bedes du kontakte vores kundeserviceteams medarbejdere.

For garanti- eller reparationsservice bedes du kontakte vores specialist i ure og smykker her.

STERLINGSØLVSMYKKER

Michael Kors-garantien på sterlingsølvsmykker er en frivillig producentgaranti. Den giver rettigheder, der adskiller sig fra rettigheder i forbrugerlovgivning, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder, der vedrører ikke-overensstemmende varer. Michael Kors' begrænsede garantifordele ligger ud over og erstatter ikke rettigheder i forbrugerlovgivningen.

Dine Michael Kors-sterlingsølvsmykker er dækket af en garanti fra Fossil Group, Inc. * i en periode på to (2) år fra den oprindelige købsdato, i de enkelte tilfælde underlagt vilkår og betingelser i denne garanti. Michael Kors-garantien på sterlingsølvsmykker dækker fejl på materialer samt produktionsfejl. En kopi af kvitteringen kræves som købsbevis.

De dækkede varer repareres (hvis muligt) eller erstattes uden pålæggelse af komponent- og arbejdsomkostninger, hvis varen viser sig at være defekt i materiale eller udførelse under normal brug.

I tilfælde af erstatning kan Michael Kors ikke garantere, at du får det samme sterlingsølvsmykke. Hvis varen ikke er tilgængelig, vil den blive erstattet med en tilsvarende vare af tilsvarende værdi og i samme stil. Garantien for udskiftning af sterlingsølvsmykke slutter to (2) år fra den dato, hvor erstatningsvaren modtages

GARANTIEN PÅ STERLINGSØLVSMYKKER DÆKKER IKKE:

  • Skader, der efter Michael Kors' mening opstår som følge af forkert håndtering, manglende pleje, ulykker, uhensigtsmæssig brug, ændring, forsøg på reparation, forsømmelighed, manglende overholdelse af rådene i hæftet med plejevejledning eller på services.fossilgroup.com, normal slitage eller ældning.
  • Produkter, der ikke købes hos en autoriseret Michael Kors-forhandler (inklusive autoriserede onlineforhandlere), en Michael Kors-detailbutik eller Michael Kors' officielle hjemmeside.

Ovennævnte garantier og retsmidler er bindende og erstatter alle øvrige garantier, vilkår og betingelser, udtrykkelige, underforståede eller lovmæssige, uanset årsag, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed, tilfredsstillende kvalitet , titel og ikke-krænkelse, som alle udtrykkeligt fraskrives af Michael Kors. Michael Kors er ikke ansvarlig for tilfældige skader, følgeskader, indirekte, særlige eller straffende skader eller forpligtelser af nogen art, der opstår som følge af eller i forbindelse med salg eller brug af dette produkt, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatning (herunder forsømmelighed), strengt produktansvar eller enhver anden teori, selvom Michael Kors er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selvom et begrænset middel, der er specificeret heri, anses for ikke at have opfyldt sit væsentligste formål. Michael Kors' samlede ansvar er begrænset til erstatning eller reparation af den betalte købspris, som er Michael Kors' eneste mulighed.

Nogle lande, stater eller regioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af underforståede garantier eller begrænsning af utilsigtede skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsninger og undtagelser gælder muligvis i begrænset omfang i dit tilfælde. Implicitte garantier må udelukkes i deres helhed, men de kan være begrænset mht. varigheden af den gældende skriftlige garanti. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder; du kan have andre rettigheder, der kan variere afhængigt af lokal lovgivning. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes ikke.

ANMODNING OM REPARATION INDEN FOR STERLINGSØLVSMYKKEGARANTIEN:

Hvis du får brug for at få udført arbejde under garantien, bedes du besøge reparationswebstedet og følge vejledningen for at indsende dit sterlingsølvsmykke til reparation, en kopi af din kvittering samt en beskrivelse af problemet til det autoriserede internationale servicecenter, der ligger tættest på dig.

Indsend ikke den originale emballage, da den ikke vil blive returneret. Michael Kors anbefaler på det kraftigste, at du forsikrer din pakke og sørger for tilstrækkelig beskyttelse af sterlingsølvsmykket under forsendelsen. Michael Kors er ikke ansvarlig for produkter, der går tabt eller beskadiges under forsendelse.

Du skal fremvise et gyldigt købsbevis for at være berettiget til at benytte dig af denne garanti.

Hvis du ikke bor i USA, skal du klikke her for at se en liste over internationale servicecentre og kontakte det servicecenter, der ligger tættest på dig.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

ADVARSEL OM FALSKE PRODUKTER

Michael Kors tager håndhævelsen af vores intellektuelle ejendomsrettigheder alvorligt, og vores brand-beskyttelsesteam arbejder for at bekæmpe uautoriseret produktion og salg af forfalskede produkter. Hvis din forespørgsel vedrører produktgodkendelse, må vi beklageligvis meddele, at vi ikke er i stand til at give dig vejledning eller verifikation af produktgodkendelse. For at undgå risiko for køb af forfalskede produkter anbefaler vi, at du køber direkte fra et af vores officielle Michael Kors e-commerce-websteder, en officiel Michael Kors-forhandler eller et autoriseret stormagasin, en detailhandler eller et internetfirma, som du ved har et godt ry.

Falske produkter kan anmeldes via e-mail til BrandProtection@michaelkors.com

Michael Kors (Switzerland) GmbH

Sidst opdateret: 24.5.2023