Returns & Exchanges

Please select your language:

English | Čeština


For full details of our policy please refer to our Terms & Conditions page.

If you are not satisfied with your order for any reason, we will accept the return of items that are in new, unused condition, with original tags attached. Returned items must not be washed, worn or altered. We do not accept returns of facemasks,swimwear, underwear, jewellery or beauty products where the hygiene seal has been broken or removed, nor of custom-made or personalised items (including items that have been monogrammed or engraved).

This Return Policy does not affect the statutory rights you may have under applicable law, including your statutory right to withdrawal or your statutory warranty.

Credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received, except as otherwise stated here. You will receive an email confirming the completion of return processing.

You have two options for returning or exchanging merchandise purchased online on www.michaelkors.eu or in store using our in-store assisted selling tool: by mail or in store. All returns or exchanges of online orders, whether by mail or in store, must be returned within 30 days from the day on which you receive your delivery. If your order is shipped in multiple deliveries you will have 30 days from the day on which you receive your last delivery for that order.

Option 1: By Mail

To return by mail using our pre-paid service, please follow these instructions:

  1. Visit our Returns Centre to start your return. Select the item(s) you wish to return and complete the required information.
  2. Securely pack your merchandise. Please try to use the original shipping box and materials if possible.
  3. Follow the instructions provided and drop off your return package at any local post office or drop off location indicated.
  4. Your return will be processed within a maximum of 14 days. A refund for the item will be made to the original payment method.

For returns in Lithuania, Norway, or Romania, please contact Customer Services in order to arrange your return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You are responsible for properly packaging, labelling and shipping your product to us at Michael Kors cost. Please note that in the event that you choose another courier or shipping service to return your item rather than use the pre-paid returns service, except in the case of defective or nonconforming product, you will be responsible for the cost of return.

In the event that an item is returned to us in an unsuitable condition, we may have to send it back to you.

Option 2: In Store

To start your return, select the country your order was placed in and follow the on-screen instructions to initiate your in-store return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You can return or exchange items purchased at michaelkors.eu, or in store using our in-store assisted selling tool, in any Michael Kors Store (excluding outlet, concessions or travel retail stores) located in the delivery country of your order. You will need to present your returns form or other proof of purchase at the time of the return or exchange. Note that in-store exchanges are subject to stock availability in that store. Subject to the below exceptions, credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received. You will receive an email confirming the completion of return processing.

Please note that any orders paid for by PayPal that are returned in store for refund can only be refunded to gift card or cash. If you wish to receive a refund to your PayPal account, you must return your order by mail.
Purchases made by Klarna, Open Invoice or Direct Debit cannot be returned to store. They can only be returned by mail.

The above in-store return policies also apply to orders that were bought online and collected in a store.

RETURNING A GIFT

Gifts can be returned by mail or in store, as outlined above, when accompanied by a gift receipt or the original returns form. For gifts returned by mail, please note that refunds can only be processed against the original account in the same form of payment in which it was received. Therefore we recommend returning gifts to a Michael Kors Lifestyle store, where our associates will be able to assist you in exchanging the item, or providing a credit by Michael Kors gift card.

Last Updated: 16.04.2024


Vracení a výměna zboží

Úplné informace o našich zásadách naleznete na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami.

Pokud nejste s objednaným zbožím z jakéhokoli důvodu spokojeni, můžete nám ho vrátit za předpokladu, že je v novém a nepoužitém stavu a jsou k němu připevněny původní štítky. Zboží, které nám vracíte, nesmí být prané, nošené nebo pozměněné. Zpět nepřijímáme obličejové masky, plavky, spodní prádlo, šperky a kosmetické výrobky s porušenou nebo odstraněnou hygienickou pečetí ani zboží vyrobené na zakázku nebo na zakázku upravené (včetně zboží, které bylo opatřeno monogramem nebo gravírováním).

Těmito zásadami pro vrácení zboží nejsou nijak dotčena zákonná práva, která můžete podle platných zákonů mít, včetně zákonného práva na odstoupení od smlouvy nebo zákonné záruky.

Částka za vrácené zboží vám bude vrácena zpět na účet pomocí stejného způsobu platby, jakým byla přijata, pokud není v těchto zásadách uvedeno jinak. Po dokončení celého procesu vrácení obdržíte potvrzovací e-mail.

Při vracení nebo výměně zboží zakoupeného online na webu www.michaelkors.eu nebo na prodejně prostřednictvím našeho nákupního pomocníka máte dvě možnosti: poštou nebo na prodejně. Vrácení nebo výměnu internetových objednávek, ať už poštou nebo na prodejně, musíte provést do 30 dní ode dne, kdy jste obdrželi zásilku. Pokud je vaše objednávka odeslána ve více zásilkách, máte 30 dní ode dne, kdy jste obdrželi poslední zásilku dané objednávky.

Možnost 1: Poštou

Chcete-li provést vrácení poštou prostřednictvím naší předplacené služby, postupujte podle těchto pokynů:

  1. Navštivte naše centrum pro vracení zboží a začněte proces vrácení zboží. Vyberte položku nebo položky, které chcete vrátit, a vyplňte požadované údaje.
  2. Zboží bezpečně zabalte. Pokud je to možné, snažte se použít původní krabici a obalový materiál.
  3. Postupujte podle uvedených pokynů a balíček, který vracíte, odevzdejte na kterékoli místní poště nebo na uvedeném místě odevzdání.
  4. Vrácení zboží bude vyřízeno do 14  dnů. Částka za zboží vám bude vrácena prostřednictvím původního způsobu platby.

V případě vrácení zboží v Litvě, Norsku nebo Rumunsku kontaktujte zákaznické oddělení za účelem zajištění vrácení.

Zde prosím vyberte centrum pro návrat zboží.

Rakousko

Nizozemsko

Belgie

Polsko

Česká republika

Irská republika

Dánsko

Švédsko

Finsko

Švýcarsko

Maďarsko

Rumunsko*

Lotyšsko

Litva*

Lucembursko

Norsko*

Portugalsko


*Kontaktujte náš zákaznický servis a domluvte si vrácení zboží.

Je Vaší povinností zboží, které nám na náklady společnosti Michael Kors vracíte, řádně zabalit, označit a odeslat. Upozorňujeme, že pokud si pro vrácení zboží vyberete jiného dopravce nebo jinou přepravní službu a nepoužijete předplacenou službu pro vrácení, ponesete náklady na vrácení zboží vy, s výjimkou případů, kdy se jedná o vadné výrobky nebo výrobky, které nevyhovují standardům.

V případě, že nám bude zboží vráceno v nevyhovujícím stavu, může se stát, že vám ho budeme nuceni vrátit.

Možnost 2: Na prodejně

Chcete-li zahájit vrácení zboží, vyberte zemi, ve které jste zboží objednali, a podle pokynů na obrazovce zahajte vrácení na prodejně.

Zde prosím vyberte centrum pro návrat zboží.

Rakousko

Nizozemsko

Belgie

Polsko

Česká republika

Irská republika

Dánsko

Švédsko

Finsko

Švýcarsko

Maďarsko

Rumunsko*

Lotyšsko

Litva*

Lucembursko

Norsko*

Portugalsko


*Kontaktujte náš zákaznický servis a domluvte si vrácení zboží.

Zboží zakoupené na stránkách michaelkors.eu nebo na prodejně můžete vrátit prostřednictvím našeho nákupního asistenta na prodejně, v každém obchodě Michael Kors (s výjimkou outletů, oddělení, která nejsou samostatnými prodejnami, a maloobchodních prodejen pro cestující) v zemi, kam byla objednávka doručena. Při vrácení nebo výměně musíte předložit formulář pro vrácení nebo jiný doklad o zakoupení. Upozorňujeme, že výměny na prodejnách jsou omezeny na zboží, které je v dané prodejně k dispozici. Až na níže uvedené výjimky vám bude částka za vrácené zboží vrácena zpět na účet prostřednictvím stejného způsobu platby, jakým byla přijata. Po dokončení celého procesu vrácení obdržíte potvrzovací e-mail.

Upozorňujeme, že částky za objednávky zaplacené prostřednictvím účtu PayPal, které vracíte na prodejně, je možné vrátit pouze na dárkovou kartu nebo v hotovosti. Pokud si přejete částku vrátit na účet PayPal, musíte objednávku vrátit poštou.
Nákupy provedené prostřednictvím společností Klarna, Open Invoice nebo Direct Debit nelze vrátit na prodejně. Vrácení je v tomto případě možné pouze poštou.

Výše uvedené zásady vracení zboží na prodejnách platí také pro objednávky, které byly zakoupeny online a vyzvednuty na prodejně.

VRÁCENÍ DÁRKU

Dárky je možné vrátit poštou nebo na prodejně, jak je popsáno výše, a je potřeba k nim doložit stvrzenku o dárku nebo originál formuláře pro vrácení. Upozorňujeme, že pokud dárek vracíte poštou, je možné částku vrátit pouze na původní účet stejným způsobem, jako byla přijata. Proto doporučujeme dárky vracet na prodejnách Michael Kors Lifestyle, kde Vám naši pracovníci budou moci poradit s výměnou zboží nebo Vám částku vrátit v podobě dárkové karty Michael Kors.

Poslední aktualizace: 16. 04. 2024