PAYMENT INFORMATION AND GIFT CARDS

Please select your language:

English | čeština

1. WEBSITE ORDERS:

michaelkors.eu accepts the following payment type for online purchases:

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • PayPal
 • Klarna
 • Michael Kors Gift Card

If paying by card or PayPal, an authorization hold for the total amount of your order is placed on the payment method at the time of order placement, but you will not be charged until your order ships. If your payment is not authorized you will receive a message on the checkout page to try another form of payment. For Collect in Store orders, where available, a payment authorization will be placed at the time of purchase and held until you are charged for the order at the time of collection.

Our checkout process uses Verified by Visa, MasterCard SecureCode and American Express SafeKey, where applicable, to verify your online transaction.

Please note that not all payment methods can be used for every type of order – the payment methods applicable to your order will be displayed at checkout.

Klarna offers different payment options based on the customer’s billing address and transaction amount. Please refer to the table below for countries where Klarna payment options are available and visit https://www.klarna.com/ for more information.

For customers in Austria, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden and Switzerland, Klarna offers one or more of the following payment options:

 • Pay Later
 • Pay Over Time
 • Direct Debit
 • Online Bank Transfer (SOFORT)

The payment methods Pay Later, Pay Over Time and Direct Debit are only available in case of a positive credit assessment. General information about Klarna and the user terms can be found on klarna.com.

Please also note in the event that you wish to return an item, any purchases made by Klarna or PayPal cannot be returned to store. They can only be returned by post.

2. ORDERS PLACED THROUGH IN-STORE ASSISTED SELLING TOOL

Michael Kors accepts the following payment type for purchases placed through our in-store assisted selling tool:

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Michael Kors Gift Card

If paying by card, the total amount of your order is charged on the payment method at the time of order placement. If your payment is not authorized you will receive a message on the checkout page to try another form of payment.

3. GIFT CARDS AND E-GIFT CARDS

A Michael Kors gift card is guaranteed to delight. Choose between a Classic Gift Card and an E-Gift Card. Classic Gift Cards ship in accordance with our Shipping & Delivery Information, while E-Gift Cards are generally emailed the same day and ready to use within 24 hours. You may check the balance of your Michael Kors Classic Gift Card or your Michael Kors E-Gift Card (each referred to here as a “Gift Card”) at any time by visiting a participating Michael Kors retail store or by contacting our customer services team.

Please note: At this time, we do not offer for sale any Michael Kors Classic Gift Card or Michael Kors E-Gift Cards through michaelkors.eu or through our in-store assisting selling tool. You may, however, redeem your Michael Kors Gift Card on michaelkors.eu or by using our in-store assisting selling tool.

GIFT CARD TERMS AND CONDITIONS

Your purchase or use of a Gift Card is subject to the following terms and conditions:

 • The gift card will expire after 36 months following the card’s issuance.
 • The gift card is redeemable for merchandise purchased at any freestanding Michael Kors store and at any participating, official Michael Kors website (subject to the website's shipping and other policies).
 • It should be presented at the time of purchase and may not be redeemed for cash except where required by law.
 • We cannot replace lost or stolen cards unless required by law.
 • Treat this card like cash.
 • We may issue a replacement card for the remaining balance.
 • For a list of participating Michael Kors stores and websites, visit michaelkors.eu.
 • For card balance inquiries, check at a participating store or by clicking here.
 • Your consumer rights are not impaired by the above.

Participating Stores:

All freestanding Michael Kors stores* located in the following countries are accepting Gift Cards: the United States, Canada, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Poland, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. Please see our Store Locator for store locations and hours. Please note: virtual gift cards purchased from michaelkors.de may only be redeemed in freestanding Michael Kors stores in Germany or on www.michaelkors.de. Virtual gift cards purchased from michaelkors.fr may only be redeemed in freestanding Michael Kors stores in France or on www.michaelkors.fr.

*Michael Kors Gift Cards are not accepted in any Michael Kors travel retail stores, such as airports and cruise ships.

GIFT CARD FAQS

How do I use my Classic Gift Card to make purchases at michaelkors.eu?

To apply the balance of a Gift Card to an online purchase at michaelkors.eu, simply enter the gift card number and PIN in the appropriate fields in the payment stage of our checkout process. On a Michael Kors Classic Gift Card, the gift card number and the PIN are on the back of the physical card. The gift card number and the PIN for a Michael Kors E-Gift Card can be found in the copy of the E-Gift Card sent via email to the recipient.

How do I use my E-Gift Card in a Michael Kors store?

To redeem a Michael Kors E-Gift Card at a Michael Kors retail store, print out the Michael Kors E-Gift Card email and present it at the time of purchase. Please ensure that your print-out includes a barcode, the gift card number and the PIN (or that you know the PIN) at the time of the purchase.

How do I use my Gift Card to make purchases using the in-store assisted selling tool?

To apply the balance of a Gift Card to a purchase, simply present the gift card number and PIN at the payment stage of the checkout process. On a Michael Kors Classic Gift Card, the gift card number and the PIN are on the back of the physical card. The gift card number and the PIN for a Michael Kors E-Gift Card can be found in the copy of the E-Gift Card sent via email to the recipient.

Can I use both a Gift Card and another payment method to pay for an order?

If you are using both a Gift Card and another payment method to pay for an order, the full Gift Card value will be deducted first, and then the balance will be paid using another payment method. For online returns only, if you are returning any item that was in whole or in part paid for using a Gift Card, the amount contributed to the payment via Gift Card will be credited to you via a new E-Gift Card.

Can I purchase Gift Cards using a Gift Card?

At this time, we do not allow Gift Cards to be purchased using another Gift Card as payment.

Will I be able to apply any coupons or promotions to a purchase of a Gift Card?

Generally, coupons, discounts and other promotions cannot be applied to the purchase of Gift Cards.

The standard Michael Kors Returns & Exchanges Policy applies to any products purchased with a Michael Kors Gift Card, as well as the purchase of Gift Cards themselves (except where a card has been opened, activated, used or its performance has otherwise begun). Any requested refunds of purchases made with your E-Gift Card will be refunded back to E-Gift Card.

See our Shipping & Delivery Information and our Returns & Exchanges Policy for additional information.


Last Updated: 16.04.2024

PLATEBNÍ INFORMACE A DÁRKOVÉ KARTY

1. WEBOVÉ OBJEDNÁVKY:

Na stránkách michaelkors.eu je při nákupech online možné využít následující způsoby platby:

 • American Express,
 • Visa,
 • MasterCard,
 • Maestro,
 • PayPal,
 • Klarna,
 • dárková karta Michael Kors.

Pokud platíte kartou nebo prostřednictvím účtu PayPal, bude při odeslání objednávky na vámi zvoleném způsobu platby zablokována částka v celkové výši platby, částka ale nebude stržena, dokud vaši objednávku neodešleme. Pokud se tato předběžná autorizace platby nezdaří, zobrazí se na stránce s platbou objednávky žádost, abyste zkusili použít jiný způsob platby. U objednávek s vyzvednutím na prodejně, jsou-li k dispozici, bude platba autorizována při nákupu a pozdržena, dokud vám nebude objednávka při vyzvednutí zaúčtována.

Při placení ověřujeme vaši internetovou transakci pomocí systémů zabezpečení Verified by Visa, MasterCard SecureCode nebo American Express SafeKey podle zvoleného způsobu platby.

Upozorňujeme, že ne všechny způsoby platby je možné použít u všech typů objednávek. Způsoby platby, které jsou u vaší objednávky k dispozici, se zobrazí během placení.

Společnost Klarna nabízí různé možnosti platby na základě fakturační adresy zákazníka a výši transakce. V níže uvedené tabulce najdete země, kde jsou možnosti platby společnosti Klarna dostupné. Podrobnější informace najdete na adrese https://www.klarna.com/.

Zákazníkům v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Irsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Švédsku a Švýcarsku společnost Klarna nabízí jednu či více z následujících platebních možností:

 • Zaplatit později
 • Rozdělení platby
 • Bezhotovostní platba
 • Bankovní převod online (SOFORT)

Způsoby platby Platba později, Platba na splátky a Bezhotovostní platba jsou k dispozici pouze v případě kladného kreditního hodnocení. Obecné informace o společnosti Klarna a podmínky použití najdete na stránkách klarna.com.

Upozorňujeme také, že pokud si přejete zboží vrátit, nelze nákupy uskutečněné prostřednictvím služby Klarna nebo PayPal vrátit na prodejně. Vrácení je v tomto případě možné pouze poštou.

2. OBJEDNÁVKY ZADANÉ PROSTŘEDNICTVÍM NÁKUPNÍHO POMOCNÍKA NA PRODEJNĚ

Při nákupu prostřednictvím nákupního pomocníka na prodejně přijímá společnost Michael Kors následující způsoby platby:

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • dárková karta Michael Kors.

Pokud platíte kartou, bude při odeslání objednávky vámi zvoleným způsobem platby stržena celková částka. Pokud se tato předběžná autorizace platby nezdaří, zobrazí se na stránce s platbou objednávky žádost, abyste zkusili použít jiný způsob platby.

3. DÁRKOVÉ KARTY A DÁRKOVÉ E-KARTY

Dárková karta Michael Kors zaručeně potěší. Vybírat můžete mezi klasickou dárkovou kartou a dárkovou e-kartou. Klasické dárkové karty jsou zasílány v souladu s našimi informacemi o dopravě a doručení, zatímco elektronické dárkové karty jsou zpravidla odeslány e-mailem ještě týž den a jsou připraveny k použití do 24 hodin. Zůstatek na své klasické dárkové kartě Michael Kors nebo na dárkové e-kartě Michael Kors (obě se zde označují jako „dárková karta“) můžete kdykoli zkontrolovat návštěvou zúčastněné prodejny Michael Kors nebo kontaktováním našeho týmu zákaznických služeb.

Upozorňujeme, že aktuálně nenabízíme na prodej žádné klasické dárkové karty Michael Kors ani dárkové e-karty Michael Kors prostřednictvím stránek michaelkors.eu ani prostřednictvím našeho nákupního pomocníka na prodejně. Dárkové karty Michael Kors ale můžete uplatnit na stránkách michaelkors.eu nebo prostřednictvím našeho nákupního pomocníka na prodejně.

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ DÁRKOVÝCH KARET

Nákup dárkových karet podléhá následujícím podmínkám:

 • Platnost dárkové karty vyprší po 36 měsících od jejího vydání.
 • Dárkovou kartu lze uplatnit při nákupu zboží v kterémkoli samostatném obchodě Michael Kors a také na kterékoli zapojené oficiální webové stránce Michael Kors (v souladu s dodacími a dalšími podmínkami dané stránky).
 • Kartu je třeba předložit při nákupu a není ji možné vyměnit za hotovost, pokud to nevyžaduje zákon.
 • Za ztracené nebo ukradené karty nemůžeme poskytovat náhradu, pokud to nevyžaduje zákon.
 • Zacházejte s touto kartou stejně, jako zacházíte s hotovostí.
 • Na nevyčerpaný zůstatek můžeme vydat náhradní kartu.
 • Seznam prodejen a webových stránek Michael Kors, které karty přijímají, najdete na adrese www.michaelkors.eu.
 • V případě dotazů ohledně zůstatku na kartě se obraťte na zapojenou prodejnu nebo klikněte sem.
 • Výše uvedená ustanovení neomezují vaše zákaznická práva.

Zapojené obchody:

Všechny samostatné obchody Michael Kors* v následujících zemích přijímají dárkové karty: USA, Kanada, Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království. Adresy a otevírací dobu jednotlivých obchodů najdete pomocí vyhledávače prodejen. Upozorňujeme, že virtuální dárkové karty zakoupené na webu michaelkors.de lze uplatnit pouze v samostatných obchodech Michael Kors v Německu nebo na webu www.michaelkors.de. Virtuální dárkové karty zakoupené na webu michaelkors.fr lze uplatnit pouze v samostatných obchodech Michael Kors ve Francii nebo na webu www.michaelkors.fr.

*Dárkové karty Michael Kors nepřijímá žádná maloobchodní prodejna pro cestující, například na letištích a výletních lodích.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY OHLEDNĚ DÁRKOVÝCH KARET

Jak můžu použít klasickou dárkovou kartu k nákupu na stránkách michaelkors.eu?

Pokud chcete uplatnit zůstatek na dárkové kartě u nákupu v internetovém obchodě michaelkors.eu, jednoduše zadejte při platbě do příslušných polí číslo dárkové karty a kód PIN. Na klasické dárkové kartě Michael Kors se číslo a kód PIN dárkové karty nachází na zadní straně fyzické karty. U dárkových e-karet Michael Kors se číslo a kód PIN dárkové karty nachází na kopii dárkové e-karty zaslané příjemci e-mailem

Jak mám svou dárkovou e-kartu použít v obchodě Michael Kors?

Pokud chcete dárkovou e-kartu Michael Kors uplatnit v maloobchodní prodejně, vytiskněte e-mail s dárkovou e-kartou Michael Kors a předložte ho při nákupu. Zkontrolujte, že vaše vytištěná kopie při nákupu obsahuje čárový kód, číslo dárkové karty a kód PIN (případně že znáte kód PIN).

Jak mohu použít dárkovou kartu k nákupu prostřednictvím nákupního pomocníka na prodejně?

Pokud chcete při nákupu uplatnit zůstatek na dárkové kartě, jednoduše uveďte při platbě číslo dárkové karty a kód PIN. Na klasické dárkové kartě Michael Kors se číslo a kód PIN dárkové karty nachází na zadní straně fyzické karty. U dárkových e-karet Michael Kors se číslo a kód PIN dárkové karty nachází na kopii dárkové e-karty zaslané příjemci e-mailem.

Mohu u jedné objednávky použít jak dárkovou kartu, tak jiný způsob platby?

Pokud k zaplacení objednávky použijete jak dárkovou kartu, tak jiný způsob platby, bude nejprve stržena plná hodnota dárkové karty a zbylá částka bude poté zaplacena pomocí jiného způsobu platby. Pouze v případě nákupů na internetu platí, že pokud vracíte jakoukoli položku, která byla zcela nebo částečně zaplacena pomocí dárkové karty, bude vám částka, která byla zaplacena z dárkové karty, připsána na novou dárkovou e-kartu.

Mohu nakupovat dárkové karty pomocí dárkové karty?

Momentálně neumožňujeme nakupování dárkových karet pomocí jiné dárkové karty.

Mohu při nákupu dárkové karty uplatnit kupóny nebo propagační akce?

Při nákupu dárkových karet obecně nelze uplatňovat kupóny, slevy ani další propagační akce.

Na všechny výrobky zakoupené prostřednictvím dárkové karty Michael Kors i na nákup samotných dárkových karet se vztahují standardní zásady společnosti Michael Kors pro vrácení a výměnu (s výjimkou situace, kdy byla karta otevřena, aktivována, použita nebo jinak započala její funkčnost). V případě požadavku na vrácení peněz u nákupů provedených prostřednictvím dárkové e-karty bude částka připsána zpět na dárkovou e-kartu.

Další informace najdete v našich informacích k dopravě a doručení a našich zásadách pro vrácení a výměnu.


Poslední aktualizace: 16.04.2024