Returns & Exchanges

Please select your language:

English | Svenska


For full details of our policy please refer to our Terms & Conditions page.

If you are not satisfied with your order for any reason, we will accept the return of items that are in new, unused condition, with original tags attached. Returned items must not be washed, worn or altered. We do not accept returns of facemasks,swimwear, underwear, jewellery or beauty products where the hygiene seal has been broken or removed, nor of custom-made or personalised items (including items that have been monogrammed or engraved).

This Return Policy does not affect the statutory rights you may have under applicable law, including your statutory right to withdrawal or your statutory warranty.

Credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received, except as otherwise stated here. You will receive an email confirming the completion of return processing.

You have two options for returning or exchanging merchandise purchased online on www.michaelkors.eu or in store using our in-store assisted selling tool: by mail or in store. All returns or exchanges of online orders, whether by mail or in store, must be returned within 30 days from the day on which you receive your delivery. If your order is shipped in multiple deliveries you will have 30 days from the day on which you receive your last delivery for that order.

Option 1: By Mail

To return by mail using our pre-paid service, please follow these instructions:

  1. Visit our Returns Centre to start your return. Select the item(s) you wish to return and complete the required information.
  2. Securely pack your merchandise. Please try to use the original shipping box and materials if possible.
  3. Follow the instructions provided and drop off your return package at any local post office or drop off location indicated.
  4. Your return will be processed within a maximum of 14 days. A refund for the item will be made to the original payment method.

For returns in Lithuania, Norway, or Romania, please contact Customer Services in order to arrange your return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You are responsible for properly packaging, labelling and shipping your product to us at Michael Kors cost. Please note that in the event that you choose another courier or shipping service to return your item rather than use the pre-paid returns service, except in the case of defective or nonconforming product, you will be responsible for the cost of return.

In the event that an item is returned to us in an unsuitable condition, we may have to send it back to you.

Option 2: In Store

To start your return, select the country your order was placed in and follow the on-screen instructions to initiate your in-store return.

Please select your dedicated Return Centre here.

Austria

Netherlands

Belgium

Poland

Czech Republic

Republic of Ireland

Denmark

Sweden

Finland

Switzerland

Hungary

Romania*

Latvia

Lithuania*

Luxembourg

Norway*

Portugal


*Please contact Customer Services in order to arrange your return.

You can return or exchange items purchased at michaelkors.eu, or in store using our in-store assisted selling tool, in any Michael Kors Store (excluding outlet, concessions or travel retail stores) located in the delivery country of your order. You will need to present your returns form or other proof of purchase at the time of the return or exchange. Note that in-store exchanges are subject to stock availability in that store. Subject to the below exceptions, credit for your returned item(s) will be refunded back to your account in the same form of payment in which it was received. You will receive an email confirming the completion of return processing.

Please note, purchases made by Klarna, Open Invoice, Direct Debit or PayPal cannot be returned to store. They can only be returned by mail.

The above in-store return policies also apply to orders that were bought online and collected in a store.

RETURNING A GIFT

Gifts can be returned by mail or in store, as outlined above, when accompanied by a gift receipt or the original returns form. For gifts returned by mail, please note that refunds can only be processed against the original account in the same form of payment in which it was received. Therefore we recommend returning gifts to a Michael Kors Lifestyle store, where our associates will be able to assist you in exchanging the item, or providing a credit by Michael Kors gift card.

Last Updated: 16.04.2024


Returer och byten

Se sidan Villkor för komplett information om vår policy.

Om du av någon anledning inte är nöjd med ditt köp godtar vi returer av artiklar i nytt, oanvänt skick förutsatt att alla etiketter och märkningar sitter kvar. Returnerade artiklar får inte ha tvättats, använts eller ändrats. Vi godtar inte returer av ansiktsmasker, badkläder, underkläder, smycken eller skönhetsprodukter om plomberingen/förseglingen har brutits eller tagits bort, och inte heller av specialtillverkade produkter (exempelvis artiklar som har dekorerats med monogram eller graverats).

Den här returpolicyn påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, som ångerrätt och lagstadgad garanti.

Summan för återlämnade artiklar återbetalas till ditt konto i samma betalningsform som betalningen mottogs, med undantag för vad som anges här. Du får ett e-postmeddelande när din retur har behandlats.

Det finns två sätt att returnera eller byta varor: per post och i butik. Returen eller bytet kan göras både för varor som köpts online på www.michaelkors.eu eller i butik via det butiksspecifika säljverktyget. Alla returer och byten av onlinebeställningar måste, vare sig de sker per post eller i butik, returneras inom 30 dagar från den dag då du mottar leveransen av varorna. Om beställningen skickas i flera delleveranser gäller de 30 dagarna från den dag då du mottar den sista leveransen för den beställningen.

Alternativ 1: Per post

Följ dessa anvisningar om du vill returnera artiklar per post med vår förbetalda tjänst:

  1. Besök vårt returcenter för att inleda returen. Välj den eller de artiklar du vill returnera och fyll i den information som krävs.
  2. Paketera varorna ordentligt. Använd om möjligt originalkartongen och -förpackningsmaterialet.
  3. Följ anvisningarna och lämna returpaketet hos valfritt postombud eller angiven avlämningsplats.
  4. Returen behandlas inom högst 14 dagar. Beloppet för de returnerade artiklarna återbetalas via den ursprungliga betalningsmetoden.

För returer i Litauen, Norge eller Rumänien kontaktar du kundtjänst för att planera din retur.

Välj det specifika returcentret här.

Österrike

Nederländerna

Belgien

Polen

Tjeckien

Irland

Danmark

Sverige

Finland

Schweiz

Ungern

Rumänien*

Lettland

Litauen*

Luxemburg

Norge*

Portugal


*Kontakta kundtjänst för att skapa och planera din retur.

Du ansvarar för att paketera och märka produkten ordentligt, och för att sedan skicka den till oss på Michael Kors bekostnad. Obs! Om du skickar tillbaka returpaketet med ett annat postföretag eller en annan frakttjänst, och således inte använder vår tjänst för förbetalda returer, är det du som står för returkostnaden – såvida det inte handlar om en produkt som är defekt eller på annat sätt inte uppfyller kraven.

Om en artikel returneras till oss i olämpligt skick kanske vi skickar tillbaka den till dig.

Alternativ 2: I butik

Starta returprocessen genom att välja det land där din beställning gjordes och följ sedan instruktionerna på skärmen för att gå vidare med returen till butik.

Välj det specifika returcentret här.

Österrike

Nederländerna

Belgien

Polen

Tjeckien

Irland

Danmark

Sverige

Finland

Schweiz

Ungern

Rumänien*

Lettland

Litauen*

Luxemburg

Norge*

Portugal


*Kontakta kundtjänst för att skapa och planera din retur.

Du kan returnera eller byta artiklar som har köpts på michaelkors.co.uk i eller i butik med vårt butiksspecifika säljverktyg, i alla Michael Kors-butiker (med undantag för outletbutiker, icke fristående butiker och resebutiker) i det land dit beställningen levererades. Vid retur eller byte måste returformuläret eller annat bevis på köpet bifogas/visas upp. Bytesmöjligheten i butik beror på aktuell lagerstatus i just den butiken. Med undantag för vad som anges nedan återbetalas summan för återlämnade varor till ditt konto i samma betalningsform som betalningen mottogs. Du får ett e-postmeddelande när din retur har behandlats.

Köp som görs genom Klarna, öppen faktura, direktdebitering eller PayPal kan inte returneras till butik. De kan endast returneras per post.

Ovanstående returpolicy gäller även för beställningar som köpts online och hämtades i butik.

RETURNERA EN GÅVA

Gåvor returneras per post eller i butik, enligt ovan, tillsammans med presentkvittot eller det ursprungliga returformuläret. För gåvor som returneras per post kan återbetalningen endast ske till det ursprungliga kontot i samma betalningsform som det mottogs. Därför rekommenderar vi att du lämnar tillbaka gåvor i en Michael Kors Lifestyle-butik, där våra medarbetare kan hjälpa dig att byta artikeln eller ge dig ett tillgodohavande på ett Michael Kors-presentkort.

Senast uppdaterad: 16.04.2024