Gwarancja oraz polityka dotycząca napraw

Ta gwarancja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych bezpośrednio w europejskich sklepach Michael Kors. W przypadku produktów Michael Kors zakupionych z innego źródła należy udać się do pierwotnego miejsca zakupu z paragonem w celu uzyskania pomocy.

TOREBKI, DROBNA GALANTERIA SKÓRZANA I AKCESORIA TECHNICZNE (Z WYŁĄCZENIEM ZEGARKÓW)

Różnice w kolorze i fakturze są nieodłączną cechą wyjątkowych i naturalnych produktów skórzanych. Z biegiem czasu skóra nabiera patyny, a jej kolor może się ulec przyciemnieniu z powodu sebum wytwarzanego przez skórę i bezpośredniego działania światła słonecznego, co nadaje torebkom lub drobnej galanterii skórzanej jeszcze bardziej naturalny wygląd. Więcej informacji na temat pielęgnacji torebek i drobnej galanterii skórzanej jest dostępnych w naszych zaleceniach dotyczących pielęgnacji produktów.

Torebki, drobna galanteria skórzana i akcesoria techniczne zakupione w Europie są chronione od pierwotnej daty odbioru przez dwuletnią ograniczoną gwarancję (wymagany dowód zakupu).

W przypadku wymiany niezgodnych z umową torebek, drobnej galanterii skórzanej lub akcesoriów technicznych oryginalne produkty nie zostaną zwrócone klientowi.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw przysługujących użytkownikowi i ich nie ogranicza.

Warunki i wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku farbowania, wypadków lub niewłaściwego użytkowania ani żadnych zmian, usług lub napraw dokonywanych przez jakiekolwiek strony inne niż firma Michael Kors.

Należy pamiętać, że klient pokrywa wszelkie koszty związane z wysyłką wadliwego produktu.

BRĄZOWY

Walizki i torby podróżne zakupione w Europie są objęte dwuletnią ograniczoną gwarancją od pierwotnej daty odbioru (wymagany dowód zakupu). W przypadku wymiany niezgodnej z umową walizki lub torby podróżnej oryginalny produkt nie zostanie zwrócony klientowi.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw przysługujących użytkownikowi i ich nie ogranicza.

Warunki i ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek wypadków lub niewłaściwego użytkowania.

Należy pamiętać, że klient pokrywa wszelkie koszty związane z wysyłką wadliwego produktu.

OBUWIE

Na obuwie zakupione w Europie udzielana jest dwuletnia (lub dłuższa, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo) gwarancja (wymagany jest dowód zakupu). W przypadku wymiany niezgodnego z umową obuwia oryginalne produkty nie zostaną zwrócone klientowi.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw przysługujących użytkownikowi i ich nie ogranicza.

Aby w ramach gwarancji uruchomić procedurę reklamacyjną dotyczącą torebek, małych produktów skórzanych, akcesoriów technicznych (z wyłączeniem zegarków), toreb podróżnych i obuwia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

ZEGARKI

Na zegarki zakupione w Europie udzielana jest dwuletnia (lub dłuższa, jeśli jest to wymagane przez prawo właściwe) gwarancja (wymagany jest dowód zakupu). Prosimy zapoznać się z pełną treścią umowy w karcie gwarancyjnej dołączonej do zegarka.

Jeśli nie będziemy w stanie wymienić lub naprawić produktu, użytkownik ma prawo zwrócić produkt, rozwiązać umowę i uzyskać zwrot kwoty zakupu.

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw przysługujących użytkownikowi i ich nie ogranicza.

  • W przypadku zegarków zakupionych w odrębnych butikach Michael Kors w Europie lub za pośrednictwem oficjalnych witryn internetowych Michael Kors w Europie należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Należy pamiętać, że klient pokrywa wszelkie koszty związane z wysyłką wadliwego produktu.
  • W przypadku zegarków zakupionych za pośrednictwem dystrybutora firmy Michael Kors należy udać się do miejsca zakupu wraz z dowodem, a dystrybutor udzieli niezbędnej pomocy.

W sprawie usług gwarancyjnych lub napraw należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. zegarków i biżuterii tutaj.

AKCESORIA OPTYCZNE

Na akcesoria optyczne zakupione w Europie udzielana jest dwuletnia (lub dłuższa, jeśli jest to wymagane przez prawo właściwe) ograniczona gwarancja (wymagany jest dowód zakupu).

Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw przysługujących użytkownikowi i ich nie ogranicza.

Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

BIŻUTERIA

Biżuteria firmy Michael Kors jest wykonana z metali nieżelaznych połączonych z różnymi elementami, w tym kamieniami półszlachetnymi i skórą. Perfum i kosmetyków należy używać przed założeniem biżuterii. Aby wyczyścić każdy element biżuterii, należy go przetrzeć miękką szmatką. Biżuterię należy chronić przed wilgocią, ponieważ wilgoć może mieć szkodliwy wpływ na produkt. Nie należy narażać skóry na działanie wody. Zalecamy przechowywanie biżuterii w czystym, suchym miejscu.

Na biżuterię zakupioną w Europie udzielana jest dwuletnia (lub dłuższa, jeśli jest to wymagane przez prawo właściwe) ograniczona gwarancja (wymagany jest dowód zakupu). Jeśli biżuteria nie będzie zgodna z umową, bezpłatnie wymienimy ją na taką samą biżuterią lub (według uznania klienta) na porównywalny produkt.

Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

W sprawie usług gwarancyjnych lub napraw należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. zegarków i biżuterii tutaj.

SREBRNA BIŻUTERIA

Gwarancja na srebrną biżuterię firmy Michael Kors jest dobrowolną gwarancją producenta. Zapewnia ona prawa oddzielne od praw konsumentów i dotyczy m.in. produktów niezgodnych z umową. Korzyści wynikające z ograniczonej gwarancji firmy Michael Kors nie zastępują praw należnych konsumentom, lecz je uzupełniają.

Srebrna biżuteria firmy Michael Kors jest objęta gwarancją Fossil Group, Inc.* na okres dwóch (2) lat od pierwotnej daty zakupu. W każdym przypadku obowiązuje regulamin tej gwarancji. Gwarancja na srebrną biżuterię firmy Michael Kors obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. W ramach dowodu zakupu należy okazać kopię paragonu.

Produkty objęte gwarancją zostaną naprawione (jeśli to możliwe) lub wymienione bez pobierania opłat za części składowe i robociznę, jeśli klient wykaże, że użytkowany zgodnie z przeznaczeniem produkt ma wady materiałowe lub produkcyjne.

W przypadku wymiany firma Michael Kors nie może zagwarantować, że klient otrzyma identyczny element srebrnej biżuterii. Jeśli dana sztuka biżuterii będzie niedostępna, klientowi zostanie zaoferowany zbliżony produkt o tej samej wartości i podobnym stylu. Gwarancja na zamienną sztukę srebrnej biżuterii wygasa po dwóch (2) latach od daty wymiany.

GWARANCJA NA SREBRNĄ BIŻUTERIĘ NIE OBEJMUJE:

  • Uszkodzeń powstałych na skutek czynników niezależnych od firmy Michael Kors, tj. nieprawidłowej obsługi, braku pielęgnacji, wypadków, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikacji, próby naprawy, zaniedbania, nieprzestrzegania zaleceń zawartych w broszurze pielęgnacyjnej lub na stronie services.fossilgroup.com, normalnego zużycia lub starzenia się produktu.
  • Produktów niezakupionych w sklepie detalicznym spółki Michael Kors, na oficjalnej stronie internetowej Michael Kors lub od zatwierdzonych sprzedawców Michael Kors (w tym zatwierdzonych sklepów online).

Powyższe gwarancje i środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje oraz regulaminy (wyraźne, dorozumiane lub ustawowe) dotyczące dowolnych kwestii, w tym między innymi gwarancje w zakresie przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, zadowalającej jakości, tytułu prawnego i nienaruszania praw podmiotów trzecich – wszystkie zostały wyraźnie wykluczone przez spółkę Michael Kors. Spółka Michael Kors nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe i pośrednie szkody, specjalne nawiązki i zadośćuczynienia ani inne zobowiązania związane ze sprzedażą lub użytkowaniem produktu albo z nich wynikające, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), odpowiedzialność za produkt lub inne podstawy prawne, nawet jeśli spółka Michael Kors została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód, a wszelkie ograniczone środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie zostaną uznane za niespełniające swojej głównej funkcji. Odpowiedzialność spółki Michael Kors ogranicza się wyłącznie do wymiany lub naprawy produktu w ramach ceny zakupu.

W niektórych krajach, stanach lub prowincjach wyłączenie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji, a także ograniczenie przypadkowych i wynikowych szkód jest niedozwolone, dlatego powyższe postanowienia mogą mieć ograniczone zastosowanie. Jeśli nie można wyłączyć dorozumianych gwarancji w całości, zostaną one ograniczone do czasu obowiązywania odpowiedniej gwarancji na piśmie. Ta gwarancja przyznaje klientowi określone prawa; w zależności od lokalnych regulacji mogą przysługiwać mu też inne prawa. Ustawowe prawa klienta pozostają w mocy.

PROŚBA O NAPRAWĘ SREBRNEJ BIŻUTERII W RAMACH GWARANCJI:

Jeśli klient chce skorzystać z naprawy w ramach gwarancji, powinien wejdź na stronę napraw i postępować zgodnie z instrukcjami, aby wysłać zakupioną sztukę srebrnej biżuterii wraz z kopią paragonu i opisem problemu do najbliższego autoryzowanego serwisu międzynarodowego.

Nie należy przesyłać oryginalnego opakowania, ponieważ nie zostanie ono zwrócone. Michael Kors zaleca ubezpieczenie paczki i odpowiednie zabezpieczenie srebrnej biżuterii na czas wysyłki. Michael Kors nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie produktu podczas wysyłki.

Aby skorzystać z tej gwarancji, klient musi okazać ważny dowód zakupu.

Jeśli klient znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, powinien kliknąć tutaj, aby wyświetlić listę centrów serwisowych Michael Kors na całym świecie, i skontaktować się z najbliższym serwisem.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI FAŁSZERSTWA

Spółka Michael Kors traktuje egzekwowanie swoich praw własności intelektualnej bardzo poważnie, a nasz zespół ds. ochrony marki zwalcza nielegalną produkcję i sprzedaż podrobionych produktów. Jeśli zapytanie ma związek z autentycznością produktów, niestety nie możemy przedstawić wytycznych dotyczących jej weryfikacji. Aby uniknąć ryzyka zakupu podrobionych produktów, zalecamy dokonywanie zakupów bezpośrednio w jednym z oficjalnych butików internetowych spółki Michael Kors, butikach spółki Michael Kors, renomowanych domach towarowych lub butikach stacjonarnych/internetowych o dobrej reputacji.

Informacje o podrobionych produktach można przesyłać na adres e-mailBrandProtection@michaelkors.com

Michael Kors (Switzerland) GmbH

Ostatnia aktualizacja: 24.5.2023