PAYMENT INFORMATION AND GIFT CARDS

Please select your language:

English | Latviski

1. WEBSITE ORDERS:

michaelkors.eu accepts the following payment type for online purchases:

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • PayPal
 • Klarna
 • Michael Kors Gift Card

If paying by card or PayPal, an authorization hold for the total amount of your order is placed on the payment method at the time of order placement, but you will not be charged until your order ships. If your payment is not authorized you will receive a message on the checkout page to try another form of payment. For Collect in Store orders, where available, a payment authorization will be placed at the time of purchase and held until you are charged for the order at the time of collection.

Our checkout process uses Verified by Visa, MasterCard SecureCode and American Express SafeKey, where applicable, to verify your online transaction.

Please note that not all payment methods can be used for every type of order – the payment methods applicable to your order will be displayed at checkout.

Klarna offers different payment options based on the customer’s billing address and transaction amount. Please refer to the table below for countries where Klarna payment options are available and visit https://www.klarna.com/ for more information.

For customers in Austria, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden and Switzerland, Klarna offers one or more of the following payment options:

 • Pay Later
 • Pay Over Time
 • Direct Debit
 • Online Bank Transfer (SOFORT)

The payment methods Pay Later, Pay Over Time and Direct Debit are only available in case of a positive credit assessment. General information about Klarna and the user terms can be found on klarna.com.

Please also note in the event that you wish to return an item, any purchases made by Klarna or PayPal cannot be returned to store. They can only be returned by post.

2. ORDERS PLACED THROUGH IN-STORE ASSISTED SELLING TOOL

Michael Kors accepts the following payment type for purchases placed through our in-store assisted selling tool:

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Michael Kors Gift Card

If paying by card, the total amount of your order is charged on the payment method at the time of order placement. If your payment is not authorized you will receive a message on the checkout page to try another form of payment.

3. GIFT CARDS AND E-GIFT CARDS

A Michael Kors gift card is guaranteed to delight. Choose between a Classic Gift Card and an E-Gift Card. Classic Gift Cards ship in accordance with our Shipping & Delivery Information, while E-Gift Cards are generally emailed the same day and ready to use within 24 hours. You may check the balance of your Michael Kors Classic Gift Card or your Michael Kors E-Gift Card (each referred to here as a “Gift Card”) at any time by visiting a participating Michael Kors retail store or by contacting our customer services team.

Please note: At this time, we do not offer for sale any Michael Kors Classic Gift Card or Michael Kors E-Gift Cards through michaelkors.eu or through our in-store assisting selling tool. You may, however, redeem your Michael Kors Gift Card on michaelkors.eu or by using our in-store assisting selling tool.

GIFT CARD TERMS AND CONDITIONS

Your purchase or use of a Gift Card is subject to the following terms and conditions:

 • The gift card will expire after 36 months following the card’s issuance.
 • The gift card is redeemable for merchandise purchased at any freestanding Michael Kors store and at any participating, official Michael Kors website (subject to the website's shipping and other policies).
 • It should be presented at the time of purchase and may not be redeemed for cash except where required by law.
 • We cannot replace lost or stolen cards unless required by law.
 • Treat this card like cash.
 • We may issue a replacement card for the remaining balance.
 • For a list of participating Michael Kors stores and websites, visit michaelkors.eu.
 • For card balance inquiries, check at a participating store or by clicking here.
 • Your consumer rights are not impaired by the above.

Participating Stores:

All freestanding Michael Kors stores* located in the following countries are accepting Gift Cards: the United States, Canada, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Poland, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. Please see our Store Locator for store locations and hours. Please note: virtual gift cards purchased from michaelkors.de may only be redeemed in freestanding Michael Kors stores in Germany or on www.michaelkors.de. Virtual gift cards purchased from michaelkors.fr may only be redeemed in freestanding Michael Kors stores in France or on www.michaelkors.fr.

*Michael Kors Gift Cards are not accepted in any Michael Kors travel retail stores, such as airports and cruise ships.

GIFT CARD FAQS

How do I use my Classic Gift Card to make purchases at michaelkors.eu?

To apply the balance of a Gift Card to an online purchase at michaelkors.eu, simply enter the gift card number and PIN in the appropriate fields in the payment stage of our checkout process. On a Michael Kors Classic Gift Card, the gift card number and the PIN are on the back of the physical card. The gift card number and the PIN for a Michael Kors E-Gift Card can be found in the copy of the E-Gift Card sent via email to the recipient.

How do I use my E-Gift Card in a Michael Kors store?

To redeem a Michael Kors E-Gift Card at a Michael Kors retail store, print out the Michael Kors E-Gift Card email and present it at the time of purchase. Please ensure that your print-out includes a barcode, the gift card number and the PIN (or that you know the PIN) at the time of the purchase.

How do I use my Gift Card to make purchases using the in-store assisted selling tool?

To apply the balance of a Gift Card to a purchase, simply present the gift card number and PIN at the payment stage of the checkout process. On a Michael Kors Classic Gift Card, the gift card number and the PIN are on the back of the physical card. The gift card number and the PIN for a Michael Kors E-Gift Card can be found in the copy of the E-Gift Card sent via email to the recipient.

Can I use both a Gift Card and another payment method to pay for an order?

If you are using both a Gift Card and another payment method to pay for an order, the full Gift Card value will be deducted first, and then the balance will be paid using another payment method. For online returns only, if you are returning any item that was in whole or in part paid for using a Gift Card, the amount contributed to the payment via Gift Card will be credited to you via a new E-Gift Card.

Can I purchase Gift Cards using a Gift Card?

At this time, we do not allow Gift Cards to be purchased using another Gift Card as payment.

Will I be able to apply any coupons or promotions to a purchase of a Gift Card?

Generally, coupons, discounts and other promotions cannot be applied to the purchase of Gift Cards.

The standard Michael Kors Returns & Exchanges Policy applies to any products purchased with a Michael Kors Gift Card, as well as the purchase of Gift Cards themselves (except where a card has been opened, activated, used or its performance has otherwise begun). Any requested refunds of purchases made with your E-Gift Card will be refunded back to E-Gift Card.

See our Shipping & Delivery Information and our Returns & Exchanges Policy for additional information.


Last Updated: 16.04.2024

MAKSĀJUMU INFORMĀCIJA UN DĀVANU KARTES

1. TĪMEKĻVIETNES PASŪTĪJUMI:

michaelkors.eu ļauj izmantot šādas tiešsaistē veiktu pirkumu apmaksas metodes:

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • PayPal
 • Klarna
 • Michael Kors dāvanu karte

Ja norēķināties ar karti vai PayPal, veicot pasūtījumu, jūsu pasūtījuma kopējai summai tiek piemērota autorizācija, bet samaksa tiks veikta tikai tad, kad jūsu pirkums tiks izsūtīts. Ja jūsu maksājums nav autorizēts, norēķināšanās lapā saņemsiet ziņojumu ar aicinājumu izmantot citu norēķinu veidu. Pasūtījumiem, kurus vēlaties saņemt veikalā, maksājuma pilnvarojums, ja tas ir pieejams, tiks noformēts pirkuma brīdī un tiks saglabāts līdz brīdim, kad saņemšanas brīdī maksāsit par pasūtījumu.

Lai verificētu jūsu tiešsaistes darījumu, norēķinu procesā attiecīgi izmantojam Verified by Visa, MasterCard SecureCode un American Express SafeKey.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visu pasūtījumu veidu gadījumā ir pieejamas visas apmaksas metodes. Jūsu pasūtījumam atbilstošās apmaksas metodes būs parādītas norēķināšanās lapā.

Klarna piedāvā dažādas maksājumu iespējas, pamatojoties uz klienta norēķinu adresi un darījuma summu. Lūdzu, skatiet tālāk esošo tabulu par valstīm, kurās ir pieejamas Klarna maksājumu iespējas, un apmeklējiet https://www.klarna.com/, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Klientiem Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Zviedrijā un Šveicē Klarna piedāvā vienu vai vairākas no tālāk norādītajām maksājumu iespējām:

 • Maksājiet vēlāk
 • Maksājiet ilgākā laika periodā
 • Tiešais debets
 • Tiešsaistes bankas pārskaitījums (SOFORT)

Maksājuma metodes "Maksājiet vēlāk", "Sadaliet" un "Tiešais debets" ir pieejamas tikai pozitīva kredītreitinga gadījumā. Vispārīgu informāciju par Klarna un lietošanas noteikumiem varat apskatīt vietnē klarna.com.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka veikalā nevar atgriezt preci, jebkuru pirkumu, kas veikts, izmantojot Klarna vai PayPal. Tos var atgriezt tikai pa pastu.

2. PASŪTĪJUMI, KAS VEIKTI, IZMANTOJOT VEIKALA PALĪDZĪBAS PĀRDOŠANAS RĪKU

Michael Kors pieņem šādus maksājuma veidus pirkumiem, kas veikti ar mūsu veikala palīdzības pārdošanas rīka palīdzību.

 • American Express
 • Visa
 • MasterCard
 • Michael Kors dāvanu karte

Ja norēķināties ar karti, jūsu pasūtījuma kopējā summa tiek ieturēta no tā apmaksas veida, kāds bija aktivizēts pasūtījuma veikšanas laikā. Ja jūsu maksājums nav autorizēts, norēķināšanās lapā saņemsiet ziņojumu ar aicinājumu izmantot citu norēķinu veidu.

3. DĀVANU KARTES UN E-DĀVANU KARTES

Michael Kors dāvanu karte noteikti iepriecinās. Izvēlieties starp klasisko dāvanu karti vai e-dāvanu karti. Klasiskās dāvanu kartes tiek piegādātas saskaņā ar mūsu piegādes un nosūtīšanas informāciju, savukārt e-dāvanu kartes parasti tiek nosūtītas pa e-pastu tajā pašā dienā un ir gatavas lietošanai 24 stundu laikā. Jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt savas Michael Kors klasiskās dāvanu kartes vai Michael Kors e-dāvanu kartes (katra šeit dēvēta – "dāvanu karte") atlikumu, apmeklējot iesaistīto Michael Kors mazumtirdzniecības veikalu vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šobrīd mēs nepiedāvājam pārdošanai nevienu Michael Kors klasisko dāvanu karti vai Michael Kors e-dāvanu karti, izmantojot michaelkors.eu vai mūsu veikala palīdzības pārdošanas rīku. Tomēr jūs varat izpirkt savu Michael Kors dāvanu karti vietnē michaelkors.eu vai izmantojot mūsu veikalā pieejamo palīdzības pārdošanas rīku.

NOTEIKUMI PAR DĀVANU KARTĒM UN E-DĀVANU KARTĒM

Uz dāvanu karšu izmantošanu vai iegādi attiecas turpmāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi.

 • Šīs dāvanu kartes derīguma termiņš ir 36 mēneši pēc tās izsniegšanas dienas.
 • Šo karti iespējams apmainīt pret precēm jebkurā neatkarīgā Michael Kors veikalā un jebkurā oficiālajā Michael Kors tīmekļvietnē, kas piedāvā/pieņem dāvanu kartes (saskaņā ar tīmekļvietnes piegādes politiku un pārējiem noteikumiem).
 • Tā ir jāuzrāda, veicot pirkumu, un to nedrīkst apmainīt pret naudu, izņemot tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
 • Mēs nevaram aizstāt nozaudētas vai nozagtas kartes, izņemot gadījumus, kad tas ir noteikts tiesību aktos.
 • Izturieties pret šo karti kā pret skaidru naudu.
 • Mēs varam izsniegt aizstājējkarti par vēl neiztērēto summu.
 • Michael Kors veikalu un tīmekļa vietņu, kas piedāvā/pieņem dāvanu kartes, sarakstu varat skatīt www.michaelkors.eu.
 • Informāciju par kartes atlikumu jautājiet kādā no programmā iesaistītajiem veikaliem vai noklikšķiniet šeit.
 • Iepriekš minētais neierobežo Jūsu patērētāja tiesības.

Veikali, kas piedāvā/pieņem dāvanu kartes:

Visi neatkarīgie Michael Kors veikali*, kas atrodas šādās valstīs, pieņem dāvanu kartes: ASV, Kanāda, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Polija, Rumānija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Apvienotā Karaliste. Lūdzu, skatiet mūsu veikalu lokatoru, lai uzzinātu veikalu atrašanās vietas un darba laikus. Lūdzu, ņemiet vērā: virtuālās dāvanu kartes, kas iegādātas tīmekļvietnē michaelkors.de, var izmantot tikai neatkarīgos Michael Kors veikalos Vācijā vai tīmekļvietnē www.michaelkors.de. Virtuālās dāvanu kartes, kas iegādātas tīmekļvietnē michaelkors.fr, var izmantot tikai neatkarīgos Michael Kors veikalos Francijā vai tīmekļvietnē www.michaelkors.fr.

* Michael Kors dāvanu kartes netiek pieņemtas Michael Kors beznodokļu mazumtirdzniecības veikalos, piemēram, lidostās un uz kruīza kuģiem.

DĀVANU KARTES: BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kā es varu izmantot savu klasisko dāvanu karti, lai veiktu pirkumus tīmekļvietnē michaelkors.eu?

Lai izmantotu dāvanu kartes atlikumu tiešsaistes pirkumam tīmekļvietnē michaelkors.eu, norēķinu procesa apmaksas posmā attiecīgajos laukos vienkārši ievadiet dāvanu kartes numuru un PIN. Michael Kors klasiskās dāvanu kartes gadījumā dāvanu kartes numurs un PIN atrodas kartes aizmugurē. Michael Kors e-dāvanu kartes numurs un PIN atrodas e-dāvanu kartes kopijā, kas tika nosūtīta saņēmējam e-pastā.

Kā es varu izmantot savu e-dāvanu karti Michael Kors veikalā?

Lai izmantotu Michael Kors e-dāvanu karti Michael Kors mazumtirdzniecības veikalā, izdrukājiet savas e-dāvanu kartes e-pastu un uzrādiet to pirkuma veikšanas brīdī. Pārliecinieties, ka izdrukātajā e-pastā ir redzams svītrkods, dāvanu kartes numurs un PIN (vai ka pirkuma brīdī zināt PIN no galvas).

Kā es varu izmantot savu dāvanu karti, lai veiktu pirkumus, izmantojot veikala palīdzības pārdošanas rīku?

Lai izmantotu dāvanu kartes bilanci pirkuma veikšanai, norēķinu procesa apmaksas posmā vienkārši norādiet dāvanu kartes numuru un PIN. Michael Kors klasiskās dāvanu kartes gadījumā dāvanu kartes numurs un PIN ir redzami kartes aizmugurē. Michael Kors e-dāvanu kartes numurs un PIN ir atrodami e-dāvanu kartes dokumentā, kas saņēmējam ir nosūtīts e-pasta veidā.

Vai pasūtījuma apmaksai varu izmantot gan dāvanu karti, gan citu maksājumu metodi?

Ja pasūtījuma apmaksai izmantojat gan dāvanu karti, gan citu maksājumu metodi, vispirms tiek atskaitīta visa dāvanu kartes vērtība, un pēc tam summas atlikums ir jāapmaksā, izmantojot citu maksājumu metodi. Tiešsaistē pirktu preču atgriešanas gadījumā: ja atgriežat kādu preci, par ko pilnībā vai daļēji norēķinājāties, izmantojot dāvanu karti, summa, kas tika apmaksāta ar dāvanu karti, jums tiks atgriezta jaunas e-dāvanu kartes veidā.

Vai es varu iegādāties dāvanu kartes, izmantojot dāvanu karti?

Šobrīd mēs neļaujam iegādāties dāvanu kartes, izmantojot citu dāvanu karti kā maksājumu.

Vai dāvanu kartes iegādei varēšu izmantot kādus kuponus vai akcijas?

Parasti dāvanu karšu iegādei nevar piemērot kuponus, atlaides un citas akcijas.

Michael Kors standarta Preču atgriešanas un apmaiņas politika attiecas uz visām precēm, kas ir iegādātas, izmantojot Michael Kors dāvanu karti, kā arī uz dāvanu karšu iegādi (izņemot gadījumus, kad dāvanu karte ir atvērta, aktivizēta, izmantota, vai kad kā citādi ir sākta tās lietošana). Ja ir pieprasīta atmaksa par pirkumiem, kas iegādāti ar e-dāvanu karti, atmaksa tiek ieskaitīta e-dāvanu kartē.

Papildu informācijai skatiet mūsu Nosūtīšanas un piegādes informāciju un Preču atgriešanas un apmaiņas politiku.


Pēdējo reizi atjaunināts: 2024.04.16