Returns & Exchanges

Please select your language:

English | Lietuviu


For full details of our policy please refer to our Terms & Conditions page.

If you are not satisfied with your order for any reason, we will accept the return of items that are in new, unused condition, with original tags attached. Returned items must not be washed, worn or altered. We do not accept returns of facemasks,swimwear, underwear, jewellery or beauty products where the hygiene seal has been broken or removed, nor of custom-made or personalised items (including items that have been monogrammed or engraved).

This Return Policy does not affect the statutory rights you may have under applicable law, including your statutory right to withdrawal or your statutory warranty.

Credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received, except as otherwise stated here. You will receive an email confirming the completion of return processing.

You have two options for returning or exchanging merchandise purchased online on www.michaelkors.eu or in store using our in-store assisted selling tool: by mail or in store. All returns or exchanges of online orders, whether by mail or in store, must be returned within 30 days from the day on which you receive your delivery. If your order is shipped in multiple deliveries you will have 30 days from the day on which you receive your last delivery for that order.

Option 1: By Mail

To return by mail using our pre-paid service, please follow these instructions:

  1. Visit our Returns Centre to start your return. Select the item(s) you wish to return and complete the required information.
  2. Securely pack your merchandise. Please try to use the original shipping box and materials if possible.
  3. Follow the instructions provided and drop off your return package at any local post office or drop off location indicated.
  4. Your return will be processed within a maximum of 14 days. A refund for the item will be made to the original payment method.

For returns in Lithuania, Norway, or Romania, please contact Customer Services in order to arrange your return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You are responsible for properly packaging, labelling and shipping your product to us at Michael Kors cost. Please note that in the event that you choose another courier or shipping service to return your item rather than use the pre-paid returns service, except in the case of defective or nonconforming product, you will be responsible for the cost of return.

In the event that an item is returned to us in an unsuitable condition, we may have to send it back to you.

Option 2: In Store

To start your return, select the country your order was placed in and follow the on-screen instructions to initiate your in-store return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You can return or exchange items purchased at michaelkors.eu, or in store using our in-store assisted selling tool, in any Michael Kors Store (excluding outlet, concessions or travel retail stores) located in the delivery country of your order. You will need to present your returns form or other proof of purchase at the time of the return or exchange. Note that in-store exchanges are subject to stock availability in that store. Subject to the below exceptions, credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received. You will receive an email confirming the completion of return processing.

Please note, purchases made by Klarna, Open Invoice, Direct Debit or PayPal cannot be returned to store. They can only be returned by mail.

The above in-store return policies also apply to orders that were bought online and collected in a store.

RETURNING A GIFT

Gifts can be returned by mail or in store, as outlined above, when accompanied by a gift receipt or the original returns form. For gifts returned by mail, please note that refunds can only be processed against the original account in the same form of payment in which it was received. Therefore we recommend returning gifts to a Michael Kors Lifestyle store, where our associates will be able to assist you in exchanging the item, or providing a credit by Michael Kors gift card.

Last Updated: 16.04.2024


Prekių grąžinimas ir keitimas

Daugiau informacijos apie mūsų politiką rasite mūsų Taisyklės ir sąlygos puslapyje.

Jei dėl kokios nors priežasties nesate patenkinti savo užsakymu, galite grąžinti mums prekes, kurios yra naujos, nenaudotos, su originaliomis etiketėmis. Grąžinamos Prekės negali būti skalbtos, dėvėtos ar pakeistos. Mes nepriimame atgal veido kaukių, maudymosi kostiumėlių, apatinių drabužių, juvelyrinių dirbinių ir kosmetikos prekių, jei buvo nuimta ar sulaužyta higienos plomba, taip pat nepriimamos pagal užsakymą pagamintos prekės (įskaitant prekes su monogramomis ar graviruotėmis).

Šios prekių grąžinimo sąlygos neturi įtakos jūsų teisėms, kurios gali jums priklausyti pagal taikytinus įstatymus, įskaitant jūsų teises dėl užsakymo atšaukimo ar garantijos.

Suma už jūsų grąžintą (-as) prekę (-es) bus pervesta į jūsų sąskaitą tokiu pačiu būdu, kurį pasirinkote atsiskaitydami už prekę (-es), išskyrus šiose sąlygose nurodytus atvejus. Gausite el. laišką, patvirtinantį grąžinimo proceso užbaigimą.

Svetainėje www.michaelkors.eu Įsigytas prekes per pardavimų pagalbinį įrankį parduotuvėje galite grąžinti arba pakeisti dviem būdais: paštu arba parduotuvėje. Grąžinant arba keičiant internetinius užsakymus paštu arba parduotuvėje, prekės turi būti mums grąžintos per 30 dienų nuo tos dienos, kada jos buvo jums pristatytos. Jei jūsų užsakymo prekės buvo pristatytos atskirai, turite grąžinti jas per 30 dienų nuo tos dienos, kada buvo pristatyta paskutinė to užsakymo prekė.

1 būdas: paštu

Norėdami grąžinti prekę paštu naudojant mūsų išankstinio apmokėjimo paslaugą, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

  1. Apsilankykite mūsų Grąžinimų centre ir pradėkite grąžinimo procesą. Pasirinkite norimą (-as) grąžinti Prekę (-es) ir pateikite reikalingą informaciją.
  2. Saugiai supakuokite grąžinamas Prekes. Jei įmanoma, naudokite siuntinio dėžutę ir medžiagas.
  3. Laikykitės nurodytų instrukcijų ir palikite grąžinamą siuntą bet kuriame vietiniame pašte arba nurodytoje išsiuntimo vietoje.
  4. Prekių grąžinimo procesas bus užbaigtas daugiausia per 14 dienų. Kompensuojama suma bus grąžinta pirminio mokėjimo būdu.

Dėl grąžinimų Lietuvoje, Norvegijoje ar Rumunijoje skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą ir susitarkite dėl savo prekės grąžinimo.

Pasirinkite jums priskirtą grąžinimų centrą čia.

Austrija

Nyderlandai

Belgija

Lenkija

Čekijos Respublika

Airijos Respublika

Danija

Švedija

Suomija

Šveicarija

Vengrija

Rumunija*

Latvija

Lietuva*

Liuksemburgas

Norvegija*

Portugalija


*Dėl prekių grąžinimo susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Jūs esate atsakingi už tinkamą jūsų prekės supakavimą, paženklinimą ir išsiuntimą mums „Michael Kors“ sąskaita. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei prekėms grąžinti pasirinksite kitą kurjerį ar siuntimo paslaugą, o ne iš anksto apmokėto grąžinimo etiketę, jūs turėsite padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent būtų grąžinamos prekės su defektais ar neatitinkančios aprašymo.

Jei mums grąžinta prekė yra netinkamos būklės, mes galime išsiųsti ją atgal jums.

2 būdas: parduotuvėje

Norėdami pradėti grąžinimą, pasirinkite šalį, kurioje pateikėte užsakymą, ir vykdydami instrukcijas ekrane pradėkite grąžinimą į parduotuvę.

Pasirinkite jums priskirtą grąžinimų centrą čia.

Austrija

Nyderlandai

Belgija

Lenkija

Čekijos Respublika

Airijos Respublika

Danija

Švedija

Suomija

Šveicarija

Vengrija

Rumunija*

Latvija

Lietuva*

Liuksemburgas

Norvegija*

Portugalija


*Dėl prekių grąžinimo susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

Svetainėje michaelkors.eu įsigytas prekes galite grąžinti arba pakeisti per mūsų pardavimo pagalbinį įrankį parduotuvėje, bet kurioje „Michael Kors“ parduotuvėje (išskyrus išparduotuves, nedidelius prekybos taškus ir keleiviams skirtos mažmeninės prekybos vietas) šalyje, į kurią buvo pristatytas užsakymas. Grąžindami ar keisdami prekę, turite pateikti grąžinimo formą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą. Atkreipkite dėmesį, kad galimybė pakeisti prekę parduotuvėje priklausys nuo to, ar tam tikra prekė nėra išparduota. Atsižvelgiant į toliau pateiktas išimtis, suma už grąžintą (-as) prekę (-es) bus pervesta į jūsų sąskaitą tokiu pačiu būdu, kuris buvo pasirinktas atsiskaitymo metu. Gausite el. laišką, patvirtinantį grąžinimo proceso užbaigimą.

Jei už prekes atsiskaitote per „Klarna“, naudojatės tiesioginio debeto paslauga, atsiskaitote atvira sąskaita ar „PayPal“, tokių prekių negalėsite grąžinti parduotuvėje. Jas galite grąžinti tik paštu.

Pirmiau pateikta grąžinimo parduotuvėje politika taip pat taikoma internetiniams užsakymams, kurie buvo atsiimti parduotuvėje.

DOVANOS GRĄŽINIMAS

Dovanas galima grąžinti paštu arba parduotuvėje, kaip nurodyta anksčiau, kartu pateikiant dovanos gavimo kvitą arba originalią grąžinimo formą. Atkreipkite dėmesį, kad grąžinant dovanas paštu, kompensuojama suma gali būti pervesta tik į pirminę sąskaitą tokiu pačiu būdu, kuriuo buvo gautas mokėjimas. Todėl mes patariame grąžinti dovanas į „Michael Kors Lifestyle“ parduotuvę, kurioje mūsų partneriai padės jums pakeisti prekę, arba rinktis kreditą į „Michael Kors“ dovanų kortelę.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-04-16.