Returns & Exchanges

Please select your language:

English | Română


For full details of our policy please refer to our Terms & Conditions page.

If you are not satisfied with your order for any reason, we will accept the return of items that are in new, unused condition, with original tags attached. Returned items must not be washed, worn or altered. We do not accept returns of facemasks,swimwear, underwear, jewellery or beauty products where the hygiene seal has been broken or removed, nor of custom-made or personalised items (including items that have been monogrammed or engraved).

This Return Policy does not affect the statutory rights you may have under applicable law, including your statutory right to withdrawal or your statutory warranty.

Credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received, except as otherwise stated here. You will receive an email confirming the completion of return processing.

You have two options for returning or exchanging merchandise purchased online on www.michaelkors.eu or in store using our in-store assisted selling tool: by mail or in store. All returns or exchanges of online orders, whether by mail or in store, must be returned within 30 days from the day on which you receive your delivery. If your order is shipped in multiple deliveries you will have 30 days from the day on which you receive your last delivery for that order.

Option 1: By Mail

To return by mail using our pre-paid service, please follow these instructions:

  1. Visit our Returns Centre to start your return. Select the item(s) you wish to return and complete the required information.
  2. Securely pack your merchandise. Please try to use the original shipping box and materials if possible.
  3. Follow the instructions provided and drop off your return package at any local post office or drop off location indicated.
  4. Your return will be processed within a maximum of 14 days. A refund for the item will be made to the original payment method.

For returns in Lithuania, Norway, or Romania, please contact Customer Services in order to arrange your return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You are responsible for properly packaging, labelling and shipping your product to us at Michael Kors cost. Please note that in the event that you choose another courier or shipping service to return your item rather than use the pre-paid returns service, except in the case of defective or nonconforming product, you will be responsible for the cost of return.

In the event that an item is returned to us in an unsuitable condition, we may have to send it back to you.

Option 2: In Store

To start your return, select the country your order was placed in and follow the on-screen instructions to initiate your in-store return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You can return or exchange items purchased at michaelkors.eu, or in store using our in-store assisted selling tool, in any Michael Kors Store (excluding outlet, concessions or travel retail stores) located in the delivery country of your order. You will need to present your returns form or other proof of purchase at the time of the return or exchange. Note that in-store exchanges are subject to stock availability in that store. Subject to the below exceptions, credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received. You will receive an email confirming the completion of return processing.

Please note, purchases made by Klarna, Open Invoice, Direct Debit or PayPal cannot be returned to store. They can only be returned by mail.

The above in-store return policies also apply to orders that were bought online and collected in a store.

RETURNING A GIFT

Gifts can be returned by mail or in store, as outlined above, when accompanied by a gift receipt or the original returns form. For gifts returned by mail, please note that refunds can only be processed against the original account in the same form of payment in which it was received. Therefore we recommend returning gifts to a Michael Kors Lifestyle store, where our associates will be able to assist you in exchanging the item, or providing a credit by Michael Kors gift card.

Last Updated: 16.04.2024


Retururi și schimburi

Pentru detalii complete despre politica noastră, vă rugăm să consultați pagina Termeni şi condiții.

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de comanda dvs., din orice motiv, vom accepta returul articolelor noi, nefolosite, cu etichetele originale atașate. Articolele returnate nu trebuie să fie spălate, purtate sau modificate. Nu acceptăm retururi de măști pentru față, costume de baie, lenjerie intimă, bijuterii sau de cosmetice al căror sigiliu de igienă a fost rupt sau înlăturat și nici al articolelor personalizate (inclusiv articole cu monograme sau gravuri).

Această politică privind retururile nu afectează drepturile dvs. statutare pe care le aveți în conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv dreptul dvs. statutar de retragere sau drepturile de garanție stabilite prin lege.

Suma aferentă articolului(elor) returnat(e) va fi returnată în contul dvs. sub aceeaşi formă de plată ca cea primită, cu excepțai cazului în care se menționează altceva contrar aici. Veți primi un e-mail care confirmă finalizarea prelucrării returului.

Aveți la dispoziție două opțiuni pentru returnarea sau schimbarea mărfurilor achiziționate online pe www.michaelkors.eu sau în magazin folosind instrumentul nostru de vânzare asistată din magazin: prin poștă sau în magazin. Toate retururile sau schimburile aferente comenzilor online, fie prin poștă, fie în magazin, trebuie returnate în termen de 30 de zile de la data în care primiți coletul. În cazul în care comanda dumneavoastră este expediată în mai multe livrări, veți avea la dispoziție 30 de zile de la ziua în care ați primit ultimul colet din acea comandă.

Opțiunea 1: Prin poștă

Pentru efectuarea unui retur prin poştă utilizând serviciul nostru preplătit, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de mai jos.

  1. Accesați Centrul de retururi pentru a iniția returul. Selectaţi articolele pe care doriţi să le returnaţi şi completaţi informaţiile solicitate.
  2. Împachetaţi articolele în mod sigur. Dacă este posibil, vă rugăm să încercaţi să folosiţi cutia şi materialele de livrare originale.
  3. Urmaţi instrucţiunile furnizate şi predaţi coletul de retur la orice oficiu poştal local sau locaţie de colectare indicată.
  4. Returul va fi prelucrat în termen de maximum 14 zile. Rambursul pentru articol se va emite în contul folosit la realizarea achiziției.

Pentru retururi în Lituania, Norvegia sau România, vă rugăm contactați Serviciul de relații cu clienții pentru a stabili detaliile returului dvs.

Selectați aici Centrul de retur dedicat.

Austria

Olanda

Belgia

Polonia

Republica Cehă

Republica Irlandeză

Danemarca

Suedia

Finlanda

Elveția

Ungaria

România*

Letonia

Lituania*

Luxemburg

Norvegia*

Portugalia


*Vă rugăm contactați Serviciul de relații cu clienții pentru a stabili detaliile returului dvs.

Sunteți responsabil pentru ambalarea, etichetarea şi expedierea corectă a produsului dvs. către noi, costurile fiind suportate de Michael Kors. Vă rugăm să rețineți că dacă alegeți un alt curier sau serviciu de expediere pentru a returna produsul în loc să utilizați eticheta de retur preplătită, veți suporta cheltuielile de retur, cu excepția cazului în care returnarea este pentru produse defecte sau care nu corespund descrierii.

Dacă un articol ne este returnat într-o stare neadecvată, este posibil să fie necesar să vi-l trimitem înapoi.

Opțiunea 2: În magazin

Pentru a începe returul, selectaţi ţara în care a fost plasată comanda dvs. şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a iniţia returul în magazin.

Selectați aici Centrul de retur dedicat.

Austria

Olanda

Belgia

Polonia

Republica Cehă

Republica Irlandeză

Danemarca

Suedia

Finlanda

Elveția

Ungaria

România*

Letonia

Lituania*

Luxemburg

Norvegia*

Portugalia


*Vă rugăm contactați Serviciul de relații cu clienții pentru a stabili detaliile returului dvs.

Puteți returna sau schimba articolele achiziționate online pe michaelkors.eu sau în magazin folosind instrumentul de vânzare asistată din magazin, în orice magazin Michael Kors (cu excepția magazinelor outlet, magazinelor în concesiune sau magazinelor pentru turiști) din țara unde a fost livrată comanda dvs. Va trebui să prezentați formularul de retur sau altă dovadă a achiziției în momentul efectuării returului sau schimbului. Rețineți că schimburile în magazin sunt supuse disponibilității stocurilor în magazinul respectiv. Sub rezerva excepțiilor de mai jos, suma aferentă articolului(elor) returnat(e) va fi returnată în contul dvs. sub aceeaşi formă de plată ca cea primită. Veţi primi un e-mail care confirmă finalizarea prelucrării returului.

Vă rugăm să rețineți că achizițiile realizate prin Klarna, cu factură scadentă, prin debit direct sau PayPal nu pot fi returnate în magazin. Acestea pot fi returnate doar prin poștă.

Politicile de retur în magazin menționate mai sus se aplică şi comenzilor care au fost efectuate online şi colectate într-un magazin.

RETURNAREA UNUI CADOU

Cadourile pot fi returnate prin poştă sau în magazin, aşa cum s-a arătat mai sus, atunci când sunt însoţite de o chitanţă a cadoului sau de formularul de retur original. Pentru cadourile returnate prin poştă, vă rugăm să rețineți că rambursările pot fi procesate numai în contul inițial, aplicând aceeaşi formă de plată în care a fost achitat prețul inițial. Prin urmare, vă recomandăm să returnați cadourile la un magazin Michael Kors Lifestyle, unde asociații noştri vă vor putea ajuta să schimbați articolul sau vă vor acorda un credit pe un card cadou Michael Kors.

Ultima actualizare: 16.04.2024