Returns & Exchanges

Please select your language:

English | Latviešu


For full details of our policy please refer to our Terms & Conditions page.

If you are not satisfied with your order for any reason, we will accept the return of items that are in new, unused condition, with original tags attached. Returned items must not be washed, worn or altered. We do not accept returns of facemasks,swimwear, underwear, jewellery or beauty products where the hygiene seal has been broken or removed, nor of custom-made or personalised items (including items that have been monogrammed or engraved).

This Return Policy does not affect the statutory rights you may have under applicable law, including your statutory right to withdrawal or your statutory warranty.

Credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received, except as otherwise stated here. You will receive an email confirming the completion of return processing.

You have two options for returning or exchanging merchandise purchased online on www.michaelkors.eu or in store using our in-store assisted selling tool: by mail or in store. All returns or exchanges of online orders, whether by mail or in store, must be returned within 30 days from the day on which you receive your delivery. If your order is shipped in multiple deliveries you will have 30 days from the day on which you receive your last delivery for that order.

Option 1: By Mail

To return by mail using our pre-paid service, please follow these instructions:

  1. Visit our Returns Centre to start your return. Select the item(s) you wish to return and complete the required information.
  2. Securely pack your merchandise. Please try to use the original shipping box and materials if possible.
  3. Follow the instructions provided and drop off your return package at any local post office or drop off location indicated.
  4. Your return will be processed within a maximum of 14 days. A refund for the item will be made to the original payment method.

For returns in Lithuania, Norway, or Romania, please contact Customer Services in order to arrange your return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You are responsible for properly packaging, labelling and shipping your product to us at Michael Kors cost. Please note that in the event that you choose another courier or shipping service to return your item rather than use the pre-paid returns service, except in the case of defective or nonconforming product, you will be responsible for the cost of return.

In the event that an item is returned to us in an unsuitable condition, we may have to send it back to you.

Option 2: In Store

To start your return, select the country your order was placed in and follow the on-screen instructions to initiate your in-store return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You can return or exchange items purchased at michaelkors.eu, or in store using our in-store assisted selling tool, in any Michael Kors Store (excluding outlet, concessions or travel retail stores) located in the delivery country of your order. You will need to present your returns form or other proof of purchase at the time of the return or exchange. Note that in-store exchanges are subject to stock availability in that store. Subject to the below exceptions, credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received. You will receive an email confirming the completion of return processing.

Please note, purchases made by Klarna, Open Invoice, Direct Debit or PayPal cannot be returned to store. They can only be returned by mail.

The above in-store return policies also apply to orders that were bought online and collected in a store.

RETURNING A GIFT

Gifts can be returned by mail or in store, as outlined above, when accompanied by a gift receipt or the original returns form. For gifts returned by mail, please note that refunds can only be processed against the original account in the same form of payment in which it was received. Therefore we recommend returning gifts to a Michael Kors Lifestyle store, where our associates will be able to assist you in exchanging the item, or providing a credit by Michael Kors gift card.

Last Updated: 16.04.2024


Preču atgriešana un apmaiņa

Lai uzzinātu vairāk par mūsu politiku, lūdzu, skatiet lapu Noteikumi un nosacījumi.

Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar savu pasūtījumu, mēs pieņemsim atgriezt preces, kas ir jaunas, nelietotas un ar oriģinālām birkām. Atgrieztās preces nedrīkst būt mazgātas, valkātas vai jebkādā veidā izmainītas. Mēs nepieņemam atpakaļ sejas maskas, peldkostīmus, apakšveļu, rotaslietas vai skaistumkopšanas produktus, kuru higiēnas zīmogs ir bojāts vai noņemts, kā arī pēc pasūtījuma izgatavotus vai personalizētus priekšmetus (tostarp priekšmetus ar monogrammu vai gravējumu).

Šī atgriešanas politika neietekmē likumā noteiktās tiesības, kas Jums var būt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp likumā noteiktās Jūsu atteikuma tiesības vai likumā noteikto Jūsu garantiju.

Nauda par Jūsu atgriezto(-ajām) preci(-ēm) tiks ieskaitīta Jūsu kontā, izmantojot tādu pašu apmaksas veidu, ar kādu tā(-s) tika apmaksāta(-s), ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi. Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pasta ziņojumu par preču atgriešanas pieprasījuma izpildi.

Preces, kas iegādātas vietnē www.michaelkors.eu vai veikalā, var atgriezt divos veidos, izmantojot mūsu pārdošanas atbalsta rīku - pa pastu vai nogādājot veikalā. Visu tiešsaistē iegādāto preču atgriešana vai apmaiņa neatkarīgi no tā, vai izmantojat pastu vai veikalu, ir jāveic 30 dienu laikā no brīža, kad ir saņemta piegāde. Ja Jūsu pasūtījums tiek piegādāts vairākās piegādēs, Jums ir 30 dienas no dienas, kad saņemat pēdējo piegādi no šī pasūtījuma.

1.iespēja: pa pastu

Lai atgrieztu pa pastu, izmantojot mūsu priekšapmaksas pakalpojumu, lūdzu, izpildiet šos norādījumus:

  1. Apmeklējiet mūsu Atgriešanas centru, lai sāktu atgriešanu. Izvēlieties preci/-es, kuru (-as) vēlaties atgriezt, un norādiet prasīto informāciju.
  2. Rūpīgi iepakojiet savas preces. Ja iespējams, izmantojiet oriģinālo piegādes kasti un materiālus.
  3. Sekojiet norādījumiem un nododiet preci tuvākajā pasta nodaļā vai kādā no norādītajiem nodošanas punktiem.
  4. Jūsu preču atgriešanas pieprasījums tiks apstrādāts ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Atmaksa par precēm tiks veikta, izmantojot sākotnējo apmaksas metodi.

Atgriešanai Lietuvā, Norvēģijā vai Rumānijā, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu
, lai organizētu atgriešanu.

Lūdzu, atlasiet savu Atgriešanas centru.

Austrija

Nīderlande

Beļģija

Polija

Čehija

Īrijas Republika

Dānija

Zviedrija

Somija

Šveice

Ungārija

Rumānija*

Latvija

Lietuva*

Luksemburga

Norvēģija*

Portugāle


*Lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu, lai organizētu atgriešanu.

Jūs esat atbildīgs(-a) par Jūsu iegādāto preču pareizu iesaiņošanu, marķēšanu un nosūtīšanu atpakaļ uz Michael Kors rēķina. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja izvēlēsieties citu pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju, lai atgrieztu iegādātās preces, nevis mūsu apmaksāto atgriešanas pakalpojumu (izņemot defektīvu vai neatbilstošu preču gadījumā), Jums būs jāsedz atgriešanas sūtījuma izmaksas.

Ja preces tiek atgrieztas neatbilstošā stāvoklī, mums var nākties tās nosūtīt Jums atpakaļ.

2. iespēja: veikalā

Lai sāktu atgriešanu, atlasiet valsti, kurā tika veikts pasūtījums, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu preču atgriešanu veikalā.

Lūdzu, atlasiet savu Atgriešanas centru.

Austrija

Nīderlande

Beļģija

Polija

Čehija

:Īrijas Republika

Dānija

Zviedrija

Somija

Šveice

Ungārija

Rumānija*

Latvija

Lietuva*

Luksemburga

Norvēģija*

Portugāle


*Lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu, lai organizētu atgriešanu.

Jūs varat atgriezt vai apmainīt preces, kas iegādātas vietnē michaelkors.eu vai jebkurā Michael Kors veikalā, izmantojot mūsu pārdošanas atbalsta rīku, kas atrodas valstī, kur veicāt pasūtījumu (izņemot outlet veikalus, koncesijas vai beznodokļa veikalus). Veicot preču atgriešanu vai apmaiņu, Jums būs jāuzrāda atgriešanas veidlapa vai kāds cits apstiprinājums par veikto pasūtījumu. Ņemiet vērā, ka preču apmaiņas iespēja veikalos ir atkarīga no preču pieejamības konkrētajā veikalā. Izņemot tālāk norādītos gadījumus, nauda par atgriezto(-ajām) preci(-ēm) tiks atmaksāta Jūsu kontā, izmantojot tādu pašu apmaksas veidu, ar kādu prece(-es) tika sākotnēji apmaksāta(-as). Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pasta ziņojumu par preču atgriešanas pieprasījuma izpildi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirkumus, kas veikti, izmantojot Klarna, Open Invoice, Direct Debit vai PayPal, nav iespējams atgriezt veikalā. Tos var atgriezt tikai pa pastu.

Iepriekš redzamā preču atgriešanas politika attiecas arī uz pasūtījumiem, kas tika veikti tiešsaistē un saņemti veikalā.

DĀVANAS ATGRIEŠANA

Dāvanas var atgriezt pa pastu vai veikalā, kā norādīts iepriekš, pievienojot dāvanas čeku vai atgriešanas veidlapas oriģināleksemplāru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībā uz dāvanām, kas atgrieztas pa pastu, naudas atmaksu var veikt tikai uz sākotnējo kontu, no kura tika saņemts maksājums, kā arī izmantojot tikai tādu pašu apmaksas veidu. Tādēļ mēs iesakām atgriezt dāvanas Michael Kors Lifestyle veikalos, kur mūsu darbinieki varēs palīdzēt Jums apmainīt preces vai arī veiks atmaksu, piedāvājot Michael Kors dāvanu karti.

Pēdējo reizi atjaunināts: 16.04.2024.